Sunteți pe pagina 1din 24

PLAN DE AFACERI

Date de intrare
Vom realiza un plan de afaceri privind productia de biscuiti.
Mai jos sunt prezentate informatii legate de produse,utilaje,salariati etc

Descrierea produsului
Figura.1

Firma îşi propune ca pentru urmă torii trei ani să producă urmă torul tip de biscuiţi:

 biscuiţi cu cremă de fructe, 100 de grame.


Figura 2.2.4

Ingrediente:

Biscuiţii cu crema conţin urmă toarele ingrediente:


 fă ină 55%,
 zahă r 10%,
 gră simi vegetale 13,6%,
 sare 1%,
 lapte praf 20%,
 lecitină 0,4%.
Previziunea vânzărilor

N=36
Tabel.1
Anul Produs Cantitatea Preţ
previzionată (lei/buc)
2020  biscuiţi cu cremă 200.000+1000*N 236.000
2021  biscuiţi cu cremă 330.000+1000*N 366.000
2022  biscuiţi cu cremă 450.000+1000*N 486.000

Determinarea necesarului de utilaje


Norme de timp (ore / kg)
Tabel.2
AN UTILAJ Norma de Zile de Valoarede
timp reparaţii inventar
2020 1. Malaxor pentru 0,01 h 2 1.500 €
aluat
2. Cuptor 0,02 2 1.200 €

3. Maşină rotativă 0,01 1 7.434 €


de modelare
4. Râ şniţă 0,012 1 4.980 €

5. Mixer de cremă 0,01 1 4.050 €

6. Maşină de 0,016 1 2.900 €


ambalare

7. Cernă tor 0,013 2 600 €


2021 1. Malaxor pentru 0,01 h 2 1.500 €
aluat

2. Cuptor 0,02 1 1.200 €

3. Maşină rotativă 0,01 1 7.434 €


de modelare
4. Râ şniţă 0,012 1 4.980 €

5. Mixer de cremă 0,014 1 4.050 €

6. Maşină de 0,016 1 2.900 €


ambalare
7. Cernă tor 0,013 2 600 €
2022 1. Malaxor pentru 0,01 h 2 1.500 €
aluat

2. Cuptor 0,02 2 1.200 €

3. Maşină rotativă 0,01 3 7.434 €


de modelare
4. Râ şniţă 0,012 1 4.980 €

5. Mixer de cremă 0,015 2 4.050 €

6. Maşină de 0,016 2 2.900 €


ambalare

7. Cernă tor 0,013 2 600 €

Utilajele pe care le vom achiziţiona sunt urmă toarele:


 Malaxor pentru aluat MC-140, productivitatea 550 kg/oră ; putere motor 0,5 KW
Figura 4

 Cuptor, productivitatea 70 kg/oră , ; putere motor 1,5 KW dotat cu sistem de ridicare


a umidită ţii în interior, accesorii - 3 seturi de tă vi, piese de rezervă ;
Figura 5

 Maşină rotativă de modelare, Greutate bucati: 100 – 2200 gr; greutate maşină 300
kg; ; putere motor 0,5 KW 0,75 kw, structură fabricată din oţel,conul care rotunjeste
aluatul este placat cu nichel, nontoxic, canalele sunt îmbră cate în aluminiu,
dispozitiv de îndepă rtare a fă inii ră mase,montat pe suport turnat;
 Râ şniţă cu 2 cilindri, diametrul cilindrului 12cm, lungime 30 cm, greutate 200 kg,
putere 1,1 KW, livrată cu cilindri de granit, deschidere/închidere a cilindrilor opertă
prin roată manuală , sistem de control cu angrenaj baie de ulei;
 Mixer de cremă , capacitate 20 l, sistem de batere cu curea, viteză variabilă , 3 unelte,
greutate 90 kg, putere 0,4 kw, încă lzire electrică , maşină potrivită pentru gă tirea
orică rui tip de cremă , îngheţată , zabaglione, caramel, ciocolată ,livrată cu bol termic
pentru distribuirea mai eficientă a cã ldurii;
 Maşină de ambalare, realizează pungile cu trei suduri lucrează cu folie plană sau
eventual pliată , fă ră folie pantalon si este automată mare, cu realizarea pungii
sudate pe trei laturi,putere motor 1,5kw
Figura 6

