Sunteți pe pagina 1din 1

Judetul : Vaslui Verificat de …………………….

Contribuabil:SC A & A FARMS SRL Organ de specialitate


Sediul:loc. Bogesti, com Pogana …………………………………
CUI: RO12460827, tel 0372789920 Semnatura
Cont nr : RO58 MIRO 0000 7088 3166 0101 …………………………………
NR / 23.03.2022

DECLARATIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru folosirea terenului extravilan cu constructii si a taxei pentru folosirea
mijloacelor de publicitate , afisaj si reclama in cazul contribuabililor personae juridice

Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate private personae juridice

Nr Specificare Total Taxa ( lei)


crt Zona lei/ha Suprafata (ha)
1 2 3 4 5
1 Teren curti constructii extravilan
52 5.27 274
2 Teren arabil 50 2,78 139

Taxa firma 29 lei

Director Director economic


Ing. Spiridon Alexandru ec . Spiridon Camelia

S-ar putea să vă placă și