Sunteți pe pagina 1din 14

2016 executat

Denumirea

mil. lei

% din
total
I. VENITURI, total 28,879.5 100.0
IMPOZITE ŞI TAXE 26,125.5 90.5
IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII 19,972.4 69.2
Taxa pe valoarea adaugata 14,504.8 50.2
Accize 4,545.7 15.7
Taxe pentru servicii specifice 12.7 0.04
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru
433.4 1.5
practicarea unor genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 475.8 1.6
TAXA ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR ŞI
1,451.8 5.0
OPERAŢIUNILOR EXTERNE
Taxe vamale şi alte taxe de import 983.1 3.4
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor
468.7 1.6
externe
2017 executat 2018 precizat
mil. lei

mil. lei
% din

% din
total
total
33,947.5 100.0 36,922.5 100.0
31,201.5 91.9 33,153.1 89.8
24,023.7 70.8 25,298.9 68.5
16,788.8 49.5 17,865.9 48.4
5,946.9 17.5 6,162.1 16.7
9.6 0.03 10.9 0.03
399.8 1.2 354.8 1.0
878.6 2.6 905.2 2.5
1,591.1 4.7 1,695.7 4.6
1068.1 3.1 1166.6 3.2
523.0 1.5 529.1 1.4
2016 2017
Denumirea % în % în
mil.lei mil.lei
PIB total
I. VENITURI 45953.9 33.9 100.0 53377.6
Impozite și taxe 29231.2 21.6 63.6 34475.8
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 20831.8 15.4 45.3 24615.7
Taxa pe valoarea adaugata 14563.6 10.8 31.7 16870.1
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse şi serviciile prestate pe teritoriul 5374.2 4.0 11.7 6286.5
Republicii Moldova
Taxa pe valoarea adaugată la marfurile
importate 11761.0 8.7 25.6 13226.2
Restituirea taxei pe valoarea adaugată -2571.6 -1.9 -5.6 -2642.6
Accize 4546.6 3.4 9.9 5950.0
Accize la mărfurile produse pe teritoriul 532.0 0.4 1.2 576.8
Republicii Moldova
Accize la marfurile importate 4181.6 3.1 9.1 5585.8
Restituirea accizelor -167.0 -0.1 -0.4 -212.6
Taxa asupra comerțului exterior și
1451.8 1.1 3.2 1591.1
operațiunilor externe
2017 2018 2019
% în % în % în % în % în % în
mil.lei mil.lei
PIB total PIB total PIB total
30.2 100.0 57964.9 30.2 100.0 62949.2 29.9 100.0
19.5 64.6 37660.1 19.1 63.3 40054.2 19.0 63.6
13.9 46.1 26091.8 13.5 44.7 28340.7 13.5 45.0
9.5 31.6 18615.6 9.4 31.0 20183.3 9.6 32.1

3.6 11.8 7105.5 3.6 12.0 7633.5 3.6 12.1

7.5 24.8 14364.7 7.3 24.1 15454.4 7.3 24.6


-1.5 -5.0 -2854.6 -1.5 -5.1 -2904.6 -1.4 -4.6
3.4 11.1 5683.3 3.2 10.6 6222.0 3.0 9.9
0.3 1.1 496.1 0.3 1.0 555.1 0.3 0.9
3.2 10.5 5407.2 3.0 10.0 5693.1 2.7 9.0
-0.1 -0.4 -220.0 -0.1 -0.4 -26.2 0.0 0.0
0.9 3.0 1695.7 0.9 2.9 1798.4 0.9 2.9

210,351
Denum
Denumirea 2016 2017 2018 2019
irea
Accize la mărfurile produse pe 555.1
teritoriul Republicii Moldova 532.0 576.8 586.4
Accize la marfurile importate 4,181.6 5,585.8 5,798.6 5693.1
Restituirea accizelor -167.0 -212.6 -220.0 -26.2

venitur
6 000.0

5 000.0

4 000.0

3 000.0

2 000.0

1 000.0

0.0
2016 201

Accize la mărfurile prod


Accize la marfurile imp
veniturile de la accize

2016 2017 2018 2019

Accize la mărfurile produse pe teritoriul Republicii Moldova


Accize la marfurile importate
2016 executat

Denumirea modificarea
mil.lei
relativa %

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi


serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 5,374.2 -

Taxa pe valoarea adaugată la marfurile importate 11,761.0 -

mil.lei 2016 2017 2018


Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse
şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii 5374.2 6286.5 6936.5
Moldova
Taxa pe valoarea adaugată la marfurile
importate 11761 13226.2 13965
6 executat 2017 executat 2018 precizat
modificarea modificarea
modificarea
absolută mil.lei absolută mil.lei
relativa %
(mil.lei) (mil.lei)

- 6,286.5 17.0 912.3 6,936.5

- 13,226.2 12.5 1,465.2 13,965.0

2019

7633.5

15454.4
10.048295249766
10.665234514859
2018 precizat

modificarea modificarea
relativa % absolută (mil.lei)

10.3 650.0

5.6 738.8

venituri din TVA (mil.lei)


18000

16000 15454.4
13965
14000 13226.2
11761
12000

10000
7633.5
8000 6936.5
6286.5
5374.2
6000

4000
2016 2017 2018 2019

Taxa pe valoarea a daugată


dăugată la marfurile
mărfurile importate
produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii
Moldova
2016 2017

modifciarea
modificarea
mil.lei absoluta mil.lei
relativa
(mil.lei)

Taxa pe valoarea
14,563.6 - - 16,870.1
adaugata

Accize 4,546.6 - - 5,950.0

Taxa asupra comerțului


exterior și operațiunilor 1,451.8 - - 1,591.1
externe
2017 2018

modificarea modificarea
modificarea modificarea
absolută mil.lei absolută mil.lei
relativă (%) relativă (%)
(mil.lei) (mil.lei)

15.8 2,306.5 17,968.4 6.5 1,098.3 20183.3

30.9 1,403.4 6,165.0 3.6 215.0 6222.0

9.6 139.3 1,695.7 6.6 104.6 1798.4


modificar
modificare
ea
a absolută
relativă
(mil.lei)
(%)

12.3 2,214.9

0.9 57.0

6.1 102.7
2016 2017 2018
Taxa asupra
comerțului exterior și 1,451.8 - - 1,591.1 9.6 139.3 1,695.7
operațiunilor externe

Taxa asupra comerțului exterior și


operațiunilor externe
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016 2017 2018 2019
2018 2019

6.6 104.6 1798.4 6.1 102.7

erțului exterior și
rne

2018 2019