Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

ȘCOALA MASTERALĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI BUSINESS

DEPARTAMENTUL „MARKETING ŞI LOGISTICĂ”

AVIZ
Asupra tezei de master cu tema __________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Elaborată de absolventul (a) ____________________________________________________,


gr.______________

Referitor la conţinutul lucrării facem următoarele observaţii:

Nr. Criteriu de apreciere Calificativ


crt. Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte
bine
1. Structura lucrării: coerenţa conceptuală
şi modalitatea de prezentare
2. Abordarea teoretică a temei
3. Transpunerea problematicii pe o
aplicaţie practică
4. Gradul de relevanță a concluziilor și
recomandărilor formulate de către autor
5. Diversitatea, actualitatea şi calitatea
resurselor bibliografice
6. Contribuţia personală a autorului
7. Respectarea regulilor de structură și
redactare a lucrării conform Ghidului
privind elaborarea și susținerea tezei de
master

Observaţii suplimentare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

În concluzie, considerăm că teza de master întruneşte/nu întruneşte (de subliniat) condiţiile


pentru a fi susţinută în faţa comisiei.

Conducător ştiinţific:

__________________________