Sunteți pe pagina 1din 9

SIF Moldova S.A.

Bacau este un organism de plasament colectiv incadrat in categoria


"Alte Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC), care functioneaza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind
societatile comerciale, republicata si cu modificarile ulterioare, cu respectarea celorlalte acte
normative in materie, ale actului constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

Societatea de Investitii Financiare Moldova SA Bacau este inregistrata in Registrul


Comertului sub nr. J04/2400/1992, codul unic de inregistrare 2816642, atribut fiscal R.

Societatea de Investitii Financiare Moldova SA este autorizata definitiv ca societate de


investitii prin decizia CNVM nr. 1902/30.08.1999.

Conform Atestatului nr. 258/14.12.2005, SIF Moldova SA a fost incadrata in categoria


AOPC cu o politica de investitii diversificata.

Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private II Moldova,


reorganizat si transformat in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996
si Legii nr. 164/1999.

Capitalul social subscris si varsat este de 51.908.958,8 lei, fiind divizat intr-un numar
de 519.089.588 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei, actiunile sunt inscrise la Cota Bursei de
Valori Bucuresti - categoria I-a, incepand cu 01.11.1999. Evidenta actiunilor si actionarilor
este tinuta in conditiile legii, de catre S.C. Depozitarul Central S.A. iar Serviciile de
depozitare ale activelor sunt asigurate de Societatea Comerciala Banca Romana
pentru Dezvoltare - GSG S.A. Bucuresti.

Obiectul de activitate al societatii:

 administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis


actiuni proprii, corespunzator certificatelor de proprietate si cupoanelor nominative de
privatizare subscrise de cetateni;

 gestionarea portofoliului de actiuni si efectuarea de investitii financiare in vederea


maximizarii valorii propriilor actiuni;

 mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice si persoanele juridice


si plasarea lor in valori mobiliare.

SIF Moldova(SIF 2), ce a realizat, anul trecut, un profit net in valoare de 123.298.020 lei,
propune actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor de la inceputul lunii aprilie,
alocarea unei sume de 70 milioane lei pentru distribuirea de dividente si derularea unui
program de rascumparare de actiuni, potrivit reprezentatilor SIF Moldova.
Daca propunerea va fi aprobata de actionari, SIF Moldova va distribui dividente in valoare de

45.000.000 lei, in timp ce 25.000.000 lei vor fi alocati derularii unui program de rascumparare
de actiuni, care se poate realiza prin tranzactii si/sau oferta publica de cumparare dupa
aprobarea Autoritatea Supravegherii Financiare.

Astfel, rata de distributie totala este de 56,8% din profitul net.

Dividentul brut pe actiune oferit de SIF Moldova este 0,044 lei, iar cel net este de 0,42 lei, cu
o rata de distribuire a dividentelor de 36%.

Raportat la pretul actiunii SIF 2 din data de 20 februarie 2017 de 0,849lei, rezulta un
randament brut de 5,18%, respectiv un randament brut de 4,92%.

La finalul anului 2016, Valoarea Unitara a Activului Net a fost de 1,6 lei, superioara celei din
2015 este de 1,45 lei.

Randamentul din cresterea Valorii Unitare a Activului Net si dividente a fost de 44,8% in
ultimii 4 ani.

1.2.2. Indeplinirea obiectivelor finaciare

1.2.2.1. Administrarea portofoliului de actiuni

Reconfigurarea si optimizarea portofoliului de actiuni

In anul 2006 conducerea SIF Moldova SA a continuat politica de


reconfigurare si optimizare a portofoliului de actiuni in vederea cresterii
rentabilitatii acestuia, urmarindu-se marirea valorii participatiilor in
societati profitabile sau in societati cu posibilitati de tranzactionare
avantajoase si reducerea participatiilor in societati aflate intr-o situatie
economico-financiara dificila/fara perspective.

Aceste obiective au fost realizate prin urmatoarele tipuri de operatiuni de capital:

 modificarea participatiei prin participarea la majorare/diminuare a capitalului


social sau de radiere, astfel:

- majorarea capitalului social la 19 societati comerciale, in valoare nominala de


20.704.602,4 lei din rezerve;
- diminuarea capitalului social la 3 societati comerciale, in valoare nominala totala
de 5.175.535,6 lei;

- radierea a 13 societati comerciale la care s-a finalizat procedura de lichidare,


rezultand iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in valoare nominala de 2.961.410,5
lei.

