Sunteți pe pagina 1din 13

Foaie de cheat SQL (actualizare 2021)

Cuprins

 Creați comenzi de bază de date și tabel


 TIPURI DE DATE
 Comandă de instrucțiuni MySQL SELECT
 Clauza MySQL WHERE cu comenzi AND, OR, IN, NOT IN
 Comanda MySQL INSERT INTO Table
 Comanda MySQL DELETE
 Comandă de actualizare MySQL
 ORDER BY în comanda MySQL: DESC & ASC
 Comanda MySQL GROUP BY și HAVING Clause
 Comenzi WildCards MySQL pentru Like, NOT Like, Escape, (%), (_)
 Expresii regulate MYSQL (REGEXP)
 Expresie regulată Metacaractere
 Comenzi SQL Functions
 Comenzi ale funcției Agregate MySQL
 Comenzile MySQL IS NULL & IS NOT NULL
 Comenzi MySQL AUTO_INCREMENT
 MYSQL - ALTER, DROP, RENAME, MODIFY
 MySQL LIMIT & OFFSET
 Comenzi MySQL SubQuery:
 Comenzile MySQL JOINS
 Comenzi MySQL UNION
 Comenzi MySQL în Views
 Comenzi MySQL Index
În această foaie de trucuri SQL Query veți învăța

Advertisement

Creați comenzi de bază de date și tabel


Comanda Descriere

CREAȚI BAZA DE DATE BAZA DE DATE; Creați o bază de date

DACĂ NU EXISTĂ vă permite să instruiți serverul MySQL


CREAȚI BAZA DE DATE NU EXISTĂ database1; să verifice existența unei baze de date cu un nume similar
înainte de a crea baza de date.

CREAȚI BAZA DE DATE DACĂ NU EXISTEZĂ baza de


setul de caractere Latin1 folosește colația latin1_sweden_ci,
date1 SET DE CARACTERE latin1 COLLATE latin1_sw
care este ordinea suedeză insensibilă la majuscule.
Swedish_ci

Puteți vedea lista bazelor de date existente executând


AFIȘAȚI BAZELE DE DATE
următoarea comandă SQL.
Comanda Descriere

CREARE TABEL [DACĂ NU EXISTĂ] TableName (nume


câmp dateType [parametri opționali]) MOTOR = motor de Creați sintaxa tabelului
stocare;

TIPURI DE DATE
Tipuri de date numerice
Comanda Descriere

TINYINT () -128 până la 127 normal 0 până la 255 NESEMNE.

SMALLINT () -32768 la 32767 normal 0 la 65535 NESEMINAT.

MEDIUMINT () -8388608 la 8388607 normal 0 la 16777215 NESEMINAT.

-2147483648 până la 2147483647 normal 0 până la


INT ()
4294967295 NESEMINAT.

-9223372036854775808 la 9223372036854775807 normal 0


BIGINT ()
la 18446744073709551615 NESEMNIFICAT.

PLUTI Un număr aproximativ mic cu virgulă zecimală flotantă.

DUBLU (,) Un număr mare cu punct zecimal flotant.

O DUBLĂ stocată ca un șir, permițând un punct zecimal fix.


ZECIMAL (,)
Alegere pentru stocarea valorilor valutare.

Tipuri de date text


Comanda Descriere

CHAR () O secțiune fixă de la 0 la 255 de caractere.

VARCHAR () O secțiune variabilă de la 0 la 255 de caractere.

TINYTEXT Un șir cu o lungime maximă de 255 de caractere.

TEXT Un șir cu lungimea maximă de 65535 de caractere.


Comanda Descriere

BLOB Un șir cu lungimea maximă de 65535 de caractere.

MEDIUMTEXT Un șir cu o lungime maximă de 16777215 caractere.

MEDIUMBLOB Un șir cu o lungime maximă de 16777215 caractere.

LONGTEXT Un șir cu o lungime maximă de 4294967295 caractere.

LONGBLOB Un șir cu o lungime maximă de 4294967295 caractere.

