Sunteți pe pagina 1din 10

Mobilitatea ca serviciu

Raport 2022
Crearea Super Aplicației pentru mobilitate
Evoluția FREE NOW de la o aplicație de taxi la o platformă de multi-
mobilitate, perspectivele pentru 2022 și principalele tendințe pentru
mobilitatea ecologică și partajată.
Retrospectiva Top orașe după numărul de curse

16
anului țări active
1
2 5 4

1,3M
3

8
Numărul total de curse șoferi
7
6

4,000,000 170+orașe active


1. Dublin
2. Londra
3. Paris
5. Berlin
6.
7.
Madrid
Barcelona
4. Varşovia 8. Bucureşti

285
2,000,000

2020
Numărul total Numărul de
noi descărcări ale
2021 aplicației în fiecare oră de mașini pasageri
0
Ian Feb Mar Apr May Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

435
În 2021, FREE NOW a înregistrat progrese semnificative în multe 72.000
arii de bază, în ciuda pandemiei. Numărul de călătorii a crescut
2020

noi angajați din


cu peste o treime. În septembrie 2021, a fost atins nivelul de 55 de țări
250.000
2021
54 milioane
dinaintea crizei. de utilizatori în 2021

2 Sursa: Toate informațiile din raport se bazează pe date recente privind cursele și flotele sau pe
sondaje realizate recent de FREE NOW, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Utilizatorii își doresc o „Super-Aplicație”
pentru mobilitate
FREE NOW oferă opțiuni inteligente integrând și mai multe opțiuni de FREE NOW a avut un impact pozitiv serviciului Mobility Budget a extins oferta.
de mobilitate, ajutând oamenii să se micromobilitate sustenabilă, cum ar fi în vremuri dificile. Acest lucru a pus, Această schemă de beneficii este o
deplaseze liber, iar orașele să se dezvolte. trotinete, scutere și biciclete electrice, de asemenea, baze solide pentru viitor, alternativă la călătoriile clasice de afaceri
2021 a fost anul în care FREE NOW a dar și taxiuri, ridesharing și car sharing. odată cu anunțarea programului și oferă angajaților un buget lunar
devenit o platformă de multi-mobilitate, Colaborarea în timp real cu o rețea mare „Move To Net-Zero” prin care să devină pentru a călători folosind orice formă
de parteneri, fără creșterea numărului prima platformă de mobilitate Net-Zero de transport din aplicația FREE NOW.
de vehicule în trafic este soluția la din Europa până în 2030. În plus, lansarea
problema mobilității urbane. Noile
servicii au fost adoptate rapid, tot
mai mulți utilizatori folosind opțiuni
de multi-mobilitate prin aplicație. 1754%
curse din ianuarie
Numărul de curse efectuate cu trotinete,
scutere, biciclete electrice și car sharing
a crescut constant de-a lungul anului.
Din cauza restricțiilor COVID-19, 2021
+27% a fost totuși un an dificil, afectând ritmul
2021
2020 Ian Feb Mar Apr May Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec
de creștere a afacerii în ansamblu.
Utilizatori care folosesc mai Prin oferirea de curse la preț redus
Evoluția curselor cu trotinete, biciclete și scutere electrice & car sharing
multe tipuri de vehicule pentru vaccinare în toată Europa, Timpul petrecut în cursele din 2021 înseamnă în total peste 35 de ani

3
Parteneriate solide
pentru viitor
Utilizatorii caută o soluție
mobilitate din Europa. Compania își
Dimensiunea flotei disponibile de micromobilitate și car sharing de tip one-app
va extinde în continuare oferta cu cea
mai largă gamă de tipuri de mobilitate,
125.000
dar și de vehicule pentru fiecare opțiune, 100
100.000 corelându-se astfel cu dorința puternică
75.000 a utilizatorilor de a avea integrate
toate opțiunile de mobilitate într-o 80
50.000
singură aplicație, în loc de aplicații
25.000 diferite pentru fiecare oraș.
60 60
Evoluția parteneriatelor

