Sunteți pe pagina 1din 2

Glosar

AIDA- Metodă folosită în publicitate. Se descifrează astfel: Atenție, Interes, Dorință și Acțiune.

Ancoraj - operaţie de semnalizare a referentului printr-un substantiv comun, propriu sau printr-o
sintagmă nominală, este fundamental pentru orice tip de reclamă; specific pentru publicitatea scrisă
este ancorajul emfatic, cu dublă justificare funcţională: desemnare exactă şi subliniere a referentului.

Brand - marcă de produs a unei firme renumite.  

Discurs publicitar- reprezintă un tip de discurs public care se caracterizează prin următoarele
trăsături: 
- prezintă într-un mod (cât mai) concis un produs (comercial, cultural, politic) pentru a convinge
publicul de importanță și utilitatea sa; 
- are o difuzare socială pe scară largă; 
- codul publicitar este cunoscut de public; 
- publicitatea se sprijină pe un corpus de maxime admise social și propune o imagine standard a
bunăstării, a standardului optim, a idealului în viața de zi cu zi; 
- publicitatea pune în mișcare conținuturi puternic marcate de norme culturale; 
- mesajele lingvistice, iconice si plastice suferă un proces de integrare în cadrul discursului
publicitar; de aceea “dezmembrarea mesajului publicitar în tipuri de mesaje poate fi considerată ca
fiind un procedeu ilicit, pentru ca anunțul publicitar este o construcție unitară în care textul și
imaginea sunt dimensiuni inseparabile ale unui sens global”.

Grup țintă - publicul vizat de campania publicitară.

Indentitate- percepția propusă asupra brand-ului. Concept activ bazat pe asocierile pe care le
construim. Concept strategic, pentru un avantaj competitiv prin calitățile definitorii, durabile ale
brand-ului Reflectarea viziunii asupra brand-ului. O sumă de asocieri unice legate de brand pe care
ne propunem să le menținem sau să le impunem prin strategia noastră.
Logo - simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de semne grafice, care constituie marca unui
produs sau a unei firme.

Publicitate - faptul de a face cunoscut un lucru publicului; difuzare de informații în public;


caracterul a ceea ce este public. ♦ Agenție(sau birou) de publicitate = birou unde se pot da, pentru a
fi publicate în ziare sau difuzate prin radio și televiziune, anunțuri (cu caracter particular). Mica
publicitate = rubrică a unui cotidian în care se publică anunțuri cu caracter particular. Agent de
publicitate = persoană angajată de o firmă comercială pentru a face reclamă mărfurilor ei. ◊ Loc.
vb. A da publicității = a publica. – Din fr. publicité. 

 Publicitate agresivă– foloseşte un ton imperativ şi o intensitate mare a comunicării (volum mare


de apariţii)

 Publicitate blândă (neagresivă) – foloseşte un ton blând şi oferă posibilitatea unei opţiuni.
Publicitate conotativă – este bazată mai mult pe sugestie şi mai puţin pe informaţie
 Publicitate denotativă – este bazată în primul rând pe informaţie

Reclamă, reclame, s. f. 1. Activitate (comercială) prin care se urmărește, pe calea publicității (prin


tipărituri, radio, televiziune, cinematograf etc.), suscitarea, câștigarea interesului public asupra
anumitor mărfuri, a unor cărți, a unui spectacol, a folosirii unor servicii etc. ♦ Răspândire de
informații elogioase (despre cineva sau ceva), cu scopul de a-i crea renume sau
popularitate. 2. Articol (dintr-o publicație), afiș, placardă, panou, prospect etc. prin care se face
reclamă (1). — Din fr. réclame, germ. Reklame

Slogan-  formulă pregnantă, concludentă care exprimă, în chip lapidar, țelurile politice, economice
ale unor grupuri, organizații etc. sau o problemă de actualitate.