Sunteți pe pagina 1din 30

REGULAMENTUL NR.

852/2004
al PARLAMENTULUI EUROPEAN si al CONSILIULUI EUROPEI
cu privire la igiena produselor alimentare

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Luand in considerare Tratatul stabilit de Comunitatea Europeana, si in special


Articolele 95 si 152(4)(b) din acesta,
Luand in considerare propunerea Comisiei *1
Luand in considerare Opinia Comitetului Economic si Social *2
Luand in considerare interesele Comitetului Regiunilor,
Actionand in conformitate cu procedura stabilita in Articolul 251 al Tratatului

*1 OJ C 365 E , 19.12.2000 , p.43.

*2 OJ C 155 , 29.5.2001 , p.39.

*3 Opinia Parlamentului European din 15 Mai 2002 ( OJ C 180E, 31.7.2003,


p.267),
Punctul de vedere al Consiliului General din 27 Octombrie 2003 ( OJ C 48
E , 24.2.2004 , p. 1 ) , Punctul de vedere al Parlamentului European din 30 Martie 2004 (
nepublicat pana acum Ziarul Oficial ) si Decizia Consiliului din 16 Aprilie 2004.

Tinand sema de faptul ca :


( 1 ) Preocuparea pentru un nivel ridicat al protectiei vietii umane si sanatatii reprezinta
unul dintre obiectivele fundamentale ale legii alimentului, de asemenea stabilit in
Regulamentul ( CE ) Nr. 178 / 2002 *1.De asemenea, acest Regulament stabileste si alte
principii generale si definitii pentru legislatia Comunitara si nationala a alimentului,
inclusiv obiectivul realizarii unei libere circulatii a marfurilor alimentare in cadrul
Comunitatii.
( 2 ) Directiva Consiliului 93 / 43 / CEE din 14 Iunie 1993 cu privire la igiena produselor
alimentare *2 a stabilit regulile generale de igiena pentru produsele alimentare si
procedurile pentru verificarea conformitatii cu aceste reguli.
( 3 ) Experienta a aratat ca aceste reguli si proceduri constituie o baza temeinica pentru
asigurarea securitatii alimentelor.In contextul politicii agricole generale, multe Directive
au fost adoptate pentru a pune bazele regulilor specifice de sanatate pentru producerea si
punerea pe piata a produselor listate in Anexa I a Tratatului.Aceste reguli au redus
barierele comerciale pentru produsele vizate, contribuind la crearea unei piete
internationale, in acelasi timp asigurandu-se un nivel crescut al protectiei sanatatii
publice.
( 4 ) In raport cu sanatatea publica, aceste reguli si proceduri contin principii generale, in
special referitoare la responsabilitatile producatorilor si autoritatilor competente, la
cerintele structurale, operationale si de igiena ale organizatiilor, la procedurile pentru
aprobarea organizatiilor, la cerintele pentru depozitarea, transportul si sanatatea
produselor respective.

1* Regulamentul ( CE ) Nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului


din 28 Ianuarie 2002 stabilind principii generale si cerinte ale legii alimentului, punand
bazele Autoritatii Europene a Securitatii Alimentului si stabilind proceduri in materie de
securitatea alimentului ( OJ L 31 , 1.2.2002 , p. 1 ).Regulament de asemenea amendat
prin Regulamentul ( CE ) Nr. 1642/2003 ( OJ L 245 , 29.9.2003 , p.4 ).
2* OJ L 175 , 19.7.1993 , p. 1 .Directiva de asemenea amendata prin
Regulamentul ( CE ) Nr.1882/2003 al Parlamentului Europei si al Consiliului ( OJ L 284
, 31.10.2003 , p.1 ).

( 5 ) Aceste principii constituie o baza generala pentru respectarea normelor de igiena in


producerea tuturor alimentelor, inclusiv a produselor de origine animala listate in Anexa I
a Tratatului.
( 6 ) In completarea acestei baze generale, regulile specifice de igiena sunt necesare
pentru anumite produse alimentare.Regulamentul ( CE ) Nr…./2004 al Parlamentului
European si al Consiliului din …… stabilind regulile specifice de igiena pentru produsele
de origine animala statueaza aceste reguli.
( 7 ) Principalul obiectiv al noilor reguli generale si specifice de igiena este de a asigura
un inalt nivel al protectiei consumatorului cu privire la securitatea alimentului.
( 8 ) Pentru a asigura securitatea alimentului de la locul productiei primare pana la
punerea pe piata sau exportul acestuia, este necesara o abordare integrata.Fiecare operator
din industria alimentara, de pe traseul lantului alimentar, ar trebui sa se asigurew ca
securitatea alimentului nu este compromisa.
( 9 ) Regulile Comunitare nu ar trebui aplicate nici productiei primare pentru utilizare
casnica privata, si nici prepararii casnice, manipularii sau depozitarii in vederea
consumului casnic privat.Mai mult decat atat, regulile ar trebui aplicate numai
intreprinderilor al caror concept implica o anumita continuitate a activitatilor si o anumita
ierarhizare a organizatiei.
( 10 ) Riscurile asociate alimentelor, prezente la nivelul productiei primare, ar trebui sa
fie identificate si controlate adecvat pentru a asigura realizarea obiectivelor acestui
Regulament.Oricum cazul furnizarii directe a unor mici cantitati de produse primare, de
catre operatorul gospodariei care le produce catre consumatorul final sau catre o unitate
de desfacere cu amanuntul, este in conformitate cu protectia sanatatii publice datorita
legii nationale, in special din cauza relatiei apropiate dintre producator si consumator.
( 11 ) Aplicarea analizelor riscurilor si a principiilor punctelor critice de control (
HACCP ) productiei primare, nu este inca posibila in toate cazurile.Oricum,ghidurile de
buna practica ar trebui sa incurajeze utilizarea practicilor igienice adecvate la nivelul
gospodariei.Acolo unde e necesar,regulile specifice de igiena ar trebui anexate acestor
ghiduri.Este conform pentru cerintele de igiena aplicabile productiei primare si
operatiunilor asociate ca acestea sa difere de cele pentru alte operatiuni.

1* Vezi pagina… din acest Ziar Oficial


( 12 ) Securitatea alimentelor este o rezultanta a catorva factori : legislatia ar trebui sa
stabileasca un minimum de cerinte igienice ; controalele oficiale ar trebui sa fie in postura
de a verifica conformitatea operatorilor din industria alimentara si operatorii din industria
alimentara ar trebui sa puna bazele si sa opereze programele de securitatea alimentelor si
procedurile bazate pe principiile HACCP.
( 13 ) Reusita implementarii procedurilor bazate pe principiile HACCP va necesita
cooperarea deplina si angajamentul lucratorilor din industria alimentara.Ca urmare,
lucratorii ar trebui supusi instruirii. Sistemul HACCP este un instrument pentru a ajuta
operatorii din industria alimentara sa atinga un standard mai ridicat al securitatii
alimentelor.Sistemul HACCP nu ar trebui considerat ca o metoda de autoreglementare si
nu ar trebui sa inlocuiasca controalele oficiale.
( 14 ) In timp ce necesitatea fundamentarii procedurilor bazate pe principiile HACCP nu
ar trebui initial aplicata productiei primare, posibilitatea extinderii ei va fi un element de
reanalizat, pe care Comisia il va indeplini dupa implementarea acestui Regulament. In
orice caz, este adecvat ca Statele Membre sa incurajeze sa incurajeze operatorii de la
nivelul productiei primare sa aplice aceste principii pe cat este posibil.
( 15 ) Cerintele HACCP ar trebui sa tina seama de principiile continute in Codex
Alimentarius. Ele ar trebui sa furnizeze suficienta flexibilitate pentru a fi aplicabile in
toate situatiile, inclusiv in intreprinderile mici. In special, e necesar sa recunoastem ca, in
anumite industrii alimentare, nu e posibil sa identificam punctele critice de control si ca,
in unele cazuri, practicile de buna igiena pot inlocui monitorizarea punctelor critice de
control.
In mod similar, necesitatea stabilirii “limitelor critice” nu implica necesitatea stabilirii
unei limite numerice in fiecare caz in parte. In plus, este necesar ca cerintele
documentelor de siguranta sa fie flexibile cu scopul de a evita responsabilitatile
nepotrivite pentru industriile foarte mici.
( 16) Flexibilitatea este de asemenea adecvata, pentru ca ofera posibilitatea continuarii
utilizarii metodelor traditionale in oricare dintre stadiile productiei, procesarii sau
distributiei alimentelor si in raport cu necesitatile structurale ale organizatiilor.
Flexibilitatea este importanta in special pentru regiunile care sunt subiectul unor
constrangeri geografice speciale, inclusiv regiunile cu amplasare geografica extrema
mentionate in Articolul 299 (2) al Tratatului. In orice caz, flexibilitatea nu ar trebui sa
compromita obiectivele igienei alimentelor. De asemenea, incepand din momentul in care
toate alimentele produse in conformitate cu regulile de igiena vor circula liber pe intreg
cuprinsul Comunitatii, procedura care permite Statelor Membre sa exercite flexibilitatea
ar trebui sa fie complet transparenta. Aceasta procedura ar trebui sa asigure, acolo unde
este necesara solutionarea neintelegerilor, cadrul de discutii intre Comitetul Permanent
pentru Lantul Alimentar si Comitetul Permanent pentru Sanatatea Animala stabilite prin
Regulamentul (CE) Nr. 178/2002.
(17) Stabilirea de obiective cum ar fi reducerea incarcaturii patogene sau indeplinirea
standardelor pot calauzi implementarea regulilor de igiena. Prin urmare, este
necesar sa se furnizeze procedurile in vederea realizarii acestui scop. Astfel de
obiective ar intregi legea alimentului deja existenta, asa cum sunt: Regulamentul
Consiliului (CEE) Nr. 315/93 din 8 februarie 1993 stabilind procedurile
Comunitatii pentru contaminanti alimentari 1*, care are in vedere stabilirea unor
tolerante maxime pentru contaminantii specifici, si Regulamentul (CEE) Nr.
178/2002, care interzice punerea pe piata de alimente nesigure si asigura o baza
uniforma pentru utilizarea principiului de precautie.

