Sunteți pe pagina 1din 58

CHESTIONAR

privind alimentarea cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019, 2020, 2021,2022…

1. AGLOMERARI UMANE

1.1. Reglementare din punct de vedere al gospodaririi de apa:

Acte de reglementare din punct de vedere g.a.


Tip nr. data emiterii data expirarii emitentul
Av / A * N*
Avize ./ Notificari 1

Autorizatie ./ Notificare

* se bifeaza cu "X"

1. 2. Situaţia privind numărul locuitorilor reali şi rata de racordare la sistemele centralizate de alimentare cu apa

Localitati componente ale aglomerării


Actul de
asociere al Denumire
Denumirea aglomerării Judet Rang administrativ
aglomerării,
( mun.,
dupa caz
oras, comuna, sat)
mun, oras, comuna localitati componente

1 2 3 4
1 POGANA
2
1 COMUNA
….
Total ..
1
2
2
….
Total ..
1
2
3
….
Total ..


Total aglomerare
Număr locuitori aglomerare Locuitori r

reali
2019 2020 2021 2022 2019
urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural
nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. (%) nr. (%)
6
790 0 0 234 99

790
Locuitori racordati la sistemele centralizate de alimentare cu apa

reali
2020 2021 2022
urban rural urban rural urban rural
nr. (%) nr. (%) nr. (%) nr. (%) nr. (%) nr. (%)
7
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

2. ALIMENTAREA CU APA - RETELE DE CANALIZARE


2.1. Situaţia alimentarii cu apa - dotarea cu reţele de alimentare cu apa

AGLOMERAREA UMANA Localitati componente ale aglomerării deservite prin sistem


centralizat cu apa

aductiune
Rang Denumire
Denumire Judet administrativ 2019 2020 2021
( mun., oras,
comuna, sat) la la la la la
mun, oras, comuna localitati componente
30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04.
1 2 3
1
2
1
….
Total ..
1
2
2
….
Total ..
1
2
3
….
Total ..


Total:

* lungime retea alimentare necesara: : N – noua, E – extindere, R – reabilitare


Lungime retea alimentare cu apa (km)
existenta
aductiune distributie aductiune
2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020
la
31.10.
la
30.04.
la
31.10.
la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.
la
30.04.
la 31.10. * km * km

5 6
C
necesara
aductiune distributie Nr. bransamente locuinte
2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020

* km * km * km * km * km * km
la la
30.04. 31.10.
la
30.04.
6 7 8
Caracteristica sistemului de alimentare cu apa

Nr. bransamente locuinte Nr. cismele stradale


2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
la la la la la la la la la la la la la
31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10.
8 9
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

3. ALIMENTAREA CU APA - SURSE DE CAPTARE SI STATII TRATARE


3.1. Situaţia alimentarii cu apa

2019 2020 2021


DA
Existenta statie de tratare (se va bifa cu X)
NU

Denumire instalatie / statie(i) tratare

Denumirea operatorului staţiei de epurare

Tipul staţiei/ statiilor de tratare ***


Dotare tehnică (elemente constructive): se vor nominaliza obiectele staţiei de tratare

Anul 2015:
Anul 2016:
Anul 2017:
Anul 2018.:
lei
Costuri anuale de operare si intretinere a statiei de tratare
euro
DA (specificati
suprafata tipul aparatului
(debitmetru ) de masura)
Aparat de masurare: a debitelor de apa captat NU
(debitmetre) si a presiunii statice (piezometre) DA (specificati
subteran (D- tipul aparatului
debitmetru / P- de masura)
piezometru) NU

Modul de evacuare / epurare al apelor uzate fara epurare (bifati cu x)


rezultate de la statia de tratare epurare (bifati cu x)

2019
Debit mediu anual captat
Tip captare 2) Localizare 3)
la 30.04. la 31.10.
Tip sursa 1)

Nr.
Crt. Denumire sursa captare
(freatic, rau, lac)
nr.puncte

distanta
indicativ

fata de (hm) l/s mc/an l/s mc/an


rau (m)

0 1
1
2
3

Nota:

* statie tratare necesara: : N – noua, E – extindere, R – reabilitare


1)
tip sursa: S - suprafata, F - subteran freatic, FA - subteran adancime, IZ - izvor, D - dren
2)
Tip captare, indicativ:
- pt. rauri: RMS - priza mal stang / RMD - priza mal drept
RCMM - captare mobila de mal (motopompa)
- pt.lacuri: LMS - priza mal stang/ LMD - priza mal drept / PB - priza baraj
LCMM - captare mobila de mal (motopompa)
- pt.subteran: FF - foraj freatic, FA - foarj adancime, IZ - izvor, D - dren
3)
Localizare: distanta fata de rau - se va trece distanta cea mai mica fata de cursul de apa; hm - se masoara de la conluenta spre izvor.
4)
Tip folosinta apa: A - alimentare cu apa potabila, I - industrie, Z - zootehnie, I - irigatii, P - piscicultura
5)
Tipul statiei de tratare : se va trece simbolul din lista de mai jos
Nr. Categoria cf. HG
Simbol Tipul statiei de tratare
Crt. 100/2005
1 D Dezinfectie (clorinare, etc)

2 TFD Tratare fizica simpla si dezinfectie (ex: filtrare rapida si dezinfectie) categoria A1

Tratare normala fizica, chimica si dezinfectie (ex.: perclorinare, coagulare, floculare, decantare,
3 TFCD categoria A2
filtrare, clorinare finala)

Tratare fizica, chimica avansata, perclorare si dezinfectie (ex.: clorinare intermediara, coagulare,
4 TA floculare, decantare, filtrare prin absorbtie pe carbune activ, dezinfectie - ozonizare, clorinare categoria A3
finala)
2022

Surse de captare
2020
Tip captare Debit mediu anual captat
2) Localizare 3)
la 30.04. la 31.10.
Tip sursa 1)

Tip sursa 1)

Denumire sursa
Denumire sursa captare
captare
(freatic, rau, lac)
nr.puncte
indicativ

distanta fata (freatic, rau, lac)


(hm) l/s mc/an l/s mc/an
de rau (m)

2
Categoria cf. HG
100/2005

categoria A1

categoria A2

categoria A3
2021 2022
Debit mediu captat Tip
Tip captare 2) Localizare 3) Localizare 3)
la 30.04. la 31.10. captare 2)
Tip sursa 1)

Denumire sursa
captare
nr.puncte

nr.puncte
indicativ

indicativ

distanta fata (freatic, rau, lac) distanta fata


(hm) l/s mc/an l/s mc/an (hm)
de rau (m) de rau (m)

3 4
existente
Tip folosinta apa 4)

Debit mediu anual 2019 2020


captat
tip statie tratare 5)

tip statie tratare 5)

capacitate capacitate denumire capacitate capacitate


denumire instalatie /
proiectata existenta instalatie / proiectata existenta
l/s mc/an statie tratare
(l/s) (l/s) statie tratare (l/s) (l/s)

9 10
Instalatii/ Statii tratare
existente necesare
2021 2022 2019 2020
tip statie tratare 5)

tip statie tratare 5)

tip statie tratare 5)


tip statie tratare 5)

denumire capacitate denumire capacitate capacitate


instalatie /
statie tratare
proiectata
(l/s)
capacitate
existenta (l/s)
instalatie /
statie tratare
proiectata
(l/s)
existenta
(l/s)
* capacitate
(l/s) *
11 12 13 14
Debit mediu anual consum
necesare
2020 2021 2022 2019 2020 2021
la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04.
tip statie tratare 5)
tip statie tratare 5)

capacitate
(l/s) * capacitate
(l/s) * capacitate
(l/s) l/s mc/an l/s mc/an l/s mc/an l/s mc/an l/s

14 15 16 17 18
Debit mediu anual consumat

2021 2022 2023


la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.

mc/an l/s mc/an l/s mc/an l/s mc/an l/s mc/an l/s mc/an

19 20
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

3.2. Situaţia privind eficienta staţiei de tratare (ST)

Statia de tratare: ……………………


Sursa de apa bruta: ………………….

ANUL 2019

STATIE TRATARE
APA BRUTA (punct priza)
Denumire parametru apa bruta - intrare ST apa trat

la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04.


nr.det. mg/l nr.det. mg/l nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l
temperatura apa/aer
pH
aspect / culoare
materii in suspensie (mg/l)
duritate totala (gr.G)
duritate temporara (gr.G)
duritate permanenta (gr.G)
alcalinitate (mval/l)
oxigen dizolvat (mg/l)
saturatie (%)
clor rezidual (mg/l)
Reziduu fix (mg/l)
CBO5 (mg/l)
CCOMn (mg/l)
CCOCr (mg/l)
Azot total (mg/l)
Amoniu (mg/l)
Fosfor total (mg/l)
Cupru (mg/l)
Crom (mg/l)
Zinc (mg/l)
Nichel (mg/l)
Plumb (mg/l)
pesticide totale (mgl)
Alti poluanti ….