Tipuri de date Data / Ora


Comanda Descriere

DATA AAAA-LL-ZZ

DATETIME AAAA-LL-ZZ HH: MM: SS

TIMESTAMP-UL AAAAAMMDDHHMMSS

TIMP HH: MM: SS

Alte tipuri de date


Comanda Descriere

Pentru a stoca valoarea textului aleasă dintr-o listă de valori


ENUM
text predefinite.

Acesta este, de asemenea, utilizat pentru stocarea valorilor de


A STABILIT text alese dintr-o listă de valori de text predefinite. Poate avea
mai multe valori.

Sinonim pentru TINYINT (1), folosit pentru a stoca valorile


BOOL
booleene

Similar cu CHAR, diferența este că textele sunt stocate în


BINAR
format binar.

Similar cu VARCHAR, diferența este că textele sunt stocate


VARBINAR
în format binar.
Comandă de instrucțiuni MySQL SELECT
Comanda Descriere

SELECTEAZĂ [DISTINCT | TOATE] {* | [fieldExpression


[AS newName]} FROM tableName [alias] [WHERE
Sintaxa instrucțiunii SQL SELECT
condition] [GROUP BY fieldName (s)] [HAVING condition]
ORDER BY fieldName (s)

SELECT * DIN tabelul1; selectați tabelul

suntem interesați doar să obținem doar câmpurile t1, t2, t3 și


SELECȚIAȚI t1, t2, t3, t4 DIN tabelul1;
t4.

SELECT Concat (t1, (, t3,)), t4 DIN tabelul2; Obținerea listării table2

SELECT nume_coloană | valoare | expresie [AS] nume_alias; Sintaxa numelor de câmp alias

Clauza MySQL WHERE cu comenzi AND, OR, IN,


NOT IN
Comanda Descriere

SELECT * FROM tableName WHERE condiție; Sintaxa clauzei WHERE

SELECT * DIN tabelul1 UNDE t1 = 2 ȘI t2 = 2008; Clauza WHERE combinată cu - ȘI Operatorul LOGIC

SELECȚIE * DIN TABELUL 1 UNDE t1 = 1 SAU t1 = 2; Clauza WHERE combinată cu - SAU Operator LOGIC

SELECT * DIN tabelul2 UNDE t1 IN (1,2,3); Clauza WHERE combinată cu - IN Cuvânt cheie

SELECT * DIN tabelul2 UNDE t1 NOT IN (1,2,3); Clauza WHERE combinată cu - NOT IN Cuvânt cheie

Clauza WHERE combinată cu Equal (=) la OPERATORI DE


SELECT * DIN tabelul2 UNDE t3 = Femei;
COMPARAȚIE

Clauza WHERE combinată cu mai mare decât (>) la


SELECT * DIN tabelul3 UNDE t3> 2000;
OPERAȚII DE COMPARAȚIE

Clauza WHERE combinată cu Nu este egal cu (<>)


SELECT * DIN tabelul1 UNDE t1 <> 1;
OPERATORI DE COMPARAȚIE
Comanda MySQL INSERT INTO Table
Comanda Descriere

INSERT INTO table_name (coloana_1, coloana_2, ...)


sintaxa de bază a comenzii SQL INSERT
VALORI (valoare_1, valoare_2, ...);

INSERAȚI ÎN Tabelul 1 (t1, t2, t3, t4) VALORI (X1, X2, X3,
INSERAȚI datele în tabel
X4);

INSERT INTO table_1 SELECT * FROM table_2; Inserarea într-un tabel dintr-un alt tabel

Comanda MySQL DELETE


Comanda Descriere

DELETE FROM table_name [WHERE condition]; Ștergeți un rând din MySQL

Exemplu: - ȘTERGEȚI din tabelul1 UNDE tabelul1_id = 18;


Advertisement

(ștergeți intrarea din tabelul formularului cu 18 numere.) ȘTERGEȚI DIN tabelul1 UNDE
tabelul1_id IN (20,21); (ștergeți intrarea din tabelul formularului de identificare a numărului 20 și 21)

Comandă de actualizare MySQL


Comanda Descriere

ACTUALIZARE table_name SET column_name =


actualizați sintaxa comenzii
new_value [WHERE condition];

Exemplu: - SELECT * DIN tabelul1 UNDE t1 = 1;