(18) Intre Comisie si Statele Membre din cadrul Comitetului Permanent pentru Lantul
Alimentar si Sanatatea Animala ar trebui sa fie asigurata
luarea in considerare a progresului tehnic si stintiific, apropierea si cooperarea
eficace. Acest Regulament tine seama de obligatile internationale stabilite prin
Acordul Organizatiei Internationale de Comert Sanitar si Fitosanitar si de
standardele internationale ale securitatii alimentului continute in Codex
Alimentarius.

(19) Inregistrarea intreprinderilor si cooperarea operatorilor din industria alimentara sunt


necesare pentru a permite a autoritatilor competente sa efectueze controale oficiale
in mod eficient.

20) Trasabilitatea alimentelor si ingredientilor alimentari de-a lungul lantului


alimentar este un elememt esential in asigurarea securitati alimentului.
Regulamemtul (CE) Nr. 178/2002 contine reguli pentru a asigura trasabilitatea
alimentelor si ingredientilor alimentari si furnizeaza o procedura pentru adoptarea
regulilor de implementare ca sa aplice aceste principii in raport cu sectoarele
speifice.

(21) Alimentele importate in Comunitate se supun cerintelor generale stabilite in


Regulamentul (CE ) Nr. 178/2002 sau satisfac reguli care sunt echivalente cu
regulile Comunitatii. Prezentul Regulament defineste anumite cerinte specifice de
igiena pentru alimentele importate in interiorul Comunitatii.

(22) Alimentele exportate din Comunitate catre tarile terte se supun cerintelor generale
stabilite in Regulamentul (CE) Nr. 178/2002. Prezentul Regulament defineste
anumite cerinte specifice de igiena pentru alimentele exportate din Comunitate.

(23) La baza legislatiei comunitare cu privire la igiena alimentelor ar trebui sa se afle


avizul stintiific. In acest scop, Autoritatea Europeana a Securitatii Alimentului ar
trebui sa fie consultata ori de cate ori este nevoie.

(24) Din momentul in care acest Regulament inlocuieste Directiva 93/43/ CEE, cea din
urma ar trebui sa fie abrogata.

(25) Cerintele acestui Regulament nu ar trebui sa se aplice pana cand toate


componentele noii legislatii cu privire la igiena alimentelor nu au intrat in vigoare.
De asemenea este adecvat sa se asigure trecerea a cel putin 18 luni intre intrarea in
vigoare si aplicarea noilor reguli, pentru a permite industriei afectate o perioada de
timp sa se adapteze.
1* OJ L 37, 13.2.1993 , p. 1 . Regulament de asemenea amendat prin Regulamentul (CE)
Nr. 1882/2003.
(26) Masurile necesare pentru implementarea acestui Regulament ar trebui sa fie
adoptate in conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 ce
stabileste procedurile pentru exercitarea capacitatilor de implementare conferite
Comisiei 1*.

1* OJ L 184, 17.7. 1999, p. 23.

CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE

Articolul 1
Scop

1. Acest Regulament stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor


alimentare, pentru operatorii din industria alimentara, luand in considerare in mod
special urmatoarele principii:

(a) Responsabilitatea principala pentru securitatea alimentelor revine operatorului


din industria alimentara;
(b) Este necesar sa se asigure securitatea alimentului pe tot parcursul lantului
alimentar, incepand cu productia primara.

(c) Pentru alimentele care nu pot fi depozitate in siguranta la temperatura mediului


ambiant, in special alimentele congelate, este important sa se pastreze lantul de
frig.

(d) Implementarea generala a procedurilor bazate pe principiile HACCP, impreuna


cu aplicarea practicii de buna igiena, ar trebui sa consolideze responsabilitatea
operatorilor din industria alimentara.

(e) ghidurile de buna practica sunt un instrument de valoare pentru a ajuta


operatorii din industria alimentara, de la toate nivelurile lantului alimentar, in
conformitate cu regulile de igiena si cu aplicarea principiilor HACCP;

(f) este necesar a se stabili criteriile microbiologice si cerintele temperaturii de


control, bazate pe evaluarea stintiifica a riscului;

(g) este necesar sa se asigure ca alimentele importate sunt cel putin la acelasi
standard de igiena ca si alimentele produse in Comunitate, sau sunt la un
standard echivalent.
Acest Regulament va fi aplicat in toate stadiile productiei, procesarii si distributiei
alimentelor, pana la export, fara a prejudicia cerintele specifice referitoare la igiena
alimentelor.

2. Acest Regulament nu se va aplica:

(a) productiei primare pentru uzul casnic privat;

(b) pregatirii casnice, manipularii sau depozitarii alimentelor pentru consumul


casnic privat;

(c) furnizarii directe, de catre producator, a unor mici cantitati de produse


primare catre consumatorul final sau catre unitatile locale de vanzare cu
amanuntul, furnizoare directe catre consumatorul final;
(d) centrelor de colectare si tabacariilor care cad sub incidenta definitiei de
industrie alimentara numai datorita faptului ca ei manipuleaza materia prima
pentru productia de gelatina sau colagen.

3. Statele Membre vor fundamenta, sub egida legislatiei nationale, regulile de guvernare
a activitatiilor mai sus mentionate in paragraful 2 (c). Aceste reguli nationale vor
garanta atingerea obiectivelor acestui Regulament.

Articolul 2
Definitii

1. Pentru scopurile acestui Regulament:

(a) “igiena alimentului” denumita in continuare “igiena”, inseamna masurile si


conditiile necesare de control a riscurilor si de a asigura conformitatea pentru
consumul uman a produselor alimentare, luand in considerare utilizarea
destinata lor;

(b) “produse primare” inseamna produsele productiei primare incluzand


produsele solului, ale cresterii vitelor, ale vanatorii si pescuitului;

(c) “intreprindere” inseamna oricare unitate de productie alimentara;

(d) “autoritate competenta” inseamna autoritatea centrala a Statelor Membre in


masura sa asigure conformitatea cu cerintele acestui Regulament sau orice
alta autoritate careia autoritatea centrala ia delegat aceasta competenta; de
asemenea, aceasta notiune va include, acolo unde este adecvat, autoritatea
omoloaga a unei tari terte.

(e) “echivalent” inseamna, tinand cont de diferitele sisteme, capabilitatea


intalnirii acelorasi obiective;
(f) “contaminare’’ inseamna prezenta sau introducerea unui risc;

(g) “apa potabila” inseamna apa care intruneste cerintele minime stabilite in
Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 Noiembrie 1998 cu privire la calitatea
apei destinata consumului uman 1*;

(h) “apa de mare curata” inseamna apa de mare naturala, artificiala sau purificata
sau apa putin sarata care nu contine microorganisme, substante vatamatoare
sau plancton toxic marin in cantitati capabile sa afecteze direct sau indirect
calitatea sanatatii alimentelor;

(i) “apa curata” inseamna apa curata de mare si apa proaspata de o calitate
similara;

(j) “material de impachetat” inseamna punerea produselor alimentare intr-un


invelis sau container, in contact direct cu produsele alimentare vizate, si
invelisul sau containerul insusi;

(k) “ambalarea” inseamna punerea unuia sau mai multor produse alimentare
invelite intr-un al doilea container, si cel de-al doilea container insusi;

(l) “container sigilat ermetic” inseamna un container care este proiectat si


destinat sa fie securizat impotriva intrarii riscurilor;

(m) “procesare” inseamna orice actiune care altereaza substantial produsul initial,
inclusiv incalzirea, afumarea, conservarea, maturarea, deshidratarea,
marinarea, extractia, eliminarea sau o combinatie a acestor procedee;

(n) “produse neprocesate” inseamna produse alimentare care nu au fost supuse


prelucrarii, si include produse care au fost divizate, fractionate, taiate, feliate,
dezosate, tocate, jupuite, maruntite, transate, curatate, pregatite, decorticate,
macinate, racite, inghetate, congelate sau dezghetate;

(o) “produse procesate” inseamna produsele alimentare rezultand din procesarea


produselor neprocesate. Aceste produse pot contine ingrediente care sunt
necesare pentru prelucrarea lor sau pentru a le conferi caracterisitici
specifice.

2. Definitiile stabilite in Regulamentul (CE) Nr. 178/2002 se vor aplica de asemenea.


3. In anexele acestui Regulament termenii “unde e necesar” , “unde e conform”,
“adecvat” si “suficient” vor insemna respectiv: unde e necesar, unde e conform,
adecvat sau suficient pentru a realiza obiectivele acestui Regulament.

