Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION ȚUCULESCU CRAIOVA

PROIECT EDUCATIV

European Day of Languages


SCOP : Eficientizarea procesului de învăţământ, modelarea personalităţii elevilor ţinând seama de
potenţialul educativ al învăţământului informal şi nevoia de consolidare a relaţiilor dintre educaţia
şcolară şi cea extraşcolară.

OBIECTIVE

• Organizarea clasei în vederea dinamizării elevilor;

• Promovarea, gestionarea unei linii moderne naţionale şi europene şi afirmarea valorilor


culturale autentice:

-să încurajeze studierea limbilor europene și recunoașterea steagurile acestor țări precum și a unor
simboluri naționale;

-să realizeze proiecte menite să contribuie la promovarea unitatății și diversității naționale.

COORDONATORI

Prof. DRĂGULIN DELIA-GEORGETA

Prof. POPESCU IOANA MĂDĂLINA

Prof. CARAMAVROV LARISA , MISCOCI LAURENȚIA, PĂUNESCU MARIANA

LOC DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu” Craiova-sala de clasa a cls. VII A, VIII A, B,
PREGĂTITOARE A, I, III B.
DATA: 24.09.2021

GRUP ŢINTĂ

Elevii claselor VII A, VIII A, B, PREGĂTITOARE A, I, III B. ai Şcolii Gimnaziale”Ion Ţuculescu” Craiova

RESURSE

Umane: elevi, profesori

Materiale: coli A4, culori, carioci, markere, bolduri,reviste literare,aparat foto, camera de filmat.

Timp: 8 ore

EVALUARE

-Realizarea afișelor, a desenelor;

-Prezentarea fiecărui afiș, desen.

-Produse: expoziție cu afișele și desenele realizate, fotografii

Coordonator proiecte, Coordonatori,

Prof. Drăgulin Delia Prof. POPESCU IOANA MĂDĂLINA

Prof. CARAMAVROV LARISA , MISCOCI LAURENȚIA, PĂUNESCU MARIANA

DIRECTOR,

RISTEA GEORGIANA