Sunteți pe pagina 1din 4

Bachelor of Science in Health

Studies (BSc)

6 Semestre (180 ECTS)


ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) este un mod convențional de a măsura efortul de studiu al studen ților
facultăților europene.

Sistemul urmărește să faciliteze recunoașterea perioadelor de studii urmate în afara institu ției „părinte” (home institution) de către studen ți
mobili, prin transferul de credite. [1]

Creditele se alocă tuturor componentelor educa ționale ale programului de studiu (module, cursuri, stagii, elaborare de dizerta ții, etc.) și
reflectă volumul de muncă solicitat de fiecare activitate pentru atingerea obiectivelor specifice, raportat la volumul de muncă necesar pentru
a finaliza cu succes un întreg an de studii. [1]

Creditele alocate fiecărei discipline sunt câștigate integral de student doar prin promovarea disciplinei respective. Creditele nu înlocuiesc
evaluarea calitativă a studentului prin note, ci o completează. [2]

Conform legilor olandeze, un ECT este efortul de studiu corespunzător a 28 de ore de lucru individual, un an de studiu la zi având 60
ECTS. Aceasta înseamnă că pentru a absolvi 60 ECTS este nevoie de un efort de opt ore pe zi, cinci zile din șapte pe o perioadă de 294
de zile. De aici și expresia olandeză „studiul este o slujbă fulltime”.

În România, un ECTS corespunde unui efort de 30 de ore.

Semestrul I
Teoria logopediei I 2 ECTS
Noțiuni generale de anatomie și psihologie 2 ECTS
Igienă clinică 0,5 ECTS
Noțiuni generale de patologie și igienă 2 ECTS
Noțiuni generale de medicină a dinților, gurii și maxilarului 2 ECTS
Psihologie 2,5 ECTS
Bazele supervisionului 1 ETCS
Lingvistică I 2 ECTS
Fonetică și fonologie 2 ECTS
Pedagogie în context logopedic I 1 ECTS
Pediatrie 2 ECTS
Fiziologia dezvoltării vorbirii 2 ECTS
Educația vorbirii I 2,5 ECTS
Nas, gât și ureche ORL I 1 ECTS
Tehnica de conducere a convorbirii I 1 ECTS
Metodica logopediei I 1,5 ECTS
Structuri și managenement în sistemul sanitar 1 ECTS
Engleză medicală I 2 ECTS

Semestrul 2
Nas, gât și ureche ORL II 1,5 ECTS
Foniatrie I 2 ECTS
Tehnica de conducere a unei convorbiri II 1 ECTS
Bazele educației fizice 0,5 ECTS
Psihologia dezvoltării (psihologia dezvoltării ființei umane în timp și în raport cu mediul
înconjurator, precum și schimbările de trăiri și comportamente) 2,5 ECTS
Lingvistică II 1,5 ECTS
Tulburările dezvoltării vorbirii la copil I 2,5 ECTS
Deficiențele/tulburările orofaciale (modificări ale gurii/feței care au ca urmare tulburări
de comunicare, respirație și hrănire ) 1,5 ECTS
Psihologia și patologia vocii I 2 ECTS
Educația vorbirii II 1,5 ECTS
Bazele fiziologice și psihologice ale acusticii vorbirii 0.5 ECTS
Audiologie și audiometrie 1,5 ECTS
Neurologie I 1,5 ECTS
Metodica logopediei II 1,5 ECTS
Metodologia întocmirii unei lucrări științifice I 1 ECTS
Engleză medicală II 1 ECTS
Practică 5,5 ECTS !!!

Semestrul III
Foniatrie II 2 ECTS
Neurologie II 3 ECTS
Geriatrie și medicină paliativă 0.5 ECTS
Metode speciale de tratare a dinților, gurii și maxilarului 0.5 ECTS
Neuropsihologie 1 ECTS
Pedagogie în context logopedic II 1 ECTS
Psiholingvistică 2 ECTS
Tulburârile dezvoltării vorbirii la copil II 2 ECTS
Studii de caz cu tulburări logopedice I 1,5 ECTS
Fiziologia și patologia vocii II 1 ECTS
Demența în context logopedic 1 ECTS
Vocea umană cântată I 1,5 ECTS
Pedagogie audiologică, audiometrie și proteze auditive 2 ECTS
Comunicare condusă/sprijinită 1 ECTS
Dignosticul vocii cu ajutorul computerului 1 ECTS
Supervision I 1 ECTS
Metodica logopediei III 1,5 ECTS
Engleză medicală III 1 ECTS
Practică II 5,5 ECTS !!!

Semestrul IV
Psihiatrie 1 ECTS
Psihiatria copilului și a tânărului 1 ECTS
Tulburările auditive de prelucrare și de percepere 1,5 ECTS
Limbajul gestual 1 ECTS
Tulburări audiogene ale vocii și ale limbii 1,5 ECTS
Disfagie 2 ECTS
Disfonia la copil/a copilului
Tulburări cauzate neurologic a capacității de a gândi o frază ( ex. afazie ) și cele redării
corecte a cuvintelor ( ex. bâlbâiala ) 2 ECTS
Tulburări ale fluxului vorbirii I 2,5 ECTS
Vocea cântată II 1 ECTS
Proiect logopedic I 2 ECTS
Laringectomie/extirpare/tăiere a laringelui 0,5 ECTS
Tehnica de conducere a convorbirii III 1 ECTS
Metodica logopediei IV 1,5 ECTS
Metodologia întocmirii unei lucrări științifice II 1 ECTS
Engleza profesiei I 1 ECTS
Practică III 8 ECTS !!!

Semestrul V
Tulburările neurologice în practica logopedică 1,5 ECTS
Tulburările de învățare a limbii scrise și ale socotitului 1,5 ECTS
Tulburări cauzate neurologic a capacității de a gândi o frază (ex. afazie) și cele redării
corecte a cuvintelor (ex. bâlbâiala) II 1 ECTS
Tulburări ale fluxului vorbirii II 1 ECTS
Supervision II 1 ECTS
Proiect logopedic II 1,5 ECTS
Economia sistemului sanitar și cunoștințe economice 1 ECTS
Cunoștințe de legislație specifice meseriilor din sănătate 2 ECTS
Asigurarea calității muncii 1 ECTS
Metodologia întocmirii unei lucrări științifice III 1 ECTS
Stiință și cercetare în logopedie I 5 ECTS
Engleza profesiei II 1 ECTS
Practică IV 11,5 ECTS !!!

Semestrul VI
Audiometrie 0,5 ECTS
Studii de caz cu tulburări logopedice II 1 ECTS
Teoria logopediei II 1 ECTS
Proiect logopedic III 1,5 ECTS
Canula traheală la disfagie 0,5 ECTS
Supervision III 1 ECTS
Metodologia întocmirii unei lucrări științifice IV 1 ECTS
Deschiderea și conducerea unei firme proprii 0,5 ECTS
Stiință și cercetare în logopedie II 8,5 ECTS
Pacientul grav afectat în logopedie 0,5 ECTS
Practică 14,5 ECTS !!!

Deci în total 1350 de ore de practică!!!