Sunteți pe pagina 1din 48

CONTABILITATE FINANCIARA

SEMESTRUL I

TRUE/FALSE

1. Principiul prudentei presupune aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa nu se evite riscul de
transfer asupra exercitiilor financiare viitoare, a incertitudinilor prezente susceptibile a greva
patrimoniul si rezultatele societatii.

2. In caz de noncontinuitate evaluarea elementelor patrimoniale se face in functie de utilitatea acestora.

3. Evaluarea elementelor patrimoniale se realizeaza


– la data intrarii in patrimoniu ;
– la data inventarului ;
– la data incheierii exercitiului financiar ;
– la data iesirii din patrimoniu.

4. Sursele de finantare aflate la dispozitia unei societati comerciale o perioada mai mica de un an sunt
evidentiate cu ajutorul conturilor din clasa conturilor de capitaluri.

5. Activul net contabil este egal cu produsul dintre valoarea matematica contabila a unei actiuni si numarul
total de actiuni.

6. La o societate pe actiuni capitalul social este dat de produsul dintre numarul de parti sociale si valoarea
nominala a unei parti sociale.

7. Subventiile primite de la buget se pot clasifica in doua mari categorii si anume subventii aferente
activelor si subventii aferente veniturilor.

8. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate, evidentiate cu ajutorul conturilor de capitaluri,


asigura evidenta datoriilor societatii pe termen scurt si mediu.

9. Metodele de amortizare folosite sunt metoda amortizarii liniare, metoda amortizarii degresive, metoda
amortizarii accelerate si metoda amortizarii conturilor de activ.

10. Conturile 4423, 4427 si 4428 prezinta functie contabila de activ.


11. Situaţiile financiare anuale se intocmesc lunar pe baza datelor cuprinse in balanţa de verificare
intocmita la finele fiecarei luni.

MULTIPLE CHOICE

1. O societate comerciala a obţinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 100.000 lei, la o rata a dobânzii de 20%.
Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile :

a. 666 666 20.000,00 lei


1621 666 9.917,81 lei
b. 666 1621 20.000,00 lei 10.000,00 lei 9.917,81 lei 10.000,00
1621 1682 lei 20.000,00 lei
c. d. e. 666 1621 1682 1621 1682 1682

2. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.02.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 52.500 lei. Durata
de viata utila este de 10 ani. Utilajul a fost pus in functiune in luna februarie N. In conditiile utilizarii metodei de
amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in contabila a amortizarii in anul N este :

a. e. 6812 6811 6812 6811 6811 21.875 lei 21.875 lei


b. 2813 2813 2813 2813 2813 26.250 lei 26.250 lei
c. 5.250 lei
d.

3. O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 135.000 lei si o durata de viata utila
de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita :
liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520 lei inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport :

a. 461 % 1.520 lei


7583 4427
9.520 lei 8.000 lei

6583 2133 135.000.000 lei

b. 4111 9.
5
4727 2
0
le
i
8.
0
0
0
le
i
1.520 lei

%135.000 lei
2813 658 121.500 lei 13.500 lei
2133

c. 4111 % 9.520 lei


7583 4427 8.000 lei
1.520 lei

2813 = 2133 135.000 lei

d. 4111 = % 9.520 lei


7583 8.000 lei
4427 1.520 lei

% = 2133 135.000 lei


2813 121.500 lei
6583 13.500 lei

e. 461 = % 9.520 lei


7583 8.000 lei
4427 1.520 lei

% = 2133 135.000 lei


2813 121.500 lei
6583 13.500 lei

4. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :

TVA colectata : 10.000 lei


TVA neexigibila : 2.000 lei
TVA deductibila : 12.000 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea
a. 4426 = % 12.000 lei
4427 10.000 lei
4423 2.000 lei
b. 4428 = 4426 12.000 lei
4427 = 4423 2.000 lei
c. 4426 = 4427 10.000 lei
4424 = 4428 2.000 lei
d. % = 4426 12.000 lei
4427 10.000 lei
4424 2.0000 lei
e. % = 4426 12.000 lei
4427 10.000 lei
4428 2.000 lei

5. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in
valoare de 100.000 lei ( TVA 19% ) este :
a. % 119.000 lei 100.000 lei
301 4426 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei
% 401 19.000 lei 119.000 lei 100.000 lei
b. 601 19.000 lei
4426 119.000 lei
% 404 100.000 lei 19.000 lei
c. 601 4426
%
301 4426 401
d. 404

e. % 462 119.000 lei 100.000 lei


301
4426 19.000 lei

6. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion de 10.000 lei, avand in
vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca
valoarea necesara de provizionat este de 5.000 lei.
Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :

a. 7814 = 491 10.000 lei


491 = 6814 5.000 lei
b. 6812 = 151 10.000 lei
6812 = 151 5.000 lei
c. 6814 = 491 10.000 lei
491 = 7814 5.000 lei
d. 6812 = 151 10.000 lei
151 = 7812 5.000 lei
e. 7812 = 151 10.000 lei
151 = 6812 5.000 lei

7. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si informatii :
– valoarea de intrare : 50.000 lei
– valoarea reziduala : 5.000 lei
- durata de viata utila : 5 ani.
Valoarea amortizabila este :

a. 5.000 lei
b. 25.000 lei
c. 75.000 lei
d. 50.000 lei
e. 45.000 lei

8. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de viata utila 10 ani. In conditiile
amortizarii utilajului , utilizatul metoda de amortizare degresiva(fara influenta uzurii morale), marimea amortizarii in
anul al doilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se
realizeaza amortizarea liniara sunt :

a. 20.000 lei 6 ani 4 ani


b. 25.000 lei 5 ani 5 ani
c. 20.000 lei 4 ani 6 ani
d. 20.000 lei 5 ani 5 ani
e. 25.000 lei 4 ani 6 ani
9. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel :
701 - 20.000 lei; 704 - 5.000 lei; 707 - 10.000 lei; 711 - 4.000 lei; 758 - 10.000 lei; 766 -
5.200 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este :

a. 49.000 lei
b. 25.000 lei
c. 39.000 lei
d. 35.000 lei

e. 55.200 lei

10. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
– valorile contabile : 301 - 1.500 lei; 371 - 2.000 lei; 345 - 6.000 lei.
– valorile de inventar : 301 - 1.800 lei; 371 - 1.200 lei; 345 - 6.500 lei.

Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :

a. 6814 = 397 800 lei


% = 7814 800 lei
391 300 lei
394 500 lei
b. 6814 = % 800 lei
391 300 lei
394 500 lei
c. 6814 = 397 800 lei
d. 397 = 7814 800 lei
e. 397 = 7814 800 lei
6814 = % 800 lei
391 300 lei
394 500 lei

11. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000 lei. TVA 19%. In luna
urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000 lei. TVA
19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii :

a. % 408
371 d. 408
408 4426

4426 %
b. % 371 4426
371 e. 4426
4426 408
401 14.180 lei 11.900 lei 2.280 lei
4426
c. % 4428 2.280 lei
408 401 14.280 lei
4426 12.000 lei 2.280 lei
401 11.900 lei
4428 1.900 lei 4428 1.900 lei
401 14.280 lei
12.000 lei 401 2.380 lei 2.000 lei 380 lei
2.280 lei 4428 2.280 lei 401 14.280 lei

4428 1.900 lei

12. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 100.000 lei. TVA 19%. Costul
de productie aferent produselor finite vandute este de 85.000 lei.

Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt :

a. 461 % 701 4427 % 708 4427 119.000 lei


100.000 lei
19.000
b. 4111 119.000 lei 100.000
lei
19.000 lei

608 = 345 85.00


c. 461 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
711 = 345 85.000 lei
d. 4111 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
e. 4111 = % 119.000 lei
701 100.000 lei
4427 19.000 lei
711 = 345 85.000lei

13. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10.000 USD. La data facturarii cursul
de schimb valutar este de 3,35 lei/USD. Incasarea creantei de laclientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de
schimb din ziua incasarii creantei fiind de 3,34 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :

a. 5124 = % 33.500 lei


4111 33.400 lei
765 100 lei
b. % = 4111 33.500 lei
5121 33.400 lei
665 100 lei
c. % = 4111 33.500 lei
5124 33.400 lei
666 100 lei
d. % 4111 33.500 lei
5124 33.400 lei
665 100 lei
e. % 4111 33.500 lei
5121 33.400 lei
666 100 lei
14. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000 lei si materii prime in valoare de
20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 40.000 lei. TVA
19%.
Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :

a. % = 4426 7.600 lei


4427 6.080 lei
4424 1.520 lei

b. % = 4427 7.600 lei


4426 6.080 lei
4423 1.520 lei
c. 4427 = % 7.600 lei
4426 6.080 lei
4423 1.520 lei
d. 4427 = 4426 6.080 lei
e. 4427 = 4426 7.600 lei

15. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata de viata utila
de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de amortizare folosita :
acccelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei tehnologice). Pretul obtinut din
vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA). TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii
instalatiei tehnologice :

a. 461 % 11.900 lei


7583 4427 10.000 lei 1.900 lei

6583 2131 140.000 lei

b. 4111 % 11.900 lei


758 4427 10.000 lei
1.900 lei

% 2813 658 4111 140.000 lei 119.000 lei


2131 21.000 lei 11.900 lei
10.000 lei
c. 1.900 lei
%
7583 4427

% 6583 4111 140.000 lei 119.000 lei


281 2131 21.000 lei 11.900 lei 9.000 lei
3 2.900 lei
d.
%
7583 4427

e. %
2813 6583 461 % 2131 140.000 lei 21.000 lei 11.900 lei
7583 4427 119.000 lei 10.000 lei 1.900 lei

% 2131 140.000 lei 119.000 lei 21.000 lei


2813 6583

16. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca valoarea
cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de
viata utila este de 5.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este :

a. % = 401 119.000 lei


2131 100.000 lei
4426 19.000 lei

b. 6812 % 1513 404 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei


2131 4426 19.000 lei

c. 2131 1513 401 5.000 lei


% 119.000 lei 100.000 lei 19.000 lei
2131 4426

d. 2131 401 404 5.000 lei 119.000 lei 100.000 lei


% 19.000 lei
2131 4426

e. 6812 2131 4426 5.000 lei 124.000 lei 105.000 lei 19.950 lei
% 1513 404

17. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din străinătate in valoare de 10.000 EURO. Se cunosc următoarele
elemente :
– taxa vamala 10%
– comisionul vamal 5%
– cota TVA 19%
– cursul de schimb la data vamuirii 4,00 ROL/EURO.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este :

a. 7.600 lei
b. 8.360 lei
c. 1.140 lei
d. 8.740 lei
e. 760 lei

18. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
– valorile contabile : 301 - 1.500 lei; 371 - 2.000 lei; 345 - 6.000 lei.
– valorile de inventar : 301 - 1.800 lei; 371 - 1.200 lei; 345 - 6.500 lei.
– provizioane pentru deprecierea marfurilor : 200 lei.
– provizioane pentru deprecierea produselor finite : 100 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :

a. 6814 = 397 800 lei


% = 7814 800 lei
391 300 lei
394 500 lei
b. 6814 = 397 600 lei
394 = 7814 100 lei
c. 397 = 7814 600 lei
7814 = 394 100 lei
d. 6814 = 397 800 lei
e. 394 = 7814 100 lei
19. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la 16.000 lei.
înregistrarea corecta a plusului de inventar este :

a. e. 214 658 214 131 214 16.000 lei 16.000 lei 16.000 lei
b. 758 16.000 lei
c. 214 134 16.000 lei
d. 7584 2814

20. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o durata de viata utila
de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 11.900 lei, TVA 19 %, metoda de
amortizare folosita: metoda liniara.
Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii:

a. 461 % 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei


7583 4427

% 100.000 lei
2812 60.000 lei
6583 40.000 lei
212

b. 461 % 14.161 lei 11.900 lei 2.261 lei


7583 4427

% 212 100.000 lei


2812 60.000 lei
6583 40.000 lei 11.900 lei 10.000 lei
c. 4111 % 1.900 lei
7583 4427

% 212 100.000 lei


2812 6583 4111 60.000 lei 40.000 lei
% 14.161 lei
d. 7583 11.900 lei

4427 2.261 lei


% 212 100.000 lei
2812 6583 60.000 lei
40.000 lei

e. 461 % 11.900 lei


7583 4427 10.000 lei 1.900 lei

2812 212 100.000 lei.

21. O societate comerciala a obtinut la 01.09.N un imprumut pe termen lung de 200.000 lei, la o rata a dobanzii de 15%. Care
este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului financiar N stiind ca la calculul dobanzii anul
are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la contractarea imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la
scadenta ?

1621 1682 1621 1682 1621 1682 1682


a. 666 30.000,00 lei 9.917,81 lei
1621 30.000,00 lei 10.000,00lei 9.917,81 lei
b. 666 10.000,00 lei
1621 30.000,00 lei
c. 666
d. 666
e. 666

22. O societate comerciala achizitioneaza la data de 30.10.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 150.000 lei. Durata
de viata utila este de 10 ani. Utilajul este pus in functiune in luna de achizitie.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in contabitate a
amortizarii in anul N este :

a. 6812 = 2813 12.500 lei


b. 6811 = 2813 12.500 lei
c. 6812 = 2813 75.000 lei
d. 6811 = 2813 75.000 lei
e. 6811 = 2813 15.000 lei

23. O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 180.000 lei si o durata de viata utila de
10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de amortizare folosita : accelerata
(procent 50%). Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de
9.520 lei inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport :

a. 461 = % 9.520 lei


7583 8.000 lei

4427 1.520 lei

6583 = 2133 180.000 lei


b. 4111 = % 9.520 lei
758 8.000 lei
4727 1.520 lei

% = 2133 180.000 lei


2813 150.000 lei
658 30.000 lei
c. 4111 = % 9.520 lei
7583 8.000 lei
4427 1.520 lei

2813 = 2133 180.000 lei


d. 4111 = % 9.520 lei
7583 8.000 lei
4427 1.520 lei

% = 2133 180.000 lei


2813 170.000 lei
6583 10.000 lei
e. 461 = % 9.520 lei
7583 8.000 lei
4427 1.520 lei

% = 2133 180.000 lei


2813 170.000 lei

6583 10.000 lei

24. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :

TVA colectata : 25.000 lei


TVA neexigibila : 25.500 lei
TVA deductibila : 25.500 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea :

a. 4426 4427 4423 4426 4423 4427 25.500 lei 25.000 lei
4428 4426 500 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.000
lei 25.000 lei
b. 4428 4427 4426 25.500 lei
4424 4426 25.000 lei 500 lei 25.500 lei 25.000 lei
c. % 500 lei
4427 4424
d. %
4427 4428
%
e.

25. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii prime, in
valoare de 150.000 lei ( TVA 19% ) este :

a. % 301 4426 404


178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei

b. % 401 178.500 lei 150.000 lei


601 4426 28.500 lei 178.500 lei 150.000
% lei
c. 601 4426 404 28.500 lei

d. % 178.500 lei
301 4426 150.000 lei 28.500 lei
401

e. % 178.500 lei 28.500 lei


301 4426 150.000 lei
462

26. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare de 20.000 lei,
avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se
considera ca valoarea necesara de provizionat este de 18.000 lei. Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare
N si N+1 sunt urmatoarele :

a. 7814 = 491 20.000 lei


491 = 6814 2.000 lei
b. 6812 = 151 20.000 lei
6812 = 151 2.000 lei
c. 6814 = 491 20.000 lei
491 = 7814 2.000 lei
d. 6812 = 151 20.000 lei
151 = 7812 2.000 lei
e. 7812 = 151 20.000 lei
151 = 6812 2.000 lei

27. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de următoarele date si informaţii :
– valoarea de intrare : 100.000 lei
– valoarea reziduala : 10.000 lei
– durata de viata utila : 10
ani. Valoarea amortizabila este :

a. 10.000 lei
b. 110.000 lei
c. 125.000 lei
d. 100.000 lei
e. 90.000 lei

28. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 180.000 lei. Durata de viata utila 10 ani. In conditiile
amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare accelerata (folosind cota maxim admisa) , marimea amortizarii in
anul al treilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza amortizarea accelerata si numarul de ani in care se
realizeaza amortizarea liniara sunt :

a. 90.000 lei 1 an 9 ani


b. 90.000 lei 9 ani 1 an
c. 10.000 lei 2 ani 8 ani
d. 10.000 lei 1 an 9 ani
e. 10.000 lei 3 ani 7 ani
29. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se prezinta astfel :
701 - 120.000 lei; 704 - 80.000 lei; 706 - 10.000 lei; 711 - 100.000 lei; 758 - 10.000 lei; 765 - 10.000 lei; 766 - 12.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este :

a. 210.000 lei
b. 342.000 lei
c. 330.000 lei
d. 320.000 lei
e. 310.000 lei

30. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
– valorile contabile : 301 - 20.000 lei; 371 - 125.000 lei; 345 - 420.000 lei.
– valorile de inventar : 301 - 20.000 lei; 371 - 120.000 lei; 345 - 400.000 lei.

Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :


a. 6814 = 397 25.000 lei

394 = 7814 20.000 lei


b. 6814 = 394 20.000 lei

6814 6814 5.000 lei 20.000 lei 5.000 lei


6814 397 394 7814 7814 394 5.000 lei 20.000 lei
d. 397
e. 397

31. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 200.000 lei. TVA 19%. Costul
de productie aferent produselor finite vandute este de 210.000 lei.
Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt :
a. 461 = % 238.000 lei
701 200.000 lei
4427 38.000 lei
b. 4111 = % 238.000 lei
708 200.000 lei
4427 38.000 lei
608 = 345 210.000 lei
c. 461 = % 238.000 lei
701 200.000 lei
4427 38.000 lei
711 = 345 210.000 lei
d. 4111 = % 238.000 lei
701 200.000 lei
4427 38.000 lei
e. 4111 % 238.000 lei
701 200.000 lei
4427 38.000 lei
711 345 210.000lei

32. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data facturarii cursul
de schimb valutar este de 2,80 lei/USD. încasarea creantei de la clientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul de
schimb din ziua incasarii creantei fiind de 2,75 lei /USD. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :
a. 4111 4111 42.000 lei 42.000 lei
b 5124 % 5121 665 41.250 lei
c.. % 750 lei 42.000 lei
5124 666 4111 41.250 lei
d. % 750 lei 42.000 lei
5124 41.250 lei
665 4111 750 lei 42.000 lei
e. % 41.250 lei
5121 750 lei
4111

33. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 150.000 lei si materii prime in valoare de
20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 100.000 lei. TVA neexigibila 25.000 lei.
TVA 19%.
înregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :

a. % = 4426 32.300 lei

4427 4424 19.000 lei 13.300 lei

b. % % 32.300 lei 19.000 lei 13.300 lei


4426 4423 4426 4423 4426 4426 32.300 lei 19.000 lei 13.300 lei
4427 19.000 lei 32.300 lei
c.

4427 4427
d. 4427
e.

34. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 150.000 lei si o durata de viata utila
de 10 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 8 ani. Metoda de amortizare folosita : liniara.
Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara
TVA). TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice :

a. 461 = % 11.900 lei


7583 10.000 lei
4427 1.900 lei

6583 = 2131 150.000 lei


b. 4111 = % 11.900 lei
758 10.000 lei
4427 1.900 lei
c. 4111 = % 11.900 lei
7583 10.000 lei
4427 1.900 lei

% = 2131 140.000 lei


2813 119.000 lei
6583 21.000 lei
d. 4111 = % 11.900 lei
7583 9.000 lei
4427 2.900 lei
% = 2131 150.000 lei
2813 120.000 lei
6583 30.000 lei
e. 461 = % 11.900 lei
7583 10.000 lei
4427 1.900 lei

% = 2131 150.000 lei


2813 120.000 lei
6583 30.000 lei

35. O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 150.000 lei. Se estimeaza ca valoarea
cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de
viata utila este de 15.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt :

a. % = 401 178.500 lei


2131 150.000 lei
4426 28.500 lei
6812 = 1513 15.000 lei
b. % = 404 178.500 lei
2131 150.000 lei
4426 28.500 lei

2131 = 1513 15.000 lei


c. % = 401 178.500 lei
2131 150.000 lei
4426 28.500 lei

2131 = 401 15.000 lei


d. % = 404 178.500 lei
2131 100.000 lei
4426 28.500 lei

6812 = 1513 28.500 lei


e. % = 404 196.350 lei
2131 165.000 lei
4426 31.350 lei

36. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din străinătate in valoare de 25.000 EUR. Se cunosc următoarele
elemente :
– taxa vamala 8%
– comisionul vamal 1%
– cota TVA 19%
– cursul de schimb la data vamuirii 3,70 ROL/EUR.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este :

a. 19.156,75 lei
b. 17.750,75 lei
c. 17.575,00 lei
d. 18.981,00 lei
e. 15.993,25 lei

37. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
– valorile contabile : 301 - 1.500 lei; 371 - 2.000 lei; 345 - 6.000 lei.
– valorile de inventar : 301 - 1.800 lei; 371 - 1.800 lei; 345 - 6.500 lei.
– provizioane pentru deprecierea marfurilor : 200 lei.
– provizioane pentru deprecierea produselor finite : 100 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :

a. 6814 = 397 200 lei


% = 7814 400 lei
391 300 lei
394 100 lei
b. 6814 = 397 200 lei
394 = 7814 100 lei
c. 397 = 7814 200 lei
7814 = 394 100 lei
d. 6814 = 397 200 lei
e. 394 = 7814 100 lei
38. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un corp de mobilier a carui valoare a fost estimata la 25.000 lei.
înregistrarea corecta a plusului de inventar este :

a. 214 = 758 25.000 lei


b. 658 = 214 25.000 lei
c. 214 = 2814 25.000 lei
d. 131 = 7584 25.000 lei
e. 214 = 134 25.000 lei

39. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 200.000 lei, cu o durata de viata
utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 80 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA 23.800 lei, TVA 19 %, metoda de
amortizare folosita: metoda liniara. Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii:

a. 461 = % 23.800 lei


7583 20.000 lei
4427 3.800 lei

% = 212 200.000 lei


2812 160.000 lei
6583 40.000 lei
b. 461 = % 28.322 lei
7583 23.800 lei
4427 4.522 lei

% = 212 200.000 lei


2812 160.000 lei
6583 40.000 lei
c. 4111 = % 23.800 lei
7583 20.000 lei
4427 3.800 lei

% = 212 200.000 lei


2812 160.000 lei
6583 40.000 lei
d. 4111 = % 28.322 lei
7583 23.800 lei
4427 4.522 lei

% = 212 200.000 lei


2812 160.000 lei
6583 40.000 lei
e. 461 = % 23.800 lei
7583 20.000 lei
4427 3.800 lei
2812 = 212 200.000 lei

40. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de
24.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei
maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare ?
a. 12.000 lei
b. 3.000 lei
c. 4.500 lei
d. 3.500 lei
e. 5.000 lei

41. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de
36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei
maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de
functionare ?
a. 7.875 lei.;
b. 4.500 lei;
c. 3.375 lei;
d. 18.000 lei;
e. 11.250 lei.

42. O societate comerciala achizitioneaza la data 16.01 N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 24.000
lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva varianta AD1 (fara influenta uzurii
morale). Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se realizeaza
amortizarea degresiva si numarul de ani care se realizeaza amortizare liniara ?
a. 5.400 lei; 2 ani; 3 ani;
b. 7.200 lei; 3 ani; 2 ani;
c. 7.200 lei; 2 ani; 3 ani;
d. 3.600 lei; 2 ani; 3 ani;
e. 7.200 lei; 4 ani; 1 an.

43. Înregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este:


a. 212 = 456
b. 1011 = 1012
c. 5121 = 456
d. 456 = 1011
e. 1011 = 456

44. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei
intreprinderi se inregistreaza astfel:
a. 5121 = 1011
b. 5121 = 1012
c. 5121 = 456
d. 5121 = 212
e. 456 = 5121

45. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in contabilitate:

a. 635 = 5121
b. 201 = 5121
c. 201 = 456
d. 5121 = 201
e. 5121 = 456

46. În situatia in care valoarea matematica contabila este mai mare decat valoarea nominala a unei actiuni,
cresterea de capital social se inregistreaza contabil astfel: a. 5121 = %
1011
1041
b. 201 = %
1012
1041
c. 5121 = 1012
d. 456 = 1011
e. 456 = %
1011
1041

47. Rambursarea capitalului social catre actionari/asociati se inregistreaza astfel:

a. 1012 = 456
b. 1012 = 1011
c. 456 = 5121
d. 456 = 1012
e. 5121 = 456

48. Daca la o instalatie tehnologica apare o rezerva din reevaluare( pozitiva) are loc inregistrarea
contabila:
a. 2813 = 2131
b. 2131 = 105
c. 2131 = 2813
d. 105 = 2131
e. 2813 = 105

49. Înregistrarea privind acordarea de dividende in anii ce s-au incheiat cu pierderi este:

a. 1062 = 502
b. 1068 = 457
c. 1061 = 457
d. 129 = 1061
e. 104 = 457

50. Înregistrarea amortizarii unei constructii este:

a. 6811 = 2812
b. 6811 = 2813
c. 2111 = 6811
d. 6811 = 5121
e. 5121 = 2812

51. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 10.000 lei drept compensatie pentru pierderile
inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va
inregistra incasarea subventiei astfel:
a. 131 = 7584 10.000 lei
b. 445 = 771 10.000 lei
c. 131 = 771 10.000 lei
d. 5121 = 445 10.000 lei
e. % = 445 11.900 lei
5121 10.000 lei
4426 1.900 lei