 Cernă tor, productivitatea 450 kg/oră ; putere motor 0,5 KW dotat cu cursă
magnetică , dotat cu 2 seturi de site;
Figura 3.1.4
Norme de timp şi salarii medii lunare
Tabelul 3
Anul Specializarea muncitorilor Cantitate(Q)
direct productivi Salarii medii
236.000 lunare
2020 M1 pentru U1 0,01 1090

M2 pentru U2 0,02 1100

M3 pentru U3 0,02 1050

M4 Pentru U4 0,01 1070

M5 pentru U5 0,02 1120

M6 pentru U6 0.016 1080


M7 pentru U7 0,013 1100
M8 – CTC 0,01 1130
2021 Cantitate(Q) Salarii medii
366.000 lunare
M1 pentru U1 0,01 1090

M2 pentru U2 0,02 1100

M3 pentru U3 0,02 1050

M4 Pentru U4 0,01 1070

M5 pentru U5 0,02 1120

M6 pentru U6 0.016 1080


M7 pentru U7 0,013 1100
M8 – CTC 0,01 1130
2022 Cantitate(Q) Salarii medii
486000 lunare
M1 pentru U1 0,01 1090

M2 pentru U2 0,02 1100

M3 pentru U3 0,02 1050

M4 Pentru U4 0,01 1070

M5 pentru U5 0,02 1120

M6 pentru U6 0.016 1080


M7 pentru U7 0,013 1100
M8 – CTC 0,01 1130

Materiale auxiliare

Tabelul 4.
Denumire material auxiliar Valoare 2020 2021 2022
TVA inclus
1. Tava de 60x40 cm 60 1 1 1
2. Masina de tocat pesmet 90 1 1 1
3. Troleu pentru 15 tavi de 60x40 210 1 1 1
cm
4. Cutie pentru conservarea 50 1 1 1
biscuiţilor
5. Set de 4 roti pentru carrot 110 1 1 1
6. Tava de 65x45 cm 32 1 1 1
7. Tava de 60x50 cm 38 1 1 1

Total materiale auxiliare 590 7 7 7

Consum de energie pe 2020


Pentru anul 2020, se consideră că 1 KWh costă 0,56 lei.
Consumul de combustibil
Preţul combustibilului este:
 Pentru anul 2020: 1Gcal = 3880 lei;

Tabelul 5.
Luna Consum Total lei 2020 Total lei 2021 Total lei 2022
Noiembrie 2,873 11.147,24 11.147,24 11.147,24
Decembrie 3,670 14.239,6 14.239,6 14.239,6
Ianuarie 4,120 15.985,6 15.985,6 15.985,6
Februarie 3,812 14.790,56 14.790,56 14.790,56
Martie 2,540 9.855,20 9.855,20 9.855,20
Total 17,015 66.018,2 66.018,2 66.018,2

Amortizarea anuală

Investiţii directe în anul 2020


U1= ? x 1.500 euro = 3.000 euro = ?lei
U2 = ? x 1.200 euro = 3.600 euro = ?lei
U3 = ? x 7.434 euro = 14.868 euro = ?lei
U4 = ? x 4.980 euro = 9.960. euro = ?lei
U5 = ? x 4.050 euro = 4.050 euro = ?lei
U6 = ? x 2.900 euro = 5.800 euro = ?lei
U7 = ? x 1.200 euro = 2.400 euro = ?lei

Total = ?euro = ?lei

Metoda de calcul : amortizare liniara


100
Na   10%
10
Aan=?* 10%
A.Determinarea necesarului de materii prime şi materiale

Consumul specific de materii prime, materiale (kg / bucată)


1 bucată = 100 de grame
Tabelul 6.
Anul Materia primă UM
Pt cantitatea de
236.000 buc
2020 1. Fă ină de grâ u Kg/buc 0,065
2. Zahă r Kg/buc 0.01
3. Lapte praf Kg/buc 0.01
4. Gră simi vegetale Kg/buc 0.014
5. Sare Kg/buc 0.001

Determinarea necesarului de materii prime, materiale


Mp   Qi  Csi
unde,
Mp = necesarul de materii prime;
Qi = cantitatea din materia primă i;
Csi= consumul specific al materiei prime.