- radierea a 3 societati comerciale care au fost absorbite prin fuziune, rezultand


iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in valoare nominala de 474.811,4 lei si
majorarea participatiilor detinute la societatile absorbante in valoare nominala de 319.000,0
lei.

 modificarea participatiei SIF Moldova SA ca urmare a tranzactiilor finalizate


prin transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor (vanzari/achizitii),
investitii directe (plasamente primare) sau retrageri:

- vanzari - s-a inregistrat vanzarea participatiilor (integral sau partial) de la 54


societati comerciale, in valoare nominala de 9.995.095,8 lei;

- achizitii - au avut ca obiect actiunile a 34 societati comerciale, in valoare nominala


de 5.789.785 lei;

- investitii directe (plasamente primare) SIF la 14 societati comerciale, in valoare


nominala de 10.335.412 lei;

Evolutia portofoliului la valoare nominala

Efectuarea operatiunilor de restructurare din cursul anului a condus la diminuarea


numarului societatilor comerciale din portofoliu, astfel incat la 31.12.2006 portofoliul
cuprinde 279 societati comerciale, la care sunt detinute actiuni in valoare nominala totala de
308,4 mil. lei. Dintre acestea, un numar de 90 de societati comerciale, la care SIF Moldova
SA detine actiuni in valoare nominala de 54,8 mil. lei reprezentand 17,77% din totalul
participatiilor la valoarea nominala, sunt in diverse stadii ale procedurii de lichidare sau
reorganizare judiciara.

Structura portofoliului de actiuni

Reconfigurarea si optimizarea portofoliului de actiuni in 2006 a condus la urmatoarea


structura a acestuia:

- functie de tipul actiunilor: Tab. 1.2.2.1.1.

 tranzactionate;
 netranzactionate;

- functie de marimea participatiei in societatile comerciale din portofoliu -


Tab 1.2.2.1.2., Tab 1.2.2.1.3., Tab. 1.2.2.1.4

- functie de sectoarele de activitate - Tab. 1.2.2.1.5.

Fig. 1.2.2.1.1. Actiuni tranzactionate - variatii anuale la valoare nominala

Fig. 1.2.2.1.2. Actiuni tranzactionate - variatii anuale la valoare de piata


Fig. 1.2.2.1.3. Portofoliu - 2005- cresterea valorii de piata

Tab 1.2.2.1.3. Marimea participatiei SIF Moldova - numar de societati comerciale

Numar de societati 2005 2006


Participatii nesemnificative: < 10% 229 116
Participatii semnificative: 10 % - 33 148 129
%
Participatii de control: 33 % - 50 % 22 21
Participatii majoritare: > 50 % 21 13
Total participatii : 326 279

Tab 1.2.2.1.4. Marimea participatiei SIF Moldova - valoare si pondere

Valoare nomina a portofoliului 2005 2006


Valoare (%) Valoare (%)

(mii lei) (mii lei)


Participatii nesemnificative: < 10% 151.575 52.28 169.373 54.91
Participatii semnificative: 10 % - 33 % 105.760 36.48 108.946 35.32
Participatii de control: 33 % - 50 % 13.414 4.63 12.059 3.91
Participatii majoritare: > 50 % 19.158 6.61 18.071 5.86
Total participatii : 289.907 100.00 308.449 100.00

Fig. 1.2.2.1.4. Portofoliu comparativ


Fig. 1.2.2.1.5. Portofoliu - 2006 - cresterea valorii de piata

Tab 1.2.2.1.5. Portofoliul functie de sectoarele de activitate

31.12.2005 31.12.2006
Participatii la
valoarea nominala Participatii la
Nr. Nr.
valoarea nominala
SECTOR soc. soc.
Valoare Valoare
com. com.
(%) (%)
(mii lei) (mii lei)
Banci, asigurari 10 105.285 36,32 10 125.901 40,8

Constructii de masini 27 49.309 17,01 27 54.917 17,8


Textile 62 30.602 10,56 45 26.501 8,6
Chimie 12 28.692 9,90 11 24.840 8
Agricultura 79 22.971 7,92 64 19.684 6,4
Metalurgie 10 20.948 7,23 9 17.793 5,8
Industrii alimentare 25 7.994 2,76 23 8.094 2,6
Comert, alimentatie publica 31 5.567 1,92 24 6.652 2
Altele 70 18.538 6,38 66 24.066 7,8
TOTAL 326 289.907 100,00 279 308.449 100,00

Din tabelele mentionate ca si din graficele de mai sus rezulta ca valoarea de piata a
portofoliului SIF Moldova s-a apreciat considerabil in 2006 fata de 2005, cresterea fiind de
cca. 7,7 ori fata de 5,6 ori. Aceasta si din cauza faptului ca a crescut procentul societatilor din
sectorul financiar bancar, in detrimental celor din industria usoara, mai putin performante.