52. Constituirea sau suplimentarea provizioanelor aferente clasei I de capitaluri se contabilizeaza astfel:

a. 6812 7812
b. 151 7812
c. 6812 6812
d. 151 151
e. 7812
151

53. Inregistrarea contabila privind plata dobanzii datorate la banca de o societate este:

a. 666 = 1682
b. 161 = 5121
c. 1682 = 5121
d. 1682 = 666
e. 5121 = 1682

54. O intreprindere achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 15.000,
TVA 19%. Care este inregistrarea contabila ?
a. % = 401 17.850
203 15.000
4426 2.850
b. % = 404 17.850
203 10.000
4426 2.850
c. % = 401 17.850
204 10.000
4426 2.850
d. % = 404 17.850
205 15.000
4426 2.850
e. 4426 = 205

55. Inregistrarea contabila privind plus de inventar reprezentand un calculator este:

a. 214 = 456
b. 214 = 5121
c. 214 = 134
d. 5121 = 214
e. 5121 = 131

56. Receptia si punerea in functiune a unei instalatii tehnologice realizata in regie proprie se inregistreaza
astfel:

a. 6452 = 4371
b. 2131 = 231
c. 2131 = 5121
d. 6452 = 2131
e. 5121 = 722

57. înregistrarea imobilizărilor corporale in curs din producţie proprie pe baza bonului de predare-primire si a
procesului-verbal de receptie este:
a. 5121 = 231
b. 231 = 233
c. 231 = 722
d. 5121 = 722
e. 5121 = 722

58. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea activelor necorporale se inregistreaza astfel:

a. 6813 = 290
b. 280 = 290
c. 6813 = 280
d. 280 = 290
e. 290 = 6813

59. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este: 1 august - sold initial 10 buc. x 1.000
lei/bacata; 5 august - intrari 20 buc. x 2.000 lei/bucata; 10 august - intrari 30 buc x 3.000 lei/bucata; 20
august - intrari 40 buc. x 4.000 lei/bucata; 30 august - intrari 5 buc. x 4.500 lei/bucata; iesiri pe 18
august - 55 bucati si 25 august - 43 bucati.
Care este valoarea iesirilor din 25.08 si valoarea stocului utilizand metoda FIFO ?
a. 167.000, 30.500;
b. 167.000, 8.000;
c. 173.000, 30.500;
d. 173.000, 8.000;
e. 157.000, 8.000.

60. în luna X a exercitiului N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%. în
luna X+1 se primeste factura in valoare de 1.500 lei, TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii? a. % =
401 595 lei 371 500 lei
4426 95 lei

4426 = 4428 190 lei


408 = 401 1.190 lei
b. 4426 = 4428 285 lei
408 = 401 1.785 lei
c. % = 401 1.285 lei
408 1.000 lei
4426 285 lei
408 = 4428 190 lei
d. % = 401 1.475 lei
371 1.190 lei
408 285 lei

4426 = 4428 285 lei


e. % = 401 1.785 lei
371 1.500 lei
4426 285 lei
4426 = 4428 190 lei

61. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este: 1 august - sold initial 10 buc. x 5.000
lei/bucata; 8 august - intrari 20 buc. x 2.000 lei/bucata; 16 august - intrari 30 buc x 3.000 lei/bucata; 19
august - intrari 80 buc. x 4.800 lei/bucata; 30 august - intrari 15 buc. x 2.000 lei/bucata; iesiri pe 17
august - 40 bucati si 21 august - 70 bucati.
Valoarea stocului final evaluat prin metoda C.M.P., calculat dupa fiecare operatie de intrare si
valoarea iesirilor din 21 august, este:
a. 163.200, 310.800;
b. 133.200, 120.000;
c. 30.000, 210.000;
d. 210.800, 310.000;
e. 340.800, 210.000.

62. O societate detine un sold initial de produse finite in valoare de 2.000 lei, stocuri obtinute la cost de
productie 500 lei; stocuri constatate la inventariere 1.600 lei. In conditiile utilizarii metodei inventarului
intermitent, care sunt formulele contabile ?
a. 711 = 345 2.000 lei
345 = 711 1.600 lei;
b. 711 = 345 1.600 lei
345 = 711 2.000 lei;
c. 345 = 711 400 lei;
d. 711 = 345 2.000 lei
345 = 711 500 lei
711 = 345 900 lei;
e. 711 = 345 2.000 lei
345 = 711 500 lei;

63. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date:


– TVA colectata 12.000 lei;
– TVA neexigibila 2.000 lei;
– TVA deductibila 10.000 lei.
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea:
a. % = 4427 12.000 lei
4426 10.000 lei
4424 2.000 lei
b. 4427 = 4428 12.000 lei
4426 = 4423 2.000 lei
c. 4426 = 4427 10.000 lei
4424 = 4428 2.000 lei
d. 4427 = % 12.000 lei
4426 10.000 lei
4423 2.000 lei
e. 4427 = % 12.000 lei
4426 10.000 lei
4428 2.000 lei

64. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o societate
comerciala se prezinta astfel: 601 - 20.000 lei; 604 - 5.000 lei; 607 - 10.000 lei; 666 - 2.000 lei; 701
-17.000 lei; 704 - 80.000 lei; 766 - 10.000 lei ;721 - 2.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este:

a. 97.000 lei
b. 72.000 lei
c. 107.000 lei
d. 109.200 lei
e. 62.000 lei

65. înregistrarea contabila privind impozitul pe profit platit in plus este:


a. 6911 = 4411
b. 441 = 6911
c. 512 = 441
d. 441 = 512
e. 6911 = 512

66. Darea in consum a unor materii prime in valoare de 75.000 lei se inregistreaza astfel:
a. 601 = 701 75.000 lei
b. 301 = 701 75.000 lei
c. 301 = 601 75.000 lei
d. 601 = 301 75.000 lei
e. 601 = % 89.250 lei
301 75.000 lei
4427 14.250 lei

67. Constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie se inregistreaza in
contabilitate:
a. 5114 = 413
b. 627 = 5121
c. 6864 = 59
d. 5121 = 59
e. 59 = 413

68. O societate comerciala datoreaza bugetului statului suma de 15.000 lei, reprezentand amenzi si
penalitati. înregistrarea contabila privind plata sumei datorate este:
a. 6581 635 4481 446 15.000 lei. 15.000 lei. 15.000
b. 471 512 lei. 15.000 lei. 17.850 lei.
c. % 531 15.000 lei.
d. 4481 4426 512 2.850 lei
e. 4481

69. O societate inregistreaza un extras de cont bancar care reprezinta plata comisioanelor bancare in suma
de 250 lei. înregistrarea contabila va fi:
a. 462 = 5121 250 lei
b. 627 = 5121 250 lei
c. 512 = 5114 250 lei
d. 401 = 5121 250 lei
e. 5121 = 4111 250 lei
70. O societate incaseaza suma de 80.000 lei, suma ce reprezintă chiria de la un partener de afaceri pentru 2
luni ale anului financiar urmator, ca urmare a inchirierii unui spatiu al societatii. înregistrarea sumei
primite se face:
a. 472 = 706 80.000 lei.
b. 472 = 512 80.000 lei
c. 512 = 472 80.000 lei
d. 512 = 472 80.000 lei
e. 472 = 706 80.000 lei
71. O societate comerciala contracteaza la finele exercitiului financiar un abonament la o publicatie de larga
circulatie pentru anul urmator. Valoarea abonamentului este de 12.000. lei. Înregistrarea contabila
privind contractarea abonamentului este:

a. 626 531 531 12.000 lei 12.000 lei


b. 6581 626 471 531 12.000 lei 12.000 lei
c. 471 12.000 lei
d. 626
e. 471

72. O societate vinde unui client produse finite in valoare de 75.000 lei. Costul de productie al bunurilor de
natura stocurilor vandute este de 68.000 lei, TVA 19%. Scoaterea din gestiune a produselor finite
vandute presupune inregistrarea :
a. 711 = 345 68.000. lei
b. 4111 = % 80.920 lei
711 68.000 lei
4427 12.920 lei
c. 4111 = % 89.250 lei
701 75.000 lei
4427 12.920 lei
d. 601 = 301 68.000 lei
e. 4111 = 711 68.000 lei

73. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 20.000.000 lei, impartit in 20.000
actiuni; rezerve 16.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru
care se emit 10.000 actiuni la un pret de emisiune de 1.200 lei/actiune. Care este valoarea matematica
contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila ?
a. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = % 12.000.000 1011
10.000.000
1041 2.000.000
b. Valoarea matematica = 1.077 lei/actiune
D.S.- ul = 723 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012 12.000.000
c. Valoarea matematica = 1.800 lei/actiune
D.S.- ul = 2.000 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = % 18.000.000

1012 1041 12.000.000 6.000.000

d. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune


D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012 10.000.000
e. Valoarea matematica = 1.800 lei/actiune
D.S.- ul = 1.600 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = % 12.000.000
1012 1041 10.000.000 2.000.000

74. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 18.000.000 lei impartit in
9.000 actiuni; rezerve 9.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:
- in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 3.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de
emisiune;
- in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 5.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni. Marimile
distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:
a. D.S. = 200 si =
D.A. 100;
b. D.S. = 750 si =
D.A. 450;
c. D.S. = 200 si =
D.A. 250;
d. D.S. = 723 si =
D.A. 300;
e. D.S. = 450 si =
D.A. 750.

75. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei, impartit in 10.000
actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar pentru
care se emit 5.000 actiuni la un pret de emisiune de 1.200 lei/actiune. Care este valoarea matematica
contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni noi si formula contabila ?

a. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune


D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = % 6.000.000
1012 5.000.000
1041 1.000.000
b. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012 6.000.000
c. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = % 6.000.000
1011 5.000.000
1041 1.000.000
d. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012 5.000.000
e. Valoarea matematica = 1.077 lei/actiune
D.S.- ul = 723 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012 5.000.000

76. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei impartit in
10.000 actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:
- in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de
emisiune;
- in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 1.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni. Marimile
distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:
a. D.S. = 200 si =
D.A. 400;
b. D.S. = 200 si =
D.A. 300;
c. D.S. = 200 si = 0;
D.A.
d. D.S. = 723 si =
D.A. 100;
e. D.S. = 723 si =
D.A. 300.

77. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei format din
10.000 actiuni; rezerve 5.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporari de rezerve in
valoare de 4.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni.
Care este valoarea matematica contabila noua a actiuni, marimea DA-ului, raportul actiuni vechi/actiuni
noi ?
a. 1.250 lei/act., 250 lei, 5/1;
b. 1.500 lei/act., 0 lei, 5/1;
c. 1.250 lei/act., 250 lei, 1/5;
d. 1.167 lei/act., 333 lei, 1/5;
e. 1.500 lei/act., 250 lei, 1/5

78. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei
intreprinderi se inregistreaza astfel:
a. 5121 = 1011
b. 5121 = 1012
c. 5121 = 456
d. 5121 = 212
e. 456 = 5121

79. Valoarea matematica contabila are formula:


a. Capital social / Numar de actiuni
b. Activ net contabil / Numar de actiuni
c. Cresterea de capital social / Numar de actiuni
d. Rezerve / Numar de actiuni
e. Numar de actiuni vechi /Numar de actiuni noi

80. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 20.000 lei, la o rata a dobanzii
de 10%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului financiar N stiind
ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la contractarea
imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la scadenta ?

a. 666 = 1621 1.000 lei


1621 = 1682 1.000 lei
b. 666 = 1621 2.000 lei
1621 = 1682 2.000 lei
c. 666 = 1621 1.000 lei
d. 666 = 1682 1.000 lei
e. 666 = 1682 2.000 lei
81. O societate comerciala achiziţionează la data de 25.05.N un utilaj( pus in funcţiune in luna de achiziţie) cu
valoarea contabila de intrare de 50.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. In conditiile utilizarii
metodei de amortizare accelerate ( cota 40%) inregistrarea contabila a amortizarii in primul an de viata
utila este :

a. 6812 = 2813 20.000 lei


b. 6811 = 2813 20.000 lei
c. 6812 = 2813 10.000 lei
d. 6811 = 2813 10.000 lei
e. 6811 = 2813 11.667 lei

82. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.06.N un mijloc de transport care este pus in functiune
in aceiasi luna. Valoarea contabila de intrare de 60.000 lei. Durata de viata utila este de 10 ani.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea
contabila a amortizarii in anul N este :

a. 6812 = 2813 15.000 lei


b. 6811 = 2813 15.000 lei
c. 6812 = 2813 30.000 lei
d. 6811 = 2813 30.000 lei
e. 6811 = 2813 6.000 lei

83. O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata
de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 5 ani. Metoda de
amortizare folosita : liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 83.300 lei
inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport :

a. 461 = % 83.300 lei


7583 70.000 lei
4427 13.300 lei

6583 = 2133 140.000 lei


b. 4111 = % 83.300 lei
7583 70.000 lei
4727 13.300 lei

% = 2133 140.000 lei


2813 70.000 lei
658 70.000 lei
c. 4111 = % 83.300 lei
7583 70.000 lei
4427 13.300 lei

2813 = 2133 140.000 lei


d. 4111 = % 83.300 lei
7583 70.000 lei
4427 13.300 lei

% = 2133 140.000 lei


2813 80.000 lei
6583 60.000 lei
e. 461 = % 83.300 lei
7583 70.000 lei
4427 13.300 lei

% = 2133 140.000 lei


2813 70.000 lei
6583 70.000 lei

84. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :

TVA colectata : 12.000 lei


TVA neexigibila : 2.000 lei
TVA deductibila : 14.000 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea :

a. 4426 4427 4428 14.000 lei 12.000 lei 2.000 lei


% 14.000 lei 2.000 lei 12.000 lei
4427 4423 4426 4423 2.000 lei 14.000 lei 12.000 lei
b. 4428 4427 4428 4426 2.000 lei 14.000 lei 12.000 lei
4427 2.000 lei
c. 4426
4424 4426
d. %
4427
4424
e. %

85. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :

TVA colectata : 14.000 lei


TVA neexigibila : 14.000 lei
TVA deductibila : 14.000 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea

a. 4427 = 4426 14.000 lei


b. 4426 = 4427 14.000 lei
c. 4426 = 4428 14.000 lei
d. 4427 = 4428 14.000 lei
e. 4428 = 4426 14.000 lei
86. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achiziţionarea unui stoc de materii
prime, in valoare de 20.000 lei ( TVA 19% ) este :

a. % = 404 23.800 lei


301 20.000 le
4426 3.800 lei
b. % = 401 23.800 lei
601 20.000 lei
4426 3.800 lei
c. % = 404 23.800 lei
601 20.000 lei
4426 3.800 lei
d. % = 401 23.800 lei
301 20.000 lei
4426 3.800 lei
e. % = 462 23.800 lei
601 20.000 lei
4426 3.800 lei

87. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare
de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul
exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 0 (zero)
lei.
Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :
a. 7814 = 491 20.000lei
491 = 6814 20.000 lei
b. 6812 = 151 20.000 lei
6812 = 151 20.000 lei
c. 6814 = 491 20.000 lei
491 = 7814 20.000 lei
d. 6812 = 151 20.000 lei
151 = 7812 20.000 lei
e. 7812 = 151 20.000 lei
151 = 6812 20.000 lei

88. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si
informatii :
– valoarea de intrare : 20.000 lei
– valoarea reziduala : 2.000 lei
– durata de viata utila : 10
ani. Valoarea amortizabila este :

a. 2.000 lei
b. 22.000 lei
c. 24.000 lei
d. 25.000 lei
e. 18.000 lei

89. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se
prezinta astfel : 701 - 30.000 lei; 704 - 20.000 lei; 706 - 10.000 lei; 707 - 30.000 lei, 711 - 20.000 lei;
7583 - 7.000 lei; 765 - 2.000 lei; 766 - 1.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este
a. 90.000 lei
b. 97.000 lei
c. 120.000 lei
d. 30.000 lei
e. 3.000 lei

90. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
– valorile contabile : 301 - 20.000 lei; 371 - 40.000 lei; 345 - 60.000 lei.
– valorile de inventar : 301 - 25.000 lei; 371 - 35.000 lei;
345 - 65.000 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului
financiar N :

a. 6814 397 5.000 lei


% 7814 10.000 lei 5.000 lei 5.000 lei
391 394

b. 6814 394 10.000 lei


397 5.000 lei 5.000 lei
7814 5.000lei 5.000 lei
c. 6814 397 7814 5.000 lei
d. 397 6814 % 10.000 lei 5.000 lei
e. % 391 394 5.000 lei
391

91. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000 lei. TVA 19%.
In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000 lei.
TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii :

a. % 14.180 lei 11.900 lei


371 408 2.280 lei
401

4426 2.280 lei 14.280 lei


b. % 12.000 lei
371 4426 2.280 lei
4428 401

4426 4428 401 1.900 lei


c. % 14.280 lei 12.000 lei
408 4426 2.280 lei

408 408 4426 1.900 lei 11.900


d. 4428 401 4428 lei 1.900 lei

0/
401 2.380 lei
%

371 2.000 lei


4426 380 lei
e. 4426 = 4428 2.280 lei
408 = 401 14.280 lei

92. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 20.000 lei.
TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 19.000 lei. Inregistrarile
efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt :

a. 461
b. 4111 % 23.800lei
701 4427 20.000 lei
% 3.800 lei
708 4427 23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

