Sunteți pe pagina 1din 38

CONFIDEX.

S2 2022
Despre încrederea în economie
în vremuri de criză
CONFIDEX.S2 2022
01.
Percepția asupra
climatului
macro-economic
CONFIDEX.S2 2022
Percepția despre
economie 39% 36% 27%
Scade îngrijorarea Îngrijorare

managerilor,
crește precauția și 42%
36%
relaxarea Precauție 36 %

Pe o scala de la 0 la 10, unde


0 înseamnă că sunteți foarte
CONFIDEX.S2 2022

îngrijorat, iar 10 foarte relaxat


cu privire la modul în care Relaxare
26 % 28% 31%
evoluează economia națională,
unde vă situați?​
S1 2021 S1 2022 S2 2022
Cifra de afaceri
(euro) 2022 vs 2021

100k - 1 mil. 5.4 0.9

Agricultură 5.2 +0.9


Indicatorul
1-5 mil. 1.1

5+ mil. 5.5 1.1

stării de spirit Industrie,


100k - 1 mil. 4.3 0.0

energie
1-5 mil. 5.1 0.7 +0.4
(îngrijorare-relaxare) 5+ mil. 4.7 0.2

segmentat pe cele șapte 100k - 1 mil. 5.2 0.8

sectoare analizate Construcții 1-5 mil. 4.5 0.0 0.0


5+ mil. 5.5 -0.4

100k - 1 mil. 4.4 0.5


Comerț;
HORECA
1-5 mil. 5.2 0.4 +0.3
5+ mil. 5.2 0.0

Transport, 100k - 1 mil. 5.1 1.1

depozitare, 1-5 mil. 4.7 0.2 +0.4


CONFIDEX.S2 2022

distribuție 5+ mil. 5.4 0.2

100k - 1 mil. 5.1 0.8

Servicii 1-5 mil. 5.6 0.4 +0.4


5+ mil. 5.5 -0.3
Evoluție indicator stare de spirit
Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 S2-2021 S1-2022 S2-2022
Domeniu
medie medie medie medie medie medie medie

1 Agricultură 4.1 4.2 4.2 5.5 5.4 4.4 5.3


2 Industrie și energie electrică 4.3 4.4 4.7 5.1 4.6 4.4 4.8
3 Construcții 4.6 4.8 5.2 5.2 4.6 4.9 4.9
4 Comerț 4.4 4.0 5.4 5.3 4.5 4.8 5.1
5 Transport, distribuție, depozitare 4.1 4.6 4.8 4.6 4.0 4.6 5.0
6 Servicii 4.1 4.6 5.3 5.6 4.7 5.0 5.4
CONFIDEX.S2 2022
?

43% dintre manageri cred că PIB-ul României va scădea În următoarele 3 luni, cum
credeți că vor evolua în
în următoarele trei luni, iar 28% cred că va stagna. România...?

Va / vor scădea Va / vor rămâne la fel Va / vor crește NS/NR


Puterea leului,
în raport cu dolarul 71% 23% 4% 3%

Investițiile private 63% 22% 12% 3%

Piața de capital-bursa 61% 22% 6% 10%


Puterea leului,
în raport cu euro 45% 45% 7% 3%

Produsul Intern Brut 43% 28% 26% 3%

Investițiile publice 42% 29% 24% 5%


CONFIDEX.S2 2022

Șomajul 6% 36% 57% 2%

Inflația 5% 17% 77% 1%


compania dvs.
Circa 3% dintre manageri
consideră că economia sectorul dvs. de actitivate 36

națională s-a îmbunătățit economia națională 55


în ultimele 6 luni. Însă 24%
consideră că situația propriei economia europeană

companii s-a îmbunătățit și


S-a înrăutățit
14% că sectorul de activitate Este la același nivel 79
77

%
s-a îmbunătățit. S-a îmbunătățit
NS/NR
39
Față de S1 2022, procentele 3 2 16
celor care menționează 31
îmbunătățiri sunt în scădere. 3
20
CONFIDEX.S2 2022

?
14
În opinia dvs., comparativ
cu martie 2022 starea 24
următoarelor...?
1
Percepția asupra evoluției economia românească

economiei globale, europene și


naționale rămâne neschimbată. economia europeană

economia globală
Percepția legată de evoluția
economiei românești în Se va înrăutăți
60 66 72

următorul an este mai Va rămâne la fel


%
pesimistă decât cea legată de Se va îmbunătăți

economia europeană. NS/NR


25

2 12
20

?
1 13
CONFIDEX.S2 2022

Cum credeți că va evolua .... în 15


următoarele 12 luni?​
1 11
media (luni)