SIF Moldova SA a urmarit imbunatatirea activitatii de administrare si monitorizare a


portofoliului, avand ca scop cresterea valorii si profitabilitatii participatiilor detinute in
societatile comerciale. Masurile intreprinse in acest sens au vizat cu prioritate implicarea prin
AGA si Consiliile de Administratie in societatile in care SIF Moldova SA detine pozitii
majoritare sau de control, precum si in cele in care s-au efectuat plasamente de capital, pentru
a impune politici manageriale eficiente, care sa asigure dezvoltarea societatii si obtinerea de
profit, sau politici de criza care sa asigure redresarea societatii.

Totodata, s-a urmarit promovarea principiilor europene de conducere corporatista, de


tratament echitabil al actionarilor, de etica in afaceri, pentru a impune conduite si practici
manageriale corecte, care sa asigure dezvoltarea societatii, obtinerea de profit si protejarea
intereselor SIF Moldova SA in societatile comerciale din portofoliu in care detine pozitii
nesemnificative, semnificative sau de control, pentru stoparea practicilor neloiale de
decapitalizare a acestora, de modificari de acte constitutive in sensul delegarii unor atributii ale
AGA catre CA sau restrangerii dreptului de tranzactionare a actiunilor, etc.

1.2.2.2. Activitatea de investire-dezinvestire

1.2.2.2.1. Activitatea de investire

1. Investire actiuni pe piata primara

In.2006 au fost inregistrate plasamente primare prin participarea la


majorarea capitalului social al 13 emitenti din portofoliu si prin
participarea la infiintarea unei societati comerciale. Au fost inregistrate
plasamente in actiuni in valoare nominala totala de 10,3 mil. lei, la un pret
de 28,7 mil. lei, astfel:

 7 societati cotate, la care s-au subscris actiuni in valoare nominala de 7,6 mil. lei,
la un pret al pietei de 13,65 mil.lei;

 7 societati necotate, la care s-au subscris actiuni in valoare nominala de 2,7 mil.
lei, la un pret al pietei de 15,05 mil. lei;
Din acestea, plasamente efectuate la sfarsitul anului 2005 si inregistrate in 2006 au
fost in valoare nominala de 6,4 mil. lei, la un pret de 19,3 mil. lei.

SIF Moldova a mai subscris la 4 societati comerciale actiuni in valoare nominala de


1,8 mil. lei, la un pret egal cu aceasta, aceste plasamente fiind in curs de inregistrare.

2. Investire actiuni pe piata secundara

Structurarea unui portofoliu format din titluri lichide si cu potential de


crestere a reprezentat un obiectiv important, in paralel cu cresterea
volumului operatiunilor speculative si cu extinderea activitatii spre piata
instrumentelor financiare derivate.

Pe fondul unor evolutii imprevizibile care au marcat o buna perioada


piata de capital cu corectii semnificative si incertitudini privind evolutia
cotatiilor, politica SIF Moldova SA a fost una prudenta dar consecventa in
sensul acumularilor pe emitentii de interes, respectiv o politica a speculatiilor
pe titlurile cu volatilitate ridicata.

In aceste conditii, in anul 2006 operatiunile de cumparare au vizat


actiunile unui numar de 34 emitenti, din care 32 listati pe pietele
reglementate, cu o valoare totala de achizitie de 33,20 mil. lei fata de 60,02
mil. lei in 2005. De mentionat ca in cazul unor emitenti programele de
achizitie initiate anterior au vizat si alte efecte pozitive, anume:

 primirea de actiuni cu tiltlu gratuit, avand o valoare nominala


totala de 6,21 mil. lei;

 conferirea dreptului de subscriere de actiuni, la preturi inferioare


cotatiei din piata, in cadrul unor operatiuni de majorare a
capitalului social, actiuni avand o valoare de 10,37 mil. lei.

3. Investire alte instrumente financiare

Pentru diversificarea portofoliului precum si pentru fructificarea unor oportunitati


conjuncturale, s-au mai efectuat plasamente in:

 unitati de fond - 2,29 mil. lei ;

 drepturi de preferinta - 0,017 mil. lei ;

 instrumente financiare derivate (BMFMS) - 1,24 mil. lei ;


 titluri de participare la Fondul Oamenilor de Afaceri in valoare nominala de 8.468
lei si valoare de piata de 16.114,49 lei.

1.2.2.2.2. Activitatea de dezinvestire - pe piata secundara

La finele anului 2006 s-au inregistrat operatiuni de vanzare partiala sau a intregului
pachet detinut in cazul unui numar de 56 emitenti, din care 29 de tip inchis, 54 contracte fiind
incheiate, iar 2 in derulare. Au fost astfel inregistrate venituri din vanzari de 48,18 mil. lei
comparativ cu 31,78 mil. lei in anul 2005, cu un profit calculat in functie de costul istoric, de
34,73 mil. lei fata de 26,65 mil. lei inregistrat la finele anului 2005.