Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA NA'flONALA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA

Hotararea nr. 6 din 15 aprilie 2022

In temeiul art.59 din Legea nr. l 0/2009 privind supravegherea de stat a sanatatii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile
ulterioare, ~ i ca urmare a analizei evolutiei situatiei epidemiologice prin infeqia cu
COVID-19 pe plan national ~i international, Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate
Publica constata ca intensitatea procesului epidemic la nivel national este 'in descre~tere .
in saptamana 14 (4 - 10 aprilie 2022) au fost 'inregistrate 1 266 de cazuri de
COVID-19, incidenta 'in ultimele 7 zile a constituit 34 de cazuri la 100 mii de populatie,
'inregistrand 0 scadere de 20,9% comparativ cu indicatorul respectiv din saptamana
precedenta. Au fost notificate 21 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 0,6
decese la 100 mii de populatie, inregistrand o scadere de 25% comparativ cu indicatorul
respectiv din saptamana precedenta.
Numarul de reproductie efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 0,88,
'inregistrand 0 scadere de 1, 1% comparativ cu saptamana precedenta.
In Republica Moldova, prin metoda de secventiere, s-a confirmat prezenta tulpinii
Omicron cu o pondere de 100%, inclusiv 3 cazuri Omicron sublineage BAI ~i 13 cazuri
Omicron sublineage BA2.
Acoperirea vaccinala cu schema completa 'in populatia generala raportat la numarul
de populatie conform recensamantului din anul 2014 este de circa 31 %. Totodata,
acoperirea vaccinala pentru populatia cu re~edinta obi~nuita pe teritoriul Republicii
Moldova (rara Transnistria) cu schema completa este de 35,7%, iar pentru grupa de varsta
18+ este de 45,3%, ceea ce c~nstituie totu~i un nivel sub tinta de 70% necesara pentru
atingerea imunitatii colective. In saptamana 14 'in cadrul procesului de vaccinare au fost
vaccinate 5 363 de persoane, cu 20,3% mai putin fata de aceea~i perioada a saptamanii
trecute, doza booster a fost administrata la 290 316 persoane.
Conform datelor Centrului European de Prevenire ~i Control al Bolilor, situatia
epidemiologica actuala din statele UE/SEE se caracterizeaza printr-o rata globala de
notificare a cazurilor ridicata, dar in scadere.
Numarul de cazuri a crescut 'in China, 'inregistrand in jur de 20 000 de cazuri noi pe
Zl.
Totodata, la data de 24 februarie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat
starea de urgenta in contextul situatiei legate de securitatea regionala. Astfel, in perioada
24 februarie 2022, ora 00.00 - 11 aprilie 2022, ora 06:00, 'in Republica Moldova au intrat
411416 cetateni pe segmentul MD-UA, au ie~it - 314 534 de cetateni straini.
In total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 96 882 de cetateni straini (cetateni
ucraineni ~i de alte nationalitati).
Pe parcursul ultimelor 10 saptamani, pe teritoriul Republicii Moldova se
inregistreaza o scadere stabila a numarului de cazuri de COVID-19 (de la 31301 cazuri in
saptamana 04/2022 la 1266 de cazuri in saptamana 14/2022). Aceea~i tendinta se
inregistreaza ~i pentru cazurile de deces pentru ultimele 8 saptamani, scazand de la 186 de
cazuri in saptamana 06/2002 la 21 de cazuri in saptamana 14/2022. Procentul cazurilor
pozitive a scazut de la 30% in saptamana 04/2022 la 6% in saptamana 14/2022.
in saptamana 14/2022 doar municipiul Balti se afla in zona galbena conform
incidentei, iar restul raioanelor sunt in zona verde.
Conform tendintelor estimate, se prognozeaza ca in urmatoarele 2-3 saptamani
numarul cazurilor de boala sa fie inregistrat sub forma de platou.
in contextul mentinerii unei incidente joase a infeqiei provocate de virusul SARS-
Co V-2, in conformitate cu recomandarile actualizate ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii
privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea masurilor de sanatate publica in
contextul COVID-19, Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica

HOTARA~TE:

1. Se anuleaza, incepand cu 16 aprilie 2022, pe intreg teritoriul Republicii Moldova,


starea de urgenta in sanatate publica, declarata prin Hotararea Comisiei Nationale
Extraordinare de Sanatate Publica nr. 61 din 9 septembrie 2021 , cu posibilitatea de
revizuire in functie de evolutia situatiei epidemiologice la nivel national.

2. Se recomanda, pentru a mentine controlul transmiterii virusului SARS-Co V-2


dupa anularea starii de urgenta in sanatate publica, urmatoarele masuri de prevenire ~i
control al infectiei COVID-19:
2.1. purtarea ma~tilor de protectie in institutiile medico-sanitare, in spatiile publice
'inchise, in transportul public, in zonele cu potential de aglomerare precum spatii de uz
comun la locul de munca ~i studii, sali de ~edinte, sali de concerte, teatre, cinematografe,
intruniri ~i evenimente publice, unitati comerciale cu amanuntul, centre comerciale etc.;
2.2. respectarea regulilor de igiena a mainilor;
2.3. respectarea regulilor de igiena respiratorie;
2.4. conduita sociala responsabila in cazul aparitiei simptomelor de infectii
respiratorii.

3. incepand cu 16 aprilie 2022, se abroga Hotararea Comisiei Nationale


Extraordinare de Sanatate Publica nr. 60 din 23 august 2021 ~i pct. 10 ~i 11 din Hotararea
Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate Publica nr. 21 din 24 iulie 2020.
'

4. Activitatea institutiilor de educatie timpurie, de invatamant primar, gimnazial,


liceal, profesional tehnic ~i superior (publice ~i private) se va organiza in conformitate cu
prevederile legislatiei, cu respectarea masurilor suplimentare aprobate de catre Ministerul
Educatiei ~i Cercetarii, in coordonare cu Ministerul Sanatatii.

5. Pentru asigurarea unui grad inalt de protectie contra infectiei COVID-19,


autoritatile vor incuraja in continuare vaccinarea anti-COVID-19.
6. Prezenta hotarare intra !n vigoare la data publicarii pe site-ul web oficial al
Guvemului ~i este executorie pentru autoritatile administratiei publice centrale ~i locale,
pentru persoanele fizice ~i juridice, indiferent de domeniul de activitate ~i forma juridica
de organizare.

Natalia GA VRILITA

Ala NEMERENCO

S-ar putea să vă placă și