1*OJ L 330, 5. 12. 1998 , p. 32. Directiva de asemenea modificata prin Regulamentul
(CE) Nr. 1882/2003
CAPITOLUL II

OBLIGATIILE OPERATORILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA

Articolul 3

Obligatii generale

Operatorii din industria alimentara vor garanta ca toate stadiile productiei procesarii si
distributiei alimentelor de sub controlul lor satisfac cerintele relevante de igiena stabilite
in acest Regulament.

Articolul 4

Cerinte generale si specifice de igiena

1. Operatorii din industria alimentara care duc la bun sfarsit productia primara si
operatiunile asociate, listate in Anexa I, se vor supune prevederilor generale de igiena
stabilite in Partea A a Anexei I si oricaror cerinte specifice prevazute in Regulamentul
(CE) Nr. …../2004.

2. Operatorii din industria alimentara care duc la bun sfarsit oricare stadiu al productiei,
procesarii si distributiei alimentelor, dupa acele stadii la care se aplica paragraful 1,
vor respecta cerintele generale de igiena prevazute in Anexa II si oricare dintre
cerintele specifice prevazute in Regulamentul (CE) Nr…../2004.*

• Nota in ziarul oficial: inserati numarul Regulamentului care stabileste regulile


specifice de igiena pentru alimentele de origine animala.

3. Operatorii din industria alimentara vor adopta, cat mai adecvat, urmatoarele masuri
specifice de igiena:

(a) conformitatea cu criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

(b) procedurile necesare pentru a atinge normele fixate in vederea realizarii


obiectivelor acestui regulament;

(c) conformitatea cu cerintele temperaturii de control pentru produsele


alimentare;

(d) intretinerea lantului rece;

(e) recoltarea de probe si analize.


4. Criteriile, cerintele si normele mai sus mentionate in paragraful 3 vor fi adoptate in
conformitate cu procedura mai sus mentionate in Articolul 14 (2).
Recoltarea de probe asociata si metodele de analiza vor fi stabilite in conformitate cu
aceeasi procedura.

5. Cand acest Regulament, Regulamentul (CE) Nr. ….2004* si masurile lor de


implementare nu precizeaza metodele de recoltare sau analiza, operatorii din industria
alimentara pot utiliza metodele conforme stabilite in alta Comunitate sau Legislatie
Nationala sau, in absenta unor asemenea metode, metode care ofera rezultate echivalente
cu acelea obtinute folosind metoda de referinta, daca metodele sunt validate stintiific in
conformitate cu regulile sau protocoalele international recunoscute.

5. Operatorii din industria alimentara pot utiliza ghidurile prevazute in Articolele 7,8, 9
ca un sprijin, pentru a fi in conformitate cu obligatiile lor din acest Regulament.

Articolul 5

Analizele riscului si punctele critice de control

1. Operatorii din industria alimentara vor pune in practica, vor implementa si vor
mentine o procedura permanenta sau proceduri bazate pe principiile HACCP.

2. Principiile HACCP mai sus mentionate in paragraful 1 constau din urmatoarele:

(a) identificarea oricaror riscuri care trebuie sa fie prevenite, eliminate sau reduse
la nivele acceptabile;

(b) identificarea punctelor critice de control la pasul sau pasii la care controlul
este esential pentru a preveni sau elimina riscul sau pentru a-l reduce la nivele
acceptabile.

(c) stabilirea limitelor critice la punctele critice de control, care separa caracterul
acceptabil de cel inacceptabil, in vederea prevenirii,eliminarii sau reducerii
riscurilor identificate ;

(d) stabilirea si implementarea efectiva a procedurilor de monitorizare la punctele


critice de control ;

(e) stabilirea actiunilor corective cand monitorizarea indica ca un punct critic de


control nu este sub control ;

(f) stabilirea procedurilor,care vor fi duse la bun sfarsit cu regularitate, pentru a


verifica daca masurile schitate in linii generale in subparagrafele de la (a) la
(e) functioneaza eficace ; si
(g) stabilirea documentelor si registrelor corespunzatoare cu natura si
dimensiunea afacerii alimentare, pentru a demonstra aplicarea eficace a
masurilor schitate in linii generale in subparagrafele de la (a) la (f).

Cand produsul, procesarea sau oricare pas sufera vreo modificare, operatorii din
industria alimentara vor revedea procedura si vor face schimbarile necesare
acesteia.

3. Paragraful 1 se va aplica numai operatorilor din industria alimentara care duc la bun
sfarsit oricare stadiu al productiei, procesarii si distributiei alimentelor, dupa
productia primara si acele operatiuni asociate listate in Anexa I.

4.Operatorii din industria alimentara vor :

(a) furniza autoritatii responsabile cu evidenta conformitatii lor cu paragraful 1,


in maniera in care autoritatea compententa solicita,documente, luand in
considerare natura si dimensiunea afacerii alimentare;

(b) garanta ca oricare dintre documentele descriind proceedurile dezvoltate in


conformitate cu acest articol sunt mereu reactualizate;

(c) pastra oricare dintre documente si registre pentru o perioada corespunzatoare.

5 . Masurile detaliate pentru implementarea acestui Articol pot fi stabilite in


conformitate cu procedura mai sus mentionata in Articolul 14 (2).
Aceste masuri pot facilita implementarea acestui Articol de catre anumiti operatori
din industria alimentara,in special prin furnizarea procedurilor de utilizare definite in
ghidurile pentru aplicarea principiilor HACCP, in scopul de a se conforma cu
paragraful 1. Aceste masuri pot, de asemenea, preciza perioada de-a lungul careia
operatorii din industria alimentara vor pastra documentele si registrele in conformitate cu
paragraful 4 (c).

Articolul 6

Controalele oficiale, inregistrarea si aprobarea

1. Operatorii din industria alimentara vor coopera cu autoritatile competente in


conformitate cu alta legislatie Comunitara aplicabila sau, daca aceasta nu exista in,
conformitate cu legea nationala.

2. In mod special, fiecare operator din industria alimentara va notifica autoritatii


competente conforme, intr-o maniera asemanatoare cu ultimile cerinte, fiecare
intreprindere de sub controlul sau, care duce la bun sfarsit oricare dintre stadiile
productiei, procesului tehnologic si distributiei alimentelor, in scopul de a inregistra
fiecare dintre aceste intreprinderi.
Operatorii din industria alimentara, de asemenea, se vor asigura ca autoritatea competenta
intotdeauna va reactualiza informatia la zi cu privire la intreprinderi, inclusiv prin
notificarea oricarei schimbari semnificative in activitati si a oricarei inchideri a unei
intreprinderi existente.

3. In orice caz, operatorii din industria alimentara se vor asigura, de asemenea, ca


intreprinderile sunt aprobate de catre autoritatea competenta, urmand cel putin o
vizita pe teren, cand aprobarea este solicitata:
(a) sub egida legislatiei nationale a Statelor Membre in care e stabilita intreprinderea;
(b) sub egida Regulamentului (CE) Nr. …./2004*; sau
(c) prin o decizie adoptata in conformitate cu procedura mai sus mentionata in Articolul
14(2).

Oricare dintre Statele Membre care solicita aprobarea unor anumite intreprinderi stabilite
pe teritoriu lor sub egida legislatiei nationale, de asemenea prevazuta in sub paragraful
(a), va informa Comisia si alte State Membre despre regulile nationale relevante.

*Nota in Ziarul Oficial: inserati numarul Regulamentului stabilind regulile specifice de


igiena pentru alimentele de origine animala

CAPITOLUL III

GHIDURI DE BUNA PRACTICA

Articolul 7
Dezvoltarea, raspandirea si utilizarea ghidurilor

Statele Membre vor incuraja dezvoltarea ghidurilor nationale de buna practica pentru
igiena si pentru aplicarea principiilor HACCP in conformitate cu Articolul 8. Ghidurile
Comunitare vor fi dezvoltate in conformitate cu articolul 9.
Raspandirea si utilizarea atat a ghidurilor nationale cat si a celor Comunitare va fi
incurajata.
Cu toate acestea, opratorii din industria alimentara pot utiliza aceste ghiduri pe baza de
voluntariat.

Articolul 8
Ghidurile nationale

1. Cand ghidurile nationale de buna practica sunt dezvoltate, ele vor fi dezvoltate si
raspandite in cadrul sectoarelor industriei alimentare:

(a) in consultare cu reprezentantii partilor ale caror interese pot fi substantial


afectate, asa cum sunt autoritatile competente si grupurile de consumatori;
(b) dovedind interes pentru codurile relevante de practica ale Codex
Alimentarius; si

(c) cand ele afecteaza productia primara si celelalte operatiuni asociate listate in
Anexa I, dovedind interes pentru recomandarile fixate in Partea B a Anexei I.

2. Ghidurile nationale pot fi dezvoltate sub egida standardelor nationale instituite mai
sus mentionate in Anexa II a Directivei 98/34/CE*.

3. Statele Membre vor evalua ghidurile nationale cu scopul de a garanta ca:

(a) au fost dezvoltate in conformitate cu paragraful 1;

(b) continutul lor este aplicabil sectoarelor carora se adreseaza; si

(c) sunt adecvate ca si ghiduri in conformitate cu Articolele 3, 4 si 5 in sectoarele


si pentru produsele alimentare vizate.

