Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 17 - 25 februarie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00


raport
distribuit
1 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru
deputaților soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea
Contestațiilor în urma demisiei (Alexandru CIUȘ)
nr. 40 din 10.02.2022
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru și
președinte al plenului Consiliului Concurenței
(Alexei GHERȚESCU)
nr. 43 din 16.02.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la
funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și
procurorilor și modificarea unor acte normative
nr. 11 din 19.01.2022 lectura finală
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii
deputaților Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (art.3, 7, 157)
nr. 301 din 25.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Munteanu-Pojoga, M.Nistor, E.Sinchevici,
A.Racu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale – clauza
de armonizare, art.2, 4, ș.a.; Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie,
cartografie și geoinformatică – art.32, 81, 13)
nr. 16 din 24.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal
nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.)
nr. 332 din 04.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Jacot, V.Spînu, A.Băluțel,
A.Cheptonar, M.Pancu, I.Șpac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.436/2007 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea
nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8,
11, ș.a.; ș.a.)
nr. 311 din 09.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică

8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul


serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 – art.1, 2, 12, ș.a.; Legea
comunicațiilor electronice nr.241/2007 – art.26; ș.a.)
nr. 397 din 15.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
deputaților nr.154/2003 - art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea
de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.)
nr. 404 din 17.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata D.Gherman
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
deputaților Moldova (art.126, 190)
nr. 394 din 15.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Chiriac, O.Stamate, A.Mija, D.Iurcu, A.Oglinda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților
deputaților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile
financiare
nr. 19 din 27.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 03.02.22
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2, prin schimb
deputaților de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și
Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”
nr. 27 din 02.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil –
Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
13 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.393/1999
deputaților cu privire la Camera de Comerț și Industrie
nr. 4 din 14.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D. Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
14 Proiectul de lege privind modificarea Codului vamal al Republicii
deputaților Moldova nr.1149/2000 (art.20)
nr. 198 din 24.08.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, I.Coșeru, R.Vasiloi, L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
15 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Parlamentului
deputaților cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Soluționarea Contestațiilor nr.271/2016 (pct.8, 10, 11, 22)
nr. 33 din 09.02.2022
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3
raport
distribuit
16 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 81 din Legea privind
deputaților achizițiile publice nr.131/2015
nr. 34 din 09.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
17 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
deputaților al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al
Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23)
nr. 407 din 22.12.20 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, A.Oglinda, M.Pancu, D.Gherman,
B.Popa, A.Belîi, V.Barda, N.Davidovici, D.Iurcu, V.Jacot,
M.Morozova, E.Bandalac, A.Darovannaia
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97;
Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.)
nr. 390 din 13.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Roșca, A.Cătănoi, O.Stamate, A.Calinici,
E.Cojocari, V.Gavrouc, A.Mija, L.Carp, G.Sajin, D.Iurcu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
19 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la
deputaților fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 2,
3, ș.a.)
nr. 418 din 23.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
20 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.2 a Legii nr.149/2006
deputaților privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura
nr. 389 din 10.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata E.Bodnarenco
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
21 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.155/2011 pentru
deputaților aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (capitolul I)
nr. 9 din 19.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam, V.Pâslariuc
Raportor - Comisia administrație publică

4
22 ÎNTREBĂRI

23 INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și