Sunteți pe pagina 1din 9

 

 
 
 
 
 
 
SEAP 
Manual de utilizare servicii web 
 


 
 
 

Contents 
 

Adrese servicii ..................................................................................................................................................................... 3 
Autentificare ....................................................................................................................................................................... 3 
Tratarea raspunsului ........................................................................................................................................................... 3 
Serviciul Web PAA ............................................................................................................................................................... 3 
AddAQPlan ...................................................................................................................................................................... 4 
ExportPlan ....................................................................................................................................................................... 5 
GetProcedureTypes ......................................................................................................................................................... 7 
GetContractAssignmentTypes ......................................................................................................................................... 8 
 


 
 
Adrese servicii 
 
Accesare servicii web pe mediul de productie: 

https://www.e‐licitatie.ro:8902/Pub  

 
Accesare servicii web pe mediul de demo: 

http://www.demo.e‐licitatie.ro:8901/Pub 

Autentificare 
 
Autentificarea la serviciile web SEAP se va face pe baza unui SOAP Header personalizat. Astfel, 
request‐ul va trebui sa contina in header‐ul SOAP obiectul SeapUserCredentials ce va contine urmatoarele 
campuri. 
 
Status  Descriere 
 Username  Cont utilizator
 Password  Parola 
 
  <soapenv:Header> 
    <SeapUserCredentials xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance" xmlns="http://tempuri.org"> 
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">password</Password> 
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">username</Username> 
    </SeapUserCredentials> 
  </soapenv:Header> 
 
Servicile web SEAP dispun de suport SSL astfel clientii vor trebui sa trimita mesajul SOAP pe un canal 
securizat HTTPS folosind un certificat de client X509 emis de catre o autoritate de certificare CA a 
sistemului SEAP.  
 
 

Tratarea raspunsului 
Cererea se considera a fi procesata cu succes daca serviciul intoarce <Status>0</Status>. 
In caz de eroare, serviciul va intoarce un status diferit de zero iar campul description va contine descrierea erorii. 

Status  Descriere 
 0  Succes 
‐1  Eroare interna serviciu 
‐2  Autentificare esuata 
‐3  Eroare validare campuri (detalii in campul Description) 
‐4  Autorizare esuata (lipsa drepturi) 
 
 

Serviciul Web PAA  
Interfata:  SEAP.AquisitionPlan.Interface.IAquisitionPlanService 


 
 
Descriere actiuni: 

Actiune  Descriere 
AddAQPlan  Initiere plan 
ExportPlan  Export plan propriu
GetProcedureTypes  Permite accesul la nomenclatorul SysProcedureTypes 
GetContractAssignmentTypes  Permite accesul la nomenclatorul ContractAssignmentTypes 
 
 
 
 
 
 
 
AddAQPlan 
 
AddAQPlanRequest 
Element  Tip  Descriere 
PlanYear  int  Anul planului 
PlanName  string  Denumire plan 
PlanDetails  List<AQPlanDetail> Detalii plan 
 
AQPlanDetail 
Element  Tip  Descriere 
AQPlanDetailName  int  Anul planului 
UniqueIdentificationCode  string  Denumire plan 
SysProcedureTypeID  int  Detalii plan 
ContractAssignmentTypeID  int  Tip procedura din nomenclatorul SysProcedureType 
StartEstimatedDatetime  DateTime  Data estimata de inceput 
EndEstimatedDatetime  DateTime  Data estimata de sfarsit 
EstimatedValueRON  decimal  Valoarea estimata in RON
EstimatedValueRONwithVAT  decimal  Valoarea estimata in RON cu TVA 
EstimatedValueEUR  decimal  Valoarea estimata in EUR 
SpentValue  decimal  Valoarea cheltuita 
ResidualValue  decimal  Valoarea reziduala 
Observations  string  Observatii
PersonResponsable  string  Persoana responsabila
MainCPVCode  string  Cod CPV principal
SecondaryCPVCodes  List<string> Coduri CPV secundare
 
AddAQPlanResponse 
Element  Tip  Descriere 
Status  int  Stare raspuns 
Description  string  Descriere (in caz de eroare) 
 
 
Exemplu cerere: 
<soapenv:Envelope  
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:tem=http://tempuri.org/ 
xmlns:seap="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.AquisitionPlan.Interface.Data" 
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 
  <soapenv:Header> 
    <SeapUserCredentials xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance" xmlns="http://tempuri.org"> 
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">password</Password> 
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">username</Username> 


 
 
