Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA NUMĂR de ÎNREGISTRARE :

JUDEŢUL VASLUI ZIUA LUNA ANUL 2022


U.A.T. COMUNA PUIEȘTI
= STAREA CIVILĂ =
APROB
PRIMAR,

AVIZAT,
1 D.J.E.P VASLUI
DIRECTOR CEPOI OANA – ANDREEA

2. COMPARTIMENTUL de STARE CIVILĂ și OPERARE MENȚIUNI din cadrul D.J.E.P .


VASLUI
Consilier Superior POPA EMILIA

REFERAT

Cu propunere de emitere a Dispoziției pentru Rectificarea din oficiu a mențiunii de pe


marginea Actului de căsătorie nr. 02 din 24.01.2008 , privind pe BOTOMEI DANIEL – ION și
BOTOMEI REBECA , înregistrat la primăria comunei PUIEȘTI , Judeţul Vaslui.
Urmare a verificărilor efectuate din oficiu în registrele de stare civilă la actul de
CĂSĂTORIE nr .02 din 24.01.2008 privind pe BOTOMEI DANIEL – ION și BOTOMEI
REBECA , înregistrat la Primăria Comunei PUIEȘTI , Judeţul Vaslui , mențiunea de pe marginea
actului are următorul text :

,,Desfăcut căsătoria prin Sentința nr. 2919 din 15.11.2021 a Judecătoriei Bârlad ramasă
definitivă la data de 02.12.2021.
Fostul soț va purta numele de familie BOTOMEI iar fosta soție numele de familie ABAZA ,,

S-a trecut la efectuarea verificărilor necesare și s-a stabilit că procesul –verbal nr. ........
din ............ ,încheiat de către ofițerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei Comunei
PUIEȘTI județul Vaslui este întemeiat deoarece :
Procesul Verbal a fost încheiat de către d-na HARDULEA GABRIELA , ofițer de stare
civilă delegat din cadrul primăriei Comunei PUIEȘTI , județul Vaslui în vederea îndreptării erorilor
materiale .
In urma verificarilor necesare s-a stabilit ca procesul verbal prin care se solicită rectificarea din
oficiu a mențiunii de pe marginea actului de căsătorie nr. 02 din 24.01.2008 , privind pe
BOTOMEI DANIEL – ION și BOTOMEI REBECA , exemplarul I și II , înregistrat la primăria
Comunei Puiești , județul Vaslui este intemeiat întrucât s-a înscris din eroare textul greșit:

,,Desfăcut căsătoria prin Sentința nr. 2919 din 15.11.2021 a Judecătoriei Bârlad ramasă
definitivă la data de 02.12.2021.
Fostul soț va purta numele de familie BOTOMEI iar fosta soție numele de familie ABAZA ,,

În loc de :

pagina 1 din 2
,,Căsătoria a fost desfăcută la data de 02.12.2021 prin Sentința nr.2919 din 15.11.2021 a
Judecătoriei Bârlad , județul Vaslui . Fostul soț va purta numele de familie BOTOMEI , iar
fosta soție numele de familie ,, ABAZA ,,.

Au fost făcute verificări în Registrele de stare civilă acte de căsătorie ale primăriei Comunei
Puiești, județul Vaslui exemplarul I si acte de căsătorie exemplarul nr II din arhiva Consiliului
Județean Vaslui astfel:

În urma analizării registrelor de stare civilă acte de CĂSĂTORIE s-a constatat că că s –a înscris
greșit mențiunea de divorț pe marginea acutului de căsătorie, în sensul că nu s–a respectat textul
prevazut de Indrumarea nr. 3 / 25.03.2021 a D.E.P.A.B.D cu privire la mențiunile care se fac pe
marginea actelor de căsătorie și a celor de naștere ale foștilor soți , în situația în care desfacerea
căsătoriei a fost constatată de către instanța din România .

Din aceste considerente , propun emiterea Dispoziției pentru rectificarea actului de stare
civilă mențoinat mai sus , respectiv mențiunea de pe marginea actul de căsătorie nr. 02 din
24.01.2008 , privind pe BOTOMEI DANIEL – ION și BOTOMEI REBECA , înregistrat la
primăria Comunei PUIEȘTI , județul Vaslui după cum urmează :

1. Mențiune de pe marginea actului de căsătorie nr. 02.din 24.01.2008 , privind pe BOTOMEI


DANIEL – ION și BOTOMEI REBECA , înregistrat la primăria Comunei PUIEȘTI județul
Vaslui , Exemplarul I SI Exemplarul nr .II , se rectifică după cum urmează :
Se va înscrie:

Se va înscrie
În loc de
,,Căsătoria a fost desfăcută la data de 02.12.2021
,,Desfăcut căsătoria prin Sentința nr. 2919 din prin Sentința nr.2919 din 15.11.2021 a
15.11.2021 a Judecătoriei Bârlad ramasă Judecătoriei Bârlad , județul Vaslui . Fostul soț va
definitivă la data de 02.12.2021. purta numele de familie BOTOMEI , iar fosta
Fostul soț va purta numele de familie BOTOMEI soție numele de familie ,, ABAZA ,,.
iar fosta soție numele de familie ABAZA ,,

Ofiţer de stare civilă delegat


HARDULEA GABRIELA

pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și