A1.Deteminarea cheltuielilor cu accesoriile

A2.Deteminarea cheltuielilor cu aprov si transportul

Cheltuielile de transport si aprovizionare reprezinta 10% din cheltuielile cu materiile


prime si accesoriile

B. Determinarea necesarului de utilaje


Pentru determinarea necesarului de utilaje se vor folosi urmă toarele formule:
Uj 
 Qij  ntij
Tdj
1. unde:
Uj = necesarul de utilaje;
Qij = cantitatea previzionată a fi vâ ndută ;
ntij = norma de timp a utilajului j;
2. Tdj = [ ZC – (D + S +Zsl)] x NS x Nore – Zr x Nore , unde:
Tdj = timpul disponibil al utilajului j;
Zc = numă rul de zile calendaristice;
D = numă rul de zile de duminică într-un an;
S = numă rul de zile de sâ mbă tă într-un an;
Zsl = numă rul de să rbă tori legale într-un an;
Ns = numă rul de schimburi;
Nore = numă rul de ore al unui schimb;
Zr = numă r de zile reparaţii planificate;

C.Determinarea necesarului de personal

Determinarea necesarului de muncitori direct productivi


Determinarea numă rului de muncitori direct productivi se calculează cu
urmă toarele formule:

Mk 
 Qi  ntik
Tdk
Qi = cantitatea din produsul i
Ntik = norma de timp
Tdk = timpul disponibil al muncitorilor
Tdk  Tcal   S  D  SL  Zco    ds
Tcal = timpul calendaristic
S = numă r zile de sâ mbă tă
D = numă r zile de duminică
SL = numă r să rbă tori legale
Zco = numă r zile de concediu =21 zile/an.
Ds = durata unui schimb

Cheltuieli cu salarii =Total salarii direct productivi SDP


Numar muncit direct productivi( nrij)
Salariu mediu lunar (SML)

SDP=Ʃnrij*SML
E.Determinarea costului ci energia electrica si combustibilul

Chelt en=Wen x Pret KW/h Wen = Nr.utx Tfxkixks


RxKp
Nr.ut=numarul de utilaje
Tf=timp de functionare
ki=coef.de intreruperi=0,7
ks=coef.de simultaneitate=0,7
R=randamentul ut=0,85
Kp=coef.pierderilor pe retea=0.9

F. Determinarea cheltuielilor cu amortizarea

Cam =Val.utilaj/durata normata func(10 ani)

Cheltuieli indirecte

1.Determinarea necesarului de personal indirect productiv

Personalul indirect productiv reprezinta intre 15% din muncitorii direct productivi

Personal indirect productiv Salariu brut


1 contabil 2700
1 şef de secţie 3500
1 secretară 1800
Total x

2.Cheltuieli privind chiria


Chirii
Pentru anul 2020
Suprafaţa = 350 m2
Curs valutar 1€ = 4,6 lei
Preţul de chirie = 2,3 €/m2

3.Cheltuieli cu utilitatile =10% chelt cu energia si combust.


4.Cheltuieli administrative 1% ch.directe

Cheltiueli totale

Total cheltuieli directe + Total cheltuieli indirecte = Total cost de producţie (TCP)
Determinarea cifrei de afaceri
CA=Pret unitar(Pret u )*Q

Calculul pretului
Pret u=TCPu+profit brutu; unde TCPu=total cost productie unitara

Profit brutu =Profit netu*1,16


Profit netu=20%*TCPu
Prof brutu=0,2*1,16*TCPu=0,232*TCPu

Pret unitar(Pret u )=TCPu+0,232*TCPu=1,232TCPu

Valoarea stocurilor
(MATERII PRIME+MATERII AUXILIARE)*20%

Valoarea imprumutului =50 %*Total Cost Productie


8,6% =dobanda /an
Rambursare in 2 ani transe egale
Dobanda la vedere =1,6%/an

Contributie proprie =50% TCP


REZOLVARE
A. Determinarea necesarului de materii prime si materiale

Cost ingrediente :
Faina = 4 lei/kg
Zahar = 3 lei/kg
Grasimi vegetale = 6 lei/kg
Lapte praf = 20 lei/kg
Sare = 2 lei/kg
Lecitina = 25 lei/kg