4. Statele Membre vor inainta Comisiei ghidurile nationale conformate cu cerintele


paragrafului 3.
Comisia va stabili si va mentine un sistem de inregistrare pentru aceste ghiduri si il va
pune la dispozitia Statelor Membre.

5. Ghidurile de buna practica redactate sub Directiva 93/43/CEE vor continua sa se


aplice dupa intrarea in vigoare a acestui Regulament, stipulandu-se ca ele sunt
compatibile cu obiectivele Regulamentului.

Articolul 9
Ghidurile comunitare

1. Inainte ca ghidurile Comunitare de buna practica pentru igiena sau pentru aplicarea
principiilor HACCP sa fie dezvoltate, Comisia va consulta Comitetul mentionat in
Articolul 14. Obiectivul acestei consultari va fi acela de a considera situatia acestor
ghiduri, obiectivul si continutul lor.
2. Cand ghidurile Comunitare sunt pregatite, Comisia se va asigura ca ele sunt
dezvoltate si raspandite:

(a) prin, sau in consultare cu reprezentanti adecvati ai sectoarelor Europene de industrie


alimentara, inclusiv SMEs , si alte parti interesate, cum sunt grupurile de
consumatori;

(b) in colaborare cu partile a caror interese pot fi substantial afectate, incluzand


autoritatile competente;

(c) luand in considerare codurile relevante de practica ale Codex Alimentarius; si


(d) cand ele afecteaza productia primara si acele operatiuni asociate listate in Anexa I
luand in considerare recomandarile fixate in Partea B a Anexa I.

3. Comitetul mai sus mentionat in Articolul 14 va evalua proiectul ghidurilor


Comunitare cu scopul de a se asigura ca:

(a) ele au fost dezvoltate in conformitate cu paragraful 2;

(b) continutul lor este aplicabil pentru sectoarele la care aceste ghiduri se supun
spre aprobare, pe tot cuprinsul Comunitatii; si

(c) ele sunt adecvate ca si ghiduri in conformitate cu Articolele, 3, 4, si 5 in


sectoarele si pentru produsele alimentare vizate.

4. Comisia va invita periodic Comitetul mai sus mentionat in Articolul 14 pentru a


revizui oricare dintre ghidurile Comunitare elaborate in conformitate cu acest Articol,
in cooperare cu organismele mentionate in paragraful 2.
Obiectivul acestei revizuiri va fi sa se asigure ca ghidurile raman aplicabile si sa se ia in
considerare progresele tehnice si stintiifice.

5. Titlurile si referintele ghidurilor Comunitare elaborate in conformitate cu acest


Articol vor fi publicate in seria C a Publicatiei Oficiale a Uniuni Europene.

CAPITOLUL IV

IMPORTURI SI EXPORTURI

Articolul 10
Importuri

Referitor la igiena alimentelor importate, cerintele relevante ale legii alimentului


mentionate in Articolul 11 al Regulamentului (CE) Nr. 178/2002 vor include cerintele
stabilite in Articolele 3 pana la 6 ale acestui Regulament.

Articolul 11
Exporturi

Referitor la exporturi la igiena alimentelor exportate sau reexportate, cerintele


relevante ale legii alimentului mentionate in Articolul 12 al Regulamentului (CE) Nr.
178/2002 vor include cerintele stabilite in Articolele 3 pana la 6 ale acestui Regulament.

CAPITOLUL V

PREVEDERI FINALE
Articolul 12

Implementarea masurilor si a acordurilor intermediare

Implementarea masurilor si a acordurilor intermediare pot fi stabilite in


conformitate cu procedura mai sus mentionata in Articolul 14 (2).

Articolul 13

Amendamentul si adaptarea Anexelor I si II

1. Anexele I si II pot fi adaptate sau reactualizate in conformitate cu procedura mai sus


mentionata in Articolul 14(2),luandu-se in considerare:

(a) necesitatea de a revizui recomandarile precizate in Anexa I, Partea B, paragraful


2;

(b) experienta castigata din implementarea sistemelor bazate pe HACCP conform


cu Articolul 5;

(c) progresele tehnologice, consecintele lor practice si asteptarile consumatorului cu


privire la compozitia alimentelor;

(d) avizul stiintific, in special evaluarile noilor riscuri;

(e) criteriile microbiologice si de temperatura pentru produsele alimentare;

2.Derogarile de la Anexa I si II pot fi admise, in special cu scopul de a facilita


implementarea Articolului 5 pentru micile industrii, in conformitate cu procedura mai
sus mentionata in Articolul 14 (2), lundu-se in considerare factorii relevanti de risc, cu
conditia ca aceste derogari sa nu afecteze realizarea obiectivelor acestui Regulament.

3.Statele Membre pot adopta, fara compromiterea realizarii obiectivelor acestui


Regulament, in conformitate cu paragrafele de la 4 pana la 7 ale acestui Articol, masuri
nationale adaptabile cerintelor stabilite in Anexa II.

4.(a) Masurile nationale mai sus mentionate in paragraful 3 vor avea ca obiectiv:

(i) posibilitatea continuarii utilizarii metodelor traditionale la oricare stadiu al


productiei procesarii sau distributiei alimentelor; sau

(ii) prevenirea necesitatilor industriilor alimentare situate in regiuni care sunt


subiectul unor constrangeri geografice speciale.
(b) In alte cazuri ele se vor aplica numai la constructia, amplasarea si echipamentul
intreprinderilor.

5. Oricare dintre Statele Membre ce doreste sa adopte masuri nationale la fel ca cele
mentionate in paragraful 3, va notifica Comisiei si altor State Membre. Notificarea va:

(a) furniza o descriere detaliata a cerintelor, pe care Statele Membre le considera


necesar a fi adaptate si o descriere detaliata a naturii adaptarii despre care se
cere parerea;

(b) descrie produsele alimentare si intreprinderile implicate;

(c) explica motivele pentru adaptare, inclusiv, acolo unde este relevant, prin
furnizarea unui rezumat al analizelor riscurilor realizate si al oricaror masuri
care trebuiesc sa fie luate pentru a garanta ca adaptarea nu va compromite
obiectivele acestui Regulament; si

(d) oferi orice alta informatie relevanta.

6. Celelalte State Membre vor avea la dispozitie 3 luni de la primirea notificarii


mentionate in paragraful 5, pentru a trimite comentarii scrise Comisiei. In cazul
adaptarilor decurgand din paragraful 4 (b), aceasta perioada va fi, la cererea oricaruia
Statele Membre, extinsa la 4 luni. Comisia va putea consulta Statele Membre din
cadrul comitetului mentionat in Articolul 14 (1) si cand primeste comentarii scrise de
la unul sau mai multe dintre Statele Membre. Comisia poate decide, in conformitate
cu procedura mentionata in Articolul 14 (2), daca masurile preconizate pot fi
implementate, iar daca este necesar, cu aplicarea amendamentelor adecvate. Unde
este adecvat, Comisia poate propune masuri generale in conformitate cu paragraful 1
sau 2.

7. Un Stat Membru poate adopta masuri nationale adaptate cerintelor din Anexa II
numai:

(a) in conformitate cu o decizie adoptata in conformitate cu paragraful 6; sau

(b) daca, dupa o luna de la expirarea perioadei mai sus mentionate in paragraful 6
Comisia nu a informat Statele Membre ca a primit comentarii scrise sau ca
intentioneaza sa propuna adoptarea unei decizii in conformitate cu paragraful 6.

Articolul 14
Procedura Comitetului

1. Comisia va fi asistata de Comitetul Permanent cu privire la Lantul Alimentar si


Sanatatea Animala.
2. Unde trimiterea este facuta la acest paragraf, Articolele 5 si 7 ale Deciziei
1999/468/CE vor aplica, luand in considerare prevederile din acest Articol 8.

Perioada stabilita in Articolul 5 (6) al Deciziei 1999/468/CE va fi fixata la 3 luni.

3. Comitetul va adopta regulile sale de procedura.

Articolul 15
Consultarea Autoritatii Europene de Siguranta Alimentelor

Comisia trebuie sa consulte Autoritarea Europeana de Siguranta Alimentelor in


orice problema ce se incadreaza in aceasta reglementare care poate avea un impact
semnificativ pe sanatatea publica si in special inainte de a propune criterii, cereri si
obiective in concordanta cu articolul 4 (4).

Articolul 16
Raportul catre Parlamentul si Consiliul European

1. Comisia trebuie , ca nu mai tarziu de ….* sa inainteze un raport catre Parlamentul


si Consiliul European.
2. Raportul trebuie in special, sa treaca in revista experienta castigata din aplicarea
acestei reglementari si sa decida daca ar fi de dorit si de sustinut practic
extinderea cerintelor articolului 5 legat de operatorii in domeniul alimentatiei care
duc la bun sfarsit productia primara de alimente si acele operatiuni asociate ,
listate in anexa 1
3. Comisia, trebuie daca e cazul, sa insoteasca raportul cu propuneri relevante.

