Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI

ADMINISTRATIVE
Facultatea de Administrație Publică
Studii universitare de masterat MSP - ZI

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

TEMĂ - SEMESTRUL I

23 Noiembrie 2021

Lect.Univ.Dr. Teodora Bitoiu

Masterand:
Doru-Vasile DUMITRAȘCU
Utilizator Windows

2021
CUPRINS
Introducere

CAPITOLUL I – Sectorul public și instituția publică

1. Accepțiuni privind administrația și sectorul public


2. Accepțiuni privind instituția publică

CAPITOLUL II- Structura organizatorică

Abordări conceptuale privind structura organizatorică

1. Postul
2. Funcția publică
3. Compartimentele structurii organizatorice
4. Relațiile organizatorice și relațiile administrative
5. Nivelul ierarhic
6. Ponderea ierarhică

CAPITOLUL III- Tipologii de structurI organizatorice în instituțiile publice

1. Structura ierarhic funcțională


2. Structura teritorială
3. Structura mixtă

CAPITOLUL IV- Organigrama

1. Accepțiuni referitoare la organigramă

CAPITOLUL V- Studiu de caz: Structura organizatorică în cadrul primăriei Buzău

1. Prezentarea instituției
1.1. Viziunea instituției
1.2. Misiunea instituției
1.3. Valorile și obiectivele instituției
2. Organigrama instituției
3. Analiza Swot a instituției
4. Analiza Pest a instituției

Concluzii și recomandări

Bibliografie
Introducere

Organizarea structurală reprezintă dispunerea elementelor necesare realizării organizării


procesuale într-o structură organizatorică adecvată fiecărui tip de instituţie sau autoritate publică
integrată în sectorul public. Nu de puține ori există o confuzie între organizare structurală și
structură organizatorică , dar cele două concept sunt diferite. Astfel, structura organizatorică
reprezintă ansamblul de persoane/ indivizi , al subdiviziunilor organizatorice dar și si al relatiilor
și împreună urmăresc atingerea obiectivelor prestabilire. Pe de altă parte, structura organizatorică
reprezintă ,, scheletul instituției’’.

Lucrarea este intitulată ,,Structura organizatorică a unei primării de municipiu’’ având


precădere pe primăria …… iar pentru ca o instituție indiferent de sectorul de activitate să
funcționeze optim este necesară proiectarea unei structuri organizatorice și tocmai de aceea și în
cadrul primăriei …. este proiectată o asemenea organizare.

Apelând la concepția lui Peter Druker, putem spune că există structuri bune, cât și
structuri mai puțin bune, pe care le vom numi,, dăunătoare’’. Peter Druker a afirmat că dacă o
structură bună nu garantează obţinerea rezultatelor dorite, o structură rea face să moară şi
eforturile cele mai bune dirijate1. Din această afirmație deducem faptul că în realizarea și
proiectarea structurii organizatorice trebuie să existe o atenție mărită deoarece chiar dacă scopul
este de natură pozitivă, dacă proiectarea nu are loc în mod corect, scopul inițial poate fi un mijloc
de a conduce către dezastrul instituțional.

Lucrarea este structurată în 5 capitole, astfel:

Capitolul I este intitulat ,,Sectorul public și instituția publică’’ și în cadrul acestuia sunt
illustrate cele două concepte referitoare la sectorul public cât și la instituția publică.

Capitolul II este denumit ,, Structura organizatorică’’ și în cadrul acestui capitol am discutat


despre post, funcția publică, compartimentele structurii organizatorice, ce relații organizatorice
apar, precum și despre niclelul ierarhic și ponderea ierarhică.

1
Drucker, P. (1993) Management: tasks, responsibilities, and practices. New York, NY: Harperbusiness, pag. 50-75;
În cadrul capitolului III intitulat ,, Tipologii de structuri organizatorice în instituțiile publice’’
accentual a fost pus pe cele trei categorii de structure organizatorice ( structura ierarhic-
funcțională, structura teritorială, structura mixtă).

Capitolul IV- ,, Organigrama’’ cuprinde diferite accepțiuni referitoare la acest concept.

