Sunteți pe pagina 1din 6

Bilanțul cheltuielilor aferente deplasărilor de serviciu acoperite de instituția prezidențială pe

parcursul anului 2021:

Nr. de deplasări Informații deplasare Componența Cheltuielile suportate


delegației

1
Delegare la Viena, Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Austria, în scopul SANDU – deplasării
participării într-o Președintele acoperite din
vizită oficială de Republicii bugetul Aparatului
lucru. Moldova; Cristina Președintelui
GHERASIMOV – Republicii Moldova
Perioada 20 – 23 secretar general al
octombrie 2021 Suma totală – 21.8
Aparatului mii lei (inclusiv
Președintelui diurnă - 8.4 mii lei,
Republicii
Moldova; bilete avia – 13.4
mii lei)
Veaceslav
NEGRUȚĂ – Total: 21.8 mii lei
consilier al
Președintelui

Republicii Moldova
în domeniul
economic.

2
Delegare la Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Bruxelles, Regatul Sandu – deplasării
Belgiei, în scopul Președintele acoperite din
participării într-o Republicii Moldova bugetul Aparatului
vizită de lucru. Președintelui
Cristina Republicii Moldova
Perioada 17 – 19 Gherasimov –
ianuarie 2021 Consilier a Suma totală – 45.8
Președintelui mii lei (inclusiv
Republicii Moldova diurnă - 7.9 mii lei,
în domeniul politicii cazare – 14.8 mii
externe lei, bilete avia –
23.1 mii lei )

Total: 45.8 mii lei

3
Delegare la Paris, Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Republica Sandu – deplasării
Franceză, în Președintele acoperite din
scopul participării Republicii Moldova bugetul Aparatului
într-o vizită de Cristina Președintelui
lucru. Gherasimov – Republicii Moldova
Consilier al
Perioada 3 – 4 Președintelui Suma totală – 33.4
februarie 2021 mii lei (inclusiv
Republicii Moldova diurnă - 10.4 mii
în domeniul politicii lei, cazare – 7.6
externe Sorina mii lei, bilete avia –
Ștefîrță – Consilier 15.4 mii lei )
pentru comunicare
publică, purtător de Total: 33.4 mii lei
cuvînt al
Președintelui
Republicii

Moldova.

4
Delegare la Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Strasbourg, Sandu – deplasării
Republica Președintele acoperite din
Franceză, în Republicii Moldova bugetul Aparatului
scopul participării Cristina Președintelui
la sesiunea de Gherasimov – Republicii Moldova
primăvară a Consilier al
Adunării Președintelui Suma totală – 71.1
Parlamentare a mii lei (inclusiv
Consiliului Europei. Republicii Moldova diurnă – 12.8 mii
în domeniul politicii lei, cazare – 17.4
Perioada 18 – 20 externe Olesea mii lei, bilete avia –
aprilie 2021 Stamate – 40.9 mii lei )
Consilier al
Președintelui Total: 71.1 mii lei

Republicii Moldova
în domeniul
justiției.

Andrei Boghinschi
– Specialist
principal în Secția

comunicare cu
mass-media a
Direcției
comunicare și
protocol a
Aparatului
Președintelui
Republicii
Moldova.

5
Delegare la Berlin, Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Republica Sandu – deplasării
Federală Președintele acoperite din
Germania, în Republicii Moldova bugetul Aparatului
scopul participării Cristina Președintelui
într-o vizită oficială Gherasimov – Republicii Moldova
de lucru. Consilier al
Președintelui Suma totală – 64.7
Perioada 18 – 21 mii lei (inclusiv
mai 2021 Republicii Moldova diurna – 13.4 mii
în domeniul politicii lei, cazare – 5.1
externe Veaceslav mii lei, bilete avia –
Negruță – Consilier 46.2 mii lei )
al Președintelui
Total: 64.7 mii lei
Republicii Moldova
în domeniul
economic.

Alexandru
Vdovicenco –
Specialist principal
în

Secția comunicare
cu mass-media a
Direcției
comunicare și
protocol a
Aparatului
Președintelui
Republicii
Moldova.