FREE NOW s-a transformat într-o Toate se găsesc într-o singură aplicație, 40

platformă de multi-mobilitate complet iar utilizatorii pot rezerva ușor întreaga


integrată, având la bază ride hailing-ul. gamă de servicii de mobilitate în peste
Compania a anunțat noi parteneriate 170 de orașe, cu cele mai multe tipuri 20

cu SHARE NOW, TIER, Cooltra și Dott. de vehicule pentru pasagerii din Europa.
9
Vehiculele acestora sunt disponibile În 2022, FREE NOW plănuiește să
în aplicație, alături de mărcile partenere lanseze peste 10 noi parteneriate,
Soluții Soluție
actuale emmy, VOI și MILES. devenind prima opțiune de multi-­ Februarie 2021 Decembrie 2021 one-app separată

4
O singură aplicație pentru
toate opțiunile
+225.000
utilizatori activi de micromo-
bilitate și car sharing

+2300%
curse cu opțiuni de
multi-mobilitate

+300%
utilizarea per
vehicul

Aceste servicii sunt disponibile prin intermediul aplicației FREE NOW Taxi Ridesharing Trotinete Scutere Biciclete Car sharing
electrice electrice electrice

5
Multi-mobilitatea va deveni
un stil de viață obișnuit
În 2021, au fost introduși parteneri, preferată în întreaga Europă. În același la două sau mai multe moduri de transport o tendință generală și ca noi grupuri
vehicule și opțiuni de mobilitate noi, timp, această creștere nu a dus la o cu FREE NOW. Viitorul mobilității urbane de utilizatori să exploreze posibilitățile
ceea ce a dus la rate mari de creștere scădere a numărului de curse de taxi este complet conectat, iar utilizatorii de mobilitate flexibilă la cerere. De aceea,
și la o eficiență sporită. În general, și ridesharing, ba dimpotrivă: doresc să ajungă în orice moment de FREE NOW va oferi și mai multe opțiuni
Germania a avut cea mai mare cotă numărul de curse cu ambele opțiuni la A la B cu cea mai bună opțiune de de multi-mobilitate în orașe și își va con-
a crescut cu peste 40%. Chiar și așa, mobilitate. Pentru 2022, experții se solida oferta ca element central de
cursele cu opțiunile de micromobilitate așteaptă ca multi-mobilitatea să devină diferențiere față de concurență în 2022.
și car sharing au avut o rată de creștere
84 de milioane de cetățeni, adică și mai mare pe măsură ce FREE NOW 1200
21% din totalul de 402 milioane de și-a extins gama de servicii. De la
locuitori din țările în care operează
FREE NOW, au acces la două sau sfârșitul anului 2021, aproximativ 84 900
mai multe moduri de transport.
de milioane de europeni au avut acces
600

300
Top 6 orașe cu cel mai mare grad de
45% 44% 931% 350% 1371%
utilizare a MaaS
de piață a ofertelor de multi-mobilitate 0

în 2021. Dintre opțiunile de micromo- 1. Berlin 4. Munich Taxi Ridesharing Car sharing
Trotinete
electrice
Biciclete și
scutere electrice
bilitate și car sharing, plimbările cu 2. Hamburg 5. Gdansk Creșterea procentuală a numărului de curse în 2021 față de 2020
Cursele folosind car sharing, scutere și biciclete electrice au înregistrat o creștere importantă,
trotinete electrice au fost opțiunea 3. Paris 6. Frankfurt datorită cererii ridicate a utilizatorilor, dar și datorită noilor parteneri disponibili prin intermediul aplicației FREE NOW

6
Amprentă de mediu
îmbunătățită Total:

79%

48%
5.144 tone de emisii mai ecologice și a constatat că utili- 228% 60%
de CO2 reduse față de 77%
2019. Echivalentul am-
zatorii au renunțat la motoarele tradi­
prentei de mobilitate a ționale cu combustie. Numărul de curse
2.600 de persoane
efectuate cu vehicule electrice a crescut
20%
semnificativ în Europa, în special în 180%
Spania și în Marea Britanie. În general, 15%
26%
Utilizatorii și-au manifestat dorința de FREE NOW a redus substanțial emisiile
a avea opțiuni de mobilitate convenabile, și a îmbunătățit semnificativ eficiența
rapide și la prețuri accesibile pentru curselor oferite. În 2022, acest demers
a ajunge dintr-un loc în altul, totul în va atinge niveluri și mai ridicate. 779%

