Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANŢELOR МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7


www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax (022) 26-25-17

09.09.2021 nr. 03-05/09


La nr.

Dnei Daniela Calmîș


Jurnalistă, Ziarul de Gardă
e-mail: calmisdaniela@gmail.com

Ministerul Finanțelor a examinat solicitarea Dvs. din 18 august 2021 cu privire la


implementarea proiectului ”Răspuns de urgență la Covid-19 și suport pentru Întreprinderile Micro,
Mici și Mijlocii” din cadrul Acordului - cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la data de 29 iulie 2020 și, în limita competențelor
funcționale comunică următoarele.
Data intrării în efectivitate a Acordului - cadru este 22 septembrie 2020, iar data limită de
debursare este 30 iunie 2022. Suma totală a împrumutului extern constituie 70,0 mil. euro, dintre
care 40,0 mil. euro pentru Componenta Sănătate și 30,0 mil. euro pentru Componenta Suport
pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii.
Cu referire la informația ce ține de lista beneficiarilor de împrumuturi (credite comerciale
oferite sectorului privat, rambursabile, cu dobândă) oferite până în prezent, precum și criteriile de
selecție a întreprinderilor beneficiare de creditare din cadrul proiectului, vă informăm că, aceste
informații pot fi solicitate de la Instituțiile Financiare Participante (IFP) intermediare (băncile
comerciale), cu care Ministerul Finanțelor a semnat contracte de recreditare a fondurilor
proiectului. Băncile comerciale dețin informația respectivă, fiind parte a contractelor de credit cu
fiecare întreprindere.
Privitor la nivelul de absorbție a împrumutului respectiv, la situația de 20 august 2021, din
contul împrumutului a fost valorificată suma de 40,0 mil. euro, dintre care:
 tranșa nr.1 în sumă de 10,0 mil. euro din cadrul Componentei Suport pentru Întreprinderile
Micro, Mici și Mijlocii. Condițiile financiare: maturitatea 6 ani, inclusiv perioada de grație de un
an, rata dobânzii fixă de 0,0% anual. Data debursării – 23 noiembrie 2020;
 tranșa nr. 2 în sumă de 20,0 mil. euro din cadrul Componentei Suport pentru Întreprinderile
Micro, Mici și Mijlocii. Condițiile financiare: maturitatea 6 ani, inclusiv perioada de grație de un
an, rata dobânzii fixă de 0,0% anual. Data debursării – 21 iunie 2021;
 tranșa nr. 3 în sumă de 10,0 mil. euro din cadrul Componentei Sănătate. Condițiile
financiare: maturitatea 12 ani, inclusiv perioada de grație de 4 ani, rata dobânzii fixă de 0,28%
anual. Data debursării – 21 iunie 2021.
Totodată, vă informăm că, pentru fiecare tranșă debursată termenii financiari sunt selectați
în conformitate cu Acordul – cadru menționat mai sus.
La situația din 20 august 2021, soldul nedebursat a împrumutului respectiv constituie 30,0
mil. euro.
Suplimentar, vă informăm că, atât lista IFP, cât și informațiile privind implementarea
proiectului sunt disponibile pe pagina web a Oficiului de Gestionare a Proiectelor de Asistență
Externă https://ogpae.gov.md/ și pe cea a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md,
compartimentul Datoria sectorului public/Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență
Externă.

MINISTRU Dumitru BUDIANSCHI


Digitally signed by Budianschi Dumitru
Date: 2021.09.09 13:36:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ex.: Cristina Nicolau


Tel.: 022 26 27 86