ANUL 2020

STATIE TRATARE
APA BRUTA (punct priza)
Denumire parametru apa bruta - intrare ST apa trat

la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04.


nr.det. mg/l nr.det. mg/l nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l
temperatura apa/aer
pH
aspect / culoare
materii in suspensie (mg/l)
duritate totala (gr.G)
duritate temporara (gr.G)
duritate permanenta (gr.G)
alcalinitate (mval/l)
oxigen dizolvat (mg/l)
saturatie (%)
clor rezidual (mg/l)
Reziduu fix (mg/l)
CBO5 (mg/l)
CCOMn (mg/l)
CCOCr (mg/l)
Azot total (mg/l)
Amoniu (mg/l)
Fosfor total (mg/l)
Cupru (mg/l)
Crom (mg/l)
Zinc (mg/l)
Nichel (mg/l)
Plumb (mg/l)
pesticide totale (mgl)
Alti poluanti ….

ANUL 2021

STATIE TRATARE
APA BRUTA (punct priza)
Denumire parametru apa bruta - intrare ST apa trat

la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04.


nr.det. mg/l nr.det. mg/l nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l
temperatura apa/aer
pH
aspect / culoare
materii in suspensie (mg/l)
duritate totala (gr.G)
duritate temporara (gr.G)
duritate permanenta (gr.G)
alcalinitate (mval/l)
oxigen dizolvat (mg/l)
saturatie (%)
clor rezidual (mg/l)
Reziduu fix (mg/l)
CBO5 (mg/l)
CCOMn (mg/l)
CCOCr (mg/l)
Azot total (mg/l)
Amoniu (mg/l)
Fosfor total (mg/l)
Cupru (mg/l)
Crom (mg/l)
Zinc (mg/l)
Nichel (mg/l)
Plumb (mg/l)
pesticide totale (mgl)
Alti poluanti ….
ANUL 2022

STATIE TRATARE
APA BRUTA (punct priza)
Denumire parametru apa bruta - intrare ST apa trat

la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04.

nr.det. mg/l nr.det. mg/l nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l kg/an nr.det. mg/l
temperatura apa/aer
pH
aspect / culoare
materii in suspensie (mg/l)
duritate totala (gr.G)
duritate temporara (gr.G)
duritate permanenta (gr.G)
alcalinitate (mval/l)
oxigen dizolvat (mg/l)
saturatie (%)
clor rezidual (mg/l)
Reziduu fix (mg/l)
CBO5 (mg/l)
CCOMn (mg/l)
CCOCr (mg/l)
Azot total (mg/l)
Amoniu (mg/l)
Fosfor total (mg/l)
Cupru (mg/l)
Crom (mg/l)
Zinc (mg/l)
Nichel (mg/l)
Plumb (mg/l)
pesticide totale (mgl)
Alti poluanti ….

Eficienta (%) = 100*(C influent - C efluent) / C influent


Nota:
În situaţia în care nu se poate determina valoarea indicatorului de calitate azot total (obţinut prin metoda Kjeldahl- azot organic+ azot amoniacal), se vor transmite d

În caz de neconformitate faţă de parametrii prevazuţi


conform cerintelor
conform cerintelor legislatiei indicaţi motivul
legislatiei : Legea
neconformităţii ( de ex.eficienţa redusă în exploatare /
apei potabile
accident sau defecţiune majoră / proiectare sau
311/2005
dimensionare ineficientă, etc.)

Explicaţi în detaliu cauzele neconformităţii:

3.4. Situaţia apelor uzate rezultate de la statia/ statiile de tratare

Evacuare ape uzate de la statia de tratare


Debit efluent Q
mediu anual (l/s)
tea canalizare *

in curs apa *

Nr.
Denumire statie tratare denumire denumire
crt.
operator curs apa
in retea canalizare *

in curs apa *
Nr.
Denumire statie tratare denumire denumire 2019 2020 2021 2022
crt.
operator curs apa
la la la la la la la la
30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10.

