Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraţia privind propria răspundere

Subsemnata, ______________________, absolventa Academiei de Studii Economice


din Moldova, programul de masterat ________________________________, declar pe
propria răspundere că teza de master pe tema:
______________________________________
_____________________________________________________________________________
a fost elaborată de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la un alt program de masterat
sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate. Iar exemplarul prezentat
şi înregistrat la departament corespunde integral cu varianta electronică plasată în sistemul Anti
- plagiat.
De asemenea, declar că sursele utilizate în teză, inclusiv cele din Internet, sunt
indicate cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
- fragmentele de text sunt reproduse întocmai şi sunt scrise în ghilimele, deţinând referinţa
precisă a sursei;

- redarea/reformularea în cuvinte proprii a textelor altor autori conţine referinţa precisă;

- rezumarea ideilor altor autori conţine referinţa precisă a originalului.

_________________________
________________________