Sunteți pe pagina 1din 10

Planificare calendaristică orientativă

Anul şcolar : 2020– 2021


(primar)
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ,,George Bacovia”, Bucuresti, sect.4.
Clasa a I a A,B,C,D,E
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- Semestrul I: 17, săptămȃni,16 de cursuri
- Semestrul II: 17 săptămȃni, 16 de cursuri
Manual: Manual pentru clasa I Ministerul Educatiei si Cercetari
Religie Cultul ortodox Semestrul I, Irina Leonte, Daniela Buzatu, Iuliana Enache, Daniela
Filip

Profesor: Luca Ion-Florian


Responsabil comisie curriculum: Mirela Tăranu

Nr. Unitatea de Competențe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt învăţare specifice ore

SEMESTRUL I

• Să ne reamintim ce am învățat în 2 S1-S2 14-18.09 Recapitulare


Omul îşi arată clasa pregătitoare ( Primii mei prieteni 21-25.09 cl. pregatitoare
Iubirea faţă de + Oamenii din lumea întreagă)
1. Dumnezeu în 1 S3 28.09-1.10
biserică • Biserica este casa lui Dumnezeu
1.1
• Cum arată o biserică 1 S4 5-9.10
1.1
*Cum îl primesc pe Dumnezu în 2 S5-S6 12-16.10
1.2;1.3 Biserică: 19-23.10
-Ce este Sf. Liturghie
- Primirea Sf. Taine

VACANŢǍ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1.3;2.1 *Cu cine mă rog în biserică + Preotul în 1 S7 2-6.11 Recuperare
viaţa mea ( clasa pregătitoare) cl. pregătitoare

*Cum mă comport în Biserică 1 S8


9-13.11
Omul îşi arată 1.2;1.3
1.
iubirea faţă de *Ce fac eu pentru biserica Recuperare
Dumnezeu în 1.2;1.3;2.1 mea? + Creştinii din biserica mea 1 S9 16-2.11 cl. pregătitoare
biserică ( clasa pregătitoare)
*Recapitulare şi evaluare 1 S10 23-27.11

1
3.1; 3.2 • Sf. Ierarh Nicolae- prietenul 1 S11 2-4.12.11
Naşterea Domnului în copiilor*
2 vers şi în cȃntec
3.1; 3.2 • Despre colind 1 S12 7-11.12

3.1;3.2 *Naşterea Domnului în poezia 1 S13 16-22.12


creştină românească

VACANŢǍ DE IARNǍ
23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021

1.1;1.2 * Omul ascultă cuvântul lui 1 S14 11-15.01


Dumnezeu
3.
Omul este fiinţa care 1.1;2.1 • Omul se bucură de creația lui 1 S15 18-22.01
crede în Dumnezeu Dumnezeu
1.1;1.2;1.3 Recapitulare şi evaluare 1 S16 25-29.01
2.1;2.2;.3.1;

Vacanţă intersemestrială
01-07.02.2021
SEMESTRUL al II lea
1.2; 1.3 *Biblia ne vorbeşte despre 2 S1-S2
Oameni credincioşi: modele de 8-12.02
credință din Vechiul Testament 15-19.02
şi Noul Testament
1.2; 1.3;3.1 Sf. Apostoli sunt modele de 2 S3-S4 22-26.02
credință: 1-5.03
-cine sunt Apostolii
- Sfântul Apostol Andrei

1.2; 1.3; 3.1 Ce inseamnă să fii un om 1 S5 8-12.03


Credincios

Evaluare 1 S6 15-19.03

1.2; 1.3 • Rugăciunea şi rugămintea 1 S7 22-26.03


Omul se roagă lui
Dumnezeu
4. 1.2; 1.3 *Omul vorbeşte cu Dumnezeu 1 S8 29.03-1.04
pentru sine şi
prin rugăciune ( să învățăm
pentru alţii
rugăciunea Tatăl Nostru)

VACANTĂ DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)


