Sunteți pe pagina 1din 8

REZULTATE EVALUARE 2022

Rezultatul
Nr.
Titlu proiect Nr. de înregistrare Beneficiar evaluării
crt.

Incursiuni lingvistice, culturale și competiționale.


1. DRRM/P/8/21.02.2022 Universitatea ”Dunărea de Jos Galați” Respins
Împreună cunoaștem România
Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin Comunitatea Religioasă parohia Ortodoxă
2. DRRM/P/9/24.02.2022 Admis
construirea unui Centru social Română ”Acoperământul Maicii Domnului”
Editarea publicației ”Literatură și artă”, săptămânal al
3. DRRM/P/10/25.02.2022 Fundația Culturală pentru Literatură și Artă Respins
scriitorilor din Republica Moldova
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă
Executarea picturii bisericii ”Sfântul Cuvios Vasile de
4. DRRM/P/11/28.02.2022 Română ”Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Admis
la Poiana Mărului”
Mărului”
Asociația Obștească Asociația Cineaștilor
5. Zilele Filmului Românesc la Chișinău, ediția VIII DRRM/P/12/28.02.2022 Independenți din Republica Moldova Admis
”Alternative Cinema”
Dezvoltarea și afirmarea identității culturale românești Instituția Publică Publicația Periodică
6. DRRM/P/13/01.03.2022 Admis
la tânăra generație Săptămânalul ”Florile Dalbe”

7. Dezvoltarea portalului informațional ”Glasul.MD” DRRM/P/14/01.03.2022 Publicația periodică ”Glasul Națiunii” SRL Admis

8. Colindul și cântecul de stea-rădăcini și tradiții DRRM/P/15/01.03.2022 Secția Cultură și Turism Soroca Respins

9. Liceul Originalității DRRM/P/16/04.03.2022 Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ginta Latină” Incomplet

10. Super Kidibot - Învățăm prin joacă în limba română DRRM/P/17/09.03.2022 Asociația StartEvo Admis

Lucrări de termoizolare a fațadei și schimbarea


11. DRRM/P/18/10.03.2022 Primăria satului Colonița Respins
tâmplăriei la Liceul Teoretic ”Gheorghe Ghimpu”

1
Nicolae Casso - Filozoful cu rădăcini în comuna DRRM/P/19/11.03.2022 Instituția Publică Liceul Teoretic ”Nicolae
12. Chișcăreni ! Casso” Incomplet

65 de ani ai TN V. Alecsandri : Integrarea tehnologiei Instituția Publică Teatrul Național de Stat


13. DRRM/P/20/11.03.2022 Respins
audio și oferta vestimentației scenice ”Vasile Alecsandri
Insituția Publică Liceul Teoretic ”Pantelimon
14. Renovarea acoperișului școlii DRRM/P/21/14.03.2022 Respins
Halippa”

