Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 15 - 22 septembrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 13.30

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind


protejarea patrimoniului cultural național mobil
nr. 347 din 02.09.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind
deputaților prestațiile sociale pentru copii (art.1, 4, 5)
nr. 346 din 02.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea
drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și
violența în familie)
nr. 321 din 22.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2018 cu privire la
deputaților promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (art.3, 32,
33)
nr. 316 din 21.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea regnului
deputaților vegetal nr.239/2007 – art.4, 261; Legea nr.1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător – art.40; ș.a.)
nr. 319 din 21.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir, Iu.Dascălu
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

6 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului


nr.84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului
permanent (art.3)
nr. 349 din 12.09.2022
Inițiator - deputatul M. Popșoi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.165/2021 cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de
monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de
reintegrare a Republicii Moldova
nr. 350 din 12.09.2022
Inițiator - deputatul M. Popșoi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
Republicii Moldova nr. 86/2021 privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 351 din 14.09.2022
Prezentat - Biroul permanent

9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind


aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa)
nr. 227 din 09.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al


Republicii Moldova – art. 651, 132, 266; Codul contravențional al Republicii
Moldova – art.161, 32, 36, ș.a; Legea nr.131/2007 privind siguranța
traficului rutier – 211, 46, 53; ș.a.)
nr. 242 din 16.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

2
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (fermier) – art.2, 10, 10, 11, 12,
ș.a.; Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
și a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2)
nr. 176 din 11.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
12 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea
nr.436/2006 privind administrația publică locală
nr. 262 din 28.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații E.Qatrawi, L.Voloh, E.Bandalac, P.Frunze
Raportor - Comisia administrație publică
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
13 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității
sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei
nr. 344 din 01.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Muncii și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
14 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă
ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare
nr. 341 din 24.08.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu
funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) – art.1, 3, 4, ș.a.; ș.a.)
nr. 267 din 30.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea
cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității)
(Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați -
art.15; Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public -
art.8; Codul contravențional - art.542, 702, 703; ș.a.)
nr. 304 din 14.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3
17 Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică
nr. 333 din 10.08.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportori - Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia protecție socială, sănătate și familie
Comisia politică externă și integrare europeană
18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar
nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul
și piscicultura – art.28; ș.a.)
nr. 320 din 21.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, L.Voloh
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportori - Comisia economie, buget și finanțe
Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia administrație publică
19 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și