Sunteți pe pagina 1din 11

Divorțialitatea în județul Neamț în anii

2019 - 2020

Student – Dascălu Georgiana – Denisa

Master – Sociologia organizațiilor și resurse umane

Anul I

Cuprins

I. Introducere în tema analizată:


1. Motivația alegerii temei și importanța
2. Teoria propusă
II. Obiective de cercetare
III. Ipoteze de cercetare
IV. Reprezentarea grafică a datelor cercetării
V. Estimarea indicatorilor statistici:
1. Tendința centrală
2. Mărimile dispersiei și distribuției
VI. Corelația statistică a datelor:
1. Grafic de corelație
2. Estimarea coeficienților de corelație și a semnificațiilor
acestora
VII. Interpretarea rezultatelor statistice
VIII. Concluziile cercetării

I. Introducere în tema analizată:


1. Motivația alegerii temei și importanța:
Am ales tema despre divorțialitate pentru că am o curiozitate personală privind acest
subiect. Mi se pare interesant să vorbesc despre un subiect atât de sensibil și personal cum e
divorțul în viața oamenilor. Este o temă, după părerea mea, pe care mulți tineri nu ar studia-o
din cauza sensibilității acestui subiect.
Pentru această analiză, am ales să studiez câteva localități din județul Neamț privind
divorțurile în 2019 și 2020. Aceste localități sunt: Piatra-Neamț, Costișa, Podoleni, Zănești,
Roznov, Săvinești, Dumbrava.

2. Teoria propusă:
De-a lungul timpului, în urma căderii în păcat, căsătoria a decăzut din starea ei originară.
Astfel caracteristicile stabilite de Dumnezeu căsătoriei pe care a instituit-o au devenit tot mai
vagi. Cu toată silința sa de a asigura căsătoriei insolubilitatea, Moise nu a putut opri nici divorţul
nici repudierea. Acesta a încercat totuşi să potolească unele practici care degradau căsătoria din
punct de vedere moral şi o îndepărtau de îndeplinirea scopului ei esenţial, acesta fiind nașterea de
copii. Indiferent de defectele pe care le are soţul sau soţia acestea nu sunt suficiente pentru a
desface ce Dumnezeu a legat.
În România, divorţul este permis, în anumite condiţii motivate mai mult sau mai puţin. În alte
ţări şi în prezent acesta este interzis sau nu este prevăzut sau este îngreunat. Căsătoria, ar trebui
să reprezinte forma de bază a unei societăţi civilizate, în care o femeie şi un bărbat să trăiască în
liniște şi bună-stare, croindu-şi un drum împreună, legându-se mai mult unul faţă de altul, mai
ales atunci când apar și copiii. Însă apare, inevitabil în anumite cazuri, divorţul, care are un
singur ţel şi anume să distrugă familia, iar soarta copiilor să fie distrusă prin această despărţire a
părinţilor.
Indiferent de situaţie, în societatea de astăzi, divorţul este indispensabil şi legile trebuie
realizate după tiparul nevoilor fiecărui om deoarece sunt cazuri în care convieţuirea împreună a
soţilor care nu se mai înţeleg din diverse motive nu duce la nici un rezolvare convenabilă, iar în
astfel de cazuri divorţul reprezintă doar o alinare a suferinţelor produse de neînţelegerile şi
certurile dintre soţi.
Divorțul este o formă de dizolvare a căsătoriei care constă în desfacerea ei, prin acordul soților
sau pe cale judecătorească, cu efecte pentru viitor în ceea ce privește starea de căsătorie cât și
efectele acestuia. În ziua de azi divorțul face parte din banalul cotidian, rata divorțialității fiind
într-o continuă creștere. Liberalizându-se, divorțul este din ce în ce mai ușor de acceptat, nu ca
un eșec, ci ca o posibilă soluție. Inițiativa desfacerii căsătoriei ca și încheierea acesteia, aparține
soților care și-au dat consimțământul în realizarea acesteia.

