Sunteți pe pagina 1din 2

Test geometrie: Unghiuri Nume elev ........................................

Clasa a VI-a ...... data: ....................

1.Se consideră unghiurile adiacente ≮MON și ≮NOP. Știind că ≮MOP=100° și ≮NOP= 43°,
aflați ≮MON. Rezolvare:
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

2.a)Desenați unghiurile ≮AOB și ≮COD Desen:


opuse la vârf.
b) Calculați ≮AOB - ≮COD = ..................°

3.Aflați suplementul unghiului cu măsura de 77°43’: .........................................................


...............................................................................................................................................

4.Semidreapta OD este interioară unghiului ≮EOF, iar semidreapta OM este bisctoarea


unghiului ≮EOD. Dacă ≮MOF=60°20’ și ≮DOF=40°45’, aflți ≮EOF.
Desen: Rezolvare:

.....................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................
7
5.Măsura unui unghi reprezintă 11 din măsura complementului său. Aflați măsura
unghiului.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6.Notăm cu ≮ A1, ≮ A2, ≮ A3, ≮ A 4 unghiurile formate de două drepte concurente în A. Știind că
≮ A2= 44%·≮ A3, aflați măsurile celor patru unghiuri.

Desen: Rezolvare:

S-ar putea să vă placă și