(preluați înregistrarea pentru t1 = 1) ACTUALIZARE tabel1 SET t4 = X1 UNDE t1 = 1; (actualizați
valoarea t4 în tabel)
ORDER BY în comanda MySQL: DESC & ASC
Comanda Descriere

Instrucțiunea SELECT ... [WHERE condition | GRUPA CU


nume_câmp (e) având condiție] COMANDĂ ÎN funcție de Sintaxa de bază ordonată prin clauză
nume (nume) câmp [ASC | DESC];

SELECTAȚI {fieldName (s) | *} FROM tableName (s)


[WHERE condition] ORDER BY fieldname (s) ASC / DESC Sintaxa DESC și ASC
[LIMIT N]

Exemplu: - Pentru DESC (descendent)


Advertisement

SELECT * DIN tabelul 1 ORDINĂ DE T3 DESC; Pentru ASC (crescător) SELECȚIONEAZĂ *


DIN TABELUL 1 ORDINĂ DE T3 ASC;

Comanda MySQL GROUP BY și HAVING Clause


A se grupa cu
Comanda Descriere

Instrucțiuni SELECT… GROUP BY column_name1 [,


GRUPA PE Sintaxă
column_name2,…] [HAVING condition];

Exemplu pentru gruparea unei singure coloane: - SELECT t4 FROM table1;


SELECȚIAȚI T4 DIN TABELUL 1 GRUPAȚI CU T4;

Exemplu pentru gruparea mai multor coloane: - SELECT t1_id, t4 FROM tabel2;
SELECT t1_id, t4 FROM table2 GROUP BY t1_id, t4; (folosind grupul după metodă)

Funcții de grupare și agregare


Comanda Descriere

SELECȚIONEAZĂ t2, COUNT (t1) DIN tabelul 1 GRUPĂ Să presupunem că dorim numărul total de valori ale coloanei
PE T2; t2 în baza noastră de date.
Având clauza
Comanda Descriere

SELECȚIONEAZĂ * DIN TABELUL 2 GRUPĂ DE T1_id, toate t4 pentru tabelul2 t1 id x1. Am folosi următorul script
t4 AVÂND t1_id = x1; pentru a obține rezultatele noastre.

Comenzi WildCards MySQL pentru Like, NOT


Like, Escape, (%), (_)
% procentul de comenzi wildcards în MySQL
Comanda Descriere

Instrucțiuni SELECT ... UNDE nume de câmp LIKE xxx%; sintaxa de bază pentru% procentul comodin

Exemplu: - am folosi procentul wildcard pentru a efectua o potrivire de model pe ambele părți
ale cuvântului „X1” ca parte t2 din tabelul 1 SELECT * DIN tabelul1 UNDE t2 LIKE% X1%;
Advertisement

SELECT * DIN tabelul1 UNDE t2 LIKE% X1; (procentul wildcard la începutul criteriilor de căutare
numai) SELECT * DIN tabelul1 UNDE t2 LIKE X1%; (procentul de caractere wildcard până la
sfârșitul modelului specificat care se potrivește.)

_ subliniați comanda wildcard


Comanda Descriere

SELECT * DIN tabelul1 UNDE t3 COME x2_; toate tabelele1 care au fost t3 în anul "x2"

NU Ca comanda wildcard
Comanda Descriere

SELECȚIONEAZĂ * DIN TABELUL 1 ÎNDE T3 NU Să presupunem că vrem să obținem tabelul 1 care nu a fost t3
COME X2_; în anul X2_
Comanda de tip wildcard pentru cuvântul cheie Escape
Comanda Descriere

LIKE 67 # %% ESCAPE #; vrem să verificăm șirul „67%”

Expresii regulate MYSQL (REGEXP)


Comanda Descriere

Instrucțiuni SELECT ... UNDE nume de câmp model


sintaxa de bază a Expresiei regulate
REGEXP;

Exemplu: - toate tabelele1 t1 care au cuvântul X1 în ele. Nu contează dacă „X1” se află la începutul,
mijlocul sau sfârșitul titlului. SELECT * DIN tabelul1 UNDE t1 REGEXP X1;
Advertisement

Expresie regulată Metacaractere


Comanda Descriere

Asteriscul (*) metacaracter este utilizat pentru a se potrivi cu


*
zero (0) sau mai multe instanțe ale șirurilor care o precedă

Metacaracterul plus (+) este folosit pentru a se potrivi cu una


+
sau mai multe instanțe de șiruri care o precedă.