2-11aprilie 2021

1 12-16.04
*Salutul creştinilor la Sfintele
3.1; 3.2 S9
Paşti
S10
ŞCOALA ALTFEL
19-23 APRILIE 2021
Învierea Domnului
în vers şi în cȃntec

2
3.1; 3.2 *Învierea Domnului în poezia 1 S11 26-29.04
crestină românească

VACANŢĂ DE PAŞTE
30.04-9.05
1.2 Când, unde şi cui mă rog? ( să 2 S12-S13 10-14.05
învățăm rugaciunea înainte şi 17-21.05
după masă)
Omul se roagă lui
1.2;2.2 Pentru cine mă rog ? 1 S14 24-28.05
Dumnezeu
4 (să invățam
pentru sine şi
rugăciunea pentru părinți)
pentru alţii
1.2; 2.2 • Binefacerile rugăciunii 1 S15 31.05-4.06

*Recapitulare şi evaluare 2 S16-S17 7-11.06


anuală 14-18.06

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE CURRICULUM,


Prof. Constantin Dorina Prof. Mirela Țăranu

3
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ,,George Bacovia’’, Bucuresti sector 4.
Clasa a II a B,D.
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I :17 saptămȃni, 16 săptămani de cursuri
-semestrul II: 17 săptămȃni, 16 săptămȃni de cursuri
Manual: Manual pentru clasa I Ministerul Educatiei si Cercetari
Religie Cultul ortodox Semestrul I, Irina Leonte, Daniela Buzatu, Iuliana Enache, Daniela
Filip

Profesor: Luca Ion-Florian


Responsabil comisie curriculum: Mirela Țăranu

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturiile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt învăţare specifice ore

SEMESTRUL I
• Sa ne amintim din clasa I 1 S1 14-18.09
Iubirea lui 1.1 • Iubirea sentimental cel mai înalt 1al S2 21-25.09
Dumnrezeu omului
1. şi răspunsul 1.1 • Îl am pe Dumnezeu în minte şi în1 S3 28.09-2.10
omului suflet în fiecare zi
1.1;1.2; 2.2; • Rugăciuni de mulțumire şi de 3 S4-S5-S6 6.10-9.10 Recuperare
laudă aduse lui Dumnezeu. 12.10-16.10 Clasa I.
+Rugăciunea şi rugămintea, Omul 19-23.10
vorbesţe cu Dumnezeu prin
rugăciune_, Cȃnd, unde şi cui mă
rog?, Pentru cine mă rog,
Binefacerile rugăciunii ( clasa întȃi)
VACANŢĂ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1
• Darul, dovadă a iubirii noastre față S7 2-6.11
Iubirea lui de Dumnezeu
1
Dumnrezeu
Şi răspunsul 1.3; 2.1;2.2 • Ajutorul oferit celorlalți semn al2 S8-S9 9-13.11
omului Iubirii față de Dumnezeu 16-20.11

Dumnezeu se 1 S11 23-27.11


2 face cunoscut 2.1; 2.2; 3.1 • Dumnezeu ne iubeste pe toți
omului

4
2.1;2.2;3.1 • Dumnezeu ne ajută să-l 1 S12 2-4.12
cunoaştemşi să îl iubim
3 Mari sarbători 3.1;3.2 • Tradiții religioase de Crăciun 1 S13 7-11.12
creştine
3.1;4.3 • Tradiții populare de Craciun şi 1 S14 14-18.12
Anul Nou 21-22. 12

VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie- 10 ianuarie 2021
Recapitulare, consolidare şi 3 S15-S16- 16-20.12
evaluare semestrială S17
Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
1.2; 2.1;2.2; •Iisus Hristos s-a făcut om din 1 S1 8-12.02
3.1; iubire
1.2;1.3;3.1;3.2; •Minunile arată iubirea lui Dumnezeu
2 S2-S3 15-19.02
față de om 22-26.02
Dumnezeu se
face cunoscut 1.2; 1.3;3.1;3.2 •Maica Domnului, îngerii şi 3 S4-S5-S6 1-5.03
2. sfinții săvârşesc minuni 8-12.03
omului
15-19.03