Capitolul V este ultimul capitol al lucrării și este intitulat ,, Structura organizatorică în cadrul
primariei’’ . Acest capitol reprezintă un studiu de caz în care este analizată, pentru început
instutuția menționată, observând care sunt valorile, misiunea , viziunea precum și obiectivele.
Totodată, pentru a putea ilustra diferite aspecte ale acestei instituții au fost create atatât analiza
SWOT a instituției cât și analiza PEST.

Lucrarea se finalizează cu concluziile și recomandările autorului, urmate de bibliografie.

Titlul lucrării

Titlul lucrării este., Structura organizatorică a unei Primariei…… și face trimitere directă la
problematica lucrării și anume identificarea tendințelor actuale ale structurării organizatorice în
sectorul public românesc, cu precădere la primăria …..

Termeni cheie

Termeni cheie Definiție

Sector public

Administratie

Structură organizatorică

Stadiul actual al problematicii

Așa cum am menționat anterior, titlul lucrării face trimitere directă la problematica lucrării și
anume identificarea tendințelor actuale ale structurării organizatorice în sectorul public
românesc, cu precădere la primăria ………….

…………………

Actualitatea temei
Scopul realizării unei structuri organizatorice este pentru sectorul public, de cele mai
multe ori, realizarea și menținerea competitivității care va garanta optimizarea utilizării energiei
disponibile. Tema este de actualitate deoarece în cadrul fiecărei instituții/ organizații este necesar
să se realizeze proiectarea si imbunatatirea structurii organizatorice.

Întrebările de specialitate

Lucrarea de față este conturată asupra întrebării: Care sunt tendințele actuale în materie de
proiectare organizatorică?

Din această întrebare principal derivă și următoarele întrebări:

- Cum se realizează proiectarea organizatorică în instituții?

- Ce principii se folosesc în vederea realizării unei structuri organizatorice?

- Ce probleme apar în procesul de structurare organizatorică?

Obiectivele lucrării

Obiectivele lucrării se impart în două categorii și anume: obiective generale și obiective


specifice.

Obiectivele generale sunt: stabilirea stadiului actual în materie de proiectare organizatorică la


nivelul primăriei ……………., precum și descrierea evoluțiilor conceptului de structurare
organizatorică .

Obiectivele specifice sunt: stabilirea modului în care se realizează structurarea organizatorică,


principiile folosite pentru realizarea structurării organizatorice și identificarea problemelor
apărute în cadrul procesului de imbunatatire a structurii organizatorice.

CONTEXTUL: identificarea tendințelor actuale ale reorganizarii structurii


organizatorice a institutiilor publice - in cazul de fata , primaria municipiului …… si faptul că
activitatea mea profesională este strâns legată de sectorul public, am identificat , cred eu, in anii
de experiență o multitudine de posibile deficiențe la nivel de instituție, probleme care ar putea fi
regasite la fiecare dintre institutiile publice si pentru care ar putea fi gasite solutii. .
MOTIVAȚIA: structura organizatorică a unei instituții precum și activitatea pe care
angajatul/funcționarul, o prestează (conform fisei postului) are un rol foarte important în
dezvoltarea sectorului public, deoarece cu ajutorul acestora se poate ajunge la îndeplinirea
obiectivelor propuse și astfel se ajunge la satisfacerea cerințelor cetățenilor (clientul serviciilor
publice prestate de către autorități) în relația cu instituțiile publice si imbunatatirea sistemului
administrativ la nivel national

METODOLOGIA DE CERCETARE

Metodologia de cercetare este bazată în mare parte pe cercetarea literaturii de specialitate,


precum și de realizarea unei investigații amănunțite din cadrul primăriei ............. si se axează atât
pe cercetarea calitativă -cercetarea cantitativă, atât directă cât și indirectă, incluzând aici și
cercetarea bibliografică cunoscută și sub denumirea de metoda documentară ( bazată pe literatura
de specialitate).

Procedura de investigare - tipul on-line (chestionare), și o investigare in cadrul


instituției publice.

23 Noiembrie 2021

S-ar putea să vă placă și