Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele elevului: Data:

Fișe de evaluare la matematică


clasa a II-a

I.
1.1.
1. Scrie numerele de la 10 până la 30:

10

2. Completează cu buline:

Z U Z U Z U Z U
2 6 1 5 6 0 1 8

1.2. Compară numerele şi pune semnul corespunzător:

29 14 7 8 20 15

98 20 57 16 40 17

20 19 71 91 15 15

1.3. Ordonează crescător numerele:

2, 18, 7, 19, 23, 10, 36, 20, 3, 5, 0.

1.4. Efectuaţi așezâ nd numerele unele sub altele:


a) 21 + 35 = b) 7+ 8= c) 29 – 15 = d) 46 – 7 =

24 + 5 = 38 + 24 = 95 – 21 = 53 – 15 =

1.5. Șapte copii primesc câte două baloane. Câte baloane au împreună?

____________________________________________________________________

1.6. Află suma și apoi diferenţa numerelor 25 şi 12:


____________________________________________________________________

II.
2.1. Ce se află:
a) pe bancă______________________________
b) sub bancă_____________________________
c) în partea dreaptă a băncii_________________
d) deasupra băncii_________________________

2.2. Desenează un pă trat, un dreptunghi, un triunghi și un cerc:


III:
3.1. Ce zile ale să ptă mâ nii lipsesc din șir:
luni, marți, ___________________, _________, vineri, sâ mbă tă , ________________

3.2. Ești de acord sau nu cu ceea ce vezi în imagine? De ce?

IV.
4.1. Ce vezi în imagine? Ce se întâ mplă cu apa din oceane câ nd soarele este
foarte fierbinte? În ce se transformă vaporii de apă câ nd se întâ lnesc cu o
masă de aer (sau o suprafață ) mai rece?

4.2. Care este rolul soarelui pentru planeta noastră ?


V.
5.1. Înconjoară doar animalele cu patru picioare și se hră nesc doar cu iarbă :

5.2. În livadă sunt 16 meri. Pruni sunt cu 13 mai mulţi. Câţi pruni sunt în livadă?
Completează tabelul:
Ce știm? Ce ne întreabă problema? Rezolvarea problemei

VI.
6.1 Încercuiște vasul în care încape mai multă apă :

6.2. În ce lună a anului suntem?_____________________________


Ce lună a fost înainte de aceasta?_________________________
Ce lună urmează?______________________________________

6.3. Utilizâ nd rigla, află câ ți centimetri are caietul tă u . R: ________________

S-ar putea să vă placă și