15. Culturepreneurship Bridge DRRM/P/22/14.03.2022 Lemon Studio SRL Admis

16. Costumul național - unitate și varietate DRRM/P/23/14.03.2022 Instituția Publică Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” Respins
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău,
17. DRRM/P/25/15.03.2022 Asociația Editorilor din România Admis
ediția a V-a
Asigurarea cu mobilier I.P. Gimnaziul ”Anton
18. DRRM/P/26/15.03.2022 Instituția Publică Gimnaziul ”Anton Crihan” Respins
Crihan”, or. Sîngerei
Fotolii teatrale pentru sala de spectacol a Casei de
19. DRRM/P/27/16.03.2022 Secția Cultură a Consiliului raional Sîngerei Incomplet
Cultură ”Nicolae Iorga” din or. Sîngerei
Instrumente muzicale și costume naționale pentru
20. DRRM/P/28/16.03.2022 Secția Cultură a Consiliului raional Sîngerei Incomplet
organizații concertistice
Instalarea în or. Sîngerei a monumentului lui
21. DRRM/P/29/16.03.2022 Secția Cultură a Consiliului raional Sîngerei Incomplet
Alexandru cel Bun domn al Moldovei (1400-1432)
Lucrări de construcție a sistemelor de încălzire a
Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă
Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Mare Mucenic
22. DRRM/P/30/16.03.2022 ”Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Incomplet
Gheorghe purtătorul de biruință” din comuna
biruință”
Cărpineni, Republica Moldova
Amenajarea terenului de sport amplasat în exteriorul
23. DRRM/P/31/16.03.2022 Gimnaziul ”Vasile Alecsandri” Incomplet
gimnaziului ”V. Alecsandri”
Dotarea gimnaziului ”V.Alecsandri” cu echipamente
24. DRRM/P/32/16.03.2022 Gimnaziul ”Vasile Alecsandri” Incomplet
I.T.
Dotarea sălii de sport din gim. ”V. Alecsandri”, cu
25. DRRM/P/33/16.03.2022 Gimnaziul ”Vasile Alecsandri” Incomplet
inventar sportiv
Promovarea valorilor identitar - românești în
26. DRRM/P/34/16.03.2022 Asociația Obștească ”Centrul Liberal European” Admis
comunitățile din Republica Moldova
Amenajarea spațiului de Newsroom în cadrul Instituția Publică Universitatea de Stat din
27. DRRM/P/35/17.03.2022 Admis
laboratorului TV al FJȘC, Unda Liberă TV Moldova
Renovând patrimoniul cultural - reînviem tradițiile
28. DRRM/P/36/21.03.2022 Primăria comunei Ciuciuieni Respins
străbune

2
Relațiile durabile pornesc de la înfrățirea localităților
29. DRRM/P/37/21.03.2022 Publicația Periodică ”Gazeta Satelor” Admis
de pe malurile Prutului
Promovarea literaturii scriitorilor din Republica DRRM/P/38/21.03.2022 Crăciun Valentin Traian
30. Incomplet
Moldova și România
Instituția Publică Centrul de Creație al Copiilor
31. Îmi iubesc neamul și portul DRRM/P/39/21.03.2022 Respins
Glodeni
Dotarea tehnică a Casei Naționale (de cultură) din Primăria orașului Nisporeni
32. DRRM/P/40/22.03.2022 Respins
orașul Nisporeni
Reparația fasadei a Casei de Cultură or. Biruința, r.
33. DRRM/P/41/22.03.2022 Primăria orașului Biruința Incomplet
Sîngerei
Promovarea României și a valorilor românești în nordul
Asociația Obștească Asociația Reporterilor
34. Republicii Moldova prin intermediul portalului DRRM/P/42/23.03.2022 Admis
”NORD-MEDIA”
independent de știri ”Nordnews.md”
35. Clubul viitorilor IT-iști și modul sănătos de viață DRRM/P/43/23.03.2022 Instituția Publică Gimnaziul Cuhnești Respins
Reparația capitală a grădiniței din Ghindești, Florești:
36. DRRM/P/44/23.03.2022 Primăria comunei Ghindești Respins
electricitate, apă și canalizare, rețele termice
”Sfânta Teodora de la Sihla” Societate
37. Copilăria Sfântului ierarh Iosil cel Milostiv DRRM/P/45/24.03.2022 Respins
filantropică și de ajutorare
Parohia Ortodoxă Română cu hramul ”Soborul
38. Biserica - simbol de credință vizual DRRM/P/46/24.03.2022 Sf. Arhanghel Gavril și Sf. Arhangheli Mihail și Incomplet
Gavril
39. Hub Anti-Bullying DRRM/P/47/24.03.2022 Instituția Privată ”NeoEduct” Respins
Copiii și tineretul vor salva cultura, limba, istoria, Instituția Publică Publicația Periodică Revista
40. DRRM/P/48/24.03.2022 Respins
neamul NOI
Biblioteca este un arsenal - modernizarea Bibliotecii
41. DRRM/P/49/24.03.2022 Secția Cultură a Consiliului raional Sîngerei Incomplet
Publice Teritoriale Raionale
Editarea revistei ”AIR MAGAZIN. Construim poduri Asociația Obștească ”Asociația Investitorilor din
42. DRRM/P/50/24.03.2022 Admis
economice România - Republica Moldova” România”
Repararea și restaurarea Școlii de Muzică ”Eugen Direcția Cultură a Primăriei Municipiului
43. DRRM/P/53/24.03.2022 Respins
Doga” Chișinău
Repararea și restaurarea Școlii de Arte ”Alexei Direcția Cultură a Primăriei Municipiului
44. DRRM/P/54/24.03.2022 Respins
Stârcea” Chișinău
Renovarea spațiului prin readaptarea funcțională și
revalorificarea imobilului din strada Eugen Doga 4,
Direcția Cultură a Primăriei Municipiului
45. municipiul Chișinău, într-un spațiu destinat promovării DRRM/P/55/24.03.2022 Respins
Chișinău
culturii scrise în special - Filiala ”Ițic Mangher” a
B.M. ”B.P.Hașdeu”

