Sunteți pe pagina 1din 1

Către: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

NOTIFICARE
nr. ................ din data de ...................

Energie electrică ■

În conformitate cu prevederile art.10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie
electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019

Clientul final

SC RURAL SPA SRL, avand cod client 3001741, cod unic de inregistrare 30077855, cu sediul in localitatea
Apahida, str. Octavian Paler nr. 20, ap. 3, judetul Cluj, tel. 0749109241,
e-mail spaomnia@gmail.com, reprezentata legal prin Zoldi Alin Dorin,

prin prezenta împuternicesc pe S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.:


a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru
următoarele locuri de consum:

Nr. POD/CLC Adresa locului de consum Categoia de consum


crt. (jud, loc, nr, bl, sc, et, ap) (casnic/noncasnic)
1 594040100003694168 Cluj, Apahida, Str. Octavian Paler, nr.
2A
2 noncasnic
3
.......

b) să notifice Nova Power and Gas cu privire la denunțarea unilaterală a

contractului de furnizare nr. 705 din data 25.08.2015 încheiat cu acesta.

Data propusă pentru schimbarea efectiva a furnizorului este 24.01.2022 .

Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual:


1. Perioada de valabilitate a contractului:
☐ determinată: de la ......................pana la .............................
☒ nedeterminată

2. Modalitatea de transmitere a notificarii de denunțare unilaterala a contractului..................................


Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou:
Perioada de valabilitate a contractului:
☐ determinată: de la ......................până la .............................
☒ nedeterminată
Client final/Reprezentant legal al clientului final,
....................................................
(numele și prenumele)

.......................................
(semnătura)

S-ar putea să vă placă și