Sunteți pe pagina 1din 2

nr.

_____

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul Permanent al Parlamentului


Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii


Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova,
se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de hotărâre a
Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a
deputatului în Parlament Marina TAUBER.

Anexă: – proiectul de hotărâre

Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

HOTĂRÂRE
privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în
Parlament Marina TAUBER

În temeiul art. 70 alin. (3) din Constituție, art. 95, 96 și 97 din Regulamentul
Parlamentului și art. 10 din Legea despre statutul deputatului în Parlament,
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Se acceptă cererea Procurorului General interimar, nr.1186 din


19.05.2022, privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în
Parlament Marina TAUBER.
Art. 2. - Se încuviințează ridicarea imunității parlamentare pentru reținere,
arestare, percheziție și trimitere în judecată penală a deputatului în Parlament doamna
Marina TAUBER.
Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

IGOR GROSU