Sunteți pe pagina 1din 2

Săritura în lungime cu 2 pași și ½

În procesul de învățare – perfecționare la săritura în lungime se disting doua aspecte.


Primul este cel legat de învățarea tehnicii mecanismului de baza, iar al doilea se referă la
dezvoltarea calităților motrice necesare realizării sarcinilor cerute de tehnica. Dobândirea
unei tehnici bune cere o perfectă pregătire fizică.

În procesul de învățare – perfecționare a tehnicii săriturii în lungime se vor avea în


vedere următoarele:

 învățarea se începe cu faza cea mai importanta care este bătaia – desprinderea;
 învățarea efectuării bătăii în viteză tot mai mare;
 găsirea unei relații optime între elan și bătaie – desprindere;
 asigurarea unei poziții corecte a corpului în vederea realizării unei aterizări bune.

Exerciții pentru învățarea elanului:

1. alergare cu joc de glezne si trecere în alergare accelerată; 3x; disțantă 20m; 6 linii x 5
elevi; ( fiecare linie aleargă distanța și se întorc pe margine la pas);
2. alergare accelerata pe distanțele de 20 – 30m; apoi pe 40 – 50m; 3x; 5 linii x 6 elevi;
3. alergare accelerată pe 20 – 30m, atingând spre sfârșitul distanței viteza maximă; 2x, 5
linii x 6 elevi;
4. alergare, punerea piciorului de bătaie într-o zonă marcată, fără dereglarea pașilor; 4x;
10 – 15m; 5 linii x 6 elevi;
5. sărituri cu marcarea ultimilor pași ai elanului; 4x; 10 – 15m distanță elan; în coloană
câte unul;
Exerciții pentru învățarea bătăii:

1. executarea desprinderii din mers, la fiecare al treilea pas; 2 min.; 3 linii x 10 elevi;
2. același exercițiu efectuat din alergare ușoara; 60m; 15 grupe x 2 elevi; 4x;
3. elan de 3 – 5 pași: desprindere în “ pasul ștrengarului” cu atingerea unui obiect
suspendat; 2 min.; coloană câte doi;
4. cu elan de 3 – 5 pași; apoi de 7 – 9 pași desprinderi în pas săltat, cu efectuarea bătăii
la marginea gropii; 2 min.; coloana cate 2;
5. elan de 3 – 5 pași, apoi de 7 – 9 pași desprinderi în pas sărit și aterizare pe piciorul de
atac; 2 min.; coloana cate 2;
6. săritura pe lada de gimnastică, cu elan de 4 – 6 – 8 pași, cu aterizare pe piciorul de
bătaie; desprinderea se execută pe un prag fixat la aproximativ 1 – 3m de aparat ( în
funcție de gradul de pregatire al elevilor); 3 min.; coloană câte 1;

Exerciții pentru învățarea zborului:

1. elan de 4 – 6 pași, bătaie pe lada de gimnastică și aterizare pe piciorul de desprindere;


indicații: piciorul de atac este puternic avântat înainte – sus, cel de desprindere
rămâne întins înapoi, trunchiul drept; dupa ce piciorul de atac coboară, cel de bătaie
este dus înainte( îndoit din art. genunchiului), continuând alergarea și aterizare la
groapa de nisip; 4x; coloană câte 1;
2. sărituri de pe un obstacol mai înalt, cu elan de 6 pași; se urmărește prelungirea fazei
de zbor; indicații: piciorul de bătaie să fie rapid așezat, trunchiul drept, iar piciorul de
desprindere în timpul zborului să rămână înapoia trunchiului; 6x, coloana cate 1;
3. sărituri de pe un obstacol, cu desprindere, executarea a doi pași în aer și aterizare
continuând alergarea; 6x, coloană câte 1;
4. elan 6 – 8 pași și sărituri cu efectuarea bătaii pe un postament mai înalt și a pașilor în
aer; se urmărește ușurarea execuției mișcărilor în ansamblul lor; indicații: după
desprindere ( care trebuie să fie “ explozivă”), se accentuează mișcarea pasului, în
special al doilea, deoarece acesta pregătește aterizarea; 6x; coloană câte 1;
5. pentru învățarea zborului se mai poate folosi trambulina elastică; aceasta aproape că
dublează durata fazei de zbor, ceea ce permite săritorului sa execute pași de “alergare”
în aer; de asemenea, ea ajută la obișnuirea cu menținerea echilibrului;

Exerciții pentru învățarea aterizării:

1. săritui în lungime peste o bănda elastică ( sfoară, baston de gimnastică), așezate la o


înălțime de aproximatv 20 cm, în zona de aterizare; săritorul este obligat să-și ridice
picioarele pentru a putea ateriza dincolo de banda elasică; 4x; coloană câte 2;
2. desprinderi de pe piciorul de atac, aterizare pe o gramadă de nisip; 4x; coloană câte 2;
3. sărituri în lungime de pe loc, peste un anumit semn; se recomandă ca aceste exerciții
să se desfășoare și sub formă de concurs, pentru ai stimula pe elvi; 8x; coloană câte 2;

S-ar putea să vă placă și