    </SeapUserCredentials> 
  </soapenv:Header> 
  <soapenv:Body> 
    <tem:AddAQPlan> 
      <tem:request> 
        <seap:PlanDetails> 
          <!‐‐One or more repetitions:‐‐> 
          <seap:AQPlanDetail> 
            <seap:AQPlanDetailName>Test detail 1</seap:AQPlanDetailName> 
            <seap:ContractAssignmentTypeID>1</seap:ContractAssignmentTypeID> 
            <seap:EndEstimatedDatetime>2013‐06‐01T00:00:00+02:00</seap:EndEstimatedDatetime> 
            <seap:EstimatedValue>12000</seap:EstimatedValue> 
            <seap:MainCPVCode>01110000‐1</seap:MainCPVCode> 
            <seap:Observations>Observations</seap:Observations> 
            <seap:PersonResponsable>Test person</seap:PersonResponsable> 
            <seap:ResidualValue>1000</seap:ResidualValue> 
            <seap:SecondaryCPVCodes> 
              <arr:string>01111000‐8</arr:string> 
              <arr:string>01111100‐9</arr:string> 
            </seap:SecondaryCPVCodes> 
            <seap:SpentValue>10000</seap:SpentValue> 
            <seap:StartEstimatedDatetime>2013‐01‐01T00:00:00+02:00</seap:StartEstimatedDatetime> 
            <seap:SysProcedureTypeID>2</seap:SysProcedureTypeID> 
            <seap:UniqueIdentificationCode>UK001</seap:UniqueIdentificationCode> 
          </seap:AQPlanDetail> 
        </seap:PlanDetails> 
        <seap:PlanName>Test plan</seap:PlanName> 
        <seap:PlanYear>2013</seap:PlanYear> 
      </tem:request> 
    </tem:AddAQPlan> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
 
 
 
 
 
 
Raspuns: 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <s:Body> 
    <AddAQPlanResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
<AddAQPlanResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.AquisitionPlan.Interface.Data" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"> 
        <Description  
i:nil="true"  
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration"/> 
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">0</Status> 
      </AddAQPlanResult> 
    </AddAQPlanResponse> 
  </s:Body> 
</s:Envelope> 
 
 

ExportPlan 
 
ExportAQPlanRequest 
Element  Tip  Descriere 
PlanYear  int  Anul planului 
 
ExportAQPlanResponse 
Element  Tip  Descriere 
Status  int  Stare raspuns 


 
 
Description  string  Descriere (in caz de eroare) 
PlanYear  int  Anul planului 
PlanVersion  int  Versiunea planului 
PlanName  string  Denumirea planului 
PlanPublicationDate  DateTime  Data publicarii 
Details  List<AQPlanDetail> Detalii plan 
 
 
Exemplu cerere: 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" 
xmlns:seap="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.AquisitionPlan.Interface.Data"> 
  <soapenv:Header> 
    <SeapUserCredentials xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance" xmlns="http://tempuri.org"> 
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">password</Password> 
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">username</Username> 
    </SeapUserCredentials> 
  </soapenv:Header> 
  <soapenv:Body> 
    <tem:ExportPlan> 
      <tem:request> 
        <seap:PlanYear>2013</seap:PlanYear> 
      </tem:request> 
    </tem:ExportPlan> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
Raspuns: 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <s:Body> 
    <ExportPlanResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <ExportPlanResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.AquisitionPlan.Interface.Data" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"> 
        <Description i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration"/> 
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">0</Status> 
        <a:Details> 
          <a:AQPlanDetail> 
            <a:AQPlanDetailName>Test detail 1</a:AQPlanDetailName> 
            <a:ContractAssignmentTypeID>1</a:ContractAssignmentTypeID> 
            <a:EndEstimatedDatetime>2013‐06‐01T01:00:00</a:EndEstimatedDatetime> 
            <a:EstimatedValueEUR>0.00</a:EstimatedValueEUR> 
            <a:EstimatedValueRON>0.00</a:EstimatedValueRON> 
            <a:EstimatedValueRONwithVAT>0.00</a:EstimatedValueRONwithVAT> 
            <a:MainCPVCode>01110000‐1</a:MainCPVCode> 
            <a:Observations>Observations</a:Observations> 
            <a:PersonResponsable>Test person</a:PersonResponsable> 
            <a:ResidualValue>0</a:ResidualValue> 
            <a:SecondaryCPVCodes xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"> 
              <b:string>01111000‐801111100‐9</b:string> 
            </a:SecondaryCPVCodes> 
            <a:SpentValue>0</a:SpentValue> 
            <a:StartEstimatedDatetime>2013‐01‐01T00:00:00</a:StartEstimatedDatetime> 
            <a:SysProcedureTypeID>2</a:SysProcedureTypeID> 
            <a:UniqueIdentificationCode>UK001</a:UniqueIdentificationCode> 
          </a:AQPlanDetail> 
        </a:Details> 
        <a:PlanName>Test plan</a:PlanName> 
        <a:PlanPublicationDate>2013‐11‐20T13:36:06.377</a:PlanPublicationDate> 
        <a:PlanVersion>1</a:PlanVersion> 
        <a:PlanYear>2013</a:PlanYear> 
      </ExportPlanResult> 
    </ExportPlanResponse> 
  </s:Body> 
</s:Envelope> 
 