3
Renovarea imobilului și teritoriului adiacent prin
readaptarea funcțională și revalorificarea imobilului
din strada Grădinilor 21/2, municipiul Chișinău, într-
Direcția Cultură a Primăriei Municipiului
46. un spațiu destinat promovării culturii scrise și DRRM/P/56/24.03.2022 Respins
Chișinău
valorificarea patrimoniului muzical în Filiala
Bibliotecii de Arte ”Tudor Arghezi” a B.M.
”B.P..Hașdeu”
Asociația Obștească ”Asociația Investitorilor din
47. Centru de informare și asistență DRRM/P/57/24.03.2022 Respins
România”
48. WorkOut pentru toți ! DRRM/P/58/25.03.2022 Asociația Obștească ”Împreună pentru viitor” Incomplet
Publicația Periodică ”Ziarul nostru web”
49. România în fiecare zi DRRM/P/59/25.03.2022 Respins
Societate cu Răspundere Limitată
50. Orchestra de Tineret Moldova - România - Ucraina DRRM/P/60/25.03.2022 Asociația Obștească Asociația Muzical-Corală Respins
51. Să ne cunoaștem Țara- Mamă ! DRRM/P/61/25.03.2022 Asociația Obștească ”Generația Mea” Respins
Promovarea culturii românești și europene în paginile
52. revistei Sud-Est Cultural (numerele 1,2,3 și 4 din DRRM/P/62/25.03.2022 Fundația Sud-Est Cultural Respins
2022)
Renovarea terenului de mini- fotbal pentru tineri
53. DRRM/P/63/25.03.2022 Primăria satului Ceadîr Incomplet
implicați și sănătoși
Reparația capitală a acoperișului blocului B. al
54. DRRM/P/64/25.03.2022 Instituția Publică Gimnaziul ”Ion Ignatiuc” Respins
gimnaziului ”Ion Ignatiuc, s. Prepelița”
Parohia Ortodoxă Română cu hramul ”Soborul
55. Pictura bisericii - simbol de credință vizual DRRM/P/65/25.03.2022 Sfântului Arhanghel Gavriil și Sfinții Arhangheli Admis
Mihail și Gavriil
56. Echipament sportiv - mobilitate și sănătate DRRM/P/66/25.03.2022 Școala de sport ”Dumitru Atanasov” Incomplet
57. Citim românește, simțim românește DRRM/P/67/25.03.2022 Citește.RO S.R.L. Respins
Cutia școlarului - cărți și rechizite pentru copiii din
58. DRRM/P/68/25.03.2022 Idea Papel Distribution S.R.L. Admis
Republica Moldova
Cursuri și cărți digitale pentru perfecționarea cadrelor
59. DRRM/P/69/25.03.2022 Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu Admis
didactice din Republica Moldova
60. Mobilier pentru centre de interes. Inventar sportiv DRRM/P/70/25.03.2022 Primăria comunei Prepelița Incomplet
Amenajarea spațiului pentru Centrul de studii Instituția Publică Universitatea de Stat din
61. DRRM/P/71/25.03.2022 Admis
filologice ”Eugen Coșeriu” Moldova
Milităm împotriva războiului ! Workshop metoda
Instituția Privată Teatrul Studio ”Master Class”
62. Brecht DRRM/P/72/25.03.2022 Neeligibil
(IP, ONG)

4
63. România are prioritate în comunicare DRRM/P/73/25.03.2022 Bright Communications SRL Admis