• Recapitulare şi evaluare 1 S7-S8 22-26.03


29.03-1.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)


2-11 aprile 2021
• Tradiții religioase de Florii şi
Paşti 1 S9
12-16.04
3.1;3.2

S10 Scoala altfel 19-23.04

Mari sarbători
3. 3.1;3.2 • Tradiții populare de Paşti 1 S11 26-29.04
creştine

VACANŢǍ DE PAŞTE
30 aprile-9 mai 2021
1.2;2.2;3.1;3.2 Oferirea de sfaturi şi învățături 1 S12 10-14. 05
1.2;2.1;2.2;3.1 Recunoştința față de cei care ne fac
1 S13 17-21.05
bine
Viața creştinului 1.2;2.1;2.2;3.1 Iertarea celor care ne fac rau 1 S14 24-28.05
împreună cu 1.2;2.1;2.2;3.1 • Ajutorul dat celor bolnavi 1 S15 31.05-4.06
semenii
1.2;2.1;2.2;3.1 • Ajutorul dat celor singuri 1 S16 2-4.06
• Evaluare 1 S17 7-11.06

Director, Responsabil Comisie Metodica,


Prof. Constantin Dorina Prof. Prof. Mirela Țăranu

5
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ,,George Bacovia”, Bucuresti, sect.4
Clasa a III a A, B, C, D, E.
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I: 17 săptămȃni, 16 săpămȃni de cursuri
- semestrul II: 17 săptămȃni, 16 săptămani de cursuri
Manual: Manual pentru clasa III Ministerul Educatiei si Cercetari
Religie Cultul ortodox Semestrul I, Gabriela Favu, Ana Nicoleta, Ionela Țițirigă

Profesor: Luca Ion-Florian


Responsabil Comisie Metodică: Mirela Țăranu

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt învăţare specifice ore
SEMESTRUL I

Viaţa •Să ne amintim din clasa 1 S1 14-18.09


creştinului a II a
1.
împreună cu 1.2;2.2;3.1;3.2 Recuperare / consolidare 1 S2 21-25.09 În acest interval de
semenii Oferirea de sfaturi şi timp se vor
învăţături recupera/consolida
Recunostinţă faţă de cei care prin comasare,
ne fac bine lecţiile care nu s-au
1.2;2.1;2.2;3.1 Recuperare/consolidare 1 S3 28.09-2.10 realizat în perioada
Iertarea celor care ne fac 15.04.2020-
rău 11.06.2020
1.2;2.1;2.2;3.1 Recuperare/consolidare 2 S4-S5 6-9.10
Ajutorul dat celor bolnavi 12-16.10
Ajutorul dat celor singuri
Lecţie de recapitulare, 1 S6 19-23.10
Consolidare, evaluare
VACANŢĂ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1.1 •Viaţa omului, darul lui 1 S7 2-6.11
Dumnezeu
1.1; 1.2; •Bucuria de a trăi 1 S8 9-13.11

6
2 Dumnezeu 1.1; 1.3; • Omul în relaţie cu natura 1 S9 16-20.11
este 1.1; 1.2; •Viaţa pe pămant şi 1 S10 23-27.11
izvorul vieţii Împărăţia lui Dumnezeu
1.1;1.2;1.3; • Evaluare 1 S11 2-4.12

3. Naşterea şi 3.1; 3.2; •Naşterea Domnului 1 S13 7-11.12


Botezul 3.1; 3.2; •Botezul Domnului 1 S14 14-22.12
Domnului
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie- 10 ianuarie 2021
Ce înseamnă 1.1 •Cȃnd un om devine 1 S15 11-15.01
să creştin
fii creştin 2.1; 2.2 •Persoanele din viaţa unui 1 S16 18-22.01
creştin
Recapitulare, consolidare , 1
evaluare S17 25-29.01

Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
Ce înseamnă 1.2; 1.3 •Alegerea binelui în viaţă 1 S1 8-12.02
să 1.1;1.2;1.3; • Primirea iertării prin 1 S2 15-19.02
fii creştin spovedanie
1.1;1.2;1.3; Primirea lui Hristos 1 S3 22-26.02
prin Sfȃnta Împărtăşanie
1.1;1.2;1.3; 2.2; Dumnezeu ocroteşte şi dă 1 S4 1-5.03
putere, pentru a face fapte
bune
Recapitulare şi evaluare 1 S5 8-12.03

Viaţa 1.2;1.3;2.1; Necesitatea de a spune 1 S6 15-19.03


împreună mereu adevărul
cu ceilalţi 1.2;1.3;2.1;2.2 Ascultarea şi împlinirea 2 S7-S8 22-26.03
sfaturilor bune 29.03-1.04
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
Învierea Domnului 1
3.1;3.2 S9 12-16.04
S10
ŞCOALA ALTFEL
19-23 APRILIE 2021
5 Învierea şi 3.1;3.2 Învierea Domnului 1 S11
Înălţarea 26-29.04
Domnului
VACANŢǍ DE PAŞTE
30 aprile-9 mai 2021
Viaţa 1.2;1.3;2.1;2.2 Blȃndeţea şi bunătatea în 1 S12 10-14.05
împreună relaţiile cu ceilalţi
cu ceilalţi 1.2;1.3;2.1;2.2 Importanţa de a avea 1 S13 17-21.05
răbdare cu cei din jur
1.2;1.3;2.1;2.2 Respectul faţă de sine şi 1 S14 24-28.05
faţă de ceilalţi

7
1.2;1.3;2.1;2.2 Nevoia de efort pentru a 1 S15 31.05-4.06
obţine rezultate

Învierea şi 3.1;3.2 Înălţarea Domnului 1 S16 7-11.06


Înălţarea
Domnului
Recapitulare şi evaluare 1 S17 14-18.06

Director, Responsabil Comisie Metodica,


Prof.Constantin Dorina Prof. Mirela Țăranu

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ,,George Bacovia’’, Bucuresti, sect.4


Clasa a IV a E
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I: 17 săptămȃni, 16 săpămȃni de cursuri
- semestrul II: 17 săptămȃni, 16 săptămani de cursuri

Manual: Manual pentru clasa IV Ministerul Educatiei si Cercetari


Religie Cultul Ortodox Semestrul I, Cristina Benga, Aurora Ciachir, Nicilina Filat

Profesor: Luca Ion-Florian


Responsabil Comisie Metodică: Mirela Țăranu
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Cu Dumnezeu la început de 1 S1 14-18.09
an şcolar
Viaţa creştinului 1.1;1.21.3; • Recuperare/ Consolidare 2 S2-S3 21.09-25.09
Împreună cu 2;2 Necesitatea de a spune întoteauna 28.09-02.10
semenii adevărul
Ascultarea şi împlinirea
poruncilor
1.1;1.2;2.2; Recuperare/Consolidare 1 S4 05.10-09.10 În acest
Blȃndeţea şi bunătatea în interval de timp
relaţie cu ceilalţi se vor recupera/
Importanţa de a avea răbdare consolida prin
cu cei jur comasare,
Recuperare/ Consolidare 1 S5 12.10-16.10 lecţiile care nu
Respectul faţă de sine şi faţă s-au realizat în
de ceilalţi perioada
Nevoia de efort pentru a 15.04.2020-
Obţine rezultate 11.06.2020
1.1;1.21.3; Lecţie de recapitulare, 1 S6 19.10-23.10
2;2 consolidare, evaluare