*Cinci ani dupa intrarea in vigoare a acestei reglementari

Articolul 17
Abrogare

1. Directiva 93/43/CEE va fi abrogata incepand cu data aplicarii acestei


reglementari
2. Referirile la aceasta Directiva abrogata vor fi interpretate ca facand parte din
aceasta
3. Totusi, deciziile adoptate, ce urmeaza Art 3 (3) si 10 a Directivei 93/43/ CEE vor
ramane in vigoare , pana la inlocuirea lor prin deciziile adoptate in concordanta cu
aceasta reglementare sau reglementarea (CE) nr. 178/2002.
Pana la stabilirea criteriilor sau cerintelor referitoare la Art 4(3), punctele ( a)
pana la (e) ale acestei reglementari, statele membre pot mentine orice
reglementari nationale care stabilesc acest fel de criterii si cerinte pe care le-au
adoptat in concordanta cu Directiva 93/43/CEE

4. Pana la aplicarea noii legislatii comunitare, care stabileste reguli pentru


controalele oficiale legate de alimente, statele membre vor lua toate masurile
corespunzatoare pentru a asigura indeplinirea obligatiilor stabilite in / sub aceasta
reglementare .

Articolul 18
Intrarea in vigoare

Aceasta reglementare va intra in vigoare la 20 de zile dupa data publicarii in


jurnalul oficial al Uniunii Europene.
Va fi aplicat la 18 luni dupa data la care urmatoarele acte normative au
intrat in vigoare :
(a) reglementarea ( CE ) nr. …./ 2004 *
(b) reglementarea (CE) Nr…./ 2004 a Parlamentului si Consiliului European
de stabilire a unor norme specifice pentru organizarea controalelor
oficiale, aplicate la produsele de origine animala destinate consumului
uman 1 ; si
(c) Directiva 2004/41/CE a Parlamentului si Consiliului European de
….anulare a anumitor directive referitoare la igiena alimentului si
conditiile de sanatate, de productie si punere pe piata a anumitor produse
de origine animala destinate consumului uman 2.
Totusi , acesta trebuie aplicat nu mai devreme de 1 ian. 2006.
Aceasta reglementare va deveni obligatorie si va fi imediat aplicata in
toate statele membre.

Incheiat la Strasbourg, 29 aprilie 2004

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliul European


Presedinte Presedinte

P. COX M. Mc. DOWELL

* Nota jurnalului Oficial : insereaza numarul reglementarii, stabilind reguli (norme )


specifice de igiena pentru alimentele de origine animala.

1. Vezi pag…..a acestui jurnal oficial


2. Vezi pag…..a acestui jurnal oficial
ANEXA I

Productia primara

Partea A : Prevederi generale de igiena pentru productia primara si operatiuni asociate

I Scopul

1. Aceasta anexa se refera la productia primara si la urmatoarele operatiuni asociate :


( a ) Transportul, depozitarea , manuirea produselor primare la locul de productie, cu
conditia ca acestea sa nu altereze in mod esential natura lor.
( b) transportul animalelor vii, acolo unde este necesara obtinerea obiectivelor acestei
reglementari ; si
( c ) in cazul produselor de origine vegetala, produselor de pescarie si vanat ?, operatiunile
de transport pentru furnizarea de produse primare a caror natura nu a fost esential
alterata, de la locul de productie pana la destinatie.

II. . Prevederi de igiena

2. operatorii de industrie alimentara trebuie sa se asigure , cat de repede posibil ca


produsele primare sunt protejate contra contaminarii, avand in vedere orice proces
care poate altera produsul primar.
3. In ciuda obligatiilor generale stabilite in paragraful 2, operatorii in domeniul
alimentatie trebuie sa se conformeze cu prevederile legislative, corespunzatoare ,
nationale si comunitare, legate de controlul pericolelor aparute in productia primara si
in timpul operatiunilor asociate incluzand:
( a) masuri de control ale contaminarii aparute in aer, sol, apa, hrana pentru animale,
ingrasaminte, produse de medicina veterinara, produse ce protejeaza plantele si
biocidele, depozitarea, manuirea si indepartarea deseurilor; si
(b) masuri legate de sanatatea si starea animalelor si plantelor care au implicatii pe
sanatatea umana, incluzand programe de monitorizare si control al zoonozelor si
agentilor de transmisie a zoonozelor.

4. Operatorii in domeniul alimentar care cresc animale, vaneaza, recolteaza sau produc
produse primare de origine animala, trebuie sa ia masuri adecvate, cum urmeaza :
( a) sa mentina curate toate locurile care intra in contact cu productia primara sau
operatiuni asociate incluzand locurile folosite ca depozit sau ca loc de manuire a
alimentelor; iar acolo unde este necesar dupa curatenie sa le dezinfecteze in mod
corespunzator .
( b) sa mentina curatenia iar acolo unde se impune, dupa curatenie sa se efectueze
dezinfectia echipamentelor, a containerelor a lazilor de depozitare , si a vaselor in mod
corespunzator
(c) pe cat posibil sa se asigure curatenia animalelor ce vor fi sacrificate si acolo
unde este necesar a animalelor de productie.
(d) sa fie folosita apa potabila sau apa curata ori de cate ori e necesara preventia
contaminarilor.
( e) sa se asigure faptul ca personalul care manuieste alimentele sa fie intr-o stare
buna de sanatate si sa se evite riscurile pe sanatate
(f) pe cat posibil ca animalele , prin bolile care le pot avea sa nu produca
contaminare
(g) depozitarea si manuirea deseurilor si substantelor periculoase sa fie facuta in asa
fel in cat sa se previna contaminarile.
(h) sa se previna introducerea si raspandirea bolilor contagioase transmise si omului
prin intermediul alimentelor, incluzand luare de masuri de precautie in momentul
introducerii unor animale noi si raportarea unor focare suspecte , ale acestor
imbolnaviri catre autoritatile competente
( I) sa se ia in considerare rezultatele oricaror analize relevante recoltate de la
animale sau alte probe care ar avea importanta pentru sanatatea umana; si
(j) sa se foloseasca aditivi alimentar ( ingrasaminte ) si produse de medicina veterinara
in mod corect conform legislatiei relevante in vigoare .
5. Operatorii in domrniul alimentatiei , care cultiva sau produc produse din plante, trebuie
sa ia masuri corespunzatoare cum urmeaza ;
( a) sa mentina curatenia, iar acolo unde aeste necesar, dupa efectuarea curateniei sa se
execute dezinfectia intr-un mod corespunzator a localurilor, echipamentelor, containerelor,
a lazilor de depozitare si a veselei.
(b) sa se asigure, acolo unde este necesar, o productie in conditii bune de igiena, conditii
de transport si depozitare, curatenia fabricilor ( platformelor ) de produse alimentare.
( c) sa se foloseasca apa potabila sau apa curata ori de cate ori este necesara prevenirea
contaminarii
( d) sa se asigure faptul ca personalul care intra in contact ( manevreaza) alimentele sa aiba
o buna stare de sanatate si sa se evite riscurile pe sanatate.
(e) pe cat este posibil sa se previna ca animalele si bolile legate de acestea sa produca
contaminarea
(f) depozitarea si manevrarea deseurilor si a substantelor periculoase trebuie facute in asa
fel incat sa se previna contaminarile .
(g) sa se ia in considerare rezultatele oricaror analize relevante efectuate pe probe luate
din locurile de productie sau probe care au importanta pentru sanatatea umana; si sa se
foloseasca produsele de protectie a locurilor de productie si biocidele in mod curent
in conformitate cu legislatia in vigoare.

6. Operatorii in domeniul alimentatatiei trebuie sa intreprinda actiuni de remediere in


momentul in care sunt informati de problemele aparute in timpul controalelor oficiale.

III. Pastrarea inregistrarilor ( evidentelor )

7. Operatorii in domeniul alimentar trebuie sa tina si sa retina evidente legate de


masurile luate cu scopul de a avea controlul asupra pericolelor intr-un mod
corespunzator si intr-un interval de timp corespunzator, toate acestea conformandu-se
naturii si dimensiunii afacerii in domeniul alimentatiei.Operatorii in domeniul
alimentatiei trebuie sa aiba in aceste evidente informatii valabile ( disponibile ) pentru
autoritatile competente si care pot fi solicitate la cerere de catre acestea.
8. Crescatorii de animale sau cei care produc produse primare de origine animala,
trebuie in mod special sa aiba urmatoarele evidente :
( a ) natura si originea hranei pentru animale
(b) produse de medicina veterinara sau alte tratamente administrate animalelor, data
administrarilor si perioadele de pauza ( perioadele incetarii tratamentelor )
( c) aparitia bolilor ce pot afecta siguranta produselor de origine animala
( d ) rezultatele oricaror analize efectuate pe probe recoltate de la animale sau alte
probe luate in scop diagnostic, care pot influenta sanatatea umana ; si
( e) orice raport relevant al controalelor efectuate pe animale sau produse de origine
animala.
9. Operatorii in domeniul alimentatiei care se ocupa de productia de plante, trebuie sa
tina in mod special, urmatoarele evidente :
(a) folosirea produselor ce protejeaza plantele si a biocidelor
(b) aparitia oricarei imbolnaviri ( animale ) sau afectiuni ce pot influenta siguranta
produselor de origine vegetala; si
(c) rezultatele oricaror analize relevante efectuate pe probe recoltate din plante sau
alte probe care pot avea vreo importanta pentru sanatatea umana.