II. Obiective de cercetare:


1. Numărul divorțurilor în județul Neamț în 2019 - 2020.

III. Ipoteze de cercetare:


1. Divorțialitatea în județul Neamț a crescut în 2019 - 2020.

IV. Reprezentarea grafică a datelor cercetării:

Divorțuri în localitățile din județul Neamț 2019 - 2020

8
4
8
Anul 2020

12
Numar
5
8
182
624
Ani

0
5
12
UM: Numar
Anul 2019

13
Numar
3
15
261
826

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

- 125061 ZANESTI - 120824 SAVINESTI - 123674 PODOLENI


- 120771 DUMBRAVA ROSIE - 122132 COSTISA - 124117 ORAS ROZNOV
- 120726 MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT Neamt TOTAL
Divorțuri în localitățile din județul Neamț 2019 - 2020
624 182 8 5 12 8 4 8
100%
90%
80%
70% 15
826 261 12
60% 5
13
50%
3
40%
30%
20%
10% 0
0%
L T E I TI I
TA O V SA SI EN S ST
EA
M
ZN TI RO OL NE NE
TO S
VI
A-
N R O CO VA
D ZA
R S 32 A PO SA 61
AT RA 21 BR 74 24 50
PI O 12 M 36 08 12
UL 17 DU 12 12
IPI 241 71
IC 1 07
UN 12
M
26
207
1
Ani Anul 2019 UM: Numar Numar Ani Anul 2020 UM: Numar Numar

Mai sus se află două grafice diferite (Bar și Line) reprezentând divorțurile din 2019 - 2020 din
localitățile Costișa, orașul Piatra-Neamț, Zănești, Roznov, Podoleni, Dumbra, Săvinești din
județul Neamț. În aceste două grafice se poate vedea că totalul divorțurilor a anului 2019 este
826 și totalul divorțurilor a anului 2020 este 624.
V. Estimarea indicatorilor statistici:
1. Tendința centrală:
Cum se poate vedea mai sus în imagine, media aritmetică a divorțurilor din localitățile
meționate a județului Neamț în 2019 și 2020 este de 132.40. Mediana divorțurilor din localitățile
menționate a jud. Neamț în 2019 și 2020 este 12.00. Astfel că dintre toate divorțurile menționate
mai sus, 50% sunt peste 12 și celălalt 50% sunt sub această valoare. Modul divorțurilor din
localitățile menționate în 2019 și 2020 este 0. Suma este de 1986.00.

2. Mărimile dispersiei și distribuției:

În imaginea de mai sus se află mărimile dispersiei.


Acestea sunt:

- devianța standard este 255.07


- eroarea standard medie este de 65.86
- varianța este de 65052.83
- rangul este 823.00
- minimum este de 3, însemnând că sunt cele mai puține divorțuri
- maximum este de 826, însemnând cele mai multe divorțuri
În imaginea de mai sus se află mărimile distribuției.

Acestea sunt:

- kurtosis este de 3.83


- asimetria este de 2,15
VI. Corelația statistică a datelor:
1. Grafic de corelație:

2019 vs 2020
12

10

8
2020

0
0 2 4 6 8 10 12
2019

2. Estimarea coeficienților de corelație și a semnificațiilor


acestora:
VII. Interpretarea rezultatelor statistice:
În urma acestei cercetări privind divoțialitatea în județul Neamț în anii 2019 și 2020 am
constatat că numărul căsătoriilor care se termină este mai mare în 2019 decât în 2020. Se poate
vedea mai sus în cercetare că zona cu cele mai multe divorțuri este orașul Piatra – Neamț în anul
2019, iar zona care nu are nici un divorț la activ este Zănești în 2019. Astfel, ipoteza mea de
cercetare nu se confirmă.

VIII. Concluziile cercetării:


În concluzie, lucrarea pe care am realizat-o mi-a oferit oportunitatea de a afla câte divorțuri s-au
efectuat în anii 2019 și 2020.