Aparatură muzicală, 2 microfoane, calculator,printer


64. DRRM/P/74/25.03.2022 Primăria comunei Prepelița Incomplet
color, aparat foto
65. Basarabia salută Bucovina DRRM/P/75/25.03.2022 Județul Suceava Admis
66. Hai la teatru ! DRRM/P/76/25.03.2022 Asociația tinerilor din regiunea Nord-Est (ATR) Admis

67. Editarea cărții ”Ciuciuieni – baștina mea” DRRM/P/77/25.03.2022 Primăria comunei Ciuciuieni Incomplet

68. Moștenirea lui Ștefan cel Mare de peste Prut DRRM/P/78/25.03.2022 Asociația YUFEST Admis

69. Înființarea Casei-muzeu a Familiei Teodorovici DRRM/P/79/25.03.2022 Primăria orașului Leova Respins
Asociația Obștească pentru Dezvoltarea Culturii
70. Emisiune- "60 de minute cu Vasile Năstase" DRRM/P/80/25.03.2022 și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe Respins
"APOLLO"
Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești în
71. DRRM/P/81/25.03.2022 Primăria satului Andrușul de Jos Incomplet
satul Andrușul de Jos
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare
72. Descoperă satul românesc de peste Prut! DRRM/P/82/25.03.2022 Admis
Durabilă
Reamenajarea Scuarului pentru incluziunea
73. DRRM/P/83/25.03.2022 Pretura sectorului Ciocana Incomplet
persoanelor cu dizabilități
74. Codul Civil pe înțelesul copiilor DRRM/P/84/25.03.2022 Asociația pentru Dialog în Justiție Incomplet
Reparația căminului cultural Bahmut, raionul Călărași,
75. DRRM/P/85/25.03.2022 Primăria comunei Bahmut Respins
Republica Moldova
Înființarea centrului multidisciplinar "Mihai
76. Eminescu", în cadrul Serviciului de Pază și Protecție al DRRM/P/86/25.03.2022 Serviciul de Protecție și Pază de Stat Admis
Republicii Moldova
Conferința științifică internațională Latinitate, Instituția Publică Universitatea de Stat din
77. DRRM/P/87/25.03.2022 Admis
Romanitate, Românitate, ediția a VI-a Moldova
Instituția Publică Universitatea de Stat din
78. Aula Regina Maria DRRM/P/88/25.03.2022 Admis
Moldova
79. Eugen Doga. Mergând după soare DRRM/P/89/25.03.2022 Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România Incomplet
Sală de educație fizică: O minte sănătoasă într-un corp
80. DRRM/P/90/25.03.2022 Instituția Publică Liceul Teoretic "Grătiești" Incomplet
sănătos.

