Sunteți pe pagina 1din 13

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI SOCIALĂ

Raport anual
de activitate privind acordarea
ajutorului material
Anul 2021
Ajutorul material - o prestaţie socială nerambursabilă
acordată sub formă de suport financiar unic
persoanelor/familiilor socialmente vulnerabile din municipiul
Chişinău, aflate în situaţii de dificultate.

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului materia este


reglementat de către Regulamentul aprobat prin decizia
CMC nr. 2/8 din 20.11.2019.

Ajutor material este acordat în temeiul deciziilor Consiliului


municipal Chișinău, deciziilor Comisiei municipale de
acordare a ajutorului material şi ordinelor șefului Direcţiei
generale asistenţă medicală şi socială, din sursele financiare
aprobate anual în bugetul municipiului Chişinău.
• Comisia internă • Comisia
pentru stabilirea şi municipală pentru
acordarea stabilirea şi
ajutorului material acordarea
- organ constituit ajutorului material
prin ordinul şefului - organ constituit
DGAMS prin decizia
Consiliului
municipal Chişinău

Organele responsabile :
• examinează dosarelor solicitanţilor de ajutor
material;
• examinează eligibilităţii solicitanţilor şi
determinarea necesităţii ajutorului material în
Comisia temeiul evaluării;
DGAMS • decide asupra acordării/neacordării ajutorului
pentru material pentru fiecare solicitant în parte;
stabilirea şi • stabilişte cuantumului ajutorului material în
acordarea funcţie de situaţia materială a solicitantului, în
corespundere cu necesităţile evaluate şi în
ajutorului limitele recomandărilor Comisiei municipale;
material • decide asupra transmiterii spre examinare
Comisiei municipale pentru stabilirea şi
acordarea ajutorului material, a cazurilor
complexe.
• examinează dosarelor cazurilor complexe;
• adoptă decizii de acordare/neacordare a
Comisia ajutorului material pentru fiecare persoană în
municipală parte;
pentru • determină cuantumul ajutorului material în
stabilirea şi funcţie de situaţia materială al solicitantului;
acordarea • adoptă decizii de acordare/neacordare şi
ajutorului stabileşte cuantumul ajutorului material pentru
material categoriile de persoane incluse în cadrul
programelor municipale cu destinaţie specială.
În baza cererii, actelor
justificative şi evaluării
necesităţilor

Modalităţile de acordare a
ajutorului material:
Prin intermediul
programelor cu
destinaţie specială
(liste)

2021
Numărul solicitărilor de ajutor material
2021 2020 2019

8660

6315
5473

Cereri
Beneficiarii de ajutor material în baza cererii
Nr. Beneficiar Suma

2 442 550 lei 2 881 400 lei 2 827 450 lei

4823 5067
5510 beneficiari
beneficiari beneficiari

2021 2020 2019


Beneficiarii de ajutor material prin programele cu
destinaţie specială
Nr. Beneficiar Suma

9 991 200lei 11 184 300lei


9 472 500lei

17675 15756
14627 beneficiari
beneficiari beneficiari

2021 2020 2019


Programe cu destinaţi speciale realizate în anul 2021:
Către Sfintele Sărbători de Paşti:
• a câte 500,00 lei, pentru 3222 pesroane (persoane în etate, singuratice,
beneficiari ai Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, persoane cu
deficiențe de auz, membri ai Asociației Surzilor din Republica Moldova,
Filiala teritorială Chișinău, persoane cu deficiențe de vedere, membri ai
Organizației Teritoriale Chișinău a AO „Asociația nevăzătorilor din
Moldova”);
• a câte 1000 lei, pentru 425 persoane( artiști, oameni de cultură aflați în situație
de risc, asistenți parentali profesioniști, 285 de angajați din sistemul
educațional).

Susţinerea copiiilor rămași fără ocrotire părintească:


• 16 copii rămași fără ocrotire părintească ce urmează să meargă în clasa I-a la
întâi septembrie 2021, a câte 5 000,00 lei;
• 53 copii care vor absolvi clasa a IX-a a câte 3 000, 00 lei;
• 6 copii care vor absolvi clasa a XII-a a câte 5 000, 00 lei.
Programe cu destinaţi speciale realizate în anul 2021:

Către Ziua Mondială a Donatorilor de sânge pentru 76


de donatori activi, în sumă de 38000,0 lei;

Susţinerea veteranilor din războiul din Afganistan,


veterani ai Trupelor Aeroportate a Republicii Moldova
- 7 persoane, în sumă de 14000,00 lei;

Către noul an şcolar (şcolarizarea) pentru pregătirea a


7985 copii, în sumă de 5 589,5 mii lei;
Programe cu destinaţi speciale realizate în anul 2021:
Către Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, pentru
2839 persoane, în mărime de 1 527,5 mii lei:
• persoane cu dizabilităţi (severe, accentuate, medii), conform listelor prezentate
de către Direcţiile teritoriale de asistenţă socială din municipiul Chişinău, ce
deţin cel mai mic cuantum al pensiei şi care nu au beneficiat de nici un fel de
ajutor material pe parcursul anului 2021;
• persoane cu dizabilităţi, membri activi ai Asociaţiei Obşteşti, Societatea
Invalizilor din municipiul Chişinău;
• persoane cu deficienţe de auz, membrii ai Asociaţiei Surzilor din Republica
Moldova, Filiala teritorială Chişinău;
• persoane cu deficienţe de vedere, membrii ai Asociației Obștești ”Asociația
Nevăzătorilor din Moldova”, Organizația Teritorială Chișinău;
• persoane cu dizabilităţi, membri ai Asociației persoanelor cu dizabilități
„Invasport”;
• părinţi care cresc şi educă copii cu necesităţi speciale, conform listelor
prezentate de către următoarele instituţii de învăţământ special.
Rezultat scontat pentru anul 2021 -
20136 persoane/familii social
dezavantajate susţinute prin
acordarea ajutoarelor materiale, în
sumă totală de 11 915 050,00 lei.

S-ar putea să vă placă și