Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Data: 06.03.2007
Clasa : a VII-a
Şcoala : cu clasele I-VIII Nr.5 Buhuşi
Obiect ul : Matematica- geometrie
Profesor : Tarniceru Maria
Tema : Rezolvarea triunghiului dreptunghic
Tipul lectiei: Lectie combinatǎ

Obiectivele lecţiei :
a) Obiectivele de referinţǎ :
-R1 - sǎ utilizeze proprietaţile calitative si metrice ale figurilor geometrice in rezolvarea
unor probleme.
-R2- sǎ formuleze cat mai multe consecinte posibile ,care decurg dintr –un set de ipoteze
date ;sa construiasca generalizari si sa investigheze valoarea de adevar a unor enunturi.
-R3 - sǎ identifice si sa diferenţieze etapele unui raţionament matematic prezentat in diverse
forme.
-R4 –sǎ prezinte in mod coerent solutia unei probleme ,utilizand modalitati variate de
exprimare.
-R5 - sǎ manifeste interes pentru folosirea tehnologiilor informţiei in studiul matematicii.

b) Obiective operationale :
-O1 - sǎ determine ,folosind metode adecvate,lungimi de segmente,masuri de unghiuri
-O3 - sa se serveasca de teorema lui Pitagora ,teorema catetei, a inalţimii pentru a calcula
lungimile anumitor segmente;
-O4 - sǎ-şi aminteascǎ proprietǎţile triunghiului dreptunghic şi sǎ le foloseascǎ in
rezolvarea problemelor ;
-O5 - sa-si aminteasca definitiile functiilor geometrice si valorile corespunzatoare
unghiurilor de 30°,45°,si 60°şi sǎle foloseascǎ in rezolvarea problemelor
Obiective afective
O6 – sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate , prin participarea activǎ;
O7 – sǎ manifeste satisfacţie la obţinerea rezultatelor corecte şi regret pentru eşec;
O8 – sǎ manuiascǎ instrumentele geometrice corect.

Strategia didactica :

Mixta (expozitiv-euristica,algoritmica)
a)metode si procedee : conversaţia,explicaţia,exercitiul,invatarea prin descoperire,
problematizarea ,demonstrarea.
b) mijloace de realizare -planse didactice,fişe de lucru , manual, culegeri ,tabla , creta ;
c)forme de organizare : frontal , individual

1
Desfǎşurarea lecţie

Etapele lecţiei Obiec Conţinutul Strategii Modalită


(timp) tive lecţiei didactice ţi de
evaluare
Moment P:creazǎ condiţiile necesare desfǎşurǎrii conversaţia
organizatoric lecţiei,verificǎ prezenţa elevilor
(2min.)
Reactualizarea P: cere titlul lecţiei anterioare Conversaţia Aprecieri
cunoştinţelor E : Valorile funcţiilor trigonometrice ale unghiurilor Exerciţiul, verbale
(10min) O5 de 300 ,450 ,600 intr-un triunghi dreptunghic explicaţia
O6 P :verificarea temei prin sondaj , oral
E :rǎspund la intrebari in timp ce la tabla se face un
exerciţiu: sin 600cos300 – sin300cos600=
tg450tg300 + sin450tg600 =
( 1+tg2600).sin450 – cos450:sin2600=
se da triunghiul ABC – echileteral de laturǎ a ,sǎ se
determine AD –inalţimea farǎ teorema lui Pitagora .
(daca este timp şi cu t.Pitagora)

Anunţarea P:la ce credeţi cǎ ne va ajutǎ studiul acestui capitol ? Explicaţia


temei si a E: isi spun pǎrerea conversaţia
obiectivelor O6 P: la”Rezolvarea triunghiului dreptunghic”
(3min) Unde ati mai intalnit cuvantul „rezolvare”
E :in algebrǎ , la ecuaţii .
P: ce semnificaţie are la ecuaţii ?
E :a rezolva inseamnǎ a gǎsi soluţiile unei ecuaţii
P:ce credeţi cǎ se va intampla la rezolvarea
triunghiului dreptunghic?
E:poate va trebui sa determinǎm elemente ale
triunghiului
P:anunţǎ obiectivele temei
Dirijarea E: sunt atenţi la prezentare Conversaţia Aprecieri
invǎţǎrii P:de cate elemente vom avea nevoie pentru Exercitiul verbale
(10min) rezolvarea unui triunghi dreptunghic? Explicaţia
E: de 2 elemente ca si la congruenţǎ problematizar
P: sa luǎm cateva cazuri apoi vom face cateva ea
aplicaţii practice
O1 Pe tabla sunt scrise cazurile : ipotenuza,unghi;
O2 catetǎ,catetǎ;ipotenuzǎ,catetǎ;
O3 1. Intr-un triunghi ABC cu m(<A)=900, AA’-
O5 inalţime; BC=2 3 cm ,m(<B)=300 sǎ se
O6 afle m(<C);AC; AB;BA’ ; (I.U.)
O7 2. BA=6 3 cm;AC=18cm
;m(<C)=…;m(<B)=…; BC=…AA’=…
(C.C)

2
3. BC= 18 cm
;AC=3cm;BC=…;m(<C)=…;m(<B)=…;AA’
=… (I.C)

Asigurarea P: la ce ne ajutǎ aceste cunoştinţe? Problematiza


retenţiei si a In practicǎ. Am sǎ iau doar 2 -3exemple ora aceasta rea
transferului poate pentru ora urmatoare mai gǎsiţi voi altele Demonstrare
(10min) Aflarea unor distanţe care nu se pot masura cu
instrumente de masurǎ:
Sa se determine distanţa de la punctul A la insuliţa Invǎţarea
din mlaştina inaccesibilǎ pe baza datelor din desen prin
(desenul pe tablǎ) in A unghi de 900,in B unghi de descoperire
600, AB =25m se cere distanţa de la A la insula C.
Sa se determine inǎlţimea unui turn pe care un copil
inalt de 1,5m vede sub un unghi de 300

Asigurarea P:propun elevilor o fişǎ de lucru in care fiecare elev Conversatia


feedbak-ului va avea de rezolvat mai multe triunghiuri in diferite Explicatia
10min cazuri Exercitiul
E :lucreazǎ la fişǎ
Evaluarea O6 P: fac aprecieri asupra raspunsurilor , notarea Aprecieri
performanţe O7 elevilor care s-au remarcat la lecţie verbale
3min
Tema pentru P: manual :pag.187 pr 1a,b,c, Conversaţia
acasǎ Culegere Balauca 25,pag.113 explicaţia
2min E: noteazǎ tema
P: dau indicaţii la temǎ

S-ar putea să vă placă și