Sunteți pe pagina 1din 4

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Model 3

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul
tehnic, toate calificările profesionale
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


5p 1.Fie a  1  2 . Arătaţi că a 2  2a  1 .
2.Să se determine coordonatele punctului de intersecţie al graficelor funcţiilor f , g : R  R unde
5p
f  x   3x  1 şi g  x   x  3 .


5p 3.Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x  3x  6  2 .
2

5p 4.După o ieftinire cu 15% un telefon costă 3298 lei. Aflaţi preţul telefonului înainte de ieftinire.
5p 5.Arătaţi că punctele A 1,7  , B  1,3 şi C  0,5 sunt coliniare.
3  
5p 6.Ştiind că sin x  , x   0,  , să se calculeze tgx .
5  2

SUBIECTUL II (30 de puncte)


3 2 x 1 0 0
1.Se consideră matricea A   x 1 0  , x  R şi I 3   0 1 0  .
 
 2 1 3  0 0 1
   
5p a)Să se rezolve în R ecuaţia det A  0 .
5p b)Pentru x  1 , să se calculeze  A  I 3  .
2

5p c) Pentru x  0 să se determine inversa matricei A .


2. Se consideră legea de compoziţie x y  xy  2020 x  2020 y  2020  2021, x, y  R .
5p a)Să se calculeze suma rădăcinilor ecuaţiei x x  x .

b) Să se arate că x 2020  2020 .


5p
5p c) Să se determine a  R astfel încât f  x  y   f  x  f  y  , unde f : R  R, f  x   x  a .

SUBIECTUL III (30 de puncte)


2x
1.Se consideră funcţia f : R  R, f  x   .
x 1
2

f  x  1
5p a) Să se arate că lim  0.
x 1 x 1
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că f  2020   f  2020  2 .
2. Se consideră funcţia f n : R  R, f n  x    x  n  e x , n  N .

 f1  x   f 0  x dx  e  e  1 .
2
5p a)Să se arate că 
1

1
2
5p
b) Să se determine valoarea lui n  N pentru care  f  x  dx  e .
1
n

5p c) Dacă I n   f n  x  dx, n  N , să se arate că I n1  I n  e  1, n  N .


1

Variantă model propusă de prof. Adonia-Augustina OPRIŞ


(selecţii şi adaptări din variante de subiecte)

S-ar putea să vă placă și