608 = 345 19.00


c. 461 = % 23.800 lei
701 20.000 lei
4427 3.800 lei
711 = 345 19.000 lei
d. 4111 = % 23.800 lei
701 20.000 lei
4427 3.800 lei
e. 4111 = % 23.800 lei
701 20.000 lei
4427 3.800 lei
711 = 345 19.000 lei

93. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data
facturarii cursul de schimb valutar este de 2,90 lei/USD. încasarea creantei de la clientul extern se
realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 2,80 lei /USD. Ce
inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :

a. % = 4111 43.500 lei


5124 42.000 lei
665 1.500 lei
b. % = 4111 43.500 lei
5121 42.000 lei
665 1.500 lei
c. % = 461 43.500 lei
5124 42.000 lei
665 1.500 lei
d. 4111 = % 43.500 lei
5124 42.000
665 1.500 lei
e. 461 = % 43.500 lei
5124 42.000 lei
665 1.500 lei
94. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10.000 USD. La data
facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80 lei/USD. încasarea creantei de la clientul extern se
realizeaza la 30 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 3,00 lei /USD. Ce
inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :

a. 5124 %
4111 766 4111
d. % 5124 665
b. 5121 %
4111 765
%
c. 5124 4111 765
30.000 lei 28.000 lei 2.000 lei 28.000 lei 2.000 lei 30.000 lei
28.000 lei 2.000 lei 30.000 lei 28.000 le 2.000 lei
30.000 lei

e. % 666 30.000 lei


512 4111 28.000 lei 2.000 lei
4

95. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 20.000 lei si materii prime in
valoare de 10.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 20.000 lei.
TVA neexigibila 20.000 lei. TVA 19%. Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :

a. % 4426 5.700 lei


4427 3.800 lei
4424 1.900 lei
b. % = 4427 5.700 lei
4427 3.800 lei
4423 1.900 lei
c. 4427 = 4426 3.800 lei
d. 4427 = 4426 5.700 lei
e. 4426 = % 5.700 lei
4427 3.800 lei
4423 1.900 lei

96. O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 238.000 lei inclusiv TVA. Se
estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la
sfarsitul duratei de viata utila este de 10.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt :

a. % = 401 238.000 lei


2131 200.000 lei
4426 38.000 lei

6812 % 2131 1513 404 10.000 lei 238.000 lei


b. 4426 200.000 lei 38.000 lei

21 1513 404 10.000 lei


31
c. 283.220 lei 238.000 lei 45.220 lei
%
2131
4426

2131 2131 4426 10.000 lei


d. % 1513 401 238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei
213 2131 4426 10.000 lei
e. 1 1513 404 295.120 lei
% 248.000 lei
47.120 lei

97. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din străinătate in valoare de 10.000 EUR. Se cunosc
urmatoarele elemente :
– taxa vamala 5%
– comisionul vamal 1%
– cota TVA 19%
– cursul de schimb la data vamuirii 3,60 lei/EUR.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este :

a. 7.250,40 lei
b. 6.840,00 lei
c. 7.182,00 lei
d. 6.908,40 lei
e. 7.000,00 lei

98. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel
– valorile contabile : 301 - 2.000 lei; 371 - 2.500 lei; 345 - 6.000 lei.
– valorile de inventar : 301 - 2.100 lei; 371 - 2.000 lei; 345 - 6.200 lei.
– provizioane pentru deprecierea marfurilor : 300 lei.
– provizioane pentru deprecierea produselor
finite : 200 lei. Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului
financiar N :

a. 6814 = 397 200 lei


394 = 7814 200 lei
b. 6814 = 397 500 lei
c. 394 = 7814 200 lei
d. 397 = 7814 200 lei
7814 = 394 200 lei
e. 6812 = 397 200 lei
394 = 7812 200 lei
Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la
2.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este :

a. 214 = 134 2.000 lei


b. 131 = 214 2.000 lei
c. 131 = 2814 2.000 lei
d. 214 = 758 2.000 lei
e. 658 = 214 2.000 lei

100. Inregistrarea cheltuielilor de constituire pe seama contului de la banca se inregistraeaza in contabilitate


astfel :

a. 201 = 5121
b. 635 = 5121
c. 201 = 456
d. 5121 = 201
e. 5121 = 456
101. Osocietate achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 2.000 lei.
TVA 19%. Inregistrarea contabila este :

a. % 404 2.380 lei 2.000 lei 380 lei 2.380 le


205 4426 2.000 lei 380 lei 2.380 lei 2.000 lei
% 380 lei 2.380 lei 2.000 lei 380 lei
b. 205 4426 401 2.380 lei 2.000 lei 380 lei
%
203 4426
c. % 401
208 4426
%
d. 208 4426 404

e. 401

102. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de viata utila 9
ani. În conditiile amortizarii utilajului, utilizand metoda de amortizare accelerate si a limitei maxim
admise, marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila este :
a. 62.500,00 lei
b. 13.888,89 lei
c. 2.777,78 lei
d. 15.625,00 lei
e. 7.812,50 lei.

În conditiile utilizarii inventarului permanent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de
materii prime, in valoare de 1.000 lei(TVA 19%) este :

a. % 4426 1.190 lei 1.000 le


301 404 190 lei 1.190 lei 1.000 lei
4426 190 lei
b. % 1.190 lei 1.000 lei
301 401 190 lei 1.190 lei 1.000 lei
4426 190 lei
c. % 1.416,10 lei 1.190,00 lei 226,10 lei
601 404
4426
d. %
601 401
4426
e. %
301 401

104. La sfarsitul lunii dispunem de următoarele date: TVA


colectata 600 lei TVA deductibila 450 lei TVA
neexigibila 150 lei. In urma inchiderii conturilor de
TVA rezulta:
a. TVA de recuperat 150 lei
b. Societatea nu are de platit/recuperat TVA
c. TVA de plata 150 lei
d. TVA de recuperat 300 lei
e. TVA de plata 300lei.

105. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o societate
comerciala se prezinta astfel : 601 - 20.000lei; 604 - 5.000 lei; 607 - 10.000lei; 666 - 2.000 lei; 701 -
27.000 lei; 704 - 80.000 lei; 766 - 10.000 lei; 7583 - 2.000 lei. Suma corecta a cifrei de afaceri este:
a. 107.000 lei
b. 72.000 lei
c. 107. 000 lei
d. 109.200 lei
e. 62.000lei

106. O societate comerciala livreaza produse finite obtinute din productie proprie unui partener extern la un
pret de 10.000 EURO. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4,00 ROL/EURO. Cursul de
schimb din ziua incasarii este de 4,02 ROL/EURO. Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea
creantei:

a. % = 4111 40.200 lei

5124 665 40.000 lei 200 lei.

b. 5124 % 40.200 lei

4111 40.000 lei


765 200 lei

c. % = 4111 40.200 lei


5121 40.000 lei
665 200 lei

d. 5124 = % 40.200 lei


4111 40.000 lei
766 200 lei
e. 5124 = % 40.200 lei
461 40.000 le
765 200 lei

107. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura in valoare de 10.000 lei. TVA
19%.In luna urmatoare se primeste factura, valoare marfurilor consemnata in aceasta fiind de 8.000 lei.
TVA 19%. Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii :
a. 408 = 401 8.000 lei 4426 = 4428
1.520 lei
408 408 4426 2.380 lei 2.000 lei 380 lei
% 371 1.900 lei 11.900 lei 9.520 lei
4428 4428 401 401 8.000 lei 1.520 lei
b. 4426 408
%
c.

408 = 4428 1.900 lei


d. 401 = % 2.380 lei
371 2.000 lei
408 380 lei

4426 = 4426 1.520 lei


e. 408 = % 2.380 lei
371 2.000 lei
4428 380 lei

4426 = 4428 1.520 lei

108. O societate comerciala inregistraza dobanda anuala aferenta creantelor legate de participatii, in valoare
de 10.000 lei. Formula contabila este :
a. 267 = 763 10.000 lei
b. 267 = 766 10.000 lei
c. 267 = 768 10.000 lei
d. 666 = 267 10.000 lei
e. 666 = 768 10.000 lei

109. Se transforma 20.000 de obligatiuni in 8.000 actiuni.


Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1,00 leu/ obligatiune. Valoarea
nominala a unei actiuni este de 1,50 lei / actiune. Indicati formula contabila
corecta:
a. 161 = % 20.000lei
b. 161 = % 20.000lei
c. 161 = % 20.000 lei
1012 12.000lei
1068 8.000lei
d. 161 = % 20.000lei
1012 12.000 lei
169 8.000 lei
e. 161 = % 20.000lei
1011 12.000lei 1012 12.000lei
1044 8.000lei 768 8.000lei

110. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in
10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in numerar
pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune de 1,20 lei actiune.
Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DS-ului, raportul actiuni
vechi / actiuni noi si formula contabila.
a. Valoarea matematica 1,60 lei /act.
b. Valoarea matematica 1,60 lei /act.
c. Valoarea matematica 1,077 lei /act.
DS - ul 0,723 lei
Raport actiuni 2/1 456 = %
6.000 1011 5.000
1041 1.000
d. Valoarea matematica 1,60 lei /act.
DS - ul 0,20 lei DS - ul 0,20 lei
Raport actiuni 2/1 Raport actiuni 1/2
456 = % 6.000
1011 5.000 456 = 1011 5.000
1041 1.000
e. Valoarea matematica 1,077 lei /act.
DS - ul 0,20 lei DS - ul 0,723 lei
Raport actiuni 2/1 Raport actiuni 2/1
456 = 1011 6.000 456 = 1012 5.000

111. O societate comerciala a obtinut la 1 august anul N un imprumut pe termen lung de 1.000lei la o rata a
dobanzii de 15 % rambursabil in 6 ani la scadenta unica.
Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul de primire a imprumutului:
a. 666 = 1621 150lei
b. 666 = 1621 150lei
c. 666 = 1682 150lei
d. 666 = 1682 62,50 lei
1621 = 1682 87,50 lei
e. 666 = 1682 87,50 lei
1621 = 1682 62,50 lei

112. La sfarsitul lunii dispunem de urmatoarele date: TVA colectata (cont 4427): 590 lei; TVA deductibila
(cont 4426): 250 lei; TVA neexigibila (cont 4428): 100 lei si prorata: 100 %. Se cere sa se determine
TVA de plata:
a. 150 lei
b. 490 lei
c. 440 lei
d. 240 lei
e. 340 lei

113. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei impartit in
10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei.
Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:
– in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni x 1,20 lei /
actiune pret de emisiune;
– in faza a Il-a incorporare de rezerve in suma de 1.000 lei pentru care se emit 1.000 de
actiuni.
Marimile distincte ale DS - ului si DA - ului sunt:
a. 0,20 lei 0,10 lei
b. 0,20 lei 0,30 lei
c. 0,20 lei 0 lei
d. 0,723 lei 0,10 lei
e. 0,723 lei 0,30 lei
114. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoare contabila de intrare de
36.000 lei, durata de viata utila 5 ani.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare in
primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare:
a. 7.875 lei
b. 4.500 lei
c. 3.375 lei
d. 18.000 lei
e. 11.250 lei

115. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o
durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA
95.200 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosita: metoda liniara. Care sunt inregistrarile contabile
corecte privind vanzarea cladirii:
a. 461 = % 95.200 lei
b. 4111 = % 95.200 lei
c. 4111 = % 95.200 lei
7583 80.000 lei
4427 15.200 lei 2812 = 212
100.000 lei 15.200 lei
d. 7583 = 212 7583
80.000 lei 4427 15.200
lei
% 6 2812 100.000
212 100.0005lei lei
2812 60.000 lei 6583
461 = % 40.000 lei
e. 7583 80.000 lei 110.400 lei
7583 95.200 lei
4427 15.200 lei lei
212 100.000 lei %
2 %
1

4427 15.200

100.000

lei 2812
2812 60.000 lei lei 60.000
6583 40.000 lei 471 40.000 lei

116. În cursul exercitiului N o societate a angajat un proces juridic impotriva unui client in
valoare de 10.234 lei, TVA 19 % inclus. Ea estimeaza ca pentru a face fata acestui
proces trebuie constituit un provizion; probabilitatea de pierdere a procesului 75 %.
Cum se inregistreaza in contabilitate:

a. 6812 1511 6.450 lei 6.450 lei


b. 6814 491 6.450 lei 7.675 lei
c. 658 1511 7.675 lei
d. 6812 1511
e. 6814 491

117. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite constatat la inventarierea
fizica in conditiile folosirii inventarului permanent.

a. e. 345 345 345 711 711 50.000 lei 50.000 lei


b. 711 701 348 345 348 50.000 lei 50.000 lei
c. 50.000 lei
d.
118. O societate detine un sold initial de produse finite in valoare de 3.000 lei, stocuri obtinute
la cost de productie 600 lei; stocuri constatate la inventariere 2.600 lei. În conditiile
utilizarii metodei inventarului intermitent care sunt formulele contabile:
a. 711 = 345 3.000 lei
b. 711 = 345 2.600 lei
c. 345 = 711 400 lei
d. 711 345 345 3.000 lei 711
2.600 lei 345 = 711 600 lei
e. 711 = 345 1000 lei
711 = 345 3.000 lei
345 711 3.000 345 = 711 600 lei
lei

119. În luna X se livreaza produse finite fara factura, pret de vanzare de 3.000 lei, TVA 19 %.
În luna X + 1 se intocmeste factura, pret de vanzare 4.000 lei, TVA 19 %. Ce
inregistrari se efectueaza la emiterea facturii:

%
a. 4111 1.190 lei

b. 4428 4427 760 lei

c. 4428
e. 418 570 lei
4111 = %
418 3.000 lei
701 1.000 lei
4427 760 lei
% 4.330 lei
d. 4111 701 1.000 lei 418 3.570
4427 190 lei 4427 760 lei
lei 4428 = 4427 570 lei
4111 = 418 3.570 lei 4428 = 418 570 lei
4428 = 4427 570 lei
4111 = % 4.330 lei 4111 = % 1.190
lei
418 3.570 lei 701 1.000
lei
701 760 lei 4427 190 lei

120. O societate comerciala achizitioneaza la data de 16.01.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de

24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva (fara influenta uzurii morale).

Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se realizeaza

amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara:

a.
5.400 lei
2 ani
3 ani
b.
7.200 lei
3 ani
2 ani
c.
7.200 lei
2 ani
3 ani
d.
3.600 lei
2 ani
3 ani
e.
7.200 lei
4 ani
1 an
121. Dobanzile anuale aferente creantelor legate de participatii se inregistreaza prin formula:
a. 267 = 763 50.000 lei
b. 267 = 766 50.000 lei
c. 267 = 768 50.000 lei

d. 666 267 768 50.000 lei 50.000 lei


e. 666

122. înregistrarea cheltuielilor cu salariile datorate angajaţilor se contabilizează astfel:

a. 621 421 401 424 421 462 10.000 lei 10.000


b. 641 lei 10.000 lei
c. 621 10.000 lei 10.000
d. 641 lei
e. 641

123. La sfarsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societatii X
sunt urmatoarele: 701 - 8.000 lei, 704 - 300 lei, 707 - 400 lei, 708 - 100 lei, 711 - 500
lei, 722 -2.000 lei, 758 - 90 lei, 766 - 300 lei, 7583 - 600 lei. Indicati suma corecta a
cifrei de afaceri:
a. 9.300 lei
b. 8.800 lei
c. 8.890 lei
d. 11.390 lei
e. 9.490 lei

124. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei
format din 10.000 actiuni; rezerve 5.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin
incorporari de rezerve in valoare de 4.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni.
Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DA - ului,
raportul actiuni vechi / actiuni noi.
valoarea matematica contabila noua marimea DA - ului raportul actiuni vechi / actiuni
noi

a. 1,25 lei /act. 0,25 lei 5/1


b. 1,50 lei /act. 0 lei 5/1
c. 1,25 lei /act. 0,25 lei 1/5
d. 1,167 lei /act. 0,333 lei 1/5
e. 1,50 lei /act. 0,25 lei 1/5
125. Se transforma 10.000 de obligatiuni in 5.000 actiuni.
Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei /
obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este de
18 lei / actiune.

Indicati formula contabila corecta: = % 100.000 lei =


a. 161 161 161 % 100.000 lei = % 100.000 lei
b. 1012 90.000 lei
c. 1068 10.000 lei
161 = % 100.000 lei 1012 90.000 lei
169 10.000 lei
d. = % 100.000 lei
161

e.
101
2
90.
000
lei
106
1
10.
000
lei

126. O societate comerciala scoate din funcţiune o instalatie tehnologica a carei valoare
contabila de intrare este de 150.000 lei. La data scoaterii din functiune instalatia
tehnologica era amortizata (metoda amortizarii liniare) in proporţie de 90%. Achizitia
instalatiei tehnologice a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in
suma de 100.000 lei.
La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice, inregistrarile contabile
corecte sunt:

a. % 150.000 lei
2 135.000 lei
2 15.000 lei
131 7584 10.0
00
lei

b. 2813 131 150.000 lei 15.000 lei


2131 7584

c. % 2813 150.000 lei 135.000 lei


6583 15.000 lei
2131

d. % 2813 6583 150.000 lei 135.000 lei


2131 15.000 lei

131 7584 15.