Determinarea costurilor cu ingredientele

 anul 2020
 Faina: 55%  100gr = 55 gr = 0,055 kg faina
236.000 buc  0,055 kg  4 lei = 51920 lei

 Zahar: 10%  100gr = 10gr = 0,010 kg zahar


236.000 buc  0,010 kg  3 lei = 7080 lei

 Grasimi vegetale: 13.6%  100gr = 13.6gr = 0.0136 kg grasimi vegetale


236.000 buc  0,0136 kg  6 lei = 19257,6 lei

 Lapte praf: 20%  100gr = 20 gr = 0,02 kg lapte praf


236.000 buc  0,02 kg  20 lei = 94400 lei

 Sare: 1%  100gr = 1 gr = 0.001 kg sare


236.000 buc  0.001 kg  2 lei = 472 lei

 Lecitina: 0,4%  100gr = 0,4 gr = 0,0004 kg lecitina


236.000 buc  0,0004 kg  25 lei = 2360 lei

Cheltuieli totale: 175.489,5 lei

 anul 2021

 Faina: 366.000 buc  0,055 kg  4 lei = 80520 lei


 Zahar: 366.000 buc  0,01 kg  3 lei = 10980 lei
 Grasimi vegetale: 366.000 buc  0,0136 kg  6 lei = 29865,6 lei
 Lapte praf: 366.000 buc  0,02 kg  20 lei = 146400 lei
 Sare: 366.000 buc  0.001 kg  2 lei = 732 lei
 Lecitina: 366.000 buc  0,0004 kg  25 lei = 3660 lei

Cheltuieli totale: 272157,6 lei

 anul 2022

 Faina: 486.000 buc  0,055 kg  4 lei = 106920 lei


 Zahar: 486.000 buc  0,01 kg  3 lei = 14580 lei
 Grasimi vegetale: 486.000 buc  0,0136 kg  6 lei = 39657,6 lei
 Lapte praf: 486.000 buc  0,02 kg  20 lei = 146400 lei
 Sare: 486.000 buc  0.001 kg  2 lei = 972 lei
 Lecitina: 486.000 buc  0,0004 kg  25 lei = 4860 lei

Cheltuieli totale: 313389,6 lei

A.2. Determinarea cheltuielilor cu transportul si aprovizionarea


(Ch.materii prime + Ch. Cu accesorii) * 10% = Ch. cu aprov. si transport
Nr.crt An Cheltuieli materii prime Cheltuieli accesorii Cheltuieli Transport
1 2020 175489,5 590 17607,95
2 2021 272157,6 590 27274,76
3 2022 313389,6 590 31397,96

B. Determinarea necesarului de utilaje

 anul 2020
Tdmalax = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856
U1= (236.000*0,01)/5856 = 0.40 – aprox 1 utilaj

Tdcuptor = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U2= (236.000*0,02)/5856 = 0.80 – aprox 1 utilaj

Tdmasrot = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U3= (236.000*0,01)/5880 = 0.40 – aprox 1 utilaj

Tdrasn = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U4= (236.000*0,012)/5880 = 0.48 – aprox 1 utilaj
Tdmixer = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880
U5= (236.000*0,01)/5880 = 0.40 – aprox 1 utilaj

Tdmas = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U6= (236.000*0,016)/5880 = 0.64 – aprox 1 utilaj

Tdcern = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U7= (236.000*0,013)/5856 = 0.50 – aprox 1 utilaj

 anul 2021

Tdmalax = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U1= (366.000*0,01)/5856 = 0.62 – aprox 1 utilaj

Tdcuptor = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U2= (366.000*0,02)/5880 = 1.24 – aprox 2 utilaje

Tdmasrot = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U3= (366.000*0,01)/5880 = 0.62 – aprox 1 utilaj

Tdrasn = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U4= (366.000*0,012)/5880 = 0.74 – aprox 1 utilaj

Tdmixer = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U5= (366.000*0,014)/5880 = 0.87 – aprox 1 utilaj

