Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 209902266869

Data (Z, L, A) 18-07-2019

Factura
6 8 0 3 0 9 0 5

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 TELEGDI IOANA-CRISTINA
C.I.F.: RO 14399840 CNP 2790507290911
Capital social subscris si varsat: 1.310.243 Serie RX Numar 933759
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Sediul STR PODUL GIURGIULUI, NR 2, BL 7, SC 1, ET 1, AP 11 Bucuresti
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) -
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Judetul Sectorul 5
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Contul -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25 Banca -

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Televizor LED Smart Sharp, 81 cm, 32HI5122E, HD buc 1 1.008,39 19 1.008,39 191,60
[LC-32HI5122E] [LC-32HI5122E]

2 Discount conform promotie: LC-32HI5122E buc 1 -336,13 19 -336,13 -63,87


[DPRO1VAT20TYPE11] [DPRO1VAT20TYPE11]

Produsele specificate în această factură sunt noi


Beneficiarul a predat un EEE uzat echivalent
Voucher numarul: HVQ4373590NM
Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata card online

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 672,26 127,73
stampila care accize: Total 672,26 127,73
Numele delegatului TELEGDI IOANA-CRISTINA
furnizorului Se suporta din fondul de
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) .............. mediu 200,00
Mijlocul de transport ............. nr. ....................
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la Semnatura de Diferenta de plata beneficiar
data de ........................... ora .............................. primire
599.99
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și