PARTEA B : Recomandari pentru ghiduri de buna practica in domeniul igienei

1. Ghidurile nationale si comunitare la care se face referire in articolele 7 si 9 ale acestei


reglementari trebuie sa contina modelele referitoare la buna practica in domeniul
igienei pentru controlul pericolelor in productia primara si operatiunile asociate .
2. Ghidurile pentru buna practica in domeniul igienei trebuie sa includa informatii
corespunzatoare despre pericolele ce pot aparea in productia prima si opratiunile
asociate, precum I controlul pericolelor incluzand masuri relevante, stabilite in
legislatia comunitara si nationala sau in programele nationale si comunitare .Printre
exemplele acestor pericole si masuri , se pot include :
(a) controlul contaminarii : micotoxinele , metalele grele si material radioactiv
(b) folosirea apei, deseurilor organice si a fertilizatorilor
(c) folosirea corecta si corespunzatoare a produselor de protejare a plantelor si a
biocidelor si trasabilitatea lor.
(d) Folosirea corecta si corespunzatoare a produselor medicale de uz veterinar, si
aditivilor pentru hrana animalelor si trasabilitatea lor
(e) Pregatirea , depozitarea , folosirea si trasbilitatea hranei pentru animale ( furaje )
(f) Inlaturarea corespunzatoare a animalelor decedate, deseuri, resturi
(g) Masuri de protectie pentru prevenirea introducerii de boli contagioase ,
transmisibile catre om prin alimente si orice alta obligatie pentru a anunta
autoritatile competente.
(h) Proceduri, practici si metode pentru a fi siguri ca alimentele sunt produse,
manevrate impachetate, depozitate si transportate in conditii igienice
corespunzatoare, incluzand curatenia eficienta si controlul bolilor ( provenite de
la animale )
(i) Masuri legate de curatenia animalelor sacrificate si animalelor de productie
(j) Masuri legate de tinerea evidentelor .

ANEXA II

Cerinte generale de igiena pentru toti operatorii


in domeniul alimentatiei
( Exceptie cand se aplica Anexa I )

Introducere

Capitolele V si XII se aplica tuturor treptelotr de productie , procesare si distributie a


alimentelor, iar capitolele ramase se aplica astfel :
- Capitolul I se aplica tuturor localurilor ( spatiilor ) legate de alimentatie, cu exceptia
spatiilor pentru care se aplica capitolul III;
- Capitolul II se aplica tuturor camerelor unde sunt preparate alimentele, tratate sau
procesate, cu exceptia ariilor ( zonelor ) …..si spatiilor pentru care se aplica capitolul
III;
- Capitolul III se aplica acelor spatii listate la inceputul capitolului;
- Capitolul IV se aplica la tote mijloacele de transport.

Capitolul I

Cerintele generale pentru spatii legate de alimente


( altele decat cele specificat in capitolul III )

1. Spatiile legate de alimente trebuie tinute curate si mentinute intr-o stare buna
2. …., schita, constructia, amplasamentul si marimea locurilor, spatiilor…legate de
alimente, au ca scop :

( a) sa permita o administratie, curatenie si/sau dezinfectie adecvate, sa evite sau sa


reduca contaminarile prin aer si sa furnizeze un spatiu adecvat de munca pentru a
permite exercitarea in conditii de igiena a tuturor operatiunilor.
(b) sa protejeze impotriva acumularilor de praf, contactul cu material toxic, alunecarii
unor particule in alimente si formarii de condens … sau……nedorit pe suprafete
(c) sa permita exercitarea …….practici de igiena, incluzand protectia impotriva
contaminarii si in particular controlul ……..si
(d) acolo unde este necesar sa furnizeze conditii adecvate de manuire si depozitare,
cu temperaturi controlate, la capacitate suficienta cu scopul de a mentine alimentele la
temperaturi corespunzatoare si sa permita acestor temperaturi sa fie monitorizate si
acolo unde este necesar sa fie inregistrate.
3. Trebuie sa fie disponibil un numar adecvat de ….lavoare. Ele trebuie sa fie conectate
la un sistem eficient de drenare. Lavoarele nu trebuie sa aiba deschidere directa in
camerele in care sunt manuite ( manevrate ) alimentele .
4. Trebuie sa fie disponibil un numar adecvat de bazine de spalat, corect amplasate si
proiectate pentru spalarea mainilor. …….de spalat pentru maini trebuie sa fie prevazute
cu apa rece si calda curgatoare, cu materiale pentru curatat mainile si uscare igienica.
Acolo unde este necesar, locurile pentru spalarea alimentelor trebuie sa fie separat de
locurile pentru spalat mainile.
5. Trebuie sa existe mijloace corespunzatoare si suficiente pentru ventilatia mecanica sau
naturala . Deplasarile mecanice de aer dintr-o arie contaminata catre una curata, trebuie
evitata.. Sistemele de ventilatie trebuie sa fie controlate in asa fel incat sa usureze ca
filtrele si alte parti care necesita curatire sau inlociurea sa fie usor accesibile.
6. Spatiile racitoare trebuie sa aiba o ventilatie corespunzatoare, manuala sau mecanica.
7. Spatiile legate de alimente trebuie sa aiba un iluminat adecvat, natural sau artificial.
8. Sistemele si spatiile de drenaj trebuie sa fie adecvate scopului propus. Ele trebuie
schitate si construite astfel ca sa fie prevenit riscul contaminarii. Acolo unde canalele de
scurgere sunt in intregime sau partial acoperite, ele trebuie sa fie in asa fel proiectate
incat sa nu permita scurgerea deseurilor dintr-o arie contaminta, catre o arie curata in
mod special intr-o zona unde alimentele, prin manuire, prezinta un risc crescut de a
ajunge contaminate la consumator.
9. Acolo unde este necesar, trebuie sa fie asigurate spatii adecvate de schimbare a
hainelor pentru personal
10. Nu trebuie depozitati agenti de curatenie si dezinfectie in locurile unde sunt
manevrate alimentele.

ANEXA II

Cerinte generale de igiena pentru toti operatorii


din domeniul alimentelor
( Exceptie cand se aplica Anexa I )

Introducere

Capitolele V si XII se aplica tuturor treptelor de productie , procesare si distributie a


alimentelor, iar capitolele ramase se aplica astfel :
- Capitolul I se aplica tuturor localurilor ( spatiilor ) legate de alimentatie, cu exceptia
spatiilor pentru care se aplica capitolul III;
- Capitolul II se aplica tuturor camerelor unde sunt preparate alimentele, tratate sau
procesate, cu exceptia ariilor ( zonelor ) …..si spatiilor pentru care se aplica capitolul
III;
- Capitolul III se aplica acelor spatii listate la inceputul capitolului;
- Capitolul IV se aplica la tote mijloacele de transport.

Capitolul I

Cerintele generale pentru spatii legate de alimente


( altele decat cele specificat in capitolul III )

3. Spatiile legate de alimente trebuie tinute curate si mentinute intr-o stare buna
4. …., schita, constructia, amplasamentul si marimea locurilor, spatiilor…legate de
alimente, au ca scop :

( a) sa permita o administratie, curatenie si/sau dezinfectie adecvate, sa evite sau sa


reduca contaminarile prin aer si sa furnizeze un spatiu adecvat de munca pentru a
permite exercitarea in conditii de igiena a tuturor operatiunilor.
(b) sa protejeze impotriva acumularilor de praf, contactul cu material toxic, alunecarii
unor particule in alimente si formarii de condens … sau……nedorit pe suprafete
(c) sa permita exercitarea …….practici de igiena, incluzand protectia impotriva
contaminarii si in particular controlul ……..si
(d) acolo unde este necesar sa furnizeze conditii adecvate de manuire si depozitare,
cu temperaturi controlate, la capacitate suficienta cu scopul de a mentine alimentele la
temperaturi corespunzatoare si sa permita acestor temperaturi sa fie monitorizate si
acolo unde este necesar sa fie inregistrate.
3. Trebuie sa fie disponibil un numar adecvat de ….lavoare. Ele trebuie sa fie conectate
la un sistem eficient de drenare. Lavoarele nu trebuie sa aiba deschidere directa in
camerele in care sunt manuite ( manevrate ) alimentele .
4. Trebuie sa fie disponibil un numar adecvat de bazine de spalat, corect amplasate si
proiectate pentru spalarea mainilor. …….de spalat pentru maini trebuie sa fie prevazute
cu apa rece si calda curgatoare, cu materiale pentru curatat mainile si uscare igienica.
Acolo unde este necesar, locurile pentru spalarea alimentelor trebuie sa fie separat de
locurile pentru spalat mainile.
5. Trebuie sa existe mijloace corespunzatoare si suficiente pentru ventilatia mecanica sau
naturala . Deplasarile mecanice de aer dintr-o arie contaminata catre una curata, trebuie
evitata.. Sistemele de ventilatie trebuie sa fie controlate in asa fel incat sa usureze ca
filtrele si alte parti care necesita curatire sau inlociurea sa fie usor accesibile.
6. Spatiile racitoare trebuie sa aiba o ventilatie corespunzatoare, manuala sau mecanica.
7. Spatiile legate de alimente trebuie sa aiba un iluminat adecvat, natural sau artificial.
8. Sistemele si spatiile de drenaj trebuie sa fie adecvate scopului propus. Ele trebuie
schitate si construite astfel ca sa fie prevenit riscul contaminarii. Acolo unde canalele de
scurgere sunt in intregime sau partial acoperite, ele trebuie sa fie in asa fel proiectate
incat sa nu permita scurgerea deseurilor dintr-o arie contaminta, catre o arie curata in
mod special intr-o zona unde alimentele, prin manuire, prezinta un risc crescut de a
ajunge contaminate la consumator.
9. Acolo unde este necesar, trebuie sa fie asigurate spatii adecvate de schimbare a
hainelor pentru personal
10. Nu trebuie depozitati agenti de curatenie si dezinfectie in locurile unde sunt
manevrate alimentele.

