Sunteți pe pagina 1din 16

Jocul în cadrul

activităţilor cu conţinut
matematic
Obiectivele specifice ale activităţilor
cu conţinut matematic
 pot fi realizate cu ajutorul jocului didactic şi a
jocului logic.
 Dintre jocurile didactice recomandate pentru
achiziţionarea de către copiii a conceptelor
matematice de bază enumerăm:
 - jocuri constructive;
 - jocuri pentru constituire de mulţimi;
 - jocuri de diferenţiere;
 - jocuri de formare de perechi;
 - jocuri cu mulţimi echivalente etc.
Însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor.

 Procedee de explorare a obiectelor şi


fenomenelor: jocuri didactice:
 Grădina cu flori,
 Hora jucăriilor mici!,
 Coşuleţul fermecat!,
 Florăreasa!
Grupuri de obiecte şi operaţiile cu ele:

 grupare, seriere, ordonare, comparaţii în


funcţie de un criteriu:
 Aşază-mă la perechea mea,
 Aşază în şir crescător,
 Aşază în şir descrescător,
 Lunganii şi piticii,
 Multe sau puţine,
 Coşul florăresei!
Figuri şi corpuri geometrice:

 -la grupa mică: Caută pătratul, Aranjăm discurile;


 - la grupa mijlocie: Ce piesă nu cunoaştem?, Ce a
greşit Martinel?
 - la grupa mare: Ce este şi cum este această
piesă?, Tabloul tricolor, Casele de pe strada mea;
 Cum este şi cum nu este această piesă?, Jocul cu
cercuri!, Schimbă şi tu la fel!, Formaţi tot atâtea!
Spaţiul, mişcarea şi orientarea în spaţiu

Locul şi poziţia obiectelor în spaţiu:


 Unde s-a oprit piticul?
 Aşază piesele de jos în sus,
 Aşază fluturii în pereche cu florile!
Timpul (scurgerea şi ireversibilitatea
lui).
Viteza mişcării (lentă, rapidă, fulger) şi
perceperea scurgerii timpului (ca o clipă, cât
o veşnicie):
 Ceasul fermecat!
 Calendarul schimbător!
Întregul şi împărţirea lui în părţi egale,
reconstruirea lui din părţile componente:

 Din jumătăţi întreg!


 Să refacem piesa,
 Dă-i lui Azorel tot atâtea oase câte farfurii
are!
 Reconstruieşte figura!
Procedeele de măsurare a obiectelor
după parametrii:
 lungime, lăţime, înălţime, grosime. Unităţile
de măsurare nestandardizate şi
standardizate:
 Măsoară şi împarte în mod egal!
Cântăreşte şi vinde!
 Cine este cel mai înalt!
 Aşază obiectele de la cel mai îngust, la cel
mai lat.
Procedeele de măsurare a corpurilor
solide, lichide şi friabile.
 Unităţile de măsură nestandardizate şi
standardizate:
 Care este mai greu?,
 Măsoară înălţimea colegului tău!,
 Împarte în mod egal suc prietenilor tăi!.
Şirul natural de numere.
Noţiuni de număr şi cifră. Număratul în limita 1-
5. Numere ordinale şi cardinale:
 Numără câte frunze sunt în copac,
 Numără câte vrăbiuţe sunt pe sârmă,
 Al câtelea iepuraş a plecat?
 Aşează cifra la locul ei!
Număratul în limita 1-10.
Consolidarea numerelor ordinale şi cardinale.
Descompunerea şi compunerea numerelor.
Număratul în limita 10-20. Consolidarea
numerelor ordinale şi cardinale.
Descompunerea şi compunerea numerelor:
 Aşează tot atâtea puncte câte îţi indică
cifra,
 Numără de la 1 la 10, numără descrescător,
 A câta cifră lipseşte?
Simbolurile matematice
 (semne de operaţie +, ; semne de relaţie =,
<, >):
 Spune unde se potriveşte?,
 Am greşit, corectează-mă,
 Ce denumeşte?
Adunarea numerelor cu 1-2 unităţi.
Scăderea numerelor cu 1-2 unităţi:
 Socotim şi numărăm matematică învăţăm!,
 Rezolvă problema şi vei câştiga!,
 Cine socoteşte mai repede!
Rezolvare de probleme cu obiecte în
situaţii concrete.
Compunere de probleme simple în limitele 1-10,
utilizând obiecte:
 Şcoala piticilor,
 Rezolvăm, rezolvăm, matematică învăţăm!,
 Cine a greşit, din joc a ieşit!.