Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială

Comuna Hodac, nr.39


Județul Mureș
tel/fax: 0265538602
e-mail: scoala_hodac@yahoo.com

Nr ................/..................................... Aprobat,
Director Școala Gimnazială
Hodac
Prof. Iacob Elena

Către

Conducerea Școlii Gimnaziale Hodac

CERERE DE ÎNVOIRE COLEGIALĂ

Subsemnata/ subsemnatul................................................................................................
angajat în funcția de................................................................................... la Școala Gimnazială
Hodac,vă rog să aprobați prezenta cerere de învoire, pentru perioada.......................................
....................................pentru rezolvarea unor probleme personale/medicale .
Precizez că, pe timpul absenței, orele vor fi efectuate, prin acord comun, de colegii
mei, astfel :
Ziua Ora Numele și prenumele Specializarea Clasa
suplinitorului suplinitorului
23.06.2021 8:00 Man Larisa a III-a B
23.06.2021 9:00 Feier Monica Pregatitoare
23.06.2021 10:00 Frandes Lenuta IA
23.06.2021 11:00 Man Cristina a III-a A
23.06.2021 13:00 a VI-a A
23.06.2021 14:00 a VII- A
24.06.2021 8:00 Dan Roxana IB
24.06.2021 9:00 Man Larisa a III- a B
24.06.2021 10:00 Man Cristina a III-a A
24.06.2021 11:00 Toma Camelia a II-a B
24.06.2021 12:00 Oltean Ancuta a VII-a
25.06.2021 13:00 Oltean Ancuta a VI-a

Data................................ Semnătura,