CAP II

Cerinte specifice pentru spatiile in care sunt fabricate, tratate


sau prelucrate produsele alimentare (cu exceptia spatiilor de
servire a mesei si a acelor anexe specificate in cap III)

1. In spatiile in care sunt preparate, tratate si prelucrate alimentele (cu exceptia


spatiilor de servire a mesei si a acelor anexe specificate in cap III, dar incluzand spatiile
ce compun mijloacele de transport), proiectarea si constructia se fac astfel incat sa
permita bunele practici de igiena ale alimentelor, incluzand protectia impotriva
contaminarii intre si in timpul diferitelor etape. In particular:
a) suprafetele podelei sunt astfel facute incat sa fie mentinute in conditii bune si sa
fie usor de curatat si cand este necesar si de dezinfectat. Acestea necesita folosirea
materialelor impermeabile, neabsorbante, lavabile si netoxice in afara de cazul
cand operatorii din industria alimentara pot convinge autoritatea competenta ca si
alte materiale utilizate pot fi adecvate. Cand sunt adecvate, podelele prezinta
suprafata de scurgere.
b) suprafetele peretilor trebuie sa fie mentinute in conditii bune si sa fie usor de
curatat si cand este necesar de dezinfectat. Aceasta necesita utilizarea materialelor
impermeabile, neabsorbante, lavabile si netoxice si a unei suprafete netede pentru
operatii in afara de cazul in care operatorii pot convinge autoritatea competenta ca
si alte materiale pot fi adecvate.
c) tavanele (sau cand nu exista tavane, interiorul suprafetei acoperisului) si
dispozitivele fixate deasupra capului, sunt construite si finisate astfel incat sa
previna acumularea murdariei si sa reduca condensul, cresterea mucegaiurilor
nedorite si raspandirea particulelor;
d) ferestrele si alte deschideri sunt astfel construite incat sa previna acumularea
murdariei. Acelea care pot fi deschise in exterior, cand este necesar sunt echipate
cu ecrane de protectie impotriva insectelor care pot fi mutate usor pentru curatare.
Cand se deschid ferestrele ar putea rezulta contaminarea si de aceea ferestrele vor
ramane inchise si fixe in timpul productiei;
e) usile sunt in asa fel construite incat sa fie usor de curatat si cand este necesar de
dezinfectat. Aceasta necesita utilizarea suprafetelor netede si neabsorbante, in
afara de cazul in care operatorii pot convinge autoritatea competenta ca pot fi
utilizate si alte materiale; si
f) suprafetele (incluzand suprafetele echipamentelor) in ariile in care alimentele
sunt manipulate si in particular acelea care vin in contact cu alimentul sunt
mentinute in conditii bune si usor de curatat si, cand este necesar de dezinfectat.
Aceasta necesita utilizarea materialelor netede, lavabile, rezistente la coroziune si
netoxice, cu exceptia cazului cand operatorii pot convinge autoritatea competenta
ca pot fi utilizate si alte materiale.

2. Dependintele (anexele?….) adecvate pot fi prevazute, cand este necesar pentru


spalarea, dezinfectia si depozitarea ustensilelor de lucru si a echipamentelor. Aceste
dependinte (anexe?….) sunt construite din materiale rezistente la coroziune, usor de
spalat si care sa furnizeze adecvat apa calda si rece.

3.Cand este necesar trebuie facuta aprovizionarea adecvata pentru alimentele ce necesita
spalare. Fiecare chiuveta de bucatarie sau o alta astfel de utilitate prevazuta pentru
spalarea alimentelor este in asa fel facuta incat sa furnizeze adecvat apa potabila calda
si/sau rece in concordanta cu cerintele din Cap. VII si sa fie pastrate curate si, cand este
necesar dezinfectate.

CAP III

Cerinte pentru anexele mobile si/sau temporare (cum sunt corturile mobile,
spatiile din piete, vehiculele mobile), anexele folosite in principal ca locuinta privata,
dar unde alimentele sunt preparate in mod regulat pentru desfacere pe piata si
vanzare in rulote

1. Anexele si masinile de vanzare (rulote?….) sunt, in masura in care este


realizabil, situate, proiectate, construite si pastrate curate si mentinute in stare buna si in
astfel de conditii pentru a evita riscul contaminarii si in particular impotriva animalelor si
daunatorilor.
2. In particular cand este necesar:
(a) Dependintele(anexele?….) adecvate (proprii) trebuie sa fie utilizate
pentru mentinerea igienei adecvate a personalului (incluzand dependinte
pentru spalarea igienica si uscarea mainilor, pentru masuri igienico-
sanitare si dependinte pentru schimbat).
(b) suprafetele in contact direct cu alimentul trebuie sa prezinte conditii
pentru a fi usor de curatat si cand este necesar de dezinfectat. Aceasta
necesita folosirea materialelor netede, lavabile, rezistente la coroziune si
netoxice, in afara de cazul cand operatorii pot convinge autoritatea
competenta ca si alte materiale utilizate pot fi adecvate;
(c) aprovizionarea adecvata trebuie sa se faca pentru spalare si, cand este
necesar pentru dezinfectia ustensilelor de lucru si a echpamentului;
(d) cand produsele alimentare sunt curatate ca parte a operatiilor din
industria alimentara, trebuie facuta aprovizionarea adecvata pentru a fi
igienice;
(e) trebuie sa fie disponibila furnizarea adecvata a apei potabile calde si/ sau
rece;
(f) masuri adecvate si/sau dependinte pentru depozitarea igienica si
clasificarea pericolelor si/sau substantelor necomestibile si reziduurilor
(fie lichide, fie solide);
(g) trebuie sa fie utilizabile dependintele(anexele……) adecvate si/sau
masurile pentru mentinerea si monitorizarea temperaturii alimentului;
(h) produsele alimentare trebuie sa fie astfel amplasate pentru a evita riscul
contaminarii.

CAP IV
TRANSPORTUL

1. Mijloacele de transport si/sau containerele utilizate pentru transportul


produselor alimentare trebuie pastrate curate si mentinute in stare buna si in astfel de
conditii incat sa protejeze alimentele de contaminare si, cand este necesar sa fie proiectate
si construite astfel incat sa permita spalarea si/sau dezinfectia adecvate.
2. Recipientii din vehicule si/sau containerele nu trebuie sa fie folosite pentru
transportul orcarui alt produs decat produsele alimentare care se pot contamina.
3. Cand mijloacele de transport si/sau containerele sunt utilizate pentru
transportul oricarui alt produs adaugat produselor alimentare sau pentru transportul
concomitent al diferitelor alimente trebuie, cand este necesar sa se faca separarea
produselor.
4. Alimentele in stare lichida, granulata sau pudra trebuie transportate in
recipienti si/sau containere/tancuri speciale pentru transportul alimentelor. Asemenea
containere trebuie marcate vizibil in clar si fara sa se stearga, in una sau mai multe limbi
ale Comunitatii pentru a arata ca sunt utilizate pentru transportul alimentelor sau trebuie
sa fie marcate cu ,,numai pentu alimente”.
5. Cand mijloacele de transport si/sau containerele sunt utilizate pentru
transportul orcarui alt produs decat alimentele sau pentru transportul diferitelor alimente,
trebuie sa se faca spalarea intre transporturi pentru a evita riscul contaminarii.
6. Alimentele din mijloacele de transport si/sau containere trebuie sa fie
protejate pentru a scadea la minim reiscul contaminarii.
7. Cand este necesar, mijloacele de transport si/sau containerele utilizate pentru
transportul alimentelor trebuie sa fie capabile sa mentina alimentele la temperaturi
adecvate si sa permita monitorizarea acestor temperaturi.

CAP. V
Cerinte pentru echipamente

1. Toate articolele, garniturile si echipamentul cu care vine in contact alimentul


trebuie:
(a) sa fie spalate cu eficacitate si, cand este necesar, dezinfectate. Spalarea si
dezinfectia se fac cu o asemenea frecventa astfel incat sa se evite riscul
contaminarii;
(b)sa fie construite, sa fie din acele materiale si sa fie pastrate in asemenea
conditii pentru a reduce la minim riscul contaminarii;
(c) cu exceptia containerelor si ambalajelor nereturnabile, sa fie construite, sa
fie din acele materiale si sa fie pastrate in asemenea conditii incat sa poata
fi spalate si, cand este necesar dezinfectate;
(d) sa fie instalate astfel incat sa asigure spalarea adecvata a echipamentului
si a ariei ce-l imprejmuieste

2. Cand este necesar, echipamentul trebuie sa fie asamblat cu aparate de control


adecvate pentru a garanta realizarea obiectivelor acestei Reglementari.
3. Cand se folosesc aditivi chimici, pentru a preveni coroziunea echipamentelor
si containerelor, acestia trebuie folositi in concordanta cu bunele practici.