 
 

 
 
GetProcedureTypes 
 
GetProcedureTypeResponse 
Element  Tip  Descriere 
Status  int  Stare raspuns 
Description  string  Descriere (in caz de eroare) 
ContractingAuthorityID  int  ID autoritate contractanta 
RegistrationCode  string  CUI autoritate contractanta 
ProcedureTypes  List<ProcedureType>  Lista tipuri de proceduri 
 
ProcedureType 
Element  Tip  Descriere 
ProcedureTypeID  int  ID tip procedura 
Name  string  Denumire tip procedura 
 
Exemplu cerere: 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> 
  <soapenv:Header> 
    <SeapUserCredentials xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance" xmlns="http://tempuri.org"> 
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">md5_64(pass+user)</Password> 
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">user</Username> 
    </SeapUserCredentials> 
  </soapenv:Header> 
  <soapenv:Body> 
    <tem:GetProcedureTypes> 
      <tem:request/> 
    </tem:GetProcedureTypes> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
Raspuns: 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <s:Body> 
    <GetProcedureTypesResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <GetProcedureTypesResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.AquisitionPlan.Interface.Data" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"> 
        <Description i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration"/> 
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">0</Status> 
        <a:ProcedureTypes> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Licitatie deschisa</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>1</a:ProcedureTypeID> 
          </a:ProcedureType> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Licitatie restransa</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>2</a:ProcedureTypeID> 
          </a:ProcedureType> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Licitatie restransa accelerata</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>3</a:ProcedureTypeID> 
          </a:ProcedureType> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Negociere</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>4</a:ProcedureTypeID> 
          </a:ProcedureType> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Negociere accelerata</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>5</a:ProcedureTypeID> 
          </a:ProcedureType> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Dialog competitiv</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>6</a:ProcedureTypeID> 

 
 
          </a:ProcedureType> 
          <a:ProcedureType> 
            <a:Name>Negociere fara anunt de participare</a:Name> 
            <a:ProcedureTypeID>7</a:ProcedureTypeID> 
          </a:ProcedureType> 
        </a:ProcedureTypes> 
      </GetProcedureTypesResult> 
    </GetProcedureTypesResponse> 
  </s:Body> 
</s:Envelope> 
 
 
GetContractAssignmentTypes 
GetContractAssignmentTypeResponse 
Element  Tip  Descriere 
Status  int  Stare raspuns 
Description  string  Descriere (in caz de eroare) 
ContractingAuthorityID  int  ID autoritate contractanta 
RegistrationCode  string  CUI autoritate contractanta 
ContractAssigmentTypes  List<ContractAssigmentType> Nomenclator ContractAssignmentType 
 
ContractAssigmentType 
Element  Tip  Descriere 
ContractAssigmentTypeId  int  ID tip contract atribuire 
Name  string  Denumire 
 
Exemplu cerere: 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> 
  <soapenv:Header> 
    <SeapUserCredentials xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance" xmlns="http://tempuri.org"> 
      <Password xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">password</Password> 
      <Username xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">username</Username> 
    </SeapUserCredentials> 
  </soapenv:Header> 
  <soapenv:Body> 
    <tem:GetContractAssignmentTypes> 
      <tem:request/> 
    </tem:GetContractAssignmentTypes> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
Raspuns: 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <s:Body> 
    <GetContractAssignmentTypesResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <GetContractAssignmentTypesResult 
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.AquisitionPlan.Interface.Data" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema‐instance"> 
        <Description i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration"/> 
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/SEAP.Service.Integration">0</Status> 
        <a:ContractAssigmentTypes> 
          <a:ContractAssigmentType> 
            <a:ContractAssigmentTypeId>1</a:ContractAssigmentTypeId> 
            <a:Name>Un contract de achizitii publice</a:Name> 
          </a:ContractAssigmentType> 
          <a:ContractAssigmentType> 
            <a:ContractAssigmentTypeId>2</a:ContractAssigmentTypeId> 
            <a:Name>Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)</a:Name> 
          </a:ContractAssigmentType> 
          <a:ContractAssigmentType> 
            <a:ContractAssigmentTypeId>3</a:ContractAssigmentTypeId> 
            <a:Name>Incheierea unui acord‐cadru</a:Name> 

 
 
          </a:ContractAssigmentType> 
        </a:ContractAssigmentTypes> 
      </GetContractAssignmentTypesResult> 
    </GetContractAssignmentTypesResponse> 
  </s:Body> 
</s:Envelope>