Tdmas = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U6= (366.000*0,016)/5880 = 0.99 – aprox 1 utilaj

Tdcern = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U7= (366.000*0,013)/5856 = 0.81 – aprox 1 utilaj
 anul 2022

Tdmalax = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U1= (486.000*0,01)/5856 = 0.82 – aprox 1 utilaj

Tdcuptor = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U2= (486.000*0,02)/5856 = 1.65 – aprox 2 utilaje

Tdmasrot = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -3 x 24 = 5832


U3= (486.000*0,01)/5832 = 0.83 – aprox 1 utilaj

Tdrasn = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -1 x 24 = 5880


U4= (486.000*0,012)/5880 = 0.99 – aprox 1 utilaj

Tdmixer = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U5= (486.000*0,015)/5856 = 1.24 – aprox 2 utilaje

Tdmas = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U6= (486.000*0,016)/5856 = 1.32 – aprox 2 utilaje

Tdcern = [365-(52+52+15)]x 3 x 8H -2 x 24 = 5856


U7= (486.000*0,013)/5856 = 1.07 – aprox 2 utilaje

C. Determinarea necesarului de personal

Determinarea necesarului de muncitori direct productivi

 anul 2020

Tdk = 365-(52+52+15+21) x 8= 1800

M1U1= (236000*0.01)/1800 = 1.31 – 2 muncitori


M2U2= (236000*0.02)/1800 = 2.62 – 3 muncitori
M3U3= (236000*0.02)/1800 = 2.62 – 3 muncitori
M4U4= (236000*0.01)/1800 = 1.31 – 2 muncitori
M5U5= (236000*0.02)/1800 = 2.62 – 3 muncitori
M6U6= (236000*0.016)/1800 = 2.09 – 3 muncitori
M7U7= (236000*0.013)/1800 = 1.70 – 2 muncitori
M8= (236000*0.01)/1800 = 1.31 – 2 muncitori
Total muncitori = 20

 anul 2021

Tdk = 365-(52+52+15+21) x 8= 1800

M1U1= (366000*0.01)/1800 = 2.03 - 3 muncitori


M2U2= (366000*0.02)/1800 = 4.06 – 5 muncitori
M3U3= (366000*0.02)/1800 = 4.06 - 5 muncitori
M4U4= (366000*0.01)/1800 = 2.03 – 3 muncitori
M5U5= (366000*0.02)/1800 = 4.06 - 5 muncitori
M6U6= (366000*0.016)/1800 = 3.25 - 4 muncitori
M7U7= (366000*0.013)/1800 = 2.64 – 3 muncitori
M8= (366000*0.01)/1800 = 2.03 - 3 muncitori
Total muncitori = 31

 anul 2022

Tdk = 365-(52+52+15+21) x 8= 1800

M1U1= (486000*0.01)/1800 = 2.7 - 3 muncitori


M2U2= (486000*0.02)/1800 = 5.4 –6 muncitori
M3U3= (486000*0.02)/1800 = 5.4 - 6 muncitori
M4U4= (486000*0.01)/1800 = 2.7 – 3 muncitori
M5U5= (486000*0.02)/1800 = 5.4 - 6 muncitori
M6U6= (486000*0.016)/1800 = 4.32 - 5 muncitori
M7U7= (486000*0.013)/1800 = 3.51 - 4 muncitori
M8= (486000*0.01)/1800 = 2.7 - 3 muncitori
Total = 36

D. Cheltuieli cu salarii =Total salarii direct productivi SDP

 anul 2020

M1 = 2*1090 lei = 2180 lei/luna


M2 = 3*1100 lei = 3300 lei/luna
M3 = 3*1050 lei = 3150 lei/luna
M4 = 2*1070 lei = 2140 lei/luna
M5 = 3*1120 lei = 3360 lei/luna
M6 = 3*1080 lei = 3240 lei/luna
M7 = 2*1100 lei = 2200 lei/luna
M8 = 2*1130 lei = 2260 lei/luna

