Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICĂRI RELIGIE ORTODOXĂ

CLASELE V-VI
Planificare calendaristică orientativă
Anul şcolar : 2020– 2021

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ,,George Bacovia’’, Bucuresti, sect 4.


Clasa a V a C
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 17,
- semestrul II: 17, 16 cursuri;
Manual: Religie Cultul Ortodox, clasa a V-a, Cristina Benga, Aurora Ciachir, Mihaela Ghițu.

Profesor: Luca Ion-Florian

Nr. Domeniu de conţinut Comp. Conţinutul învăţării Nr. Săptămȃna Perioada Observaţii
crt specifice ore

SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă* 1 S1 14-18.09

1. Iubirea creştină, 3.1;3.2 Recuperare /Consolidare 1 S2 21-25.09


sprijin 1.1;1.2; Iubirea creştină, poruncă data de
pentru 1.33 Domnul Iisus Hristos
convieţuirea 2.1;2.2 Prietenia şi porunca iubiri creştine
cu 1.1;1.2; Recuperare/ Consolidare 1 S3 28.09-2.100 În acest
ceilalţi 1.3 Viaţa în armonie cu ceilalţi, interval de
2.1;2.2 îndemn al lui Dumnezeu timp se vor
Importanţa exemplului personal de recupera/
iubire creşţină consolida,
1.1; 1.2; Recuperare/Consolidare 1 S4 6-9.10 prin comasare,
1,3; Familia şi împlinirea poruncii lecţiile care nu
iubirii s-au realizat
1.1;1.2; Recapitulare, consolidare evaluare 1 S5 12-16.10 în perioada
1.3 15.04-11.06
2.1;2.2; 2020
3.1;3.2

1.1;1.2; • Crearea lumii ( Dumnezeu- 1 S6 19-23.10


1.3; izvorul
Dumnezeu se face existenţei şi Părintele omenirii;
2 cunoscut omului crearea lumii nevăzute)
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Crearea lumii 1 S7 26-30.10
1.3; văzute)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S8 2-6.11
1.3;
( crearea omului ; darul vieţii;
promisiunea venirii Mȃntuitorului)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S9 9-13.11
1.3; ( responsabilitatea omului faţă de
Creaţie, cunoaşterea lui Dumnezeu
din diversitatea şi unitatea creaţiei)

1.1;1.2; •Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi 1 S10 16-20.11


1.3; Avraam ( credinţa în Dumnezeul cel
adevărat, legămȃntul lui Dumnezeu
cu Noe şi Avraam; începuturile
poporului ales)
1.1;1.2; • Iosif şi fraţii săi- model de iertare 1 S11 23-27.11
1.3;
1.3;2.1; • Moise, omul care a vorbit cu 1 S12 2-4.12
2.2; Dumnezeu
• De la regale David la Împăratul 1 S13 7-11.12
1.3 Hristos

-Sărbătoarea – timp sfințitor şi de 1 S14 14.12-


3.1; 3.2; bucurie 22.12
3.3
Viaţa comunităţii şi Naşterea Domnului
sărbătorile VACANŢA DE IARNĂ
3 creştine 23 decembrie 2020-10 ianuarie 2021
3.1; 3.2; •Relaţia dintre sărbătorile 1 S15 11-15.01
3.3 religioase şi alte sărbători
 Recapituare şi evaluare 2 S16-S17 18-22.01
semetrială 25-29.01
Vacanţă intersemestrială
30 ianuarie-07 februarie 2021

SEMESTRUL al II lea
• Decalogul : importanţa lui în 2 S1-S2 08-12.02
1.1; 1.2;
2.2
viaţa omului 15-19.02

1.1; 1.2; •Răspunsul omului la chemarea lui 1 S3 22-26.02


4 Iubirea lui 1.3; 3.1 Dumnezeu
Dumnezeu • Mărturisirea credinţei în Vechiul 1 S4 01-5.03
1.1; 3.1
şi răspunsul Testament
omului 1.1; 3.1 • Calităţile omului şi slujirea lui 1 S5 8-12.03
Dumnezeu
• Evaluare 1 S6 15-19.03
3. Viaţa comunităţii Recuperare /Consolidare
şi 3.1; 3.2 Cu Hristos, în Săptămȃnta 1 S7 22-26.03
sărbătorile Patimilor
creştine Recuperare /Consolidare 29.03-1.04
Femeile mironosiţe pe drumul 1 S8
Golgotei şi în Duminica Învierii
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
Relația dintre sărbătorile religioase
şi alte sărbători (Florii, Paşti şi
3.1; 3.3 Rusalii; confluențe şi specificități) 1p1 S9 12-16.04