6
Delegare în Italia, Delegat: Maia Cheltuieli aferente
(Roma și Milano) Sandu – deplasării
în scopul Președintele acoperite din
participării într-o Republicii Moldova bugetul Aparatului
vizită oficială de Cristina Președintelui
lucru. Gherasimov – Republicii Moldova
Consilier al Suma totală – 59.8
mii lei (inclusiv
Perioada 17 – 20 Președintelui diurna – 10.4 mii
iunie 2021 lei, cazare – 17.1
Republicii Moldova mii lei, bilete
în domeniul politicii pentru transport
externe feroviar – 5.2 mii
lei, bilete avia –
Elena Druță – 27.1 mii lei )
Consilier al
Președintelui Total: 59.8 mii lei
Republicii

Moldova pentru
relațiile cu
diaspora

Alexandru
Vdovicenco –
Specialist principal
în

Secția comunicare
cu mass-media a
Direcției
comunicare și
protocol a
Aparatului
Președintelui
Republicii
Moldova.

7
Delegare în Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Republica Polonă, Sandu – deplasării
Varșovia, în scopul Președintele acoperite din
participării într-o Republicii Moldova bugetul Aparatului
vizită oficială de Cristina Președintelui
lucru. Gherasimov – Republicii Moldova
Consilier al Suma totală – 26.2
Perioada 20 – 21 Președintelui mii lei (inclusiv
iunie 2021 diurna – 1.3 mii lei,
Republicii Moldova bilete avia – 24.9
în domeniul politicii mii lei )
externe
Total: 26.2 mii lei

8
Delegare în Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Republica Georgia, Sandu – deplasării
Batumi, în scopul Președintele acoperite din
participării la cea Republicii Moldova bugetul Aparatului
de-a 17-ea Cristina Președintelui
Conferință Gherasimov – Republicii Moldova
Internațională. Consilier al Suma totală – 23.7
Președintelui mii lei (inclusiv
Perioada 19 – 20 diurna – 1.7 mii lei,
iulie 2021 Republicii Moldova bilete avia – 22.0
în domeniul politicii mii lei )
externe
Total: 23.7 mii lei

9
Delegare la Kiev, Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Republica Ucraina, Sandu – deplasării
(23 august 2021) Președintele acoperite din
în legătură cu Republicii Moldova bugetul Aparatului
participarea la Președintelui
Summitul de Cristina Republicii Moldova
inaugurare Gherasimov – Suma totală – 10.9
a„Platformei Consilier a mii lei (inclusiv
Crimeea”. Președintelui diurnă - 0.4 mii lei
Republicii Moldova bilete avia – 10.5
în domeniul politicii mii lei)
externe
Total: 10.9 mii lei

10
Delegare la New Delegat: Maia Cheltuieli aferente
York, SUA, (20-23 Sandu – deplasării
septembrie 2021) Președintele acoperite din
Republicii Moldova bugetul Aparatului
pentru participarea Președintelui
la cea de-a 76-a Cristina Republicii Moldova
sesiune a Adunării Gherasimov – Suma totală – 78.6
Generale a Consilier al mii lei (inclusiv
Organizației Președintelui diurnă - 8.5 mii lei,
Națiunilor Unite. Republicii Moldova cazare – 20.5 mii
în domeniul politicii lei,
externe
bilete avia – 49.6
mii lei)

Total: 78.6 mii lei

11
Delegare la Viena, Delegat: Maia Cheltuieli aferente
Austria, SANDU – deplasării
Președintele acoperite din
în scopul Republicii bugetul Aparatului
participării într-o Moldova; Cristina Președintelui
vizită oficială de GHERASIMOV – Republicii Moldova
lucru. secretar general al
Suma totală – 21.8
Perioada 20 – 23 Aparatului mii lei (inclusiv
octombrie 2021 Președintelui diurnă - 8.4 mii lei,
Republicii
Moldova; bilete avia – 13.4
mii lei)
Veaceslav
NEGRUȚĂ – Total: 21.8 mii lei
consilier al
Președintelui

Republicii Moldova
în domeniul
economic.

TOTAL: 464,9 mii


lei