Total = 21830 lei/luna * 12 luni = 261960 lei/an

 anul 2021

M1 = 3*1090 lei = 3270 lei/luna


M2 = 5*1100 lei = 5500 lei/luna
M3 = 5*1050 lei = 5250 lei/luna
M4 = 3*1070 lei = 3210 lei/luna
M5 = 5*1120 lei = 5600 lei/luna
M6 = 4*1080 lei = 4320 lei/luna
M7 = 3*1100 lei = 3300 lei/luna
M8 = 3*1130 lei = 3390 lei/luna

Total = 33840 lei/luna * 12 luni = 406080 lei/an

 anul 2022

M1 = 3*1090 lei = 3270 lei/luna


M2 = 6*1100 lei = 6600 lei/luna
M3 = 6*1050 lei = 6300 lei/luna
M4 = 3*1070 lei = 3210 lei/luna
M5 = 6*1120 lei = 6720 lei/luna
M6 = 5*1080 lei = 5400 lei/luna
M7 = 4*1100 lei = 4400 lei/luna
M8 = 3*1130 lei = 3390 lei/luna

Total = 39290 lei/luna * 12 luni = 471480 lei/an

E. Determinarea costului cu energia electrica si combustibilul

 Combustibilul

Pentru anul 2020: 1Gcal = 3880 lei;

Luna Consum Total lei 2020 Total lei 2021 Total lei 2022
Noiembrie 2,873 11.147,24 11.147,24 11.147,24
Decembrie 3,670 14.239,6 14.239,6 14.239,6
Ianuarie 4,120 15.985,6 15.985,6 15.985,6
Februarie 3,812 14.790,56 14.790,56 14.790,56
Martie 2,540 9.855,20 9.855,20 9.855,20
Total 17,015 66.018,2 66.018,2 66.018,2
 Energia electrica
 anul 2020

Nr. Utilaj Numarul Timp de Coef. de Coef. de Randa- Coef. Wen


crt de utilaje functionar intreruper simulta- mentul pierderilo
e i neitate utilajului r pe retea
1 U1 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
2 U2 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
3 U3 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
4 U4 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
5 U5 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
6 U6 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
7 U7 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37

U1=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5856 h = 50361.6 lei


U2=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5856 h = 50631.6 lei
U3=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U4=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U5=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U6=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U7=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5856 h = 50361.6 lei

Total 2020 = 353356.8 lei

 anul 2021

Nr. Utilaj Numarul Timp de Coef. de Coef. de Randa- Coef. Wen


crt de utilaje functionar intreruper simulta- mentul pierderilo
e i neitate utilajului r pe retea
1 U1 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
2 U2 2 24 0,7 0,7 0,85 0,9 30.74
3 U3 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
4 U4 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
5 U5 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
6 U6 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
7 U7 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37

U1=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5856 h = 50361.6 lei


U2=30.74*0.56 lei/h=17.21 lei/h*5880 h = 101220.67 lei
U3=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U4=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U5=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U6=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U7=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5856 h = 50361.6 lei

Total 2021 = 404215,87 lei


 anul 2022

Nr. Utilaj Numarul Timp de Coef. de Coef. de Randa- Coef. Wen


crt de utilaje functionar intreruper simulta- mentul pierderilo
e i neitate utilajului r pe retea
1 U1 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
2 U2 2 24 0,7 0,7 0,85 0,9 30.74
3 U3 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
4 U4 1 24 0,7 0,7 0,85 0,9 15.37
5 U5 2 24 0,7 0,7 0,85 0,9 30.74
6 U6 2 24 0,7 0,7 0,85 0,9 30.74
7 U7 2 24 0,7 0,7 0,85 0,9 30.74

U1=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5856 h = 50361.6 lei


U2=30.74*0.56 lei/h=17.21 lei/h*5856 h = 100781.76 lei
U3=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5832 h = 50155.2 lei
U4=15.37*0.56 lei/h=8,6 lei/h*5880 h = 50568 lei
U5=30.74*0.56 lei/h=17.21 lei/h*5856 h = 100781.76 lei
U6=30.74*0.56 lei/h=17.21 lei/h*5856 h = 100781.76 lei
U7=30.74*0.56 lei/h=17.21 lei/h*5856 h = 100781.76 lei

Total 2022 = 554211.84 lei

F. Determinarea cheltuielilor cu amortizarea

 anul 2020

Investiţii directe în anul 2020 (EURO 4,85)


