Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV


Str. N. Bălcescu nr. 62-64 Braşov 500019 Tel 0368/457010, fax.0368/457012, 0268 954
POLIŢIA LOCALĂ BRAŞOV
Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 11523/2009

Biroul Acțiuni Operative, Monitorizare Școli Nr. înregistrare: 22351 din : 22.09.2021

Către,
Dl Zlatariu Constantin
e-mail: zlatariu@yahoo.com

Stimate domn,
Referitor la sesizările formulate de dumneavoastră și înregistrate de către instituția
noastră cu numerele: 20206/25.08.2021, 20315/26.08.2021 și 20317/26.08.2021 prin prezenta
vă comunicăm următoarele:
În data de 22.08.2021 un echipaj din cadrul Poliției Locale Brașov s-a deplasat la
locațiile indicate de către dumneavoastră, în speță pe:
- str. Parcul Mic nr. 4, unde a constatat că cele sesizate de dvs. se confirmă, a găsit staționat un
autoturism marca VOLKSWAGEN cu număr de înmatriculare BV-10-CYR;
- str. Mircea cel Bătrân nr. 45, unde a constatat că cele sesizate de dvs. se confirmă, a găsit
staționat un autoturism marca FORD fără plăcuțe de înmatriculare;
- str. Mălăiești nr. 8, unde a constatat că cele sesizate de dvs. se confirmă, a găsit staționat un
autoturism marca ISUZU cu număr de înmatriculare BV-99-GNU.
În urma verificărilor efectuate a fost demarată acțiunea de somare, de identificare a
proprietarilor autovehiculelor, respectiv de ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul
public al municipiului Brasov.
În situaţia în care vă confruntaţi cu aspecte de tulburare a ordinii şi liniştii publice, de
încălcare a normelor de convieţuire socială, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon
0268-954 sau 0368/457010 dispeceratul Poliţiei Locale Braşov pentru luarea măsurilor care,
conform legii se impun.
În vederea soluţionării unor astfel de neplăceri, vă asigurăm şi pe viitor de întregul
sprijin al instituţiei noastre.
Cu stimă,

Nr.
crt.
Atribuția și funcţia publică Nume şi prenume Data Semnătura
Aprobat:
1. Nicolae Aldea
Director Executiv
Verificat:
2. Chiscan Teșileanu Nicolae
Șef B.A.O.M.S
Elaborat: Budihoi Ionuț Nr. 22.09.2021
Nr.
3. pag 1 ex. 1
Polițist local ..

S-ar putea să vă placă și