Întrebarea (?) Metacaracter este utilizată pentru a se potrivi cu


?
zero (0) sau cu o instanță a șirurilor care o precedă.

Metacharacterul punct (.) Este utilizat pentru a se potrivi cu


.
orice caracter unic, cu excepția unei noi linii.

Lista de caractere [abc] este utilizată pentru a se potrivi cu


[abc]
oricare dintre caracterele incluse.

Lista de caractere [abc] este utilizată pentru a se potrivi cu


[^abc]
orice caractere, cu excepția celor incluse.

[A-Z] [AZ] este utilizat pentru a se potrivi cu orice literă mare

[a-z] [Az] este utilizat pentru a se potrivi cu orice literă minusculă


Comanda Descriere

[0-9] [0-9] este folosit pentru a potrivi orice cifră de la 0 la 9.

^ Caret (^) este folosit pentru a începe meciul la început.

| Bara verticală (|) este utilizată pentru a izola alternativele.

[[:<:]] [[: <:]] Se potrivește cu începutul cuvintelor.

[[:>:]] [[:>:]] Se potrivește cu sfârșitul cuvintelor.

[: Class:] se potrivește cu o clasă de caractere, adică [: alpha:]


pentru a se potrivi cu literele, [: space:] pentru a se potrivi cu
[:class:]
spațiul alb, [: punct:] reprezintă punctuațiile de potrivire și [:
upper:] pentru literele din clasa superioară.

Comenzi SQL Functions


Funcții de șir
Comanda Descriere

funcția „UCASE” pentru a face acest lucru. Ia un șir ca


SELECT t1_id, t2, UCASE (t2) DIN tabelul1;
parametru și convertește toate literele cu majuscule.

Funcții numerice
Comanda Descriere Exemplu

DIV Diviziunea întregi SELECTEAZĂ 23 DIV 6;

/ Divizia SELECT 23/6;

- Scădere SELECTEAZĂ 23 - 6;

+ Plus SELECȚIONEAZĂ 23 + 6;

SELECT 23 * 6 AS
* Multiplicare
multiplication_result;
Comanda Descriere Exemplu

SELECȚIONEAZĂ 23% 6; sau SELECT


% or MOD Modulul
23 MOD 6;

această funcție elimină locurile zecimale


SELECȚIONAȚI PLANUL (23/6) AS
Floor dintr-un număr și îl rotunjește la cel mai
floor_result;
apropiat număr cel mai mic.

această funcție rotunjește un număr cu


SELECT ROUND (23/6) AS
Round zecimale la cel mai apropiat număr
round_result;
întreg.

Funcții stocate
Comanda Descriere

CREAȚI FUNCȚIA sf_name ([parametru (i)]) RETURĂ tip


sintaxa de bază pentru crearea unei funcții stocate
de date DECLARAȚII DETERMINISTICE

Obligatoriu și îi spune serverului MySQL să creeze o funcție


CREAȚI FUNCȚIA sf_name ([parametru (i)]) numită „sf_name” cu parametrii opționali definiți în
paranteză.

Obligatoriu și specifică tipul de date pe care funcția ar trebui


RETURNE tip de date
să îl returneze.

Funcția va returna aceleași valori dacă i se furnizează aceleași


DETERMINAT
argumente.

DECLARAȚII Codul procedural pe care îl execută funcția.

