Sunteți pe pagina 1din 1

Democrația este un 

regim politic care se bazează pe voința poporului.


Principiile de bază ale democrației sunt votul universal și suveranitatea națiunii.
De esența democrației moderne ține respectarea drepturilor
omului , pluripartidismul, limitarea și separarea puterilor în stat.
În antichitate, orașul-stat Atena a experimentat o formă de democrație directă,
prin care toți cetățenii discutau periodic problemele cetății în agora și luau
împreună decizii.
În ziua de astăzi, termenul este, de cele mai multe ori, folosit cu sensul
de democrație liberală, dar există multe alte varietăți, iar metodele de a guverna
pot diferi. Cu toate că termenul democrație este utilizat, de obicei, în contextul
unui stat politic, principiile sale sunt aplicabile și altor organisme sau entități,
cum ar fi universitățile, sindicatele, companiile publice sau organizațiile civice.
Pe plan politic, democrația se definește ca regimul politic fundamentat pe
principiul suveranității naționale (națiunea conduce statul prin reprezentanții săi
aleși, pe principiul separării puterilor în stat și pe principiul egalității tuturor în
fața legii).

Constituția României
(1)România este stat naţional, suveran şi independent, unitar și invizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor
democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi
sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor -
legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este
obligatorie.
Aceste aspecte întăresc ideea că România este un stat democratic.