000
lei

e. 2813 131 135.000 lei 10.000 lei


2131 7584

127. La inventariere, situatia titlurilor imobilizate detinute de o societate comerciala este


urmatoarea :

100 actiuni A ; valoarea de intrare 1.000 lei/actiune; valoarea de inventar 1.500 lei
actiune;
200 actiuni B; valoarea de intrare 1.500 lei/actiune; valoarea de inventar 1.500 lei
actiune;
300 actiuni C; valoarea de intrare 1.200 lei/actiune; valoarea de inventar 1.000 lei
actiune.

Care din urmatoarele variante privind inregistrarea in contabilitate a inventarierii


titlurilor imobilizate este corecta : a. 6864 = 593 60.000 lei
b. 6863 = 593 60.000 lei
c. 6863 = 296 60.000 lei
d. 593 = 7863 50.000 lei
e. 296 = 7863 50.000 lei

128.
O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.09.N un mijloc de transport,
valoarea contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. În
conditiile utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in
anul N este:
a. 6812 = 2813 6.000 lei
b. 6811 = 2813 6.000 lei
c. 6812 = 2813 24.000 lei
d. 6811 = 2813 24.000 lei
e. 6811 = 2813 30.000 lei

129. În conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea


unui stoc de materii prime, in valoare de 119.000 lei( TVA inclus; cota TVA19%) este :
a. % = 401 141.610 lei
301 119.000 lei
4426 22.610 lei
b. % = 401 141.610 lei
601 119.000 lei
4426 22.610 lei
c. % = 401 119.000 lei
601 100.000 lei
4426 19.000 lei
d. % = 401 119.000 lei
301 100.000 lei
4426 19.000 lei
e. % = 462 119.000 lei
601 100.000 lei
4426 19.000 lei

130. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui


provizion de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la
judecatorie. La sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de
provizionat este de 25.000 lei.

Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele:


a. 6812 = 151 20.000 lei
6812 = 151 5.000 lei
b. 6814 = 491 20.000 lei
6814 = 491 5.000 lei
c. 151 = 7812 20.000 lei
151 = 7812 5.000 lei
d. 491 = 7814 20.000 lei
491 = 7814 5.000 lei
e. 6812 = 151 20.000 lei
151 = 7812 5.000 lei

131. Veniturile si cheltuielile societatii inainte de stabilirea impozitului pe profit sunt : venituri
din vanzari de marfuri 20.000 lei ; cheltuieli cu marfurile 18.000 lei ;venituri din
inchirieri 10.000 lei ; venituri din provizioane (deductibile anterior constituirii lor) 5.000
lei ; cheltuieli cu salariile 8.000 ; cheltuieli cu amenzi, penalitati datorate statului roman
5.000 lei. Cota impozit profit 16%.
Impozitul pe profit datorat este :
a. 1.440 lei
b. 640 lei
c. 5.600 lei
d. 1.100 lei
e. 2.080 lei.

132. Se transforma 30.000 obligatiuni in 12.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni
este 1,50 lei/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 2,00 lei/actiune. Indicati
formula contabila corecta:
a. 161 = % 60.000
1012 12.000
1041 48.000
b. 161 = % 30.000
1012 24.000
1041 6.000
c. 161 = % 45.000
1012 24.000
1044 21.000
d. 161 = % 30.000
1012 24.000
169 6.000
e. 161 = % 45.000
1012 24.000
1068 21.000

133. Soldul final debitor al contului 121 - Profit sau pierdere reprezinta
a. profitul obtinut;
b. pierderea inregistrata.

COMPLETION

1. Rezultatul exercitiului poate imbraca forma de profit atunci cand veniturile au o valoare
totala mai
mare decat valoarea totala a cheltuielilor, fie forma de____________in situatia inversa.

2. Împrumuturile din emisiunea de________________reprezinta datorii externe create prin


vanzarea de
titluri de valoare cu venit fix catre terte persoane fizice sau juridice.
3. Activele_______________sunt definite ca fiind active identificabile nemonetar, fara suport
material,
detinute in vederea utilizarii in procesul de productie, furnizarii de bunuri sau servicii,
inchirierii acestora tertilor sau pentru nevoi administrative.

4. Gruparea activelor corporale in conturi sintetice si_______________, in functie de natura


lor dau o
imagine fidela asupra structurii acestora in cadrul intreprinderii, datele si informatiile
furnizate de contabilitate reprezentand factori importanti in analiza pozitiei intreprinderii,
luarea deciziilor manageriale care sa conduca la eficientizarea activitatii si indeplinirea
obiectivelor intreprinderii.
5. Activele corporale in curs reprezinta investitii_________efectuate in regie proprie sau in
antrepriza,
care se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie, reprezentand pretul de
deviz al investitiei.

6. Amortizarea reprezinta operatia de alocare sistematica a valorii______________a unui activ


de-a lungul
duratei sale de viata utila.

7. Metoda amortizarii liniare presupune includerea uniforma in cheltuielile de___________a


unor sume
fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de viata a activului amortizabil.

8. Metoda amortizarii accelerate consta in includerea, in primul an de functionare, in


cheltuielile de
exploatare, a unei amortizari anuale de pana la____% din valoarea amortizabila.

9. Creantele imobilizate reprezinta valori economice de investitie concretizate in


____________________________________________________________________________
acordate
pe termen mediu si lung.

10. La intrarea in patrimoniu, stocurile sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la valoarea


contabila
sau de intrare care este reprezentata de costul de_________sau de costul de productie.

11. Ambalajele sunt acele bunuri de natura_________________destinate impachetarii de


produse/marfuri,
livrate clientilor .cu ocazia cumpararii de catre acestia a produselor/marfurilor respective.

12. Metoda___________presupune scoaterea din gestiunea societatilor a bunurilor de natura


stocurilor
aferente ultimei intrari.

13. Conturile cu ajutorul carora se evidentiaza datoriile pe termen scurt sunt conturi de pasiv;
ele
se_________cu datoriile societatii fata de terti si se debiteaza cu sumele achitate acestora.

14. Evidenta contabila a decontarilor cu furnizorii se tine cu ajutorul conturilor de


____________________________________________________________________________
din cadrul
grupei de evidenta nr 40.
15. Pretul fortei de munca, precum si expresia valorica a partii din venitul national care este
destinat
consumului individual, direct al angajatilor poarta denumirea de______________.
16. Potrivit reglementarilor legale privind impozitul pe profit, profitul impozabil este dat de
diferenta
dintre venituri si cheltuieli la care se adauga cheltuielile_________si se scad deducerile
fiscale.

17. Daca la finele unei luni, o societate inregistreaza TVA de recuperat, suma aferenta poate
fi recuperata
de la buget in baza cererii de___________intocmite sau poate fi compensata cu
eventualele sume de
platit, reprezentand TVA in perioadele urmatoare.

18. La intrarea in patrimoniul unei societati, creantele sunt evaluate la valoarea


____________________________________________________________________________
.

19. Cu ocazia inventarierii, pentru fiecare creanta se stabileste valoarea actuala in functie de
valoarea probabila de

20. Provizioanele pentru deprecierea creantelor se constituie pe seama cheltuielilor, de regula,


la finele
exercitiului financiar, cu ocazia__________.

21. Valoarea de intrare a investitiilor financiare pe termen scurt este data de costul de

22. Rascumpararea de catre o societate a propriilor actiuni se realizeaza fie pentru


____________________________________________________________________________
lor, fie
pentru corectarea cursului actiunilor proprii, fie pentru revanzarea acestora la angajati.

23. Evidenta cheltuielilor se organizeaza pe feluri de cheltuieli , dupa natura lor, si se


grupeaza dupa
destinatia pe care o au in societate in: cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare si
cheltuieli_____________.

24. Sunt considerate cheltuieli inregistrate in avans acele cheltuieli care au fost efectuate in
perioada curenta, dar care sunt aferente exercitiului financiar

25. Veniturile___________sunt reprezentate de subventii pentru evenimente extraordinare.

26. Rezultatul fiscal se determina prin adaugarea la rezultatul exercitiului a cheltuielilor


____________________________________________________________________________
si
scaderea deducerilor fiscale. In cazul in care rezultatul fiscal este pozitiv se determina
impozitul pe profit.
27. Dupa efectuarea____________si contabilizarea operatiunilor de regularizare se impune
pregatirea
datelor necesare pentru determinarea rezultatului si intocmirea situatiilor financiare anuale.
28. In situatia in care contul 121 prezinta sold final creditor rezultatul contabil imbraca forma
de
________iar cand soldul este debitor rezultatul contabil imbraca forma de pierdere.

29. Principiul_______________exercitiului conduce la delimitarea in timp a veniturilor si a


cheltuielilor societatii pe masura angajarii si a trecerii acestora la rezultatul exercitiului
financiar ce le-a generat.

30. Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii nete contabile a bunurilor evaluate cu


valoarea reala
a acestora care poarta denumirea de valoare______________.