S10
Şcoala altfel 19-23 aprilie 2021
Relația dintre sărbătorile
religioase şi alte sărbători (Florii, 26-29.04
3.1; 3.3 1p2 S11
Paşti şi Rusalii; confluențe şi
specificități)
VACANŢA DE PAŞTE
30 aprilie-9 mai 2021
5. Viaţa creştinului 1.1; 2.1; Respectul , în lumina credinţei 1 S12 10-14.05
împreună cu 3.1; 3.2
semenii Slijirea propriului popor 1 S13 17-21.05
1.1
Ajutorul oferit semenilor 1 S14 24-28.05
1.1; 2.1;
3.1
1.1; 3.1 Dialogul despre credinţa în 1 S15 31.05-4.06
Dumnezeu

Recapitulare şi evaluare anuală 1 S16-S17 7-11.06


14-18.06

Director, Responsabil Comisie Metodica,


Prof. Constantin Dorina Prof. Mirela Țăranu
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala ,,George Bacovia”, Bucuresti. Sector4
Clasa a VI a C
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 17
- semestrul II: 17, cursuri 16 săptămȃni
Manual : Religie Cultul Ortodox, Cristian Alexa, Sorina Ciucă
Profesor: Luca Ion-Florian

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii


crt
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Lecţie intoductivă 1 S1 14-18.09

Viaţa 1.1;2.1;3.1; Recapitulare/Consolidare 1 S2 21-25.09 În acest


1. creştinului Respectul, în lumina credinţei interval de
împreună cu 1.1;2.1;3.1; Recuperare/ Consolidare 1 S3 28.09-2.10 timp se vor
semenii 3.2; Slujirea propriului popor recupera/
1.1;2.1;3.1; Recuperare/ Consolidare 1 S4 6-9.10 consolida,
Ajutorul oferit semenilor prin comasare,
1.1;2.1;3.1; Recuperare /Consolidare 1 S5 12-16.10 lecţiile care nu
Dialogul despre credinţa în s-au realizat
Dumnezeu în perioada
1.1;2.1;3.1; Lecţie de recapitulare, 1 S6 19-23.10 15.04-11.06
2.2; consolidare, evaluare 202

1.1; 1.2; 1.3; Ţara Sfȃntă în vremea 2 S7- S8 26-31.10


Mȃntuitorului 2-6.11
1.1; 1.2; 1.3; Naşterea şi copilăria lui Iisus 1 S9 9-13.11
Dumnezeu Hristos
se 1.1; 1.2; 1.3; Botezul Domnului 1 S10 16-20.11
1 face 2.1
cunoscut 1.1; 1.2; Iisus Hristos , Învăţătorul lumii 1 S11 23-27.11
omului.
1.1; 1.3; 2.1; Iisus Hristos, Mȃntuitorul lumii 1 S12 2-4.12
1.1; 1.3; 2.1; Înălţarea Domnului Iisus Hristos 1 S13 7-11.12

2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; Tradiţii de Crăciun 1 S14 14-22.12


comunităţii
şi VACANŢĂ DE IARNǍ
sărbătorile 23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021
creştine 1.1;1.2;1.3; Recapitulare, consolidare şi 3 S15-S16-S17 11-15.01
2.1; evaluare semestrială 18-22.01
25-29.01

SEMESTRUL al II lea
Iubirea lui 1.1; 1.3; 2.1; • Mărturii despre ajutorul primit 1 S1 8-12.02
3. Dumnezeu şi 2.2; dela Dumnezeu
răspunsul 1.1; 1.3; 2.1; • Recunoştinţa pentru binele 1 S2 15-19.02
omului 2.2; 3.1; primit
1.1; 1.3; 2.1; • Efortul pentru schimbarea 1 S3 22-26.02
2.2; 3.1; vieţii
1.1; 1.3; 2.1; • Mărturisirea credinţei în Iisus 1 S4 1-5.03
2.2; 3.1; Hristos
1.1;2.1; • Recapitulare 1 S5 8-12.03
• Evaluare 1 S6 15-19.03
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea, temei şi putere a 1 S7 22-26.03
creştinului vieţii
împreună cu creştine
semenii 1.1;2.1; 3.1; • Rugăciunea „ Tatăl nostru” 1 S8 29.03-1.04
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
1
1.1;2.1; 3.1; Iertarea, semn al bunătăţii sufletului S9
12-16.04
S10
Şcoala altfel 19-23 aprilie 2021

2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3; • Tradiţii de Paşti 1 S11 26-29.04


comunităţii şi
sărbătorile
creştine
VACANŢĂ DE PAŞTE
30 aprilie -9 mai 2021
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1; • Milostenia, manifestare a iubirii 2 S12- S13 10-14.04
creştinului faţă de semeni 17-21.04
împreună cu 1.1; 1.2; 1.3; • Recapitulare 1 S14 24-28.05
semenii 3.1;
•Evaluare 1 S15 31.05-4.06

Viaţa • Pelerinaje şi procesiuni creştine 1 S16 7-11.06


3.1; 3,2; 3.3
comunităţii şi
sărbătorile 1.1; 2.1; 3.1; • Recapitulare şi evaluare finală 1 S17 14-18.06
creştine 3.2;

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,


Prof. Constantin Dorina Prof. Mirela Țăranu