8
VACANŢĂ
26 octombrie- 1 noiembrie 2020
1.1;1.3;2.1; • Lumea-casă pentru toţi 1 S7 02.11-06.11
oamenii
1.1; 1.3;3.2 • Fiecare om îşi caută 1 S8 09.11-13.11
Cu Dumnezeu pe propria cale prin viaţă
1. Calea vieţii 1.1;1.2;1.3; • Biblia şi Biserica arată 1 S9 16.11-20.11
3.2 calea spre Dumnezeu

1.1;2.1;3.1 • Nevoia de a primi 1 S10 23.11-27.11


îndrumare în viaţă
1.1;1.2; •Ajutorul lui Dumnezeu în 1 S11 02.12-04.12
situaţii dificile.
1.1;1.2;1.3; • Recapitulare şi evaluare 1 S12 07.12-11.12
2.1;3.1;3.2;
2.2;3.1;3.2; • Proorocii, vestitori ai 1 S13 14.12-22.12
Naşterii lui Hristos
Naşterea • Magii, în căutarea
2 Domnului, Pruncului Iisus
vestire şi
împlinire VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie- 10 ianuarie 2021
1.1; 3.2; •Întȃmpinarea Pruncului 1 S14 11.01-15.01
Iisus de către Dreptul Simeon

Evaluare semestrială 2 S15-S16 18.01-22.01


25.01-29.01
Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
•Calea spre Dumnezeu, 1 S1 08.02-12.02
1.1;1.3; Deschisă tuturor oamenilor
prin Iisus Hristos
• Învăţătura Domnului vestită 1 S2 15.02-19.02
1.1;1.2;3.1; de sfinţii apostolic şi
evanghelişti
Sfinţenia calea 1.1;1.3; • Mărturisirea şi trăirea 1 S3 22.02-26.02
3 spre Dumnezeu Credinţei de către sfinţi
1.1; 1.2;2.1; • Sfinţii romȃni şi 1 S4 01.03-05.03
creştinismul
pe teritoriul ţării noastre

1.1; 3.1; 3.2; • Sfȃntul Ioan Iacob de la 1 S5 08.03-12.03


Neamţ*
1.1;1.2;1.3; Lecţie de recapitulare, 1 S6 15.03-19.03
2.2; Evaluare, consolidare

Iubirea creştină, 3.1;3.2 •Iubirea creştină, poruncă 1 S7 22.03-26.03


sprijin pentru dată de Domnul Iisus Hristos
convieţuirea cu 1.1;1.2;1.3; • Viaţa în armonie cu ceilalţi, 1 S8 29.03-1.04

9
ceilalţi 2.2 îndemn al lui Dumnezeu

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)


2-11 aprile 2021

12-16.04
1.2;3.1;3.2; Cu Hristos în săptămȃna Patmilor 1 S9
S10
ŞCOALA ALTFEL
19-23 APRILIE 2021

1.2;3.1;3.2; Recuperare/ consolidare 1 S11 26.04-29.04


4 De la Florii la • Femeile mironosiţe pe
Înviere Drumul Golgotei şi în
Duminica Învierii
VACANŢǍ DE PAŞTE
30 aprile-9 mai 2021

1.2;1.3;2.1 •Familia şi împlinirea 1 S12 10.05-14.05


poruncilor divine
Iubirea creştină,
sprijin pentru 1.1;1.2;1.3; •Prietenia şi porunca iubirii 1 S13 17.05-21.05
convieţuirea cu 2.1;2.2; creştine
ceilalţi 1.1;1.2;1.3; •Importanţa exemplului 1 S14 24.05-28.05
2.2 personal de iubire creştină
De la Florii la •Recuperare/ consolidare 1 S15 31.05-04.06
Înviere şi Înălţarea Domnului
Înălţare
1.1;1.2;1.3; •Recapitulare şi evaluare 2 S16-S17 07.06-11.06
2.1;2.2; 3.1; 14.06-18.06
3.2;

Director, Responsabil comisie metodică,


Prof. Constantin Dorina Prof. Mirela Țăranu

10