Percepția duratei redresării


economiei ajunge la 1 ½ ani Redresarea
economiei 18
pentru economia europeană europene

sectorul de activitate sau


Redresarea
propria companie. În schimb, economiei 24
managerii cred că economia naționale

națională se va redresa în doi Redresarea


ani. sectorului de
18
activitate din care
faceți parte

Dacă starea ... s-a Revenirea


14
CONFIDEX.S2 2022

înrăutățit, în cât timp (luni) companiei dvs.


consideri că se vor redresa
la nivelul din martie 2021?
CONFIDEX.S2 2022

02.
Investiții
Cele mai probabile investiții %
Foarte Cel mai Așa si așa Puțin Foarte puțin
ale resurselor proprii sunt în probabil probabil probabil probabil
Firma pe care o conduceți
propria companie, în special – cheltuieli de capital 23 25 28 11 13
în capitalul de lucru.
Firma pe care o conduceți
17 22 28 14 20
– capital de lucru
Există o ușoară tendință spre
Imobiliare 9 9 22 19 41
a investi în obligațiuni sau
acțiuni în alte companii. Cele
Titluri de stat 8 8 19 15 50
mai neatractive investiții sunt
titlurile de stat. Depozite bancare 6 9 15 15 55

Obligațiuni/acțiuni la
? 6 12 22 13 48
alte companii
Pe o scală de la 0 la 10,
unde 0 înseamnă că este Fonduri de investiții 5 7 21 12 54
foarte puțin probabil,
CONFIDEX.S2 2022

iar 10 foarte probabil,


ce notă ați acorda Fonduri de private equity 4 11 20 13 51
perspectivei de a investi în
următoarele domenii banii
dumneavoastră? Altele 4 8 19 13 56
Spre deosebire de cel personal,
Foarte Cel mai Așa si așa Puțin Foarte puțin
capitalul firmei ar fi investit % probabil probabil probabil probabil
cu mai mare probabilitate în Firma pe care o conduceți
26 25 26 13 11
propria companie, în special în – capital de lucru
capitalul de lucru. Firma pe care o conduceți
21 21 24 17 17
– cheltuieli de capital

Există o ușoară tendință de Imobiliare 8 9 19 15 50


a investi banii companiei în
imobiliare și depozite bancare. Depozite bancare 6 10 16 12 56
Cele mai neatractive investiții
Titluri de stat 4 6 14 11 65
sunt tot titlurile de stat.
Obligațiuni/acțiuni la
4 7 17 13 59
alte companii
?
Fonduri de investiții 4 6 15 13 63
Pe o scală de la 0 la 10,
CONFIDEX.S2 2022

unde 0 înseamnă că este


foarte puțin probabil, iar Fonduri de private equity 3 4 15 11 66
10 foarte probabil, ce notă
ați acorda perspectivei de
a investi în următoarele Altele 4 4 17 11 63
domenii banii companiei?
Nu am angajat 22%

22% dintre 1-2 angajați 15%


companii nu au
3-5 angajați 20%
angajat în ultimii
doi ani. 6-10 angajați 16%

11-25 angajați 11%

26-50 angajați 8%
?
51-100
În ultimii doi ani, câți angajați 4%
CONFIDEX.S2 2022

oameni noi ați angajat?

Peste 100
angajați 4%
Investiții
nimic (0%) 33%
Doar 7% dintre companii
au pus toate investițiile
18%
pe hold, în timp ce maxim 10%

33% dintre companii 11%-25% 16%


și‑au continuat planul
investițional. 26-50% 18%

3%
51%-75%
?

În ultimii doi ani, ce


6%
CONFIDEX.S2 2022

procent din investiții ați 75%-99%


pus pe hold?

totul (100%) 7%
Digitalizare
nimic (0%) 23%
Aproximativ un sfert
dintre companii nu au maxim 5% 23%
investit în digitalizare,
6%-10% 18%
iar 5% au alocat mai
mult decât jumătate 11%-25% 20%
din procentul dedicat
investițiilor. 26-50% 10%

2%
51% -75%
?

În ultimii doi ani, ce


1%
CONFIDEX.S2 2022

procent din investiții ați


alocat pentru digitalizarea 75% -99%
proceselor din compania/
companiile pe care le 2%
conduceți? totul (100%)
Eficiență energetică ?

