Sunteți pe pagina 1din 5

BILANTUL CONTABIL LA 31.12.

202N
ELEMENTELE PATRIMONIALE SUMA
A. ACTIVE IMOBILIZATE
IMOB NECORPORALE

IMOB CORPORALE

IMOBILIZARI FINANCIARE

B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
MATERII PRIME

MATERIALE CONSUMABILE

PRODUSE FINITE

PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE

MĂRFURI
AMBALAJE

OBIECTE DE INVENTAR

CREANȚE

INV FIN PE TERMEN SCURT

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MICĂ DE 1 AN

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE B+C-D-I


F. TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE A+E
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI
I. VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

J. CAPITAL ȘI REZERVE
CAPITAL SUBSCRIS

PRIME LEGATE DE CAPITAL


REZERVE DIN REEVALUARE
REZERVE

REZULTATUL REPORTAT
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
(B+C-D-I2.1)
F-G-H-I=J
(B+C-D-I2.1)