5
Artă, cultură și tradițiile naționale în viața comunei
81. DRRM/P/91/25.03.2022 Primăria comunei Ciorescu Respins
Ciorescu
Instrumente muzicale, costume populare pentru cei
82. DRRM/P/92/25.03.2022 Instituția Publică Liceul Teoretic Olimp Respins
mai buni ambasadori ai culturii românești
Cunoaște patrimoniul natural, cultural și istoric
83. DRRM/P/93/25.03.2022 Publicația Periodică ”Natura” SRL Respins
românesc prin revista națională NATURA
Sprijin si proiecte în localitățile înfrățite de pe cele
84. DRRM/P/94/25.03.2022 Asociația Obștească AGER MEDIA Respins
două maluri ale Prutului
Cooperare culturală în cadrul relației de înfrățire dintre
85. Consiliul Județean Harghita și Consiliul Raional DRRM/P/95/25.03.2022 Județul Harghita Respins
Strășeni
Reparația complexului cimitirului din Cruglic ca
86. DRRM/P/96/25.03.2022 Primăria satului Cruglic Respins
simbol al dăinuirii românești
Podcast-Combaterea propagandei antiromânești din
87. DRRM/P/97/25.03.2022 Asociația Obștească ”Nostrae Civitas” Respins
Basarabia și promovarea adevărului istoric
88. Consolidarea relațiilor culturale transfrontaliere DRRM/P/98/28.03.2022 Primăria comunei Larga Respins
Parcul Unirii - simbol al românismului în satul
89. DRRM/P/99/28.03.2022 Primăria satului Suruceni Respins
Suruceni
Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică
90. DRRM/P/100/28.03.2022 Business Continuity Consulting SRL Admis
și inovare
Păstrarea și afirmarea identității culturale a locuitorilor
91. DRRM/P/101/28.03.2022 Primăria orașului Criuleni Respins
din raionul Criuleni
Șansa la o educație preșcolară mai bună pentru copiii
92. DRRM/P/102/28.03.2022 Primăria orașului Criuleni Respins
din orașul Criuleni
93. Ziarul Național, scut informațional la Est de Prut DRRM/P/103/28.03.2022 PP Ziarul Național SRL Admis
Asociația Societatea Internațională de Studii
94. ARN - Arta Românității Nepieritoare DRRM/P/104/28.03.2022 Respins
Muzicale
95. Uniți prin cultură - premisă a cooperării durabile DRRM/P/105/28.03.2022 Primăria comunei Băcioi Admis
Susținerea ziarului independent de limba română
Instituția Privată Publicația Periodică Gazeta de
96. Gazeta de Chișinău prin achiziția de abonamente: Un DRRM/P/106/28.03.2022 Respins
Chișinău
ziar din partea României
Păstrarea și afirmarea identității culturale a locuitorilor
97. DRRM/P/107/28.03.2022 Primăria comunei Cuhureștii de Jos Respins
comunei Cuhureștii de Jos
Asociația Obștească Asociația pentru
DRRM/P/108/28.03.2022
98. Bălțiul interbelic: personalități, tradiții, trăiri Conservarea Patrimoniului Cultural (ACPC) Incomplet