În ultimii doi ani, ce tip de măsuri


21% dintre manageri declară că au instalat panouri fotovoltaice în ați implementat în zona de eficiență
scopul asigurării unei independențe energetice. Alți 12% au apelat la energetică, în scopul asigurării unei
independențe energetice? (întrebare
retehnologizare, iar 9% au redus consumul. Cu toate acestea, peste 50% deschisă)
din companii nu au luat nicio măsură.

reducerea work from


panouri fotovoltaice consumului home

21% 9% 1%
CONFIDEX.S2 2022

12 %
2% 55%
retehnologizare termoizolare nicio măsură
03.
Companii în
vreme de război
CONFIDEX.S2 2022

17
Creșterea costurilor cu materia
primă și utilitățile 40%
39%
Principalele îngrijorări Inflația

Scăderea vânzărilor, clienților,


pentru perioada următoare comenzilor 34%
rămân creșterea Lipsa forței de muncă 16%
costului materiei prime, Lipsa de capital de lucru, cash flow 10%
inflația și scăderea
8%
vânzărilor, în creștere Instabilitatea economică și politică

față de S1. Dificultățile cu Dificultăți în încasarea facturilor 6%


aprovizionarea nu mai sunt Creșterea costurilor cu forța de
muncă 6%
în topul îngrijorărilor. Impredictibilitate, lipsa
5%
perspectivelor

Creșterea dobânzilor 5%
Scăderea investițiilor, prudența
? investitorilor 5%
Numiți principalele 2 Dificultăți în aprovizionare cu
5%
CONFIDEX.S2 2022

îngrijorări cu privire la materia prima


activitatea companiei dvs,
în perioada următoare.
Legislatia deficitară 3%
(întrebare deschisă) Scăderea profitului și a cifrei de
afaceri 3%
Creșterea investițiilor 21%
Creșterea cererii pe piață 17%
Diversificare produse 16%
Principalele oportunități Acces mai facil la piețe, la piețe
15%
identificate rămân aceleași: internaționale
11%
creșterea investițiilor și
M&A, achiziții

11%
a cererii pe piață, precum
Forța de muncă
Accesarea de fonduri europene,
10%
și diversificarea gamei de subvenții

9%
produse și activități
Digitalizare și tehnologizare

Consolidarea pe piață 9%
Reducerea concurenței,
falimentul concurenței 8%
Controlul costurilor 7%
Investiții in energie regenerabilă 6%

?
Aparitia de clienți noi 6%
Care sunt principalele 2 Creșterea stocurilor, supra-stocarea 4%
CONFIDEX.S2 2022

oportunități cu privire la
Licitațiile statului,
activitatea companiei dvs., fondurile publice
3%
în perioada următoare?
(întrebare deschisă) Creșterea producției 1%
Războiul din Ucraina și efectele lui
(relocarea unor companii din Ucraina în 1%
România)
Promovare, marketing 0%
Reducerea costurilor, optimizări 18%

Reducerea costurilor, Diversificare portofoliu 10%


optimizările (18%) sau Investiții 9%
diversificarea portofoliilor
8%
(10%) reprezintă Eficientizare activitate

principalele măsuri Creștere salarii, angajări,


păstrare angajați 8%
nemenționate anterior și pe Acumulare cash, creștere venituri 5%
care companiile vor să le
implementeze. Precauție, prudență 4%

Identificare noi clienți 3%

Promovare 3%
?

Ce alte măsuri veți lua Accesare fonduri nerambursabile 2%


CONFIDEX.S2 2022

în perioada imediat
următoare? (întrebare Acumulare stocuri 2%
deschisă)
Digitalizare 2%

Creșterea prețului la clienți 1%


?

Pentru 27% din companii s-a înrăutățit atragerea forței de Cum au evoluat în ultimele 6 luni
următoarele aspecte în compania
muncă, iar pentru 33%, s-a îmbunătățit relația cu clienții. dvs.?

S-a îmbunătățit / A crescut A rămas la fel S-a înrăutățit/ A scăzut

Relația cu clienții 33% 49% 19%

Relația cu angajații 28% 56% 15%

Capitalul de lucru 25% 51% 24%

Relația cu furnizorii 25% 57% 18%

Atragerea forței de muncă 19% 54% 27%

Accesul la creditare 18% 59% 22%


CONFIDEX.S2 2022

Relația cu băncile 16% 70% 14%


? ?

Ați auzit de programul Dacă Da, ați aplicat până


PNRR? acum pe vreo măsură de
finanțare prin PNRR?

PNRR Da 96%
Da 13%
96% dintre manageri au Nu 83%
auzit de PNRR, iar 13% au și
aplicat în cadrul unei măsuri
de finanțare. Procente mai
mari de aplicare în cazul
Agriculturii (30%) și al
companiilor medii (1-4 mil
euro).
CONFIDEX.S2 2022

Nu 4 %
Nu știu 4 %
?

