Sunteți pe pagina 1din 1

Registrul bunurilor imobile 0100101808

Capitolul C (Verificat , 28.09.2010)


Deschis 28.09.2010

Subcapitolul I. Bunul imobil

Bunul imobil Încăperi


Numărul cadastral 0100101.808.01.181
Adresa mun. Chişinău, sect. Centru str. Academician Natalia Gheorghiu, 30 ap.181
Modul de folosinţă Locativă
Suprafaţa 100.5 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 0100101.808.01.181


Cota parte 1.0
Proprietar TANAS IULIA ION, (13.07.1954), Codul Personal 0981909366010
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI, - nr. - bl. - ap. -
Proprietar Tanas Iurie Mihail, (04.12.1948), Codul Personal 0981909366021
Domiciliul / Sediul /
Temeiul înscrierii Act de transmitere-primire nr. 181-T din 31.12.2008 (0100/10/74789-2)

Contract de investiţii nr. 206-T/5 din 12.04.2006 (0100/10/74789-1)

Data înregistrării 18.09.2010

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.

Nu sunt înscrieri

Interdicţii

Nu sunt înscrieri

  * Baza de date este actualizată la data de 22.11.2021, orele 19:30:03

DEPARTAMENTUL CADASTRU