Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Unitatea de învăţământ Liceul Teoretic

Clasa a XII-a Uman

Disciplina Filosofie

Lecţia Dreptatea

Data 4 martie 2011

Tipul lecţiei mixtă

Competenţe generale

1. Utilizarea conceptelor specifice filosofiei politice

2. Aplicarea cunoştinţelor de filosofie în rezolvarea de situaţii problemă

3. Manifestarea unui comportament activ şi responsabil, adecvat unei lumi de schimbare

Competenţe specifice

1. Identificarea unor concepte şi categorii specifice filosofiei politice

2. Analizarea şi compararea principalelor teorii politice moderne şi contemporane

3. Utilizarea argumentării, a analizei de text etc. în caracterizarea problematicii libertăţii şi


responsabilităţii în plan social-politic, a egalităţii şi dreptăţii

Obiective operaţionale

O1: să evidenţieze principalele caracteristici ale principalilor autori studiaţi la tema


“Dreptatea”

O2: să facă comparaţii între conceptele fiecărui filisof

O3: să formuleze opinii personale şi judecăţi de valoare asupra conceptului de dreptate


O4: să realizeze conexiuni între cunoştinţele dobândite la filosofie şi situaţiile reale
întâlnite

Metode şi procedee

- conversaţia, lucrul pe grupe, explicaţia, problematizarea, activitatea independentă

Material didactic

1. Andre Vergez, Denis Huisman, Curs de Filosofie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995

2. Manual de Filosofie pentru clasele a XII-a, Ed. Didactică şi Pedagogică

3. Dicţionar Oxford de Filosofie

Momentele lecţiei

I. Moment organizatoric: Notarea absenţilor, controlul ordinii, pregătirea clasei

II. Verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară:

Cum putem defini dreptatea? Cum se corelează dreptatea cu drepturile indivizilor?


Dar cu adevărul?

Care sunt cele două concepte despre dreptate discutate de Platon în dialogul
“Republica” ? Care este diferenţa între ce susţine Socrate şi ce susţin sofiştii?

III.Captarea atenţiei elevilor:

Profesorul evidenţiază importanţa lecţiei studiate.


Elevii ascultă cu atenţie rolul şi utilitatea lecţiei.

IV. Predarea noilor cunoştinţe:

Participă la discuţii încercând să definească conceptele cheie ale lecţiei şi să facă


deosebiri şi asemănări între viziunile prezentate.

Problema apare în filosofie odată cu afirmarea naturii sociale a omului.


Pentru a defini conceptul de dreptate, trebuie avute în vedere afirmaţiile lui Jean
Jacques Rousseau (1712 - 1778), lucrarea “Contractul Social”-

- teoria contractului social


- dreptatea se stabileşte prin lege
- legea este stabilită prin voinţa generală
- voinţa generală este expresia sumei voinţelor indivizilor
- dreptatea este forma generalizată ca lege şi convenţie a voinţei individului
- sentimentul pur al dreptăţii este înrădăcinat în natura umană şi îi conduce acţiunile

John Stuart Mills (1806 - 1873), lucrarea “Utilitarismul”

- sentimentul dreptăţii nu este pur


- sentimentul dreptăţii este izvorât din dorinţa de a pedepsi pe cei care încalcă legile
- este regula de conduită necesară realizării binelui umanităţiI
- statul are rolul de a asigura un cadru legal în care cei care încalcă legile să fie
pedepsiţi, şi de a proteja indivizii de încălcarea regulilor
- dreptatea are un caracter moral în sensul de conduită necesară realizării binelui
umanităţii (utilitatea generală)
- dreptatea este un nume pentru anumite clase de reguli morale care privesc esenţa
bunăstării umanităţii

V. Fixarea

Aplicaţii din manual.


Lucru pe grupe.

VI. Feedback/ Anunţarea temei pentru acasă

Evaluare colectivă / frontala.