70% dintre manageri consideră că războiul În ce măsură credeți că


economia națională este
din Ucraina afectează mult sau foarte mult afectată de războiul din
Ucraina?
economia națională.

26 %
44 %
22 %
6 2
%
Foarte mult Mult Așa și așa Puțin %

Foarte puțin, deloc


CONFIDEX.S2 2022
Creșterile costurilor Creștere costuri materii
26%
prime
materiilor prime și ale
Creșterea costurilor
energiei reprezintă energiei 16%
principalele efecte Amânarea deciziei de a
resimțite de companii investi a clienților 8%
din cauza războiului din Prudența clienților,
8%
Ucraina. reținerea de a consuma

Creșterea inflației 5%
În plan secund, reticența
în a investi sau consuma Instabilitate economică 5%
reprezintă alte probleme
semnificative. Scăderea cifrei de afaceri 4%
Blocarea celor 2 piețe -
? Ucraina și Rusia 4%
CONFIDEX.S2 2022

Concret, în ce mod
compania este afectată/ Influența pozitivă,
va fi afectată de conflictul oportunități 3%
militar dintre Ucraina și
Rusia? (întrebare deschisă) Nu este afectată 13%
?

33% dintre companii se află în situația de a fi grav Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă
deloc afectată, iar 10 grav afectată, unde
afectate de tarifele crescute din energie. Doar 13% apreciați că se situează compania dvs. din
punct de vedere al impactului tarifelor din
sunt puțin afectate. Cele mai afectate sunt companiile din energie?
industrie, în timp ce cele din servicii resimt cel mai puțin.

13 %
54 %
33 %
Puțin Afectată Grav
afectată afectată
CONFIDEX.S2 2022
Într-o măsură Măsură Așa Măsură Măsură foarte
% foarte ridicată ridicată și așa redusă redusă/deloc

Inflația, evoluția Evoluția prețurilor la carburanți 33 40 18 7 2


costurilor energiei și
ale carburanților, dar Evoluția costurilor materiilor
prime (ex. fier, aluminiu, cupru, 33 32 18 6 10
și ale materiei prime,
petrol, cereale, etc)

reprezintă principalele Evoluția costurilor cu energia


(gaz, curent) 32 36 20 8 3

moduri în care sunt


Inflație
afectate companiile. 25 55 18 2
Dificultăți în aprovizionarea cu
materii prime (lipsa acestora,
durată ridicată de aprovizionare, 23 31 23 14 9
probleme de transport)

Evolutia costului finanțărilor


(creșterea ROBOR, alți 19 30 22 13 14
indicatori)

Evoluția prețurilor asigurărilor 13 22 37 18 10

?
Evoluția cursului leu-dolar 7 18 29 25 20
CONFIDEX.S2 2022

În prezent, cât de mult este


afectată compania dvs de
următoarele aspecte? Evoluția cursului leu-euro 6 23 36 26 9
?
Din punct de vedere al relației cu angajații, presiunile de În prezent, cât de mult este afectată
creștere a salariilor afectează cel mai mult compania. compania dvs de următoarele aspecte?​

Într-o măsură Măsură Așa Măsură Măsură foarte


foarte ridicată ridicată și așa redusă redusă/deloc

Presiunile angajaților de
creștere a salariilor
21% 38% 27% 11% 2%

Starea de anxietate/stres
a clienților 14% 43% 30% 10% 2%
CONFIDEX.S2 2022

Starea de anxietate/stres
a angajaților 12% 34% 36% 12% 5%
Foarte Destul Puțin Deloc
probabil de probabil probabil probabil

Inflația accentuată Inflație mai accentuată 39 50 10 00


1
(89%), criza energetică
(84%) și recesiunea O criză energetică 35 49 15 1
economică (82%) sunt
Recesiune economică (însemnând
cele mai probabile scăderea PIB pentru două trimestre 32 50 16 1
consecutiv)
perspective cu care
O scădere semnificativă a sectorului
economia se va imobiliar (însemnând o reducerea de 25% 28 39 28 3
sau mai mare)
confrunta în viitor.
O criză a forței de muncă 27 38 30 4

O criză de finanțare 21 48 26 3

? O criză a materiilor prime 18 54 26 1


CONFIDEX.S2 2022

În opinia dvs, cât de


probabil este ca, în viitorul
apropiat să ne confruntăm O scădere semnificativă a bursei (însemnând 18 45 27 1
cu...? o reducere de 25% sau mai mare)

O criză alimentară 10 35 48 8
04.
Strategii de viitor
CONFIDEX.S2 2022
Creșterea vânzărilor 56%