0 1 2 3 4

3….

* se va bifa cu "x"
Nota:C - corespunzator, N - necorespunzator (se va bifa cu x)

Incadrarea parametrilor apei


EFICIENTA Functionare statie de tratare
E brute conf. legislatie HG
STATIE TRATARE conf. legislatie: Legii apei
(%) nr.100/2005-NTPA 013/2005
potabile 311/2005
(se va bifa cu x)
apa tratata - iesire ST

la 30.04. la 31.10. la la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.


la
kg/an nr.det. mg/l kg/an 30.04. C N C N C N C N
31.10.

Nota:C - corespunzator, N - necorespunzator (se va bifa cu x)

Incadrarea parametrilor apei


EFICIENTA Functionare statie de tratare
E brute conf. legislatie HG
STATIE TRATARE conf. legislatie: Legii apei
(%) nr.100/2005-NTPA 013/2005
potabile 311/2005
(se va bifa cu x)
apa tratata - iesire ST

la 30.04. la 31.10. la la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.


la
kg/an nr.det. mg/l kg/an 30.04. C N C N C N C N
31.10.
Nota:C - corespunzator, N - necorespunzator (se va bifa cu x)

Incadrarea parametrilor apei


EFICIENTA Functionare statie de tratare
E brute conf. legislatie HG
STATIE TRATARE conf. legislatie: Legii apei
(%) nr.100/2005-NTPA 013/2005
potabile 311/2005
(se va bifa cu x)
apa tratata - iesire ST

la 30.04. la 31.10. la la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.


la
kg/an nr.det. mg/l kg/an 30.04. C N C N C N C N
31.10.
Nota:C - corespunzator, N - necorespunzator (se va bifa cu x)

Incadrarea parametrilor apei


EFICIENTA Functionare statie de tratare
E brute conf. legislatie HG
STATIE TRATARE conf. legislatie: Legii apei
(%) nr.100/2005-NTPA 013/2005
potabile 311/2005
apa tratata - iesire ST (se va bifa cu x)

la 30.04. la 31.10. la la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.


la
30.04.
kg/an nr.det. mg/l kg/an 31.10. C N C N C N C N

vor transmite date aferente componentelor acestuia şi anume azot amoniacal, azotaţi, azotiţi ) .

Concentratie poluanti in efluent, medie anuala (mg/l)


Tip sistem epurare /
2019 2020 2021 2022 preepurare (M-mecanic, B-
biologic, C-chimic, T-tertiar)

Indicator
Tip sistem epurare /
preepurare (M-mecanic, B-
biologic, C-chimic, T-tertiar)

Indicator la
la la la la la la la

30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 30.04. 31.10. 31.10. 2019 2020 2021 2022
30.04.
5 6 7
suspensii
CBO5
CCO-Cr
Reziduu fix
Alti indicatori …

suspensii
CBO5
CCO-Cr
Reziduu fix
Alti indicatori …

suspensii
CBO5
CCO-Cr
Reziduu fix
Alti indicatori …
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

4.CAPTARE (EXPLOATARE) APA SUBTERANA

4.1. Caracteristicile tipului de captare (foraje, izvoare, dren)


Nota: Foraj freatic - pana la adancimea de 50 m
Foraj adancime - adancime mai mare de 50 m

4.1.1. Caracteristicile Forajelor de freatic

Denumire foraj
Directia de Debitul specific
Nr. Denumire sursa curgere a apei al acviferului Nr. Foraje din
Judet Localitate B.H. exploatat
Crt. captare apa subterana subterane (ex. cadrul sist. de Nr. Indicativ
NV-SE) captare Crt. foraj

(l/s/m)
1
1 2
3..
2…

4.1.2. Caracteristicile Forajelor de adancime

Denumire foraj
Directia de Debitul specific
Nr. Denumire sursa curgere a apei al acviferului Nr. Foraje din
Judet Localitate B.H. exploatat
Crt. captare apa subterana subterane (ex. cadrul sist. de Nr. Indicativ
NV-SE) captare Crt. foraj

(l/s/m)
1
1 2
3….
2…

4.1.3. Caracteristicile Izvoarelor

Amplasament coordonate geografice


Nr. Denumire sursa Caracteristici izvor
Crt. captare apa subterana Localitate /
Punct B.H. X - longitudine Y - latitudine
Judet
nr. Indicativ
1
1 2
3 ……..
2…
4.1.4. Caracteristicile Drenurilor

