Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA HĂRĂU
STAREA CIVILĂ
NR.2082/07.06.2018

PUBLICAŢIE

Astăă zi 07.06.2018 ă fost îînregistrătăă declărătţiă de căă săă torie ă d-lui MEDREA
DORIS-IOAN, fiul lui DORIN-ION sţ i MARIA, năă scut lă dătă de 27.05.1994 îîn MUNICIPIUL
DEVA, jud. HUNEDOARA, cu domiciliul îîn COMUNA CERTEJU DE SUS, SAT NOJAG, NR. 17
judetţul HUNEDOARA sţ i ă d-rei PODELEAN BIANCA-RALUCA, fiică lui MARIUS-VASILE sţ i
MARIANA, năă scutăă lă dătă de 01.10.1993, îîn MUNICIPIUL DEVA, jud. HUNEDOARA, cu
domiciliul îîn COMUNA Sţ OIMUSţ , SAT BEJAN, NR. 67, judetţul Hunedoără.
IÎn temeiul ărt.283, ălin.(2) din Codul Civil, orice persoănăă poăte făce opunere lă
ăceăstăă căă săă torie, dăcăă ăre cunosţ tintţăă de existentţă unei piedici legăle ori dăcăă ălte
cerintţe ăle legii nu sunt îîndeplinite.
Opunereă lă căă săă torie se vă făce îîn scris, cu ărăă tăreă dovezilor pe căre se
îîntemeiăzăă , îîn termen de 10 zile de lă dătă ăfisţ ăării publicătţiei.

Ofitţer de stăre civilăă


Hirt Angelică Viorică
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA HĂRĂU
STAREA CIVILĂ
NR. 2082/07.06.2018

Către,
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOIMUȘ
JUDEŢUL HUNEDOARA

Stare Civilă

Văă trănsmitem spre ăfisţ ăre urmăă toăreă publicătţie de căă săă torie:

Astăă zi 07.06.2018 ă fost îînregistrătăă declărătţiă de căă săă torie ă d-lui MEDREA
DORIS-IOAN, fiul lui DORIN-ION sţ i MARIA, năă scut lă dătă de 27.05.1994 îîn MUNICIPIUL
DEVA, jud. HUNEDOARA, cu domiciliul îîn COMUNA CERTEJU DE SUS, SAT NOJAG, NR. 17
judetţul HUNEDOARA sţ i ă d-rei PODELEAN BIANCA-RALUCA, fiică lui MARIUS-VASILE sţ i
MARIANA, năă scutăă lă dătă de 01.10.1993, îîn MUNICIPIUL DEVA, jud. HUNEDOARA, cu
domiciliul îîn COMUNA Sţ OIMUSţ , SAT BEJAN, NR. 67, judetţul Hunedoără.
IÎn temeiul ărt.283, ălin.(2) din Codul Civil, orice persoănăă poăte făce opunere lă
ăceăstăă căă săă torie, dăcăă ăre cunosţ tintţăă de existentţă unei piedici legăle ori dăcăă ălte
cerintţe ăle legii nu sunt îîndeplinite.
Opunereă lă căă săă torie se vă făce îîn scris, cu ărăă tăreă dovezilor pe căre se
îîntemeiăzăă , îîn termen de 10 zile de lă dătă ăfisţ ăării publicătţiei.

Ofitţer de stăre civilăă

HIRT ANGELICA VIORICA

S-ar putea să vă placă și