Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare

Prof. Ionela Turturean


Clasa a V-a

FIŞĂ DE LUCRU

ÎNMULŢIREA, RIDICAREA LA PUTERE ŞI ÎMPĂRŢIREA. PERIODICITATE.

1. Efectuaţi:
a) 12,410 d) 0,267810 g) 0,000310 j) 56,9100
b) 12,4100 e) 0,610000 h) 0,00031000 k) 2,09810
c) 12,41000 f) 123,45671000 i) 1,51000 l) 0,8710000
2. Efectuaţi:
a) 4,552 c) 0,254 e) 12,4411 g) 0,0215
b) 0,9825 d) 12,52 f) 0,7123 h) 0,123111
3. Efectuaţi:
a) 0,221,2 c) 0,2341,5 e) 67,60,11 g) 0,0070,5
b) 12,120,5 d) 25,50,2 f) 78,780,25 h) 0,0010,2
4. Efectuaţi:
a) 0,52 d) 0,23 g) 99,990 j) 1,112
b) 1,22 e) 0,33 h) 56,71 k) 2,012
c) 0,122 f) 1,222 i) 0,14 l) 0,33
5. Efectuaţi:
a) 34,5:10 d) 23:1000 g) 455,1:100 j) 45,6:10000
b) 34,5:100 e) 67,89:10 h) 3:1000 k) 1,2345:100
c) 23:10 f) 0,7:10 i) 3:10000 l) 78,901:100
6. Efectuaţi:
a) 23:2 d) 67:5 g) 78:16 j) 999:18
b) 45:4 e) 45:18 h) 111:2 k) 190:25
c) 54:12 f) 123:8 i) 1067:4 l) 131:20
7. Efectuaţi:
a) 23,5:2 d) 1,44:12 g) 0,0544:32 j) 0,9999:11
b) 0,12:4 e) 1,8:15 h) 567,8:8 k) 11,07:123
c) 0,006:5 f) 31,68:96 i) 152,1:39 l) 105,5:211
8. Efectuaţi:
a) 17:3 d) 11:6 g) 31:18 j) 1044:999
b) 121:3 e) 77:6 h) 101:90 k) 1001:900
c) 68:3 f) 785:11 i) 7:99 l) 23:12
9. Subliniaţi cu o linie fracţiile zecimale infinite periodice simple şi cu două linii pe cele mixte din
şirul de mai jos:
3,(7) ; 4,(56) ; 0,00(82) ; 123,(6) ; 45,7(12) ; 1492,7(12) ; 0,98(2) ; 231,1(765) ; 5,(145).

10. Scrieţi potrivit convenţiei:


a) 4,1111... d) 1,9080808... g) 2,3454545...
b) 12,3444... e) 17,888... h) 1,111545454...
c) 0,232323... f) 6,783333... i) 768,3333...
11. Transformaţi în fracţie zecimală, după model.
45 693 91 83
Model:  45 : 2  22,5;  693 : 24  28,875;  91 : 3  30, (3);  83 : 12  6,91(6)
2 24 3 12
79 457 53 286
a) c) e) g)
3 2 11 20
322 671 121 49
b) d) f) h)
8 6 22 50

12. Comparaţi:
a) 3,(2) şi 3,222 c) 12,12 şi 121,(1) f) 2,(23) şi 2,(3)
b) 0,78 şi 0,(7) d) 2,345 şi 2,(34) g) 0,007 şi 0,00(7)
e) 5,67 şi 5,6(7) h) 1,23(7) şi 1,2(37)

13. Efectuaţi:
a) 4,5:0,5 d) 25,56:0,2 g) 1,44:0,12 j) 9,999:0,3
b) 0,84:0,7 e) 33,44:0,08 h) 241,4:0,35 k) 0,035:0,7
c) 5,6:0,2 f) 1,275:1,5 i) 45,6:0,25 l) 0,0121:1,1