CAP.VI
Reziduurile alimentare

1. Reziduurile alimentare, produsele necomestibile si alte deseuri trebuie sa fie


mutate cat mai repede din camerele in care alimentul este prezent, astfel incat sa fie
evitata acumularea lor.
2. Reziduurile alimentare, produsele necomestibile si alte deseuri trebuie sa fie
depozitate in containere inchise pana cand operatorii din industria alimentara pot
demonstra autoritatii competente ca sunt adecvate si alte tipuri de containere sau sisteme
de evacuare folosite. Aceste containere trebuie sa fie construite adecvat, pastrate in
conditii bune, usor de curatat si, cand este necesar de dezinfectat.
3. Aprovizionarea adecvata trebuie facuta pentru depozitarea si sortarea
deseurilor alimentare, necomestibile, dupa produse si alte reziduuri. Reziduurile respinse
trebuie gestionate astfel incat sa fie autorizata pastrarea lor curata si, cand este necesar
fara daunatori.
4. Toate reziduurile trebuie sa fie eliminate intr-o modalitate igienica si care sa
nu polueze mediul in concordanta cu legislatia comunitara aplicabila in acest domeniu si
sa nu constituie o sursa directa sau indirecta de contaminare.

CAP VII
Furnizarea apei

1. (a) Este necesar sa se furnizeze adecvat apa potabila care trebuie sa fie
utilizata cand este necesar pentru a se asigura ca alimentele nu sunt contaminate;
(b) Apa curata poate fi folosita in industria pestelui. Apa de mare curata
poate fi folosita cu………………..moluste, echinoderme……………. si gastropode
marine; apa curata poate fi, de asemenea folosita pentru spalarea externa. Cand este
folosita o astfel de apa dependintele trebuie sa fie adecvate pentru furnizarea ei.
2. Cand este folosita apa nepotabila, de exemplu pentru controlul focului,
producerea de aburi, refrigerare si alte scopuri similare, trebuie sa se circule intr-un
sistem adecvat. Apa nepotabila nu trebuie sa fie conectata cu sisteme de apa potabila.
3. Apa recirculata folosita in procesare sau ca ingredient nu prezinta risc de
contaminare. Trebuie sa aiba acelasi standard de apa potabila chiar daca autoritatea
competenta este convinsa ca calitatea apei nu poate afecta sanatatea ? alimentelor in
forma finala.
4. Gheata care vine in contact cu alimentul sau care poate contamina alimentul
trebuie sa fie din apa potabila sau, cand se utilizeaza pentru a raci produse din peste, apa
se curata. Trebuie sa se fabrice, sa se manuiasca si sa se pastreze in conditii care sa le
protejeze impotriva contaminarii.
5. Aburul folosit in contact direct cu alimentul trebuie sa nu contina nici o
substanta care sa prezinte risc pentru sanatate sau care sa contamineze alimentul.
6. Cand tratamentul cu caldura este aplicat produselor alimentare in containere
sigilate, este bine sa te asiguri ca apa utilizata la racirea containerelor dupa tratamentul
termic nu este o sursa de contaminare pentru produsele alimentare.

CAP VIII
Igiena personala

1. Fiecare persoana care lucreaza in aria de prelucrare a alimentelor trebuie sa


mentina un grad mare pentru curatenia personala si trebuie sa aiba imbracaminte
potrivita, curata si cand este necesar echipament de protectie.
2. Nici unei persoane care sufera sau este purtatoare de germeni ce pot fi
transmisi prin aliment, ca de exemplu cu rani infectate, infectii ale tegumentelor, plagi
sau diaree nu trebuie sa i se permita sa manipuleze alimentul sau sa intre in aria de
prelucrare a alimentului…………….. Orice persoana astfel afectata si implicata in
industria alimentara si care vine probabil, in contact cu alimentul trebuie sa raporteze
imediat imbolnavirea sau simptomele si daca este posibil cauza lor, operatorului de
industrie alimentara.

CAP. IX
Prevederi pentru produse alimentare

1. Operatorul din industria alimentara nu trebuie sa accepte materii prime sau


ingredientele, altele decat ale animalelor vii sau orice materie utilizata in procesarea
produselor, daca ele sunt cunoscute a fi, sau ar putea sa fie contaminate cu paraziti,
microorganisme patogene sau toxice, substante in descompunere sau straine, intr-o
asemenea masura in care, chiar dupa ce operatorul din industria alimentara a aplicat
depozitarea normala in conditii igienice si/sau procedurile de preparare sau procesare,
produsul final ar putea fi necorespunzator pentru consumul uman.
2. Materiile prime si toate ingredientele depozitate din industria alimentara
trebuie sa fie pastrate in conditii adecvate astfel incat sa se previna deteriorarea prin
daunatori si sa se protejeze de contaminare.
3. In toate etapele ale productiei, prelucrarii si distributiei alimentul trebuie sa
fie protejat impotriva orcarei eventuale contaminari care face alimentul necorespunzator
pentru consum uman, vatamator pentru sanatate sau contaminat astfel incat ar fi
necorespunzator pentru a fi consumat in aceasta stare.
4. Procedurile adecvate trebuie sa ia locul controlului daunatorilor. De
asemenea trebuie sa se previna accesul animalelor domestice la locurile in care alimentele
se prepara, se proceseaza, sau se depoziteaza (sau, unde autoritatea competenta sa
permita in situatii speciale…………………
5. Materiile prime, ingredientele, produsele intermediare si finite pentru a nu
permite inmultirea microorganismelor patogene sau formarea de toxine trebuie sa fie
tinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru sanatate. Lantul frigorific nu trebuie
sa fie intrerupt. Cu toate acestea, perioadele limitate in afara controlului temperaturii sunt
permise pentru a se acomoda practicile manipularii in timpul prepararii, transportului,
depozitarii, expunerii si servirii alimentelor, cu conditia ca sa nu rezulte un risc pentru
sanatate. Operatiile de producere, manipulare si ambalare a produselor alimentare trebuie
sa se faca in camere adecvate, suficient de mari pentru depozitarea separata a materiilor
prime si a materiilor procesate, precum si depozitarea separata si suficienta la rece.
6. Cand alimentele trebuie sa fie tinute sau servite la temperaturi scazute,
acestea trebuie racite cat mai repede posibil, urmand etapa de procesare la cald sau etape
de preparare finala daca procesul de incalzire nu este aplicat la temperatura la care sa nu
rezulte un risc pentru sanatate.
7. Decongelarea alimentelor trebuie inceputa astfel incat sa reduca riscul
dezvoltarii microorganismelor patogene sau formarea toxinelor in alimente. In timpul
decongelarii, alimentele trebuie sa fie expuse la temperaturi care sa nu prezinte un risc
pentru sanatate. Cand scurgerea lichidului rezultat din procesul de decongelare poate
prezenta un risc pentru sanatate, trebuie sa fie drenat adecvat. La decongelarea urmatoare,
alimentul trebuie manipulat astfel incat sa scada riscul inmultirii microorganismelor
patogene sau formarii de toxine.
8. Substantele periculoase si/sau necomestibile, incluzand si nutretul pentru
animale trebuie sa fie etichetate corespunzator si depozitate in containere separate si
sigure.

CAP X
Prevederi aplicabile pentru preambalarea si ambalarea produselor alimentare

1. Materialul folosit pentru preambalare si ambalare nu trebuie sa fie sursa de


contaminare.
2. Materialele pentru preambalare trebuie sa fie depozitate astfel incat sa nu
fie expuse riscului contaminarii.
3. Operatiile de preambalare si ambalare trebuie sa fie facute astfel incat sa
evite contaminarea produselor. Acolo unde este cazul………………… si in particular
in cazul cutiilor de conserve si a borcanelor de sticla, trebuie sa fie asigurata
integritatea containerelor si curatarea lor.
4. Materialul refolosit pentru preambalarea si ambalarea produselor
alimentare trebuie sa fie usor de curatat si, cand este necesar, de dezinfectat.

CAP. XI
Tratamentul termic

Cerintele urmatoare se aplica numai pentru alimentele comercializate in containere


sigilate ermetic:
1. Orice proces de tratament termic folosit pentru prelucrarea unui produs neprelucrat
sau pentru viitoarea prelucrare a produsului prelucrat trebuie:
(a) sa creasca in fiecare parte a produsului tratat pana la temperatura data pentru o
perioada data de timp si
(b) sa previna contaminarea produsului in timpul procesului.
2. Sa asigure ca procesul folosit realizeaza obiectivele dorite, operatorii din industria
alimentara trebuie sa controleze in mod regulat principalii parametrii relevanti (in
particular temperatura, presiunea, inchiderea si microbiologia), prin folosirea
masuratorilor automate;
3. Procesul folosit trebuie sa fie conform cu standardul recunoscut international
(pasteurizarea, UHT, sterilizarea).

CAP. XII
Instruirea

Operatorii din industria alimentara trebuie sa asigure:


1. ca cei care manipuleaza alimentul sunt supravegheati si invatati si/sau instruiti in
domeniul igienei alimentului corespunzator cu activitatea lor;
2. ca cei responsabili pentru dezvoltarea si mentinerea procedurii din Art. 5 (1) a acestei
Reglementari sau pentru operatia ghidurilor de relevanta trebuie sa fie instruiti
adecvat pentru aplicarea principiilor HACCP; si
3. complianta cu orice cerinta a legii nationale cuprinzand programe de instruire pentru
persoane ce lucreaza in anumite sectoare de alimentatie.

S-ar putea să vă placă și