Sunteți pe pagina 1din 2

Registrul bunurilor imobile 0100419054

Capitolul C
Deschis 28.01.2020

Subcapitolul I. Bunul imobil

Bunul imobil Încăperi


Numărul cadastral 0100419.054.01.001
Adresa mun. Chişinău, sect. Rîşcani str. Alexandr Puşkin, 52/A
Modul de folosinţă Nelocativă
Suprafaţa 266.3 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 0100419.054.01.001


Cota parte 1.0
Proprietar GOLBAN ALIONA VLADIMIR, (27.11.1977), Codul Personal 0961806017637
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, DURLEŞTI, STEJARULUI nr. 3/1
Proprietar GOLBAN ANDREI TUDOR, (17.03.1974), Codul Personal 0962303898154
Domiciliul / Sediul SÎNGEREI, CHIŞCĂRENI
Temeiul înscrierii Act de recepţie (MENŢIUNI: Ceea ce constituie 13% din construcţia 01) nr. f/n din 17.12.2019
(0100/20/4921)

Data înregistrării 14.01.2020

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.

3.2.1 Tipul grevării Locaţiune


Obiectul grevării Bunul imobil :

0100419.054.01.001
indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de locaţiune Nr. 75/2019 din 31.12.2019 (0100/20/60799)

Termenul / Condiţia 31.12.2019 - 28.02.2025


Suma
Titularul grevării / Solicitantul AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, Puşkin Alexandr nr. 52A
Însemnări
Data înregistrării 02.06.2020

Interdicţii

Nu sunt înscrieri

  * Baza de date este actualizată la data de 30.01.2022, orele 19:30:02

DEPARTAMENTUL CADASTRU