U1= 1 x 1.500 euro = 1.500 euro = 7275 lei
U2 = 1 x 1.200 euro = 1.200 euro = 5820 lei
U3 = 1 x 7.434 euro = 7.434 euro = 36054.9 lei
U4 = 1 x 4.980 euro = 4.980 euro = 24153 lei
U5 = 1 x 4.050 euro = 4.050 euro = 19642.5 lei
U6 = 1 x 2.900 euro = 2.900 euro = 14065 lei
U7 = 1 x 1.200 euro = 1.200 euro = 5820 lei

Total = 23264 euro = 114576,4 lei

Amortizarea liniara

A2020 = 114576,4*10% = 11457,6 lei


 anul 2021

Investiţii directe în anul 2021 (EURO 4,85)

U1= 1 x 1.500 euro = 1.500 euro = 7275 lei


U2 = 2 x 1.200 euro = 2400 euro = 11640 lei
U3 = 1 x 7.434 euro = 7.434 euro = 36054.9 lei
U4 = 1 x 4.980 euro = 4.980 euro = 24153 lei
U5 = 1 x 4.050 euro = 4.050 euro = 19642.5 lei
U6 = 1 x 2.900 euro = 2.900 euro = 14065 lei
U7 = 1 x 1.200 euro = 1.200 euro = 5820 lei

Total = 24464euro = 118650,4 lei

Amortizarea liniara

A2021 = 118650,4*10% = 11865,04 lei

 anul 2022

Investiţii directe în anul 2022 (EURO 4,85)


U1= 1 x 1.500 euro = 1.500 euro = 7275 lei
U2 = 2 x 1.200 euro = 2400 euro = 11640 lei
U3 = 1 x 7.434 euro = 7.434 euro = 36054.9 lei
U4 = 1 x 4.980 euro = 4.980 euro = 24153 lei
U5 = 2 x 4.050 euro = 8.100 euro = 39285 lei
U6 = 2 x 2.900 euro = 5.800 euro = 28130 lei
U7 = 2 x 1.200 euro = 2.400 euro = 11640 lei

Total = 32614 euro = 158177,9 lei

Amortizarea liniara

A2022 = 158177,9*10% = 15817,79 lei

G. Cheltuieli indirecte
1. Determinarea necesarului de personal indirect productiv
Personalul indirect productiv reprezinta intre 15% din muncitorii direct
productivi.
anul 2020

20 muncitori * 15%
= Personal indirect productiv Salariu brut 3 muncitori
1 contabil 2700 lei
1 şef de secţie 3500 lei
1 secretară 1800 lei
Total 8000 lei

8000 lei * 12 luni = 96000 lei/an

 anul 2021

31 muncitori * 15% = 4.65 = 5 muncitori

Personal indirect productiv Salariu brut


1 contabil 2700 lei
3 şef de secţie 10500 lei
1 secretară 1800 lei
Total 15000 lei

15000 lei * 12 luni = 180000 lei/an

 anul 2022

36 muncitori * 15% = 5.4 = 6 muncitori

Personal indirect productiv Salariu brut


2 contabil 5400 lei
3 şef de secţie 10500 lei
1 secretară 1800 lei
Total 17700 lei

17700 lei * 12 luni = 212400 lei/an

2. Cheltuieli privind chiria


Pentru anul 2020
Suprafaţa = 350 m2
Curs valutar 1€ = 4,6 lei
Preţul de chirie = 2,3 €/m2

 anul 2020
350 m2 * 4,6 lei * 2,3 eur/m2 = 3703 lei * 12 luni = 44436 lei

 anul 2021
350 m2 * 4,6 lei * 2,3 eur/m2 = 3703 lei * 12 luni = 44436 lei

 anul 2022
350 m2 * 4,6 lei * 2,3 eur/m2 = 3703 lei * 12 luni = 44436 lei

3. Cheltuieli cu utilitatile

 anul 2020
10% (353356,8 + 66018,2) = 41937,5 lei/an

 anul 2021
10% (404215,87 + 66018,2) = 47023,4 lei/an

 anul 2022
10% (554211,8 + 66018,2) = 62023 lei/an

4. Cheltuieli administrative 1% din ch. directe

 anul 2020

Ch directe
Ch cu materii prime 175489,5
Ch cu aprovizionarea 17607,95
Ch cu mat auxiliare 590
Ch cu energia 353356,8
Ch cu combustibil 66018,2
Ch cu salariile 261960
Ch cu chiria 44436
Amortizarea 11457,6
Total ch directe/an 930916,05

