Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.2.2.

Profilul de formare, prezentat părinților

Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a din perspectiva disciplinei Limba și


Literatura română:

·       Exprimarea corectă în diverse contexte de comunicare, demonstrând cunoașterea normelor în


vigoare ale limbii – literar/ vorbit;

·       Analiza comparativă a unor fenomene lingvistice din limbi diverse și identificarea


particularităților fonetice specifice limbilor de circulație internațională;

·       Să proceseze  informaţii, să recepteze opinii, idei, sentimente dintr-o varietate de mesaje
ascultate/ texte citite

·       Participarea la situații de comunicare care să presupună raționamentele logice (textul


argumentativ);

·       Realizarea/ prezentarea de portofolii/ proiecte/ diverse teme în format digital;

·       Reformularea în limbaj propriu a unui conținut și identificarea cuvintelor-cheie, studiul de grup;

·       Exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la
situaţia de comunicare

·       Participarea la jocuri de rol și dezbateri pe baza unor materiale ce includ diferite tipuri de
comportament;

·       Organizarea/ derularea de activități și proiecte, ateliere de lcuru, teatru de stradă etc.;

·       Va utiliza dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse informaţionale
și educaţionale digitale relevante pentru învăţare.

·       Desfășurarea de activități culturale specifice, la nivel local și național.

S-ar putea să vă placă și