6
România și Republica Moldova împreună pentru
99. DRRM/P/109/28.03.2022 Open SRL Admis
adevăr, împreună în Uniunea Europeană
100. Concurs internațional de gramatică ”I ProGram” DRRM/P/110/28.03.2022 Instituția Privată ”NeoEduct” Respins
101. Biblioteca Virtuală Românească DRRM/P/111/28.03.2022 Asociația Obștească ”Spiru Haret” Respins
Ion Druță, membru de onoare al Academiei Române - Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport
102. DRRM/P/112/28.03.2022 Respins
File și frunze de dor Dondușeni
103. Grădina cu povești DRRM/P/113/28.03.2022 Secția Cultură Orhei Respins
Renovarea ”Monumentului Eroilor” - simbol al istoriei
104. DRRM/P/114/28.03.2022 Primăria comunei Puțintei Incomplet
și promovării patrimoniului cultural
105. Reparația acoperișului Casei de Cultură Puțintei DRRM/P/115/28.03.2022 Primăria comunei Puțintei Respins
Promovarea valorilor românești pentru cetățenii din Asociația pentru performanța leaderilor în
106. DRRM/P/116/28.03.2022 Respins
Republica Moldova educație
107. Cluburile Știința și Tehnica Moldova DRRM/P/117/28.03.2022 Asociația Science&Technology Respins
Instituția Publică Centrul de Creație al Copiilor
108. ”Magia lutului” - bucuria copiilor! DRRM/P/118/28.03.2022 Respins
Glodeni
Educație accesibilă pentru toți prin asigurarea
109. DRRM/P/119/28.03.2022 Primăria satului Filipeni Respins
transportului copiilor la instituțiile de învățământ
Direcțiile prioritare și impactul programelor de
110. cooperare dintre România și Republica Moldova DRRM/P/120/28.03.2022 Asociația Culturală Oltenia Incomplet
(2012-2022)
Suport pentru editarea săptămânalului independent de
111. DRRM/P/121/28.03.2022 Publicația Periodică Ziarul de Gardă SRL Admis
investigații Ziarul de Gardă în anul 2022
Crearea portalurilor pentru Radio Moldova și TV Instituția Publică Compania ”Teleradio-
112. DRRM/P/122/28.03.2022 Admis
Moldova 1 Moldova”
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Miron
113. Centrul de artă populară românească ”Moștenitorii” DRRM/P/123/28.03.2022 Respins
Costin”
Conservarea identității românești în Republica
114. DRRM/P/124/28.03.2022 IMBOLD MEDIA SRL Admis
Moldova
Îmbunătățirea și promovarea imaginii, perceperea
115. politicii, valorilor, spiritualității, tradițiilor și culturii DRRM/P/125/28.03.2022 Institutul pentru Democrație Respins
România în Găgăuzia
Asociația Obștească Centrul de Instruire și
116. HUB intercultural ”ITA” - diferiți dar la fel DRRM/P/126/28.03.2022 Incomplet
Dezvoltare personală ”ANIMA”
Formarea noii generații de etnici români prin
117. DRRM/P/127/28.03.2022 Primăria Hlinaia Respins
dezvoltarea Grădiniței ”Albinuța” Hlinaia
Explorare virtuală a spațiului tradițional moldovenesc
118. DRRM/P/128/28.03.2022 iPrint 3D Design & Consulting SRL Admis
(Md-VR)
7
Promovarea valorilor românești și combaterea
Publicația Periodică ”Gazeta de Sud” Societate
119. dezinformării în Gazeta de Sud din Republica DRRM/P/129/28.03.2022 Respins
cu Răspundere Limitată
Moldova
Susținerea postului de televiziune de expresie
120. DRRM/P/130/28.03.2022 Instituția Privată Axial TV Admis
românească Axial TV
Valorificarea Patrimoniului muzeal în spațiul
121. DRRM/P/131/28.03.2022 Primăria municipiului Orhei Respins
Românesc
Consolidarea relațiilor Societății civile cu instituțiile
statului pentru o dezvoltare durabilă a Republicii Asociația Obștească Institutul de Creație
122. DRRM/P/132/28.03.2022 Respins
Moldova, prin implementarea bunelor practici din Legislativă și Drept Comparat
România
Resurse pentru organizații de tineret din Republica
123. DRRM/P/133/28.03.2022 Federația Tinerilor Basarabeni Admis
Moldova
Excelența în Educație prin Centrul Cultural de
124. DRRM/P/134/28.03.2022 Fundația Maria- Filiala București Incomplet
Excelență pentru Educația Tinerilor Moldoveni
125. Promovăm folclorul românesc prin cântec și tradiție! DRRM/P/135/28.03.2022 Asociația Obștească ”Afina” Incomplet
Extinderea și modernizarea blocului alimentar al
Instituția Publică Liceul Teoretic ”Principesa
126. Instituției Publice Liceul Teoretic ”Principesa Natalia DRRM/P/136/28.03.2022 Incomplet
Natalia Dadiani”
Dadiani”
Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare
127. Moștenit de la strămoși DRRM/P/137/28.03.2022 Incomplet
Durabilă a satului Rogojeni”
128. 10 motive pentru o vacanță în România DRRM/P/138/28.03.2022 Trofilm Group SRL Incomplet
Valențe ale românismului socio- cultural în nordul
129. DRRM/P/139/28.03.2022 Asociația Obștească ”Nord Press Club” Respins
Republicii Moldova
Secțiunea Folclor românesc din cadrul Festivalului - Asociația Obștească ”Moldova și minoritățile
130. DRRM/P/140/28.03.2022 Respins
Concurs Internațional de Artă ”Constelația talentelor” sale” Club UNESCO
”Est-Curier” - reflector al impactului înfrățirilor APL
131. DRRM/P/141/28.03.2022 Publicația Periodică ”Est-Curier” Respins
și ajutorului românesc în raioanele Criuleni și Dubăsari
132. Postul de Pompieri Voluntari Pelinia DRRM/P/142/28.03.2022 Primăria comunei Pelinia Neeligibil
133. Promovarea valorilor socio-culturale în rândul tinerilor DRRM/P/143/28.03.2022 Primăria comunei Cobusca Veche Respins
134. Timpul din România, ediția din Republica Moldova DRRM/P/144/28.03.2022 Timpul tinerilor din Moldova Admis
Asociația Liga Studenților din Universitatea
135. Sunt român și îmi cunosc drepturile! DRRM/P/145/28.03.2022 Respins
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

S-ar putea să vă placă și