930916,05 * 1% = 9309,16 lei

 anul 2021

Ch directe
Ch cu materii prime 272157,6
Ch cu aprovizionarea 27274,76
Ch cu mat auxiliare 590
Ch cu energia 404215,87
Ch cu combustibil 66018,2
Ch cu salariile 406080
Ch cu chiria 44436
Amortizarea 11865,04
Total ch directe/an 1232637,47
1232637,47 * 1% = 12326,37 lei
 anul 2022

Ch directe
Ch cu materii prime 313389,6
Ch cu aprovizionarea 31397,96
Ch cu mat auxiliare 590
Ch cu energia 554211,84
Ch cu combustibil 66018,2
Ch cu salariile 471480
Ch cu chiria 44436
Amortizarea 15817,79
Total ch directe/an 1497341,39

1497341,39 * 1% = 14973,41 lei

H. Cheltuieli totale = Ch. indirecte + Ch. directe = TCP

 anul 2020
930916,05 + 96000 = 1026916,05 lei

 anul 2021
1232637,47 + 180000 = 1412637,47 lei

 anul 2022
1497341,39 + 212400 = 1709741,39 lei

I. Determinarea cifrei de afaceri


CA=Pret unitar(Pret u )*Q

Calculul pretului
Pret u=TCPu+profit brutu; unde TCPu=total cost productie unitara

Profit brutu =Profit netu*1,16


Profit netu=20%*TCPu
Prof brutu=0,2*1,16*TCPu=0,232*TCPu

Pret unitar(Pret u )=TCPu+0,232*TCPu=1,232TCPu


 anul 2020
TCPu = 1026916,25 lei /236000 buc = 4,35 lei/buc
Pret unitar = 1,232*4,35 lei/buc = 5,36 lei/buc
CA = 5,36 lei/buc * 236000 buc = 1264960 lei

 anul 2021
TCPu = 1412637,47 lei/366000 buc = 3,86 lei/buc
Pret unitar = 1.232*3.86 lei/buc = 4,755 lei/buc
CA = 4.755 lei/buc* 366000 buc = 1740520,3 lei

 anul 2022
TCPu = 1709741,39 lei/486000 buc = 3.52 lei/buc
Pret unitar = 1,232*3.52 lei/buc = 4.33 lei lei/buc
CA = 4.33 lei/buc * 486000 buc = 2106401.39 lei

J. Valoarea stocurilor

 anul 2020
Vs = (Mat. prime + Mat. aux) * 20%
Vs = (175489,5 + 590) * 20%
Vs = 35215,9 lei

 anul 2021
Vs = (Mat. prime + Mat. aux) * 20%
Vs = (272157,6 + 590) * 20%
Vs = 54549,52 lei

 anul 2022
Vs = (Mat. prime + Mat. aux) * 20%
Vs = (313389,6 + 590) * 20%
Vs = 62795,92 lei

K. Valoarea imprumutului

 anul 2020

Valoarea imprumutului = 50% * 1026916,25 lei = 513458,12 lei


Dobanda/an = 513458,12 * 8,6% = 44157,4 lei
Rambursarea imprumutului = 513458,12 lei / 2 + 44157,4 lei = 300886,46 lei

 anul 2021

Valoarea imprumutului = 50% * 1412637,47 = 706318, 73 lei


Dobanda/an = 706318,73 * 8,6% = 60743,41 lei
Rambursarea imprumutului = 706318,73 lei / 2 + 60743,41 lei = 413902,77 lei
 anul 2022

Valoarea imprumutului = 50% * 1709741,39 lei lei = 854870,695 lei


Dobanda/an = 854870,695 * 8,6% = 73518.87 lei
Rambursarea imprumutului = 854870,695 lei / 2 + 73518,87 lei = 500954,21 lei