Amplasament coordonate geografice


Caracteristici dren
Nr. Denumire sursa
Crt. captare apa subterana Localitate / X Y
Punct B.H.
Judet longitudine latitudine
nr. Indicativ

1
1 2
3 ……
2…
Denumire foraj coordonate geografice
Strate acvifere Adancimea la care se
captate intre gaseste apa in perioada de
Data intrarii in Adancime Z - altitudine,
Anul adancimile … repaus, masurata de la
observatie foraj X- Y- cota forajului
denumire foraj executiei (ex: suprafata terenului (nivel
(exploatare) longitudine latitudine 20-30,35-41) hidrostatic)
(m) (m) (m) Np (m)

Denumire foraj coordonate geografice


Strate acvifere Adancimea la care se
captate intre gaseste apa in perioada de
Data intrarii in Adancime Z - altitudine,
Anul adancimile … repaus, masurata de la
observatie foraj X- Y- cota forajului
denumire foraj executiei (ex: suprafata terenului (nivel
(exploatare) longitudine latitudine 20-30,35-41) piezometric)

(m) (m) (m) Np (m)

Debit mediu anual exploatat


Z - altitudine, cota
terenului Tipul camerei de captare 2019 2020 2021

(m) l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an
Elemente constructive
Z - altitudine, cota Adancimea
Lungimea drenului
terenului de pozare Diametrul 2019
Forma Tipul
drenului materialului
(m) (m) (m) (mm) l/s mii mc/an
Caracteristici foraj fretic
Debit mediu anual
Adancimea la care se Raza de influenta
Debitul de 2019
gaseste apa in perioada de Adancimea la care coboara nivelul in Conductivitatea -distanta pana la
exploatare (din
repaus, masurata de la timpul exploatarii, masurata de la hidraulica de care se resimte
fisa forajului)
suprafata terenului (nivel suprafata terenului pentru Qexpl exploatare influenta din timpul
Qexpl l/s mii mc/an
hidrostatic) pomparii
Np (m) Nd (m) K (m/zi) (m) (l/s)

Caracteristici foraj fretic


Debit mediu anual
Adancimea la care se Raza de influenta 2019
Debitul de
gaseste apa in perioada de Adancimea la care coboara nivelul in Conductivitatea -distanta pana la
exploatare (din
repaus, masurata de la timpul exploatarii, masurata de la hidraulica de care se resimte
fisa forajului)
suprafata terenului (nivel suprafata terenului pentru Qexpl exploatare influenta din timpul
Qexpl
piezometric) pomparii l/s mii mc/an

Np (m) Nd (m) K (m/zi) (m) (l/s)

t
Dispozitiv de masurare Calitatea apei
2022 (P-potabila, N-
nepotabila)
l/s mii mc/an DA/NU Tip
Debit mediu anual captat Dispozitiv de
masurare
2020 2021 2022

l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an DA/NU Tip
Debit mediu anual exploatat Denivelarea
C
2020 2021 2022 in timpul exploatarii
maxima admisa in
mii timpul exploatarii 2019 2020 2021 2022
l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s Nr.
mc/an
(m) (m) (m) (m) (m)

ic
Debit mediu anual exploatat Denivelarea
C
2020 2021 2022 in timpul exploatarii

maxima admisa in
mii timpul exploatarii 2019 2020 2021 2022
l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s Nr.
mc/an

(m) (m) (m) (m) (m)


Calitatea apei
(P-potabila, N-
nepotabila)
Catacteristici pompe Calitatea apei
Regimul de P-
Inaltimea exploatare potabila
Debit instalat de Puterea pompei (ore/zi) N-
Tip refulare nepotabila
(l/s) (mc/h) (mCA) {kw) (rot/min)

Catacteristici pompe
Aparat masura
Calitatea apei
D- Regimul de
Inaltimea P-
debitmetru exploatare
Debit instalat de Puterea pompei potabila
Tip P- (ore/zi)
refulare N-nepotabila
piezometru

(l/s) (mc/h) (mCA) {kw) (rot/min)


CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

5. Investiţii în dezvoltarea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii de alimentare cu apa

5.1. Situatia investitiilor in derulare pentru infrastructura de apă - alimentare cu apa


(pentru care exista efectiv fonduri)
Localitati componente ale aglomerării

Denumire retele aductiune


Rang
Nr. Denumire administrativ denumire lucrare
crt.
Denumire proiect
aglomerare ( mun., * cost perioada de realizare

oras, comuna,
sat) mun, oras, comuna localitati componente termen termen
lei euro
incepere PIF

1 1
2 2
1
…. 3..
Total ..
1
2
2
….
Total ..
1

3 2
….
Total ..
4..

TOTAL Total r. aductiune

Nota:

* retea aductiune/ distributie / statie tratare necesara : N – noua, M-modernizare, E – extindere capacitate, R – reabilitare
1)
se vor trece si lucrarile de proiectare: SF, PTh, etc. cu specificarea sursei de finatare si a costului;

2)
tipuri de fonduri: buget local, ISPA, BERD, BEI, BM, Ordinul 7, POS Mediu, PPP (proiecte de parteneriat public - privat), etc. (se va indica fiecare sursa cu % de finanţare a lucrărilor)
5.2. Situatia investitiilor realizate din 2005 pana in anul raportarii (2012, ……..) pentru infrastructura de apă - alimentare cu apa

Termen Cost tota


Nr. Proiecte / studii realizate (finalizate)
Lucrari de investitii Tip fond
crt. (denumire proiect )
de
de inceput lei
finalizare
1
2
1
…..
Total 1
1
2
2
…..
Total 2
1
2
3
…..
Total 3
… TOTAL …
Lucrari / actiuni de investitie necesare

retele distributie statii tratare

denumire lucrare denumire lucrare


* cost perioada de realizare
* cost perioada de realizare
Denumire proiect / studiu
termen termen termen termen
lei euro lei euro
incepere PIF incepere PIF

1 1
2 2
3.. 3..

Total r. distributie Total statie tratare


Cost total investitie Cost anual operare şi întreţinere

lei euro lei euro


Lucrari de investitii in derulare (se va descrie fiecare lucrare) 1) Stadiul realizarii lucrarilor

Valoare investitie pe lucrari si total Perioada de realizare valoric fizic

Program de etapizare
(se va bifa cu x)
se va specifica:
- in
Descrierea detaliată a fiecarei lucrări indicând principalii
promovare
parametri constructivi - lungime, capacitate, debit, etc. parametri constructivi :
- in executie termen termen
- executat Tip fond 2) lei euro lei euro % lungime, capacitate, %
incepere PIF
debit, etc.

1
1
…..
1
2
…..
1
3
…..

Total retea alimentare
1
1
…..
1
2
…..
1
3
…..

Total staţie tratare
Cost anual operare
şi întreţinere Nr. total Nr. total l.e. al
locuitori aglomerării
deserviţi după dupa Observatii
finalizarea finalizarea
investiţiei investiţiei
lei euro
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

5. Investiţii în dezvoltarea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii de alimentare cu apa

5.2. Situatia investitiilor in derulare pentru infrastructura de alimentare cu apa - pe tipuri de fonduri de finantare
(pentru care exista efectiv fonduri)

Finanţare

Nr. Denumire proiect / Fondul de mediu


Judeţul
crt. Denumire aglomerare
retea alimentare statie tratare
lei euro lei euro
Valoare totala investitie
Realizat cumulat: sem I 2019
Realizat cumulat: sem II 2019
Realizat cumulat: sem I 2020
Realizat cumulat: sem II 2020
Realizat cumulat: la 30.04. 2021
Realizat cumulat: la 31.10.2021
Realizat cumulat: la 30.04. 2022
Realizat cumulat: la 31.10.2022
Total realizat
* se va specifica alte tipuri de fonduri de finantare la rubrica obs.
Finanţare naţională (Euro)
Finantare buget local(Euro)
Infrastructura mediu rural Ord. 7/2006

retea alimentare statie tratare retea alimentare statie tratare retea alimentare statie tratare
lei euro lei euro lei euro lei euro lei euro lei euro
Finantare internationala (Euro)

Europeana (fonduri structurale) Alte fonduri (ISPA, BERD, BM, etc.)


OBSERVATII
retea alimentare statie tratare retea alimentare statie tratare
lei euro lei euro lei euro lei euro
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022,

6. Folosinte racordate la reteaua publica de alimentare cu apa

2019 2020
la 30.04. la 31.10. la 30.04.
Profil activitate / Cod
Nr. crt. Denumire folosinta Localitate Judetul
CAEN
mii mii
l/s l/s mii mc/an l/s
mc/an mc/an

0 1 2 3 4
1
2
3

Nota:
* A - autorizat ; N - neautorizat ; I - in curs de autorizare
Debit / Volum prelevat - mediu anual / semestrial

2020 2021 2022 2023


la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.

l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s

5
al / semestrial

2023 2024 2025 2026


la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10. la 30.04. la 31.10.

mii
mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s mii mc/an l/s l/s mii mc/an
mc/an
Stadiul autorizarii (A/I/N)* / Nr.aut - valabilitate

2019 2020 2021 2022… 2023


stadiul autorizarii

stadiul autorizarii

stadiul autorizarii

stadiul autorizarii

stadiul autorizarii
termen termen termen termen
nr. nr. nr. nr.
valabilitate valabilitate valabilitate valabilitate

6
ul autorizarii (A/I/N)* / Nr.aut - valabilitate

2023 2024 2025 2026


stadiul autorizarii

stadiul autorizarii

stadiul autorizarii
termen
termen termen termen
nr. nr. nr. nr. valabilitat
valabilitate valabilitate valabilitate
e

6
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

7. Instituirea zonelor de protecţie definite prin HG 930/2005

Marimea zonei de protectie sanitara cu regim Marimea zonei de protectie sanitara cu regim
sever Coordonate geografice de restrictii

Tip statie tratare 2)


R-raza; L-lungime; l -latime; S-suprafata ale zonei de protectie R-raza; L-lungime; l -latime; S-suprafata

Tip sursa 1)
Descrierea detaliată a zonelor de sanitara cu regim sever
Nr.
Denumire protectie sanitara cu regim sever
Crt. S = π R2 [mp] S = π R2 [mp]
definiata prin HG 930/2005
R L l R L l
[m] [m] [m] sau S= [m] [m] [m] sau S=
latitudine longitudine
L x l [mp] L x l [mp]

1
Sursa de apă - captare 2
3….
1
Instalatii - Aducţiune 2
3….
1
Instalatii - Distributie 2
3….
1
Staţie de tratare apă în
2
vederea potabilizării
3….

1)
tip sursa: S - suprafata, F - subteran freatic, FA - subteran adancime, IZ - izvor, D - dren

2)
Tipul statiei de tratare : se va trece simbolul din lista de mai jos
Categoria cf. HG
Nr. crt. Simbol Tipul statiei de tratare
100/2005
1 D Dezinfectie (clorinare, etc)
2 TFD Tratare fizica simpla si dezinfectie categoria A1
3 TFCD Tratare normala fizica, chimica si dezinfectie categoria A2
4 TA Tratare fizica, chimica avansata, perclorare si dezinfectie categoria A3
Marimea perimetrului de protectie
Coordonate geografice hidrogeologica Coordonate geografice Zone de protecţie în curs de instituire
ale zonei de protectie
Descrierea detaliată a zonelor de R-raza; L-lungime; l -latime; S-suprafata ale perimetrului de (măsuri incluse Termen lucrări
sanitarade cu regim de Descriere perimetrul de protectie
protectie sanitara de protectie protectie hidrogeologica în programele de etapizare)
restrictii hidrogeologica conf H.G.930/2005
sanitara cu regim de restrictii S = π R2 [mp]
definita prin HG 930/2005 R L l
[m] [m] [m] sau S= Nr.c
latitudine longitudine latitudine longitudine denumire masura incepere PIF
L x l [mp] rt.

1
2
3..
CHESTIONAR
privind alimentare cu apa a aglomerărilor umane - perioada 2019,2020,2021,2022…

8. Coordonate geografice (luate cu GPS-ul) privind localizarea aglomerării, a punctelor de captare, staţiei de tratare şi a punctelor de descărcare a apelor de la statia de tratarein receptor

Denumire Coordonate geografice


Localizare Obs.
Nr.crt Latitudine Longitudine
1
Aglomerare Centrul aglomerării
2..
1
Punctul de captare (priza, foraj, izvor, dren)
2..
1
Staţia de tratare Centrul staţiei de tratare
2..
Punctul de descărcare în receptor a apelor de la statia de tratare 1
2..

Intocmit: (numele, funcţia, semnătura)

………………………………………………..
..............................................................

S-ar putea să vă placă și