Comenzi ale funcției Agregate MySQL


Comanda Descriere

SELECTAȚI COUNT (t1_id) DIN tabelul1 UNDE t1_id = 2; Funcția COUNT

SELECTAȚI MIN (t3) DIN tabelul2; Funcția MIN

SELEGEȚI MAX (t3) DIN tabelul2; Funcția MAX

SELECT SUM (t4) DIN tabelul3; Funcția SUM


Comanda Descriere

SELECTEAZĂ AVG (t4) DIN tabelul3; Funcția AVG

Comenzile MySQL IS NULL & IS NOT NULL


Comanda Descriere

SELECTAȚI COUNT (t3) DIN tabelul1; (dacă t3 are valoare


Nul ca valoare
nulă prezentă care nu se numără)

CREARE TABEL tabel2 (t1_number int NOT NULL,


NU valori nule
t2_names varchar (255), t3 varchar (6));

comlumn_name IS NULL comlumn_name NOT NULL NULL Cuvinte cheie Sintaxă de bază

SELECT * FROM table1 WHERE t2_number IS NULL; Exemplu de IS NULL

SELECT * FROM table1 WHERE t2_number IS NOT


Exemplu de IS NOT NULL
NULL;

Comenzi MySQL AUTO_INCREMENT


Comanda Descriere

CREATE TABLE table1 (t1_id int (11)


AUTO_INCREMENT, t2_name varchar (150) DEFAULT
Sintaxa de incrementare automată
NULL, t3 varchar (500) DEFAULT NULL, CHEIE
PRIMARĂ (t1_id));

MYSQL - ALTER, DROP, RENAME, MODIFY


Comanda Descriere

ALTER TABLE nume_tabel ADAUGĂ COLUMNĂ


Alter- sintaxă
nume_coloană tip_date;

DROP TABLE sample_table; Sintaxa DROP TABLE

RENAME TABLE current_table_name TO new_table_name; Sintaxa RENAME COMMAND

ALTER TABLE tabel1 SCHIMBARE CULOANĂ t1_names MODIFICĂ CUVINTE CHEIE


Comanda Descriere

t1name char (250) NOT NULL;

ALTER TABLE table1MODIFY t1name char (50) NOT


MODIFICĂ CUVINTE CHEIE
NULL;

ALTER TABLE tabel1 ADĂUGARE t4 dată NULL DUPĂ


DUPĂ CUVINTE CHEIE
t3;

MySQL LIMIT & OFFSET


Comanda Descriere

SELECTAȚI {nume de câmp | | *} FROM tableName (s)


Sintaxa cuvântului cheie LIMIT
[WHERE condition] LIMIT N;

SELECT * DIN tabelul1 LIMIT 1, 2; OFF SET în interogarea LIMIT

Comenzi MySQL SubQuery:


Comanda Descriere

SELECT t1_name FROM table1 WHERE category_id =


interogări secundare
(SELECT MIN (t1_id) din table2);

Comenzile MySQL JOINS


Comanda Descriere

SELECT * FROM table1 CROSS JOIN table2 Crucea ÎNSCRIEȚI-VĂ

SELECT table1.t1, table1.t2, table2.t1 FROM table1, table2


INTERIOR ÎNSCRIEȚI-VĂ
WHERE table2.id = table1.table2_id

SELECȚIONEAZĂ A.t1, B.t2, B.t3 DIN tabelul2 CA O


ÎNREGISTRARE STÂNGĂ tabelul1 AS B ON B.table2_id = ÎNREGISTRARE STÂNGA
A.id

SELECȚIONEAZĂ A.t1, A.t2, B.t3 DIN tabelul 1 CA UNA


ÎNREGISTRARE DREPTĂ
DREAPTA tabelul2 AS B ON B.id = A.table2_id
Comanda Descriere

SELECȚIONEAZĂ A.t1, B.t2, B.t3 DIN tabelul2 CA O


ÎNREGISTRARE STÂNGĂ tabelul1 CA B UTILIZAND Clauzele „ON” și „USING”
(table2_id)

Comenzi MySQL UNION


Comanda Descriere

Selectați coloana1, coloana2 din tabelul1 Sintaxa UNION

SELECT coloana1, coloana2 DIN tabelul2; UNION DISTINCT

Comenzi MySQL în Views


Comanda Descriere

Instrucțiunea CREATE VIEW view_name AS SELECT; Sintaxa vizualizărilor

DROP VIEW general_v_movie_rentals; Reducerea vizualizărilor

Comenzi MySQL Index


Comanda Descriere

CREATE INDEX id_index ON nume_tabel (nume_coloană); Adăugați sintaxa de bază a indexului

DROP INDEX index_id ON nume_tabel; Aruncați sintaxa de bază a indexului

S-ar putea să vă placă și