Păstrarea locurilor de muncă


/ a personalului 48%

Prioritățile companiei Îmbunătățirea relației cu


clienții 35%
pentru perioada Digitalizarea companiei și
30%
imediat următoare automatizarea

rămân creșterea Accesul la surse de finanțare 24%


vânzărilor și păstrarea Investițiile 22%
locurilor de muncă
Promovarea/Creșterea
vizibilității 22%
Îmbunătățirea relației cu
furnizorii 17%
Utilizarea/implementarea de
? soluții bazate pe energii 16%
În perioada următoare, care regenerabile
CONFIDEX.S2 2022

dintre următoarele aspecte Predictibilitatea lanțului de


reprezintă prioritățile aprovizionare 16%
companiei dvs.?
Activitatea de
cercetare-dezvoltare 7%
Implementarea unei metode
hibrid de muncă (telemuncă 3%
și muncă la sediu)
?

Care dintre următoarele


61% dintre manageri vor să crească afirmații e mai aproape
de opinia dvs. cu privire
productivitatea la strategia companiei în
următoarea perioadă?

61 %

Ar trebui să creștem productivitatea, chiar dacă asta presupune


investiții, pentru a putea fi mai competitivi pe piață
39 %

Ar trebui să reducem costurile, să fim mai


prudenți cu privire la perioada următoare
CONFIDEX.S2 2022
?

Trei sferturi dintre manageri ar opta pentru Care dintre următoarele


afirmații e mai aproape
prezența pe piețe noi. de opinia dvs. cu privire
la strategia companiei în
următoarea perioadă?

75 %
Ar trebui să explorăm piețe noi, să atragem clienți noi
25 %
Ar trebui sa ne concentrăm
pe portofoliul actual de
clienți, îmbunătățind
relația cu aceștia
CONFIDEX.S2 2022
?

3 din 5 manageri și-ar dori să aibă acces la Care dintre următoarele


afirmații e mai aproape
surse alternative de capital. de opinia dvs. cu privire
la strategia companiei în
următoarea perioadă?

58 %
Ar trebui să explorăm și surse
de finanțare alternative
42 %
Ar trebui să ne bazăm investițiile doar pe
sursele de finanțare interne (profit, injecții de
capital ale acționarilor)
CONFIDEX.S2 2022
Indice CONFIDEX
încrederea managerilor
români în economia noastră
44
CONFIDEX.S2 2022
47,8
47
S1

44
45 Q1 2022
2021
Q4
2020 41,4
40,7
S2
S2
Q2
2020
2021 2021
CONFIDEX.S2 2022

35
Nivelul indicelui în raport cu Cu excepția agriculturii, managerii din toate domeniile de
sectoarele de activitate in S1 2022. activitate sunt mai pesimiști decât la începutul anului.

44.4
CONFIDEX -
indice
național

47.2 42.3 44.8 44.9 43.9 43.9


CONFIDEX.S2 2022

Agricultură Industrie, Construcții Comerț Transport, Servicii


energie depozitare,
distribuție
Evoluția indicelui CONFIDEX
Domeniu Q2 2020 Q3-2020 Q4 2020 Q1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022

1 Agricultură 43.2 43.0 45.1 47.6 40.5 47.0 47.2


2 Industrie și energie electrică 41.4 40.8 45.2 45.9 41.6 47.0 42.3
3 Construcții 41.9 40.8 44.9 49.6 42.1 47.9 44.8
4 Comerț 42.1 42.3 47.1 49.2 41.8 47.7 44.9
5 Transport, distribuție, depozitare 38.6 38.4 43.9 42.5 38.3 48.0 43.9
6 Servicii 37.5 41.3 47.8 49.3 42.4 50.0 43.9
Medie indice 40.7 45 47 41.4 47.8 47.8
Medie Indice 40.7 41 45 47 41.4 47.8 44.4
CONFIDEX.S2 2022
Concluzii
După pandemie economia globală nu a avut Dacă răspunsul managerilor pare a fi unul
mult răgaz să își revină, fiind din nou afectată adecvat, instituțiile statului au în continuare un
de o serie de crize, precum Războiul din nivel redus de credibilitate.
Ucraina, criza materiilor prime, costul crescut
al energiei și al combustibililor.

În tot acest context, puseul inflaționist a


apărut ca o consecință firească, prin creșterea
prețurilor, iar dezechilibrele monetare apărute
pe piață au creat o stare de instabilitate care se
resimte în mediul de afaceri național.

Cu toate acestea, îmbunătățirea stării de


spirit ne arată nivelul crescut de reziliență al
CONFIDEX.S2 2022

managerilor. Acesta poate fi considerat unul


dintre punctele forte ale mediului de afaceri.