Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Politehnica din Timioara Facultatea de tiine ale Comunicrii Departamentul de Comunicare i Limbi Strine Domeniul de studii (denumire

/ cod): tiine ale comunicrii / 60 Programul de studii (denumire / cod): Comunicare i relaii publice / 20

Fia Disciplinei Strategii de persuasiune


Statutul disciplinei : Nivelul de studii: Anul de studii: Semestrul:

obligatorie

xopional
masterat

facultativ doctorat IV

x licen
I 1 II 2 x2

xIII

Titularul cursului (Titlul si numele): Lect. Drd. Traian ZAMFIR Cadrele didactice care susin activitile aplicative (Titlul si numele): Lect. Drd. Traian ZAMFIR Numr total de ore // Verificare // Credite Laborator Proiect Examinare ED

Curs 14

Seminar 14

Credite 2

A.

Obiectivele disciplinei (Obiectivele sunt formulate n termeni de competene profesionale) a) b) c) Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor n analiza strategiilor persuasive de comunicare; Explicarea i interpretarea unui eveniment de RP din perspectiva planificrii lui strategice; Rezolvarea n mod realist, prin argumentare, a unor situaii profesionale uzuale, n vederea soluionrii eficiente i deontologice a acestora.

B.

Precondiii de accesare a disciplinei (Se enumer disciplinele care trebuie studiate anterior) Introducere n teoriile comunicrii, Introducere n mass-media, Etica i deontologia comunicrii i Retoric i argumentare.

C.

Competene specifice (Vizeaz competenele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina) a) b) c) Elaborarea unor proiecte de investigaie i intervenie din domeniul strategiilor persuasive de argumentare; Validarea evenimentelor, programelor i produselor de RP prin tehnici de evaluare specifice strategiilor persuasive; Elaborarea unui proiect de comunicare persuasiv aplicnd att cunotine, teorii i metode de diagnoz i intervenie, ct i norme i principii de etic profesional.

D.

Coninutul disciplinei

a) Curs Capitolul Repere istorice i conceptuale Modele contemporane Persuasiune i manipularea Teoria narativ Dimensiunea semantic Strategii i tactici de promovare Limitele persuasiunii Coninuturi Persuasiunea: delimitri istorice i conceptuale Modelele de persuasiune cu caracter dual Strategii i tactici de persuasiune secvenial Cercetarea narativ Instrumente persuasive ale dimensiunii semantice Campaniile de promovare a unui produs/persoane Etica persuasiunii Nr. de ore 2 2 2 2 2 2 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Se nscrie codul prevzut n HG nr.749 / 24.06.2009 Formularul corespunde Fiei Disciplinei promovat prin OMEdCI nr.4430 / 26.06.2009 Se nscrie x n csua potrivit Aspectul competenelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei CNCIS (http://www.acpart.ro/MOf_OM_CNCIS_4430_29iunie2009.pdf)

Total ore: b) Aplicaii Tipul de aplicaie

14

Coninuturi 1.1. Credibilitatea i caracteristicile specialistului de RP 1.2. Apelurile motivaionale i apeluri raionale 1.3. Analiza interpretarea strategiilor i tacticilor de persuasiune secvenial 1.4. Analiza i aplicarea strategiilor i tehnicilor de intensificare i minimalizare 1.5. Evaluarea evenimentelor de RP dup instrumentele de analiz ale dimensiunii semantice 1.6. Evaluarea produselor de RP dup instrumentele de analiz ale dimensiunii semantice 1.7. Analiza campaniilor de promovare i perspectivele etice ale persuasiunii

Nr. de ore / tem 2 2 2 2

Nr. de ore / tip de aplicaie

1. Seminar

14 2 2 2

E.

Evaluare (Se precizeaz metodele, formele de evaluare i ponderea acestora n stabilirea notei finale. Se indic, potrivit Anexelor nr.1 i 1 bis din Metodologia CNCSIS, standardele minime de performan, raportate la competenele definite la pct. A. Obiectivele disciplinei.) Evaluarea se face prin verificare pe parcurs, nota final reprezentnd media aritmetic dintre nota la test i nota pe activitatea de seminar. Testul scris presupune 2-3 subiecte teoretice din curs. Evaluarea activitii de seminar se face prin lucrri independente i/sau de grup efectuate acas i prin intervenii efectuate n clas. Standarde minime: pregatirea si sustinerea unei prezentari asupra unui subiect impus din temele studiate in cadrul disciplinei.

F.

Repere metodologice (Strategia didactic, materiale, resurse) Curs: expunere, exemplu, explicaie, analiz comparativ i brainstorming. Seminar: exerciii aplicative, conversaie, analiz comparativ, studiu de caz, problematizare dezbatere i controvers creativ. Materiale si resurse didactice: materiale autentice, resurse electronice.

G.

Bibliografie (Se indic bibliografia minimal obligatorie. Toate titlurile se gsesc n biblioteca UPT.) 1. Gass, R.H. i Seiter, J.S. (2009). Manual de persuasiune. Iai: Editura Polirom. 2. Golstein, N.J., Martin, S.J. i Cialdini, R.B. (2009). 50 de secrete ale artei persuasiunii. Iai: Editura Polirom. 3. Kapferer, J. (2002). Cile persuasiunii. Bucureti: Editura comunicare.ro. 4. Knowles, E.S. i Linn, J.A. (ed.). (2004). Resistance and Persuasion. Mahwah, New Jersey i London: LEA. 5. Larson, C. (2003). Persuasiune: Receptare i responsabilitate. Iai: Editura Polirom.

H.

Compatibilitate internaional (Se indic 1-3 universiti n care se pred disciplina la care se refer aceast Fia sau discipline apropiate precizndu-se: numele universitii, site-ul pe care este disponibil informaia si data la care informaia a fost preluat.)

1.
2. 3.

City University London (Anglia), http://www.city.ac.uk/, 05.06. 2011. Victoria University Melbourne (Australia), http://apira2010.econ.usyd.edu.au/conference_proceedings/APIRA2010-273-Higgins-Strategies-of-persuasion-in-social-environmental-reporting.pdf, 05.06.2011. Utah Valley University (SUA), http://www.coursehero.com/file/5914874/Persuasion-strategies/, 05.06.2011.

Data avizrii n departament: 03.10.2011 Director departament, Conf. Dr. Adriana RITT Titular disciplin, Lect. Drd. Traian ZAMFIR

S-ar putea să vă placă și