69%
cadrul unei singure aplicații. Aceștia
au recunoscut, de asemenea, beneficiile
folosirii multi-mobilității în scopul re- +199%
ducerii amprentei de carbon. În 2021, Dimensiunea flotei
de vehicule electrice
FREE NOW a înregistrat o cerere tot Creșterea numărului mediu de curse ale vehiculelor electrice
mai mare pentru opțiuni de mobilitate în 2021 față de 2020

7
Obiective pentru
mobilitate eficientă
în mare măsură la realizarea obiectivelor

90%
Privind în ansamblu, numărul de auto- din curse cu vehicule complet electrice
turisme private din Europa va crește de emisii zero. FREE NOW dorește să până în 2025 și de a atinge 100% emisii
la 273 de milioane până în 2025, față aducă o contribuție semnificativă la zero până în 2030. În 2022, FREE NOW
de 263 de milioane în prezent. Aceste o lume a mobilității durabile și eficiente își propune să pună la dispoziție trans­
mai puține vehicule necesare 10 milioane de noi autoturisme private prin promovarea trecerii la metode portul public prin intermediul aplicației
într-un oraș cu mobilitate vor rămâne parcate 95% din timp și vor de transport cu emisii zero și este deja în marile orașe europene pentru a
exclusiv partajată¹ necesita un spațiu de parcare suplimentar neutră din punct de vedere climatic contribui la transformarea mobilității

95%
echivalent cu suprafața orașului Dublin. începând cu 2020. Obiectivul pe termen urbane fără a adăuga mai multe mașini
În schimb, un vehicul folosit în comun lung este de a oferi aproximativ 50% pe străzi.
este utilizat, în medie, de până la șase
ori mai des decât o mașină personală.
din timpul în care o mașină Într-un oraș cu mobilitate exclusiv
privată este parcată² 10.000.000 de mașini noi în plus
partajată, mai puțin de 10% din vehicule
sunt necesare pentru a-i duce pe cetățeni până în 2025 vor duce la o nevoie

68%
acolo unde își doresc. Ca urmare, aglo­ suplimentară de 115 km² de locuri de
merația dispare, emisiile de CO2 scad parcare.³ Aceasta echivalează cu o
cu o treime, iar spațiul de parcare pe suprafață de mărimea orașului Dublin.
dintre europeni își doresc stradă nu mai este necesar. Prin urmare,
mai puține mașini platformele de mobilitate pot contribui
1 ITF: https://www.itf-oecd.org/itf-work-shared-mobility (2015)
8 2 Senseable City Lab: Massachusetts Institute of Technology (2020)
3 ACEA: acea.auto/publication/report-vehicles-in-use-europe-january-2021 (2021)
Tendințe de multi-mobilitate pentru 2022
#1 Ride hailing-ul va recupera cu permise sau abonamente, și vor FREE NOW centralizează oferta MaaS
Mobility as a Service

Ride hailing-ul își va reveni complet după avea profit. existentă și optimizează mobilitatea.
iarnă, întrucât activitatea principală
se va muta în lunile de vară. Pandemia #3 Colaborare pentru eco-mobilitate #4 Se caută soluții de tip one-app 300mld €
dimensiunea preconizată

COVID-19 a demonstrat că ride hailing-ul Orașele trebuie să ofere acces la opțiuni Oamenii cer o soluție one-app pentru a pieței până în 2030

nu necesită o perioadă de recuperare. de multi-mobilitate performante, cu mobilitate, cu acces ușor la toate Potențial neexploatat⁵

De exemplu, atunci când călătoriile de accent pe transportul ecologic în de- opțiunile disponibile - taxi, car sharing
afaceri se redresează după restricțiile trimentul mobilității individuale. Prin sau biciclete electrice. Viitorul este un de viteză sau zone desemnate pentru
de călătorie, numărul de curse FREE NOW urmare, colaborarea cu platformele ecosistem de mobilitate urbană complet trotinete electrice, sporind siguranța
va reveni imediat la nivelurile pre-criză MaaS va fi esențială. Orașele nu necesită integrat. Pe această piață complexă, rutieră.
sau chiar mai bine. mai multe vehicule. Platforme ca jucătorii specializați vor găsi soluții
personalizate. #6 Car sharing și închirierile auto
#2 E-voluția flotei și gama extinsă Trecerea la vehiculele electrice va fi
Observăm o dorință ridicată a utiliza- 2023 11,9mld € #5 O mai bună reglementare a pieței principalul motor al acestei piețe,
torilor, dar și a șoferilor de a contribui +177%
Ultima piață privată relevantă va selecta precum și transformarea reciprocă,
la reducerea emisiilor CO2, indicând anul viitor, în Irlanda, câștigătorii licitației de exemplu, furnizorii de car sharing
2021 6,7mld €
tranziția către vehicule electrice în flota +279% pentru micromobilitate. Odată cu intrarea vor închiria pe termen lung, iar cei de
noastră de taxiuri și de ride hailing și 2019 2,4
pe piața europeană a altor actori, tot mai închirieri auto vor simplifica procesul.
cererea uriașă de opțiuni de transport mld €
multe orașe vor avea această abordare. FREE NOW se va alătura, de asemenea,
ecologice. Jucătorii clasici vor câștiga Oamenii vor beneficia, de asemenea, acestei tendințe și va permite curând
Dimensiunea pieței de multi-mobilitate
noi utilizatori prin extinderea serviciilor, ca venituri, mld. €⁴ de reguli îmbunătățite, precum limite închirierea auto în aplicație.
4 Raportul Statista privind serviciile de mobilitate precum ride hailing & taxi, trotinere electrice, biciclete și car sharing (2021)
9 5 Sheer Analytics and Insights
Ce urmează? – Perspective pentru 2022
ne asigurăm că această coloană verte­ va ajunge la un public mai larg. Prin în special în zonele urbane. Vom pro-
brală este cât mai solidă posibil pentru oferirea de noi servicii utilizatorilor spera datorită parteneriatelor noastre
a ne extinde serviciile de mobilitate noștri, cum ar fi Mobility Budget, pachete existente și noi și vom integra alte noi
pe această bază. La începutul acestui de opțiuni și viitoarea integrare a unor servicii în aplicația noastră. Credem
an vom avea lansări importante ale Dott, noi moduri de mobilitate, vom acoperi că putem oferi utilizatorului cea mai
SHARE NOW și ale altor parteneri noi toate nevoile de transport pentru a intuitivă experiență în diverse arii, care
și interesanți. Oamenii doresc să ajungă oferi o mobilitate urbană rapidă și include factori externi, cum ar fi vremea
cu ușurință de la A la B - indiferent fără efort, obținând recunoașterea la sau serviciile care au loc înainte și după
cum, unde și când. Prin integrarea nivel european ca lider în materie de călătorii, precum disponibilitatea
Marc Berg perfectă a mai multor mărci de mobi- multi-mobilitate. Privind spre viitor, cazării, datele de zbor și opțiunile
CEO FREE NOW litate și a diferitelor opțiuni de vehicule știm că totul se referă la mobilitate, privind mâncarea.
care pot fi comandate în cadrul unei ceea ce nu include doar mașinile.
În 2021, FREE NOW a devenit cea mai singure aplicații, venim în întâmpinarea Viitorul mobilității funcționează în cadrul
mare platformă de servicii multimodale tendinței de servicii la cerere. unui ecosistem holistic, cu o bună
din Europa. Prin integrarea unor noi Flexibilitatea și disponibilitatea aproape colaborare și parteneriate puternice,
parteneri, ne-am extins masiv oferta necondiționată sunt factorii decisivi
de micromobilitate și de car sharing. pentru serviciile din secolul XXI, dar
Împreună cu partenerii noștri, le oferim și pentru mobilitatea urbană durabilă.
utilizatorilor un ecosistem de mobilitate Vedem un potențial uriaș pentru piața
urbană complet integrat. În continuare, europeană de multi-mobilitate. Anul
ridesharing-ul este și va fi coloana 2022 va fi anul în care multi-mobilitatea
noastră vertebrală. În 2022, dorim să va deveni un stil de viață obișnuit și

10