Sunteți pe pagina 1din 5

BILANTUL CONTABIL LA 31.12.

202N
ELEMENTELE PATRIMONIALE SUMA
A. ACTIVE IMOBILIZATE
IMOB NECORPORALE
CH DE INREG SI INMATRICULARE 200
CH ALOCATE PT PRODUSE NOI 400
CH PRIV MARCA 500
CH PRIV ACHIZ BREVET 600
CH CU EMITERE SI VZ ACTIU 100
FOND COMERCIAL 2000
CH DE PUBLICITATE 300
CH CU ACHIZ LICENTA 800
CH DE PROSPECTAREA PIETEI 50
IMOB CORPORALE
MASINI TRICOTAT 60000
MASINI DE CUSUT 30000
CAMIONETE 80000
CLADIRI 80000
BIROURI 50000
TERENURI 18000
MASIN TEREN 180000
MASINI SURFILAT 90000
CALCULATOARE 100000
XEROX 70000
IMOBILIZARI FINANCIARE
IMPRUMUTURI PE TL ACORDATE ALTOR ENTITATI 200
ACTIUNI INVES IN CADRUL ENTITATI 500
B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
MATERII PRIME
MATASE 1500
LANA 2500
STOFA 2000
VOAL 3000
MATERIALE CONSUMABILE
PAPIOTE ATA 1500
RECHIZITE 2500
PRODUSE FINITE
ROCHII FABRICATE 1500
FUSTE FABRICATE 1700
COSTUME 2500
BLUZE 2300
PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE
COSTURI NETERM 2000
SACOURI NEFINI 1000
MĂRFURI
SACOURI IN SCOPUL REVANZARII 15000
BLUZE IN SCOPUL REVANZARI 8000
AMBALAJE
CUTII 7000
SACI 3000
OBIECTE DE INVENTAR
MODELE STANATRE 3000
SCULE, DISPOZI, VERIFIC 4000
HALAT DE PROTECTIE 3000
CREANȚE
PAGUBE MATERIALE IMPUTATE 3000
CAMBII PRIMIT 10000
CREANTE GENERATE DE DEC PERSONAL 4000
DECONATRI ASOCI 6000
CLIENTI 15000
BILET LA ORDIN PRIMIT 12000
AVANSURI ACORDATE FZ 2000
INV FIN PE TERMEN SCURT
BONURI DE TEZAUR 2000
ACTIUNI PROPRII RASCUMPARATE 7000
OBLIGATIUNI RASCUMPARATE 3000
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
CASA IN LEI 8000
CECURI DE INCASAT 10000
CT LA BANCI IN DEVIZE 3000
CASA IN DEVIE 10000
CT LA BANCI IN LEI 6000
ACREDITIVE 9000
C. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS
CHIRII PLATITE IN AVANS 14000
ABONAMENTE IN AVANS ZIAR 6000
PRIME DE ASIG PLATITE IN AVANS 9000
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MICĂ DE 1 AN
SALARII 30000
DIVIDENDE DE PLATA 42650
CAS 20000
CASS 30000
IMPOZITE DATORATE 40000
DOBANZI AFERENT CREDITE 15000
CAMBII DE PLATIT 20000
OBLIGATIILE FATA DE ACTION 30000
FZ 60000
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE B+C-D-I 81650 E= B+ C-D-I.2.1=
F. TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE A+E 682000
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN F= A+E
CREDITE BANCARE 20 ANI 81000
IMPRUMUTURI DIN EMISIUN OBLIGA 5000
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 100000
I. VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS
TAXE INCASATE ANTICIPAT 50000
DOBANZI INACASATE ANTICI 50000
J. CAPITAL ȘI REZERVE
CAPITAL SUBSCRIS
CSN 10000
CSV 300000
PRIME LEGATE DE CAPITAL 51600
REZERVE DIN REEVALUARE 30000
REZERVE
REZERVE LEGALE 400
ALTE REZERVE 100
REZERV STATUA 600
REZULTATUL REPORTAT 300
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR 3000
(B+C-D-I2.1)

E= B+ C-D-I.2.1= 177000+29000-287650-0=-81650

763650-81650=682000
F-G-H-I=J 682000- 86000- 100000-100000 = 396000
(B+C-D-I2.1)