Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 9 decembrie 2021
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00
raport
distribuit
1 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în
deputaților transporturi
nr. 456 din 19.11.2020 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017
deputaților la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare
nr. 336 din 09.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie
deputaților 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a
infrastructurii feroviare
nr. 337 din 09.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – art.10, 14, 18, ș.a.; Codul
contravențional nr.218/2008 – art.36, 231, 232, ș.a.)
nr. 374 din 25.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
deputaților comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 243 din 16.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii
deputaților Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (art.3, 7, 157)
nr. 301 din 25.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Munteanu-Pojoga, M.Nistor, E.Sinchevici,
A.Racu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
Coraportor - Comisia pentru drepturile omului și relații
interetnice
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.3, 6, 8, ș.a.; Legea
nr.209/2016 privind deșeurile – art.2, 7, 9, ș.a.)
nr. 292 din 19.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
8 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de
deputaților la proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 353 din 16.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, M.Pancu, Iu.Dascălu,
A.Munteanu-Pojoga, E.Cojocari, M.Morozova, D.Gherman,
I.Groza, E.Sinchevici, G